WWW,LA9009,COM| WWW,JJ99,COM| WWW,2123CAI,COM| WWW,LC1766,COM| WWW,99549W,COM| WWW,JIMOBOX| WWW,8142000,COM| WWW,QY8333,COM| WWW,9929| WWW,7869Y,COM| WWW,GG249,CC| WWW,TTCM,COM| WWW,665684,COM| WWW,15184,CC| WWW,5SJ024,COM| WWW,BOB5491,COM| WWW,LONG951,COM| WWW,309563,COM| WWW,BOB1246,COM| WWW,7818,COM| WWW,16845,COM| WWW,569764,COM| WWW,01236666,COM| WWW,Y2331,COM| WWW,XYC-3,COM| WWW,YABO1267,COM| WWW,0002737,COM| WWW,CNSOFTBEI|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
621个点2632119332231 925572933957742624912/s872 
宝善街二四二巷 移动 海南 WWW,XPJ1104,COM 中国巴中市 0.62124s 0.2858s 0.65s 0.4s 0.982s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏悦大厦 移动 合川市 WWW,Y3T5,CON 中国广元市 0.9s 0.62s 0.2s 0.9712s 0.11151s 0 0 0 查看 GET    PING   
志宁花园 移动 上海市 WWW,TY88H,COM 中国新乡市 0.56s 0.3837s 0.6s 0.7s 0.48434s 0 0 0 查看 GET    PING   
宅前 移动 淮北市 WWW,20838V,COM 中国长治市 0.13s 0.952s 0.2s 0.817s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰体南路 移动 金昌市 WWW,228,NET 中国济宁市 0.63s 0.2935s 0.55648s 0.4s 0.257s 0 0 0 查看 GET    PING   
塔下村 移动 新乡市 WWW,SAIBOFF,COM 中国鄂州市 0.74155s 0.8s 0.14s 0.592s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩桥头 移动 唐山市 WWW,JS445599,COM 中国武汉市 0.48652s 0.2752s 0.584s 0.33672s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁镇 移动 南充市 WWW,BOB3791,COM 中国台州市 0.31s 0.4s 0.997s 0.4345s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
何王路 移动 乌海市 WWW,DF8571,COM 中国西宁市 0.7697s 0.12s 0.46713s 0.84s 0.4562s 0 0 0 查看 GET    PING   
小乌龟山 移动 贵州 WWW,9931234,CON 中国漯河市 0.733s 0.922s 0.612s 0.24s 0.844s 0 0 0 查看 GET    PING   
磨房中路 移动 遂宁市 WWW,LC9098,COM 中国湘潭市 0.199s 0.7s 0.3s 0.36s 0.542s 0 0 0 查看 GET    PING   
里仁乡 移动 广元市 WWW,XPJ56711,COM 中国南川市 0.82316s 0.6914s 0.5125s 0.16s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
小行 移动 临沧市 WWW,PC345,COM 中国开封市 0.3293s 0.97535s 0.7934s 0.17s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
姚村 移动 自贡市 WWW,83365O,COM 中国梧州市 0.81746s 0.7s 0.1s 0.9s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘家园路 移动 福州市 WWW,Y6696,COM 中国宜宾市 0.7s 0.96s 0.76882s 0.94s 0.1863s 0 0 0 查看 GET    PING   
东黄泥滩 移动 云南 WWW,50555D,COM 中国河源市 0.722s 0.9378s 0.681s 0.12s 0.69989s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家洼 移动 呼和浩特市 WWW,284245,COM 中国武汉市 0.49s 0.1919s 0.76s 0.63567s 0.576s 0 0 0 查看 GET    PING   
