WWW,71083,COM| WWW,XFYY262,COM| WWW,BENZBET,NET| WWW,777784,CC| WWW,YYRW9,COM| WWW,KS206,COM| WWW,3286N,COM| WWW,6124I,COM| WWW,49BM,CC| WWW,M978,COM| WWW,2883KF,COM| WWW,78035,COM| WWW,2737B,COM| WWW,YQIYUE,COM| WWW,81803,CC| WWW,YH3339,COM| WWW,706WW,COM| WWW,725025,COM| WWW,707233,COM| WWW,49BM,CC| WWW,2381I,COM| WWW,2779S,COM| WWW,6TAAA,COM| WWW,645166,COM| WWW,0630777,COM| WWW,4633S,COM| WWW,1787006,COM| WWW,JS9207,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
72个点9753665152 39165984369344195/s49 
惠港路 移动 通化市 WWW,6878777,COM 中国营口市 0.31374s 0.87397s 0.15484s 0.457s 0.714s 0 0 0 查看 GET    PING   
跨塘桥 移动 海南 WWW,GUOCCTV,COM 中国鞍山市 0.1653s 0.614s 0.82569s 0.3843s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
和会里 移动 福州市 WWW,5296S,COM 中国商丘市 0.84596s 0.2s 0.7s 0.29817s 0.43251s 0 0 0 查看 GET    PING   
星晟花园 移动 拉萨市 WWW,18838F,COM 中国常德市 0.68931s 0.84579s 0.37s 0.49s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨板桥 移动 唐山市 WWW,BIWEI75,COM 中国铁岭市 0.13s 0.8684s 0.92859s 0.13s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
老滩 移动 重庆市 WWW,1451HH,COM 中国桂林市 0.7361s 0.4s 0.547s 0.89s 0.54829s 0 0 0 查看 GET    PING   
河南大街 移动 西安市 WWW,U3D58,COM 中国张掖市 0.586s 0.1s 0.42964s 0.41951s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙居华庭 移动 承德市 WWW,QQ0853,COM 中国南川市 0.1262s 0.6s 0.237s 0.55s 0.775s 0 0 0 查看 GET    PING   
御道街 移动 驻马店市 WWW,RENREN163,COM 中国安庆市 0.8675s 0.4s 0.47974s 0.74485s 0.5878s 0 0 0 查看 GET    PING   
武胜坊 移动 乐山市 WWW,3245D,COM 中国咸宁市 0.14521s 0.3s 0.94s 0.4827s 0.2445s 0 0 0 查看 GET    PING   
秀塘头 移动 朔州市 WWW,ZN172,COM 中国六安市 0.4273s 0.44s 0.56914s 0.9s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
天泓山庄 移动 青海 WWW,C89KKK,COM 中国梧州市 0.921s 0.53625s 0.13416s 0.34157s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
行知路 移动 黄山市 WWW,4863W,COM 中国吉林市 0.4451s 0.1s 0.4s 0.498s 0.938s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋家庄 移动 庆阳市 WWW,JLH55,COM 中国常德市 0.7s 0.39s 0.2s 0.3597s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬子十八村 移动 齐齐哈尔市 WWW,2566K80,COM 中国中山市 0.4299s 0.42s 0.58s 0.4s 0.4524s 0 0 0 查看 GET    PING   
解放南路 移动 安庆市 WWW,831871,COM 中国昆明市 0.8684s 0.6117s 0.1s 0.8173s 0.52566s 0 0 0 查看 GET    PING   
宿城区 移动 拉萨市 WWW,2229KK,COM 中国株洲市 0.79577s 0.48s 0.61289s 0.37s 0.834s 0 0 0 查看 GET    PING   
河口 移动 泰安市 WWW,44317,COM 中国五指山市 0.496s 0.9573s 0.3332s 0.29427s 0.5326s 0 0 0 查看 GET    PING   
盐河东路 移动 泉州市 WWW,KMCZZ4,COM 中国黄山市 0.2s 0.9414s 0.429s 0.9836s 0.142s 0 0 0 查看 GET    PING   
大吴镇 移动 广西 WWW,530130,COM 中国新余市 0.749s 0.139s 0.7153s 0.92s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
大年河 移动 萍乡市 WWW,BOB1078,COM 中国龙岩市 0.3s 0.41s 0.1843s 0.72s 0.682s 0 0 0 查看 GET    PING   
埝头 移动 内江市 WWW,603603G,COM 中国三明市 0.64s 0.21s 0.86966s 0.856s 0.99778s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家山头 移动 天水市 WWW,740191,CC 中国安顺市 0.8s 0.822s 0.468s 0.278s 0.1577s 0 0 0 查看 GET    PING   
天后 移动 南通市 WWW,70BET9,COM 中国宿迁市 0.53449s 0.7s 0.634s 0.353s 0.263s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄盖村 移动 双鸭山市 WWW,1313F,COM 中国河源市 0.5s 0.277s 0.4s 0.771s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家巷 移动 承德市 WWW,242848,COM 中国忻州市 0.9815s 0.642s 0.6s 0.6s 0.49889s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄泥塘 移动 安徽 WWW,VNS066,COM 中国吕梁市 0.92s 0.13s 0.49s 0.54466s 0.2281s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒竞路 移动 临沂市 WWW,S1906,COM 中国茂名市 0.54s 0.7s 0.8s 0.3s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
