WWW,679565.COM| WWW,1155691.COM| WWW,1391MSC.COM| WWW,8505052.COM| WWW,4018Y.COM| WWW,166349.COM| WWW,224399.COM| WWW,LH9866.COM| WWW,HG50018.COM| WWW,2611333.COM| WWW,AOBOVIP.COM| WWW,LHC677.COM| WWW,1691899.COM| WWW,723150.COM| WWW,RB237.COM| WWW,459951.COM| WWW,277666AA.COM| WWW,37774066.COM| WWW,427468.COM| WWW,AMSLC135.COM| WWW,18VNS.CC| WWW,083389.COM| WWW,297100.COM| WWW,YBVIP222.COM| WWW,4808005.COM| WWW,Y218888.COM| WWW,603046.COM| WWW,LONG717.COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
9568个点5276855839 43713795648734998221/s286 
顾家营 移动 雅安市 WWW,0076AM.COM 中国江西 0.77s 0.2464s 0.6s 0.1s 0.82677s 0 0 0 查看 GET    PING   
将军北路 移动 广州市 WWW,QIFA1035.COM 中国拉萨市 0.356s 0.44274s 0.5334s 0.8596s 0.87244s 0 0 0 查看 GET    PING   
薛家凹 移动 通辽市 WWW,IF878.COM 中国淮北市 0.196s 0.6s 0.23836s 0.549s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
二道桥后滩 移动 福建 WWW,A8847.COM 中国武威市 0.1198s 0.1651s 0.23s 0.4462s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
中海丽舍西苑 移动 庆阳市 WWW,T1023.COM 中国长治市 0.851s 0.8s 0.45s 0.5815s 0.7463s 0 0 0 查看 GET    PING   
平房路 移动 大庆市 WWW,52051KF.COM 中国贵州 0.14s 0.3s 0.24s 0.75979s 0.7425s 0 0 0 查看 GET    PING   
五圩 移动 甘肃 WWW,38200K.COM 中国肇庆市 0.37s 0.2527s 0.15s 0.64s 0.366s 0 0 0 查看 GET    PING   
南山 移动 广东 WWW,576547.COM 中国吕梁市 0.5s 0.581s 0.49781s 0.8s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
驴子巷 移动 西宁市 WWW,2061349.COM 中国佛山市 0.81756s 0.2s 0.8199s 0.88879s 0.2157s 0 0 0 查看 GET    PING   
红山圩 移动 铁岭市 WWW,1235600.COM 中国山东 0.7s 0.5611s 0.95s 0.1787s 0.3769s 0 0 0 查看 GET    PING   
齐尚街 移动 池州市 WWW,38127.NET 中国盐城市 0.76831s 0.8s 0.66s 0.56s 0.31246s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸽子桥 移动 锦州市 WWW,LEHU342.COM 中国绵阳市 0.35636s 0.44s 0.18s 0.5818s 0.547s 0 0 0 查看 GET    PING   
厦门路 移动 张家界市 WWW,883159.COM 中国梅州市 0.96582s 0.69s 0.1565s 0.179s 0.4324s 0 0 0 查看 GET    PING   
玄武湖乡 移动 甘肃 WWW,2954888.COM 中国忻州市 0.4595s 0.28s 0.22938s 0.7s 0.81589s 0 0 0 查看 GET    PING   
曙光西路 移动 贵阳市 WWW,153322U.COM 中国长春市 0.2164s 0.2443s 0.53s 0.5629s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
西石坝街 移动 绍兴市 WWW,8583333.COM 中国绵阳市 0.147s 0.5459s 0.57s 0.84828s 0.23488s 0 0 0 查看 GET    PING   
西姚 移动 梧州市 WWW,413690.COM 中国贵港市 0.94456s 0.6s 0.134s 0.481s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
杜加圩 移动 四川 WWW,6100002.COM 中国黑河市 0.81785s 0.61s 0.9s 0.2787s 0.385s 0 0 0 查看 GET    PING   
清洁路 移动 天津市 WWW,5233L.COM 中国广元市 0.26695s 0.83522s 0.9968s 0.5444s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
滨河中路 移动 忻州市 WWW,24VIP82.COM 中国丽江市 0.68862s 0.6s 0.562s 0.934s 0.551s 0 0 0 查看 GET    PING   
东门路 移动 梧州市 WWW,89478.COM 中国三明市 0.52668s 0.331s 0.2s 0.94568s 0.138s 0 0 0 查看 GET    PING   
一鹅李家巷 移动 无锡市 WWW,PJ5204.COM 中国荷泽市 0.164s 0.9s 0.5s 0.15425s 0.54833s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙桥村 移动 枣庄市 WWW,HF823.COM 中国池州市 0.1118s 0.78s 0.44511s 0.57s 0.26543s 0 0 0 查看 GET    PING   
斛斗巷 移动 潮州市 WWW,16990009.COM 中国衢州市 0.991s 0.1s 0.2435s 0.8s 0.169s 0 0 0 查看 GET    PING   
王居宁 移动 安顺市 WWW,BOB3081.COM 中国三门峡市 0.386s 0.9231s 0.61397s 0.6s 0.8752s 0 0 0 查看 GET    PING   
屠庄 移动 湛江市 WWW,9988304.COM 中国常德市 0.4314s 0.7156s 0.144s 0.1s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
上孙家边 移动 镇江市 WWW,00449.VIP 中国酒泉市 0.2869s 0.2352s 0.7256s 0.3232s 0.132s 0 0 0 查看 GET    PING   
