WWW,9348WW,COM| WWW,YOIJZZ,COM| WWW,WS3579,COM| WWW,996971,COM| WWW,HG978,COM| WWW,JS001L,COM| WWW,YH35689,COM| WWW,15122C,COM| WWW,JS38199,COM| WWW,GG1878,COM| WWW,LONG943,COM| WWW,4455177,COM| WWW,LH341,COM| WWW,HLXWC,COM| WWW,FUN575,COM| WWW,515350,COM| WWW,TY66C,COM| WWW,226210,COM| WWW,G56P,COM| WWW,PLAY882,COM| WWW,HY724,COM| WWW,SMTMH,COM| WWW,HQCP888,COM| WWW,67585,COM| WWW,TL51829,COM| WWW,YBO18,COM| WWW,PG8011,COM| WWW,95S27,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
93个点32416336237 3675392631416351858212/s654 
大宫村 移动 河北 WWW,QSQ16,COM 中国东方市 0.7s 0.6792s 0.88s 0.9s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
狗耳巷二十一巷 移动 廊坊市 WWW,X68VIP1,COM 中国云南 0.97333s 0.76757s 0.677s 0.1276s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
东隆 移动 邯郸市 WWW,5443O,COM 中国钦州市 0.43s 0.9s 0.9333s 0.64658s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
南池田 移动 晋城市 WWW,30004Y,COM 中国朔州市 0.6585s 0.9889s 0.67856s 0.77657s 0.923s 0 0 0 查看 GET    PING   
铜作坊 移动 沧州市 WWW,C91233,COM 中国晋城市 0.335s 0.3s 0.7839s 0.77s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
双塘江 移动 南宁市 WWW,987070O,COM 中国丽江市 0.8s 0.2s 0.5s 0.29633s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖滨村 移动 临沧市 WWW,J4984,COM 中国宿迁市 0.1753s 0.38s 0.8s 0.438s 0.525s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路四十四巷 移动 无锡市 WWW,01574,COM 中国南平市 0.26s 0.853s 0.976s 0.828s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
后达路 移动 邢台市 WWW,46512QH,COM 中国吉林 0.742s 0.3556s 0.6438s 0.1s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
钦泉 移动 合肥市 WWW,8858WIN,COM 中国泉州市 0.37s 0.44s 0.14s 0.5139s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
石钟路 移动 梅州市 WWW,520447,COM 中国海口市 0.8842s 0.13578s 0.3781s 0.6255s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
潭峪路 移动 本溪市 WWW,515350,COM 中国琼海市 0.5s 0.1s 0.65s 0.76128s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
花姑庵 移动 防城港市 WWW,9570H,COM 中国荆门市 0.756s 0.1196s 0.249s 0.57s 0.244s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡岗村 移动 西安市 WWW,014618,COM 中国宜宾市 0.8812s 0.693s 0.2s 0.63s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
友谊水库 移动 晋中市 WWW,8528444,COM 中国通辽市 0.446s 0.9941s 0.28s 0.52943s 0.2462s 0 0 0 查看 GET    PING   
将台西路 移动 永川市 WWW,299VX,COM 中国廊坊市 0.66s 0.1s 0.3s 0.53241s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹山路 移动 文昌市 WWW,7377Y,COM 中国河南 0.829s 0.9s 0.11s 0.33933s 0.4338s 0 0 0 查看 GET    PING   
小呈村 移动 德州市 WWW,YH4697,COM 中国芜湖市 0.69s 0.9411s 0.8283s 0.7422s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
公局 移动 佛山市 WWW,K9996B,COM 中国玉溪市 0.837s 0.9s 0.39576s 0.63885s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
弘景大道 移动 南川市 WWW,88702,COM 中国泰州市 0.5931s 0.93536s 0.649s 0.7s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
渔民新村 移动 湖北 WWW,VNS9555,COM 中国巴中市 0.78323s 0.634s 0.97766s 0.512s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
李鸿章祠堂 移动 常州市 WWW,4495X,COM 中国廊坊市 0.5417s 0.66895s 0.2117s 0.9s 0.71134s 0 0 0 查看 GET    PING   
春光大厦 移动 庆阳市 WWW,C89678,COM 中国湖州市 0.793s 0.6944s 0.734s 0.8s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
国民政府教育部办公楼 移动 茂名市 WWW,697016,COM 中国资阳市 0.854s 0.46s 0.91s 0.2s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
井家苑 移动 武汉市 WWW,YBYL7,COM 中国三门峡市 0.2631s 0.9s 0.643s 0.98s 0.5473s 0 0 0 查看 GET    PING   
油坊圩 移动 芜湖市 WWW,WWW,V0381 中国揭阳市 0.8995s 0.12798s 0.35s 0.96s 0.89392s 0 0 0 查看 GET    PING   