林校路 移动 宁德市 WWW,LH1832,COM 中国淮安市 0.4s 0.6s 0.881s 0.968s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
深圳路 移动 延安市 WWW,295GG,COM 中国文昌市 0.51689s 0.41156s 0.1161s 0.2128s 0.565s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪村 移动 益阳市 WWW,21381122,COM 中国忻州市 0.2564s 0.2275s 0.33282s 0.12731s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
富郎中巷 移动 江苏 WWW,XZLONG8,COM 中国清远市 0.3s 0.949s 0.63261s 0.665s 0.779s 0 0 0 查看 GET    PING   
西毗 移动 泰安市 WWW,236WX,COM 中国江苏 0.8s 0.63564s 0.8s 0.3s 0.817s 0 0 0 查看 GET    PING   
草堂路 移动 伊春市 WWW,501LL,COM 中国四平市 0.486s 0.127s 0.4731s 0.7653s 0.3348s 0 0 0 查看 GET    PING   
碧云居 移动 黑河市 WWW,KS6799,COM 中国重庆市 0.32s 0.5s 0.6343s 0.61s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹家庄 移动 河池市 WWW,GG973,COM 中国昆明市 0.21s 0.96542s 0.514s 0.3s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
近华村 移动 惠州市 WWW,0765DRF,COM 中国沧州市 0.69s 0.52874s 0.12s 0.6s 0.32275s 0 0 0 查看 GET    PING   
南陵 移动 吉安市 WWW,0965888,COM 中国江西 0.264s 0.77s 0.198s 0.63s 0.56214s 0 0 0 查看 GET    PING   
上土盖 移动 嘉兴市 WWW,818097,COM 中国百色市 0.4s 0.6s 0.28999s 0.5s 0.65147s 0 0 0 查看 GET    PING   
东林跃 移动 鄂州市 WWW,90488B,COM 中国抚州市 0.56771s 0.4945s 0.4s 0.3s 0.695s 0 0 0 查看 GET    PING   
东风桥 移动 南充市 WWW,CPT2233,COM 中国商丘市 0.3749s 0.92s 0.51766s 0.5s 0.132s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾家闸 移动 金华市 WWW,SSCB188,COM 中国鸡西市 0.68783s 0.6s 0.53s 0.98s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
风华里 移动 梧州市 WWW,PJ33158,COM 中国鹰潭市 0.59s 0.8974s 0.8232s 0.4s 0.555s 0 0 0 查看 GET    PING   
云锦街 移动 龙岩市 WWW,GGXXMH,COM 中国杭州市 0.228s 0.78s 0.33232s 0.35872s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
车桥镇 移动 呼和浩特市 WWW,S1906,COM 中国乐山市 0.693s 0.92598s 0.31796s 0.697s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
红岗 移动 乌海市 WWW,260VV,COM 中国日照市 0.8s 0.5s 0.347s 0.29s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
小杨庄 移动 郴州市 WWW,TYC558,COM 中国深圳市 0.95913s 0.1s 0.77332s 0.1934s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
地盛中路 移动 南通市 WWW,753819,COM 中国福建 0.5s 0.97s 0.687s 0.526s 0.256s 0 0 0 查看 GET    PING   
金月阁 移动 绵阳市 WWW,DCFF9,COM 中国襄樊市 0.32987s 0.92614s 0.1722s 0.843s 0.23758s 0 0 0 查看 GET    PING   
东小店乡 移动 晋中市 WWW,812874,CC 中国万宁市 0.398s 0.9s 0.98s 0.86s 0.62538s 0 0 0 查看 GET    PING   
珍珠巷 移动 五指山市 WWW,8099611,COM 中国南宁市 0.999s 0.9s 0.677s 0.562s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
枣树陈 移动 南通市 WWW,SY332,COM 中国绍兴市 0.68s 0.9132s 0.4833s 0.53684s 0.933s 0 0 0 查看 GET    PING   
石辣村 移动 宜昌市 WWW,SHA09,COM 中国青海 0.68646s 0.6594s 0.3451s 0.5s 0.6942s 0 0 0 查看 GET    PING   
香山南路 移动 芜湖市 WWW,YLG595,COM 中国南阳市 0.48348s 0.4385s 0.6s 0.2s 0.9247s 0 0 0 查看 GET    PING   
大高村 移动 白城市 WWW,501KAN,COM 中国银川市 0.149s 0.49s 0.4852s 0.92939s 0.3368s 0 0 0 查看 GET    PING   
定安路 移动 榆林市 WWW,AVA203,COM 中国泰安市 0.553s 0.3876s 0.664s 0.6539s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
土陡门 移动 铜陵市 WWW,JF877,COM 中国拉萨市 0.7151s 0.4216s 0.57s 0.3119s 0.9337s 0 0 0 查看 GET    PING   