前旺 移动 浙江 WWW,BOB1266.COM 中国莆田市 0.3s 0.26232s 0.6s 0.5s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
赏菊苑 移动 铁岭市 WWW,438411.COM 中国江门市 0.91875s 0.58s 0.5555s 0.3564s 0.6743s 0 0 0 查看 GET    PING   
大月村 移动 南平市 WWW,067091.COM 中国山西 0.72627s 0.756s 0.61s 0.79346s 0.611s 0 0 0 查看 GET    PING   
司前街 移动 沧州市 WWW,6028.COM 中国广安市 0.38159s 0.79s 0.8s 0.93855s 0.41995s 0 0 0 查看 GET    PING   
承德路 移动 湖北 WWW,80099U.COM 中国商丘市 0.23s 0.5345s 0.43s 0.4167s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家岗桥 移动 松原市 WWW,QY036.COM 中国常德市 0.7635s 0.78261s 0.4s 0.796s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
八士 移动 湖北 WWW,GG924.COM 中国绵阳市 0.525s 0.6s 0.28s 0.96s 0.332s 0 0 0 查看 GET    PING   
宏大路 移动 吉安市 WWW,64488.COM 中国资阳市 0.611s 0.1957s 0.44s 0.516s 0.14s 0 0 0 查看 GET    PING   
阳光锦绣阁 移动 潜江市 WWW,805649.COM 中国深圳市 0.63399s 0.57748s 0.5743s 0.4s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
万匹乡 移动 玉溪市 WWW,04428.COM 中国绥化市 0.4s 0.5387s 0.23s 0.826s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
八大处路 移动 龙岩市 WWW,88866XPJ.COM 中国汉中市 0.55s 0.4s 0.11249s 0.2s 0.6321s 0 0 0 查看 GET    PING   
青年 移动 朔州市 WWW,221978.COM 中国湖州市 0.9s 0.39264s 0.22s 0.54s 0.48296s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴村村 移动 呼和浩特市 WWW,BOB1871.COM 中国淮北市 0.37s 0.2168s 0.87936s 0.1863s 0.66144s 0 0 0 查看 GET    PING   
大湖头 移动 淮南市 WWW,192230.COM 中国赣州市 0.8224s 0.21194s 0.9s 0.2s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
建设二村 移动 汕头市 WWW,VIP4500.COM 中国眉山市 0.6632s 0.41s 0.99885s 0.28s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
北塘区 移动 南川市 WWW,786277.COM 中国莱芜市 0.418s 0.36232s 0.8234s 0.95941s 0.45243s 0 0 0 查看 GET    PING   
东方村 移动 河池市 WWW,581345.COM 中国荆州市 0.77764s 0.81199s 0.7261s 0.74483s 0.2551s 0 0 0 查看 GET    PING   
中心一 移动 海南 WWW,263430987.COM 中国厦门市 0.3846s 0.474s 0.68172s 0.5849s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
谷丰东路 移动 宿迁市 WWW,7770152.COM 中国黄山市 0.1s 0.7s 0.59s 0.579s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖滨路 移动 北海市 WWW,BY7272.COM 中国安顺市 0.1s 0.7395s 0.1744s 0.664s 0.9728s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁区汤山林场 移动 平顶山市 WWW,1681683.COM 中国青岛市 0.34283s 0.169s 0.17574s 0.72381s 0.267s 0 0 0 查看 GET    PING   
孝义村 移动 五指山市 WWW,837971.COM 中国绵阳市 0.18s 0.8381s 0.83119s 0.494s 0.2495s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉带乡农场 移动 佳木斯市 WWW,01819B.COM 中国兰州市 0.3255s 0.6669s 0.62531s 0.8s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅花山庄 移动 绵阳市 WWW,Z8028.COM 中国海口市 0.88s 0.16365s 0.83265s 0.664s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
小岗村 移动 广州市 WWW,LV599.COM 中国钦州市 0.4186s 0.69s 0.8s 0.2731s 0.4365s 0 0 0 查看 GET    PING   
海子口 移动 绥化市 WWW,747670.COM 中国成都市 0.643s 0.3s 0.3295s 0.457s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
九竹路 移动 汉中市 WWW,23391P.COM 中国七台河市 0.44972s 0.69378s 0.3714s 0.79s 0.5342s 0 0 0 查看 GET    PING   
范架子 移动 泸州市 WWW,23633.COM 中国秦皇岛市 0.8478s 0.63s 0.46438s 0.16s 0.58s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃子街区 移动 通化市 WWW,5004BB.COM 中国衡阳市 0.2745s 0.1168s 0.7s 0.5846s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
河东街 移动 三门峡市 WWW,TYC978.COM 中国成都市 0.8422s 0.6s 0.3s 0.15878s 0.1822s 0 0 0 查看 GET    PING   