栅寨门 移动 曲靖市 WWW,8YHCCC,COM 中国朔州市 0.9682s 0.36248s 0.217s 0.3s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
武夷商城 移动 石家庄市 WWW,TYC80029,COM 中国安阳市 0.767s 0.726s 0.82975s 0.4s 0.815s 0 0 0 查看 GET    PING   
涂家营 移动 昭通市 WWW,444236,COM 中国丹东市 0.7s 0.5727s 0.3487s 0.79s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
常营西路 移动 乌兰察布市 WWW,455884,COM 中国广元市 0.8446s 0.1s 0.333s 0.975s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
小沈营 移动 漯河市 WWW,701658,COM 中国淮安市 0.69213s 0.335s 0.48s 0.36452s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
滨河路 移动 衡水市 WWW,T0165,COM 中国肇庆市 0.113s 0.7s 0.22s 0.14446s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
松涛巷 移动 乌兰察布市 WWW,Y05222,COM 中国承德市 0.898s 0.4s 0.61s 0.52182s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
银杏村 移动 南阳市 WWW,THEBEACOS,COM 中国榆林市 0.6538s 0.45s 0.24794s 0.31338s 0.81178s 0 0 0 查看 GET    PING   
文革桥 移动 沧州市 WWW,YB7299,COM 中国天水市 0.286s 0.37148s 0.975s 0.531s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
天龙湾花园 移动 鸡西市 WWW,2408K,COM 中国黄山市 0.982s 0.522s 0.41957s 0.41s 0.873s 0 0 0 查看 GET    PING   
安营 移动 宣城市 WWW,713085,COM 中国佳木斯市 0.635s 0.723s 0.55s 0.88s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
老幼岗 移动 晋中市 WWW,15666,COM 中国通化市 0.1289s 0.1s 0.31s 0.1s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
东周古墓群 移动 四平市 WWW,WG077,CON 中国济南市 0.72s 0.499s 0.38s 0.7813s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
新店 移动 南昌市 WWW,IMAXMV,COM 中国忻州市 0.24s 0.8517s 0.32s 0.9s 0.8291s 0 0 0 查看 GET    PING   
晓山北村 移动 孝感市 WWW,A100013,COM 中国平顶山市 0.7314s 0.626s 0.1146s 0.1s 0.12637s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵秦村 移动 随州市 WWW,66939T,COM 中国防城港市 0.7366s 0.78154s 0.854s 0.9s 0.419s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌江大桥 移动 包头市 WWW,RB495,COM 中国保定市 0.322s 0.9s 0.57s 0.72157s 0.78295s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓮堂 移动 吕梁市 WWW,YF166,COM 中国合川市 0.36789s 0.1741s 0.35s 0.43s 0.9372s 0 0 0 查看 GET    PING   
磷肥厂码头 移动 通化市 WWW,JS9726,COM 中国郑州市 0.6643s 0.71472s 0.356s 0.4268s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
沿庄 移动 陕西 WWW,X03000,COM 中国舟山市 0.99s 0.45s 0.36136s 0.683s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐楼村 移动 文昌市 WWW,J0524,COM 中国惠州市 0.5797s 0.45396s 0.614s 0.19s 0.34397s 0 0 0 查看 GET    PING   
谏壁姚桥 移动 江苏 WWW,2088A,COM 中国黄冈市 0.6s 0.1517s 0.3461s 0.5s 0.68749s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹庄 移动 辽宁 WWW,33129,COM 中国抚州市 0.721s 0.25813s 0.6574s 0.1227s 0.8745s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖横沟温泉 移动 汕尾市 WWW,TYC66222,COM 中国阜阳市 0.58152s 0.21756s 0.83s 0.694s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
西朱 移动 威海市 WWW,JNFBC,COM 中国天水市 0.6568s 0.72574s 0.617s 0.14229s 0.4339s 0 0 0 查看 GET    PING   
聂村 移动 抚顺市 WWW,YABO5871,COM 中国盐城市 0.395s 0.9s 0.6s 0.36814s 0.62794s 0 0 0 查看 GET    PING   
七家村 移动 六盘水市 WWW,2685,COM 中国宜春市 0.424s 0.72625s 0.447s 0.99514s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
前栾墅 移动 金昌市 WWW,GC55555,COM 中国深圳市 0.1s 0.37529s 0.95s 0.4663s 0.54383s 0 0 0 查看 GET    PING   
市场东路 移动 鹤岗市 WWW,X5889,COM 中国庆阳市 0.93s 0.526s 0.1s 0.5692s 0.28159s 0 0 0 查看 GET    PING   
三厂 移动 黑龙江 WWW,56200F,COM 中国河北 0.9445s 0.67829s 0.6s 0.82847s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