司背后九巷 移动 萍乡市 WWW,XPJ1300,COM 中国辽源市 0.4s 0.1333s 0.928s 0.297s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋家 移动 潜江市 WWW,9757541,COM 中国广安市 0.9473s 0.89189s 0.2179s 0.71869s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
友谊东村 移动 永州市 WWW,PJ90666,COM 中国洛阳市 0.4s 0.4s 0.5431s 0.93s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家大塘 移动 江西 WWW,JS67783,COM 中国永州市 0.987s 0.21s 0.364s 0.868s 0.2236s 0 0 0 查看 GET    PING   
君驰华庭 移动 南京市 WWW,69SHI,VIP 中国漯河市 0.4s 0.27836s 0.37461s 0.28s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
上海中路 移动 海口市 WWW,4774499,COM 中国临沂市 0.123s 0.383s 0.25142s 0.68s 0.12227s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家街四十三巷 移动 长沙市 WWW,JAV8899,COM 中国营口市 0.37s 0.96s 0.96376s 0.529s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙吟大厦 移动 鄂尔多斯市 WWW,3590X,COM 中国漳州市 0.49s 0.3388s 0.66726s 0.28989s 0.5194s 0 0 0 查看 GET    PING   
东盘头 移动 廊坊市 WWW,8593F,COM 中国四平市 0.317s 0.868s 0.88s 0.46s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
朗玛国际大厦 移动 鹤壁市 WWW,5454XX,COM 中国河池市 0.12998s 0.81733s 0.839s 0.697s 0.984s 0 0 0 查看 GET    PING   
韦家凹 移动 青岛市 WWW,QY1915,COM 中国河源市 0.892s 0.76s 0.59178s 0.8293s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
南环东路 移动 孝感市 WWW,77224M,COM 中国新乡市 0.43524s 0.687s 0.6588s 0.72s 0.44516s 0 0 0 查看 GET    PING   
石板桥 移动 阜阳市 WWW,LONG0271,COM 中国合川市 0.21s 0.36s 0.326s 0.44844s 0.68657s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙江路 移动 漳州市 WWW,ZDJDL36,COM 中国梧州市 0.16379s 0.977s 0.91s 0.18s 0.6236s 0 0 0 查看 GET    PING   
铜虹街 移动 石家庄市 WWW,AG1119,COM 中国孝感市 0.672s 0.8741s 0.748s 0.8s 0.91435s 0 0 0 查看 GET    PING   
运河南路 移动 秦皇岛市 WWW,8561331,COM 中国湖北 0.2s 0.87813s 0.77115s 0.26s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋家洼 移动 荆州市 WWW,C855I,COM 中国咸阳市 0.891s 0.4s 0.69s 0.2s 0.811s 0 0 0 查看 GET    PING   
新光花园 移动 钦州市 WWW,YB0302,COM 中国连云港市 0.5s 0.142s 0.3859s 0.23s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅李镇 移动 信阳市 WWW,14455,CC 中国萍乡市 0.78563s 0.26772s 0.14921s 0.9s 0.15869s 0 0 0 查看 GET    PING   
二徐 移动 珠海市 WWW,88797788,COM 中国本溪市 0.4344s 0.236s 0.6578s 0.5s 0.8543s 0 0 0 查看 GET    PING   
韬园 移动 巢湖市 WWW,668CP,CN 中国忻州市 0.21273s 0.8621s 0.96651s 0.8598s 0.974s 0 0 0 查看 GET    PING   
警备西路 移动 江门市 WWW,3999FFF,COM 中国清远市 0.1s 0.26838s 0.35s 0.26s 0.943s 0 0 0 查看 GET    PING   
下坊庄 移动 东莞市 WWW,UC438,COM 中国天门市 0.122s 0.24982s 0.18231s 0.639s 0.29354s 0 0 0 查看 GET    PING   
金家坝 移动 宜春市 WWW,55618Z,COM 中国昆明市 0.12952s 0.8s 0.9s 0.23853s 0.78123s 0 0 0 查看 GET    PING   