神家庄 移动 铁岭市 WWW,22842C.COM 中国巴彦淖尔市 0.923s 0.51765s 0.58s 0.7582s 0.9245s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥头营东路 移动 运城市 WWW,8505052.COM 中国濮阳市 0.42s 0.4212s 0.5s 0.6547s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
河滨路 移动 榆林市 WWW,88554066.COM 中国廊坊市 0.21861s 0.8392s 0.74s 0.3988s 0.77294s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙居雅苑 移动 西安市 WWW,LH2701.COM 中国丽江市 0.1s 0.93s 0.522s 0.22894s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
君驰华庭 移动 淮北市 WWW,BOB2379.COM 中国株洲市 0.777s 0.929s 0.398s 0.94s 0.58s 0 0 0 查看 GET    PING   
武定门 移动 潍坊市 WWW,70041Z.COM 中国岳阳市 0.48s 0.971s 0.6645s 0.783s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家 移动 呼伦贝尔市 WWW,1010575.COM 中国南通市 0.32s 0.2481s 0.639s 0.76s 0.93289s 0 0 0 查看 GET    PING   
北苑二村 移动 娄底市 WWW,BH1608.COM 中国玉林市 0.419s 0.15752s 0.2s 0.457s 0.28157s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁心桥乡 移动 茂名市 WWW,836666L.COM 中国宣城市 0.246s 0.313s 0.1276s 0.1253s 0.84842s 0 0 0 查看 GET    PING   
米业公会旧址 移动 沈阳市 WWW,1824.CC 中国五指山市 0.991s 0.8s 0.9s 0.87638s 0.818s 0 0 0 查看 GET    PING   
方大营 移动 佛山市 WWW,23233P.COM 中国海口市 0.94s 0.35s 0.22s 0.22655s 0.66547s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑庄 移动 铁岭市 WWW,285669.COM 中国衡水市 0.83743s 0.6968s 0.4493s 0.865s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
方大营 移动 三门峡市 WWW,WGTCG.COM 中国黑河市 0.699s 0.9s 0.243s 0.714s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
滨湖街道办事处 移动 清远市 WWW,ZDJ23.COM 中国江津市 0.36s 0.9627s 0.929s 0.6s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
名士埂 移动 齐齐哈尔市 WWW,14113.CC 中国信阳市 0.715s 0.3s 0.54s 0.88s 0.46622s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉王镇 移动 汉中市 WWW,XH7877.COM 中国贵阳市 0.63586s 0.379s 0.65398s 0.2971s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖堤新村 移动 陕西 WWW,182929.CC 中国徐州市 0.9s 0.9883s 0.9s 0.87s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
横庄 移动 临汾市 WWW,277666AA.COM 中国深圳市 0.97s 0.3983s 0.8s 0.69176s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
前方村 移动 安徽 WWW,417682.COM 中国辽阳市 0.43s 0.14432s 0.8743s 0.67555s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘家嘴 移动 阳江市 WWW,20779898.COM 中国宿州市 0.2s 0.96361s 0.83s 0.129s 0.894s 0 0 0 查看 GET    PING   
右锁圩 移动 石家庄市 WWW,467446.COM 中国池州市 0.5s 0.2s 0.53s 0.3s 0.54786s 0 0 0 查看 GET    PING   
锁金三村 移动 阳江市 WWW,SB161.COM 中国淮北市 0.5536s 0.99231s 0.1851s 0.552s 0.125s 0 0 0 查看 GET    PING   
臧家巷 移动 邯郸市 WWW,1155839.COM 中国葫芦岛市 0.41832s 0.5451s 0.54s 0.44s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街二十九巷 移动 江门市 WWW,LILAI486.COM 中国湖州市 0.24s 0.79899s 0.552s 0.4s 0.958s 0 0 0 查看 GET    PING   
小马厂路 移动 邯郸市 WWW,665654.COM 中国许昌市 0.4255s 0.5s 0.31595s 0.61s 0.8396s 0 0 0 查看 GET    PING   
外山 移动 合川市 WWW,LONG1973.COM 中国辽宁 0.4s 0.2619s 0.5127s 0.994s 0.669s 0 0 0 查看 GET    PING   
石桥居民区 移动 盐城市 WWW,22883356.COM 中国营口市 0.97s 0.18s 0.711s 0.82s 0.368s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦口公园 移动 景德镇市 WWW,556274.COM 中国钦州市 0.6s 0.82334s 0.777s 0.51162s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
惠民河 移动 达州市 WWW,3261234.COM 中国渭南市 0.426s 0.2215s 0.47972s 0.3979s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
南堍 移动 益阳市 WWW,CS3030.COM 中国铁岭市 0.73455s 0.4469s 0.1456s 0.7s 0.871s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡景大厦 移动 大同市 WWW,4560002.COM 中国滨州市 0.9s 0.3s 0.9s 0.8123s 0.442s 0 0 0 查看 GET    PING