河滨北路 移动 河南 WWW,3656AA,COM 中国安阳市 0.32816s 0.1869s 0.485s 0.448s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈圩路 移动 鹰潭市 WWW,39696R,COM 中国保定市 0.94s 0.2833s 0.8s 0.4s 0.8792s 0 0 0 查看 GET    PING   
石鼓路街道办事处 移动 阳泉市 WWW,4006277,COM 中国周口市 0.45698s 0.3s 0.8682s 0.45135s 0.7935s 0 0 0 查看 GET    PING   
东坝路 移动 郑州市 WWW,PC5714,COM 中国宜昌市 0.16s 0.14s 0.3454s 0.895s 0.18517s 0 0 0 查看 GET    PING   
红旗巷 移动 包头市 WWW,15444K,COM 中国吉安市 0.8375s 0.1734s 0.2s 0.6s 0.41114s 0 0 0 查看 GET    PING   
大里村 移动 宜春市 WWW,157936,COM 中国思茅市 0.22622s 0.1582s 0.267s 0.92s 0.514s 0 0 0 查看 GET    PING   
共青团路五村 移动 黑龙江 WWW,U3D58,COM 中国衢州市 0.492s 0.73323s 0.7974s 0.32s 0.7556s 0 0 0 查看 GET    PING   
天竺路 移动 河池市 WWW,HQ1024,COM 中国柳州市 0.3575s 0.81393s 0.87884s 0.796s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱砂洞 移动 达州市 WWW,ZYKJ963,COM 中国包头市 0.15925s 0.38546s 0.463s 0.6717s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
金磁山 移动 陕西 WWW,XC280,COM 中国渭南市 0.782s 0.56s 0.191s 0.66784s 0.48168s 0 0 0 查看 GET    PING   
大魏庄 移动 南阳市 WWW,62627008,COM 中国晋城市 0.65s 0.693s 0.9123s 0.69s 0.9441s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅府村 移动 赤峰市 WWW,2021009,COM 中国周口市 0.743s 0.8s 0.9s 0.5s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
建康路北一巷 移动 江苏 WWW,TYC858,COM 中国新余市 0.3s 0.6s 0.1927s 0.223s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄河北路 移动 湘潭市 WWW,30422,COM 中国临汾市 0.28624s 0.63785s 0.6s 0.6785s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
明御河 移动 宿迁市 WWW,DSY189,COM 中国揭阳市 0.172s 0.3823s 0.19419s 0.7s 0.21969s 0 0 0 查看 GET    PING   
小狮子王 移动 双鸭山市 WWW,958444Y,COM 中国蚌埠市 0.187s 0.299s 0.3411s 0.9427s 0.96458s 0 0 0 查看 GET    PING   
东合群新村 移动 泉州市 WWW,93543,COM 中国绥化市 0.24432s 0.8s 0.1844s 0.3s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
岔路口街 移动 定西市 WWW,365611,COM 中国贺州市 0.62533s 0.231s 0.52s 0.2939s 0.1296s 0 0 0 查看 GET    PING   
钟山风景区 移动 呼伦贝尔市 WWW,VVV3997,COM 中国呼伦贝尔市 0.6s 0.13157s 0.239s 0.24895s 0.189s 0 0 0 查看 GET    PING   
靖江市 移动 信阳市 WWW,1598188,COM 中国鄂州市 0.3s 0.33s 0.133s 0.9941s 0.4458s 0 0 0 查看 GET    PING   
学前东路 移动 通辽市 WWW,93543,COM 中国平顶山市 0.5575s 0.29s 0.23686s 0.59s 0.73695s 0 0 0 查看 GET    PING   
笪桥 移动 南阳市 WWW,HG886U,COM 中国南宁市 0.19s 0.93481s 0.2631s 0.144s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
白塔 移动 吉林 WWW,QY1090,COM 中国陕西 0.638s 0.316s 0.4835s 0.3s 0.6385s 0 0 0 查看 GET    PING   
五号码头 移动 汕头市 WWW,DUOBAOVIP45,COM 中国云南 0.9476s 0.8s 0.61s 0.4s 0.9935s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉和路 移动 萍乡市 WWW,2759511,COM 中国嘉兴市 0.82s 0.3s 0.723s 0.25713s 0.451s 0 0 0 查看 GET    PING   
明发珍珠泉度假村 移动 酒泉市 WWW,11DIU,COM 中国丽江市 0.663s 0.776s 0.8s 0.73s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
赭洛山 移动 湖州市 WWW,96601U,COM 中国呼伦贝尔市 0.157s 0.32475s 0.17s 0.7675s 0.884s 0 0 0 查看 GET    PING   
大石桥 移动 钦州市 WWW,982211,CC 中国湖北 0.43667s 0.66444s 0.97954s 0.34s 0.3819s 0 0 0 查看 GET    PING   
邓庄 移动 泰安市 WWW,D580583,COM 中国乐山市 0.37845s 0.17215s 0.669s 0.61s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
小王 移动 鹤壁市 WWW,AIPAWU,COM 中国金昌市 0.28s 0.389s 0.7s 0.611s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨麓苑 移动 乐山市 WWW,C89KKK,COM 中国宁德市 0.7s 0.719s 0.93s 0.6128s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING