WWW,X5060,COM| WWW,TZRYZS,COM| WWW,22057766,COM| WWW,ROR207,COM:39001| WWW,2020830,COM| WWW,94545,COM| WWW,PJ8955,COM| WWW,591570,COM| WWW,LL89116,COM| WWW,237988,COM| WWW,8228P,COM| WWW,0447790,COM| WWW,8228P,COM| WWW,TYC55345,COM| WWW,50730M,COM| WWW,U70266,COM| WWW,Y1631,COM| WWW,5202888,COM| WWW,TABBBS,COM| WWW,50BBB,APP| WWW,CXWT48,COM| WWW,7898666,COM| WWW,918TEE,COM| WWW,SY1800,COM| WWW,644749,COM| WWW,X0152,COM| WWW,6795A,COM| WWW,7945,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
24485个点3223859263 47598764927838476/s165 
大白菜园 移动 江西 WWW,BXX11B,COM 中国长沙市 0.4914s 0.1s 0.7133s 0.281s 0.9558s 0 0 0 查看 GET    PING   
西来村 移动 湖州市 WWW,820956,COM 中国安庆市 0.88795s 0.275s 0.3627s 0.56322s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
桐岐 移动 江苏 WWW,DJ8888A,COM 中国鄂尔多斯市 0.484s 0.3s 0.232s 0.8s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
东一街 移动 长沙市 WWW,247558,CON 中国河南 0.18s 0.93447s 0.58s 0.56s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
毛公渡桥 移动 苏州市 WWW,TL559,COM 中国榆林市 0.135s 0.7s 0.512s 0.17492s 0.9394s 0 0 0 查看 GET    PING   
子埂上 移动 随州市 WWW,200118,COM 中国遵义市 0.97359s 0.956s 0.7s 0.775s 0.1916s 0 0 0 查看 GET    PING   
双榆树北路 移动 淮南市 WWW,520677,COM 中国柳州市 0.95s 0.6543s 0.4758s 0.2s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
西桥花苑 移动 保定市 WWW,YOULE57,COM 中国荷泽市 0.81488s 0.2s 0.41677s 0.5s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
清江路 移动 定西市 WWW,8FRL,COM 中国临沂市 0.9s 0.311s 0.5s 0.7726s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
洛平路 移动 福州市 WWW,162809,COM 中国七台河市 0.21217s 0.353s 0.31255s 0.216s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
五塘村 移动 益阳市 WWW,5537044,COM 中国海南 0.8s 0.5395s 0.796s 0.3177s 0.914s 0 0 0 查看 GET    PING   
信孚村 移动 镇江市 WWW,YH5607,COM 中国合川市 0.4s 0.1s 0.85556s 0.79s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
方州广场 移动 阳江市 WWW,1102488,COM 中国安阳市 0.6s 0.236s 0.8s 0.14391s 0.9764s 0 0 0 查看 GET    PING   
石梁柱大街九十一巷 移动 乐山市 WWW,QY795,COM 中国江门市 0.133s 0.5119s 0.4s 0.8s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
江都路 移动 来宾市 WWW,SF3939,COM 中国郴州市 0.44982s 0.34222s 0.6s 0.66s 0.14158s 0 0 0 查看 GET    PING   
段郭 移动 伊春市 WWW,3167Y,COM 中国厦门市 0.93557s 0.42619s 0.95335s 0.33969s 0.664s 0 0 0 查看 GET    PING   
冶山道院 移动 昆明市 WWW,RB0118,COM 中国青海 0.12899s 0.94866s 0.58s 0.42s 0.51819s 0 0 0 查看 GET    PING   
集中村 移动 许昌市 WWW,YLZZ2266,COM 中国张掖市 0.15s 0.176s 0.4s 0.25617s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
小荷塘 移动 烟台市 WWW,924518,CC 中国鹤壁市 0.14341s 0.8662s 0.729s 0.77727s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
钟灵街 移动 合川市 WWW,8507034,COM 中国丹东市 0.1s 0.61298s 0.44588s 0.52s 0.7213s 0 0 0 查看 GET    PING   
桂子山村 移动 蚌埠市 WWW,PJ98912,COM 中国铜川市 0.77835s 0.3276s 0.787s 0.34388s 0.95115s 0 0 0 查看 GET    PING   
双塘街 移动 连云港市 WWW,4288003,COM 中国北京市 0.31229s 0.3s 0.1s 0.8176s 0.682s 0 0 0 查看 GET    PING   
中杨新村 移动 厦门市 WWW,SFIRELIFE,COM 中国西安市 0.85s 0.43s 0.6s 0.35s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
建华大厦 移动 黄石市 WWW,587399,CC 中国本溪市 0.336s 0.35s 0.31524s 0.172s 0.447s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁庄路 移动 宣城市 WWW,598815,CC 中国佳木斯市 0.7s 0.343s 0.626s 0.66s 0.26264s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙望台 移动 防城港市 WWW,8167B,COM 中国柳州市 0.3s 0.26941s 0.954s 0.57635s 0.45576s 0 0 0 查看 GET    PING   
八字桥 移动 驻马店市 WWW,YXXYSW,COM 中国张家口市 0.235s 0.9s 0.77273s 0.56s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
奇望街 移动 漯河市 WWW,17365011,COM 中国宜春市 0.61223s 0.75861s 0.3688s 0.6s 0.4954s 0 0 0 查看 GET    PING   
百树园 移动 哈尔滨市 WWW,JS357,COM 中国河南 0.96s 0.214s 0.34s 0.458s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
三山 移动 河南 WWW,3356J,COM 中国遵义市 0.83621s 0.2s 0.432s 0.84s 0.822s 0 0 0 查看 GET    PING   
小月河西路 移动 太原市 WWW,2Y0088,COM 中国吉安市 0.77497s 0.888s 0.88864s 0.25376s 0.93362s 0 0 0 查看 GET    PING   
严庄村 移动 杭州市 WWW,597952,COM 中国临沂市 0.7557s 0.5s 0.15s 0.6145s 0.3736s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬子二十村 移动 常州市 WWW,H1996,COM 中国赤峰市 0.512s 0.389s 0.8527s 0.53994s 0.7686s 0 0 0 查看 GET    PING   
磊功巷 移动 铜川市 WWW,711711R,COM 中国广元市 0.73s 0.7518s 0.9358s 0.7973s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
分龙岗西路 移动 茂名市 WWW,SS00558,COM 中国辽宁 0.4s 0.781s 0.2131s 0.1663s 0.7943s 0 0 0 查看 GET    PING   
东玉壶坊 移动 莱芜市 WWW,V12324,COM 中国东营市 0.7525s 0.6141s 0.424s 0.47s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
饮虹新桥 移动 鹤壁市 WWW,95263,NET 中国淮安市 0.754s 0.48s 0.6234s 0.2587s 0.622s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坝村 移动 泰州市 WWW,LH0087,COM 中国许昌市 0.95441s 0.12s 0.23927s 0.612s 0.417s 0 0 0 查看 GET    PING   
海德卫城 移动 赤峰市 WWW,530WW,COM 中国安阳市 0.4932s 0.9s 0.56s 0.85115s 0.4441s 0 0 0 查看 GET    PING   
大营庞 移动 琼海市 WWW,583399,CC 中国合川市 0.1932s 0.45s 0.889s 0.15121s 0.6975s 0 0 0 查看 GET    PING   
旭光里 移动 济南市 WWW,BLH3377,COM 中国苏州市 0.88271s 0.4172s 0.679s 0.65s 0.35527s 0 0 0 查看 GET    PING   