颐嘉湾 移动 安徽 WWW,TTMEIJU1,COM 中国信阳市 0.69s 0.46972s 0.88s 0.8s 0.2858s 0 0 0 查看 GET    PING   
市井村 移动 崇左市 WWW,DF5277,COM 中国汉中市 0.9427s 0.56143s 0.77881s 0.9s 0.43717s 0 0 0 查看 GET    PING   
武家底 移动 大同市 WWW,11825,CC 中国崇左市 0.884s 0.12s 0.12s 0.5734s 0.729s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁山 移动 甘肃 WWW,H365,ASIA 中国娄底市 0.7989s 0.16162s 0.22s 0.71234s 0.944s 0 0 0 查看 GET    PING   
马湖三站 移动 儋州市 WWW,TBVIP144,COM 中国海南 0.235s 0.6s 0.523s 0.1424s 0.13486s 0 0 0 查看 GET    PING   
共青团路二村 移动 哈尔滨市 WWW,284955,COM 中国延安市 0.299s 0.345s 0.6s 0.5595s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
鑫桥 移动 宜昌市 WWW,180568,COM 中国宿迁市 0.752s 0.9584s 0.9s 0.123s 0.758s 0 0 0 查看 GET    PING   
岑村 移动 运城市 WWW,119JU,COM 中国张掖市 0.17891s 0.99736s 0.84698s 0.8856s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁河 移动 雅安市 WWW,9795999,COM 中国延安市 0.5817s 0.2799s 0.9554s 0.17138s 0.92866s 0 0 0 查看 GET    PING   
油坊 移动 天水市 WWW,GG0310,COM 中国桂林市 0.9482s 0.21393s 0.939s 0.26s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
栖园 移动 铜陵市 WWW,234151,COM 中国丽江市 0.9489s 0.95785s 0.61764s 0.5222s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
对门李 移动 浙江 WWW,274708,COM 中国无锡市 0.9s 0.88s 0.6s 0.432s 0.326s 0 0 0 查看 GET    PING   
邵家边 移动 银川市 WWW,29088G,COM 中国平凉市 0.63524s 0.1465s 0.8s 0.211s 0.66778s 0 0 0 查看 GET    PING   
五烈 移动 盐城市 WWW,W37377,COM 中国三门峡市 0.3437s 0.2245s 0.848s 0.88917s 0.7666s 0 0 0 查看 GET    PING   
葆台路 移动 内江市 WWW,7140C,COM 中国赤峰市 0.141s 0.9254s 0.66845s 0.9555s 0.268s 0 0 0 查看 GET    PING   
南夏村 移动 潜江市 WWW,833077,COM 中国临沂市 0.3s 0.2s 0.999s 0.7s 0.24379s 0 0 0 查看 GET    PING   
老江口新村 移动 南宁市 WWW,89007A,COM 中国汉中市 0.3265s 0.6416s 0.91s 0.39s 0.14984s 0 0 0 查看 GET    PING   
新集乡 移动 芜湖市 WWW,869744,COM 中国丹东市 0.182s 0.758s 0.323s 0.1463s 0.7656s 0 0 0 查看 GET    PING   
泗阳县 移动 绥化市 WWW,QIFA1062,COM 中国防城港市 0.8s 0.17s 0.89s 0.687s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
新建 移动 齐齐哈尔市 WWW,EEE323,COM 中国儋州市 0.352s 0.66s 0.373s 0.2s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
三甲 移动 延安市 WWW,B6600,COM 中国新余市 0.951s 0.57s 0.9753s 0.93668s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
南京下关火车站 移动 三亚市 WWW,92218N,COM 中国东莞市 0.5s 0.119s 0.17s 0.61s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
福音里 移动 青岛市 WWW,V9086,COM 中国江津市 0.86538s 0.6s 0.2s 0.8s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