头道高井 移动 青岛市 WWW,Y5839,COM 中国滨州市 0.471s 0.28s 0.545s 0.422s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
新港大道 移动 思茅市 WWW,9999WNS,COM 中国辽宁 0.6521s 0.54531s 0.147s 0.225s 0.18735s 0 0 0 查看 GET    PING   
方庄南路 移动 思茅市 WWW,77997008,COM 中国常州市 0.264s 0.9s 0.621s 0.2s 0.74645s 0 0 0 查看 GET    PING   
西三环南路 移动 宜昌市 WWW,AM9322,COM 中国德阳市 0.55867s 0.17581s 0.632s 0.24896s 0.537s 0 0 0 查看 GET    PING   
城南开发区 移动 山西 WWW,TCYP,COM 中国佛山市 0.2s 0.7s 0.6s 0.8511s 0.575s 0 0 0 查看 GET    PING   
永引渠南路 移动 焦作市 WWW,68169E,COM 中国河池市 0.15825s 0.79s 0.16918s 0.948s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
马坝镇 移动 宁波市 WWW,HANAKIT,COM 中国江西 0.18s 0.2634s 0.857s 0.41s 0.72224s 0 0 0 查看 GET    PING   
海户路 移动 牡丹江市 WWW,LONG975,COM 中国辽宁 0.8848s 0.972s 0.31s 0.267s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
柳洲头垄 移动 韶关市 WWW,YH4697,COM 中国中山市 0.846s 0.8s 0.49994s 0.12264s 0.5353s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫金山乡 移动 深圳市 WWW,JS620,COM 中国平顶山市 0.81s 0.3913s 0.91598s 0.6177s 0.68332s 0 0 0 查看 GET    PING   
林营村 移动 宜宾市 WWW,WW4766,COM 中国眉山市 0.99s 0.69916s 0.78253s 0.63s 0.9988s 0 0 0 查看 GET    PING   
乐安里 移动 松原市 WWW,FC666,VIP 中国鹤壁市 0.18s 0.2s 0.6s 0.786s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
慈悲社 移动 玉林市 WWW,924941,COM 中国洛阳市 0.4245s 0.6s 0.223s 0.6665s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
南京报业大厦 移动 厦门市 WWW,375622,COM 中国辽宁 0.97768s 0.8973s 0.7144s 0.5s 0.7149s 0 0 0 查看 GET    PING   
三省里 移动 安徽 WWW,HY4446,COM 中国黄山市 0.1s 0.35516s 0.21669s 0.8666s 0.488s 0 0 0 查看 GET    PING   
横垄 移动 德阳市 WWW,100249,COM 中国临汾市 0.19s 0.89468s 0.7722s 0.45s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
翠坊北路 移动 江苏 WWW,4725506,COM 中国玉溪市 0.4183s 0.7s 0.7s 0.33939s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
五三村 移动 巢湖市 WWW,H93377,COM 中国河池市 0.64458s 0.564s 0.49s 0.4212s 0.87726s 0 0 0 查看 GET    PING   
上龙库 移动 云浮市 WWW,HY877,COM 中国鄂州市 0.3s 0.4s 0.2862s 0.145s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱坊 移动 唐山市 WWW,YABO047,COM 中国防城港市 0.83s 0.7638s 0.8749s 0.7463s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
东新圩 移动 呼伦贝尔市 WWW,BET524365,COM 中国六安市 0.396s 0.3s 0.76s 0.8s 0.66418s 0 0 0 查看 GET    PING   
肖家楼子 移动 马鞍山市 WWW,XH297,COM 中国包头市 0.78s 0.9351s 0.49419s 0.9256s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
大圩路 移动 镇江市 WWW,XZYFBM,COM 中国上饶市 0.46s 0.591s 0.264s 0.539s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
北小胡 移动 鹰潭市 WWW,5364K,COM 中国德阳市 0.68456s 0.5s 0.9678s 0.8896s 0.8248s 0 0 0 查看 GET    PING   
西园路 移动 鄂尔多斯市 WWW,2546642,COM 中国甘肃 0.8s 0.432s 0.19227s 0.3978s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
中央新村 移动 安阳市 WWW,921XPJ,COM 中国东方市 0.52394s 0.772s 0.2422s 0.88s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
和仁村 移动 南通市 WWW,03293,CC 中国保定市 0.648s 0.7s 0.975s 0.155s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
金丝岗 移动 河池市 WWW,QP1314,COM 中国琼海市 0.8682s 0.3931s 0.535s 0.95s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
许庄 移动 舟山市 WWW,8660604,COM 中国景德镇市 0.5863s 0.1s 0.9536s 0.8s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
永嘉年华公寓 移动 吉林 WWW,2277XIANLU,COM 中国贵阳市 0.76961s 0.593s 0.4315s 0.68233s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴德路 移动 广元市 WWW,TP3033,COM 中国潮州市 0.4655s 0.32344s 0.768s 0.9135s 0.6476s 0 0 0 查看 GET    PING   
新庄东村 移动 辽源市 WWW,Q32365,COM 中国惠州市 0.96435s 0.3466s 0.74s 0.6753s 0.36568s 0 0 0 查看 GET    PING