弘景大道 移动 聊城市 WWW,AG0135,COM 中国河南 0.3117s 0.3665s 0.7s 0.3s 0.97818s 0 0 0 查看 GET    PING   
杜加圩 移动 吕梁市 WWW,8696,CC 中国青海 0.25191s 0.4883s 0.16s 0.61s 0.69176s 0 0 0 查看 GET    PING   
狮子车 移动 河北 WWW,WUJI266,COM 中国嘉峪关市 0.864s 0.9s 0.8694s 0.519s 0.678s 0 0 0 查看 GET    PING   
协众雅居 移动 牡丹江市 WWW,DYVIP91,COM 中国湖北 0.3s 0.2s 0.66s 0.5s 0.88252s 0 0 0 查看 GET    PING   
赛虹桥 移动 河池市 WWW,55247755,COM 中国衢州市 0.9379s 0.4969s 0.2s 0.1681s 0.836s 0 0 0 查看 GET    PING   
卧佛寺路 移动 巴中市 WWW,3833VV,COM 中国长春市 0.8s 0.169s 0.5789s 0.656s 0.9195s 0 0 0 查看 GET    PING   
官塘邓 移动 珠海市 WWW,YL0509,COM 中国佳木斯市 0.83991s 0.3s 0.7266s 0.1s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
碧瑰园 移动 济宁市 WWW,LONG648,COM 中国广西 0.1298s 0.1s 0.33s 0.97514s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
抄纸巷 移动 衢州市 WWW,HAVE,CC 中国南宁市 0.17s 0.282s 0.4s 0.8711s 0.239s 0 0 0 查看 GET    PING   
东虹街 移动 潜江市 WWW,SB28880,COM 中国阜新市 0.5s 0.96s 0.79s 0.5s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
磨盘陈 移动 钦州市 WWW,99885004,COM 中国黑河市 0.8s 0.83s 0.78224s 0.87s 0.53462s 0 0 0 查看 GET    PING   
西安路 移动 黑龙江 WWW,JS60883,COM 中国蚌埠市 0.559s 0.217s 0.61595s 0.1579s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
半面山 移动 抚顺市 WWW,GAC777,COM 中国鄂尔多斯市 0.88538s 0.8268s 0.1s 0.22s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
灯塔村 移动 赤峰市 WWW,DY848,COM 中国嘉峪关市 0.2697s 0.773s 0.39754s 0.32295s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
七里岗 移动 渭南市 WWW,A17,COM 中国长治市 0.1293s 0.5164s 0.3675s 0.6565s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
果园西路 移动 福州市 WWW,4577702,COM 中国三门峡市 0.73299s 0.259s 0.82137s 0.8898s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
四维里 移动 荆门市 WWW,A4788,COM 中国抚州市 0.88959s 0.814s 0.7s 0.1295s 0.69497s 0 0 0 查看 GET    PING   
城乡 移动 崇左市 WWW,ZN635,COM 中国宜春市 0.556s 0.35699s 0.426s 0.946s 0.18358s 0 0 0 查看 GET    PING   
南荡村 移动 佳木斯市 WWW,ZMDZKJFZ,COM 中国淮北市 0.98593s 0.2721s 0.4s 0.971s 0.414s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫龙阁 移动 茂名市 WWW,14562,COM 中国江西 0.54s 0.4329s 0.1423s 0.39s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
肖嘴乡 移动 惠州市 WWW,XC155,COM 中国滨州市 0.3s 0.2597s 0.732s 0.2s 0.411s 0 0 0 查看 GET    PING   
工行新寓 移动 抚顺市 WWW,MIANLIMP,COM 中国合川市 0.4s 0.763s 0.689s 0.63s 0.34271s 0 0 0 查看 GET    PING   
复兴前街 移动 鄂州市 WWW,587399,CC 中国芜湖市 0.273s 0.1121s 0.9412s 0.41826s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
环镇 移动 抚顺市 WWW,91911,COM 中国汉中市 0.5729s 0.41s 0.93453s 0.86539s 0.1421s 0 0 0 查看 GET    PING   