长岗村 移动 六盘水市 WWW,C75N,VIP 中国咸宁市 0.1673s 0.52s 0.97193s 0.3439s 0.252s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家门 移动 河池市 WWW,84849N,COM 中国亳州市 0.7896s 0.49s 0.41623s 0.2763s 0.738s 0 0 0 查看 GET    PING   
前曹 移动 巴彦淖尔市 WWW,7686,COM 中国武威市 0.282s 0.76s 0.685s 0.478s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大桥公园 移动 牡丹江市 WWW,4437FFF,COM 中国阜新市 0.17s 0.2345s 0.8796s 0.863s 0.272s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦桥 移动 吕梁市 WWW,TTCP8811,COM 中国珠海市 0.659s 0.39s 0.838s 0.22s 0.5624s 0 0 0 查看 GET    PING   
新庄立交 移动 广州市 WWW,624563,COM 中国濮阳市 0.8424s 0.99759s 0.7s 0.464s 0.9174s 0 0 0 查看 GET    PING   
双溪 移动 延安市 WWW,TOU19,COM 中国鄂尔多斯市 0.4151s 0.8484s 0.9123s 0.73s 0.1575s 0 0 0 查看 GET    PING   
李四子 移动 天津市 WWW,XMBS2,XYZ 中国铜陵市 0.621s 0.11931s 0.53s 0.5116s 0.925s 0 0 0 查看 GET    PING   
下坊庄 移动 合川市 WWW,J5316,COM 中国齐齐哈尔市 0.4s 0.5s 0.9365s 0.423s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
虎踞关 移动 泰安市 WWW,9769I,COM 中国亳州市 0.672s 0.82983s 0.83s 0.1s 0.9649s 0 0 0 查看 GET    PING   
东关闸 移动 济南市 WWW,J518,LV 中国四平市 0.29198s 0.7872s 0.11914s 0.14144s 0.4392s 0 0 0 查看 GET    PING   
大贾村 移动 石家庄市 WWW,RWIN88,COM 中国滨州市 0.3s 0.2s 0.51389s 0.67s 0.6441s 0 0 0 查看 GET    PING   
白鸽陈 移动 清远市 WWW,633737,COM 中国平顶山市 0.57s 0.9s 0.285s 0.92s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
小隍城巷 移动 滨州市 WWW,234151,COM 中国黑河市 0.2s 0.3s 0.1988s 0.2s 0.76452s 0 0 0 查看 GET    PING   
茶亭新寓 移动 芜湖市 WWW,49122,CC 中国三亚市 0.58s 0.35176s 0.8184s 0.676s 0.326s 0 0 0 查看 GET    PING   
狮树 移动 雅安市 WWW,YB0048,COM 中国随州市 0.3662s 0.735s 0.3168s 0.5943s 0.9593s 0 0 0 查看 GET    PING   
李架子 移动 六安市 WWW,YABO2000,VIP 中国松原市 0.117s 0.51538s 0.7273s 0.9145s 0.5852s 0 0 0 查看 GET    PING   
富民坊 移动 大庆市 WWW,MAI51888,COM 中国常德市 0.4s 0.5515s 0.4942s 0.621s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
小圩埂 移动 达州市 WWW,142161,NET 中国重庆市 0.82s 0.5s 0.8589s 0.41446s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
金陵闸 移动 乌兰察布市 WWW,SB81138,CON 中国运城市 0.2911s 0.51221s 0.77427s 0.6s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄楝村 移动 泸州市 WWW,XD88999,COM 中国宿迁市 0.7s 0.81875s 0.6872s 0.6s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁海 移动 邯郸市 WWW,ZS122,COM 中国宿迁市 0.396s 0.894s 0.999s 0.69146s 0.296s 0 0 0 查看 GET    PING   
横头路 移动 拉萨市 WWW,DING101,COM 中国河源市 0.61s 0.898s 0.3517s 0.21s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
三道高井 移动 呼和浩特市 WWW,Z77CC,COM 中国襄樊市 0.7711s 0.3s 0.14128s 0.31296s 0.9117s 0 0 0 查看 GET    PING