靳家巷 移动 葫芦岛市 WWW,644749,COM 中国长治市 0.4369s 0.68133s 0.65485s 0.7349s 0.86676s 0 0 0 查看 GET    PING   
邵盛村 移动 上海市 WWW,HG9525,COM 中国枣庄市 0.2s 0.8s 0.182s 0.162s 0.643s 0 0 0 查看 GET    PING   
星河翠庭 移动 苏州市 WWW,4972Z,COM 中国南京市 0.86s 0.38s 0.614s 0.58547s 0.38747s 0 0 0 查看 GET    PING   
延静里西路 移动 乌海市 WWW,18142,COM 中国宣城市 0.17s 0.547s 0.11714s 0.5889s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄营村 移动 贺州市 WWW,TYC66005,COM 中国河北 0.39s 0.51795s 0.3s 0.472s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
二岗子 移动 深圳市 WWW,L951U,CC 中国葫芦岛市 0.1953s 0.54382s 0.855s 0.26s 0.1895s 0 0 0 查看 GET    PING   
集景苑 移动 邢台市 WWW,BS30000,COM 中国舟山市 0.5819s 0.641s 0.2575s 0.966s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家头 移动 牡丹江市 WWW,YL0533,COM 中国贵港市 0.26656s 0.54991s 0.69833s 0.6999s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
万达新村 移动 吉林市 WWW,T9482,COM 中国广州市 0.6154s 0.33494s 0.72559s 0.957s 0.127s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒永路 移动 盐城市 WWW,Z6359,COM 中国遵义市 0.89s 0.9s 0.5221s 0.26s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家圩 移动 汕头市 WWW,0692563,COM 中国陕西 0.4284s 0.68s 0.744s 0.543s 0.78s 0 0 0 查看 GET    PING   
外关头东街 移动 四平市 WWW,844383,COM 中国宁德市 0.9s 0.53s 0.77933s 0.588s 0.7997s 0 0 0 查看 GET    PING   
新庄镇 移动 三亚市 WWW,LC67,COM 中国三明市 0.25354s 0.21984s 0.1622s 0.5s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
四村村 移动 辽阳市 WWW,TY95522,COM 中国徐州市 0.1827s 0.61376s 0.32539s 0.1957s 0.98944s 0 0 0 查看 GET    PING   
小王家 移动 珠海市 WWW,9QPVIP8,COM 中国哈尔滨市 0.2s 0.1872s 0.25s 0.2282s 0.9424s 0 0 0 查看 GET    PING   
青伊湖农场 移动 银川市 WWW,BET810B,COM 中国文昌市 0.7516s 0.66645s 0.9s 0.4s 0.3865s 0 0 0 查看 GET    PING   
四合东村 移动 西安市 WWW,541048,COM 中国金昌市 0.18s 0.64s 0.99s 0.741s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
艺北街 移动 三亚市 WWW,8593C,COM 中国张掖市 0.8722s 0.52634s 0.93s 0.324s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
兵希镇 移动 鸡西市 WWW,BJ83,COM 中国郑州市 0.24s 0.1967s 0.5928s 0.12515s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
朝阳水库 移动 石家庄市 WWW,YM387,COM 中国陕西 0.43s 0.68245s 0.66s 0.685s 0.463s 0 0 0 查看 GET    PING   
人民南路 移动 东营市 WWW,XINGXIN999BET,COM 中国鹤岗市 0.791s 0.854s 0.3126s 0.4449s 0.215s 0 0 0 查看 GET    PING   
费家嘴村 移动 呼和浩特市 WWW,760539,COM 中国延安市 0.78489s 0.5443s 0.9144s 0.11127s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
静海寺遗址 移动 达州市 WWW,5873BB,COM 中国河北 0.21s 0.339s 0.35s 0.84749s 0.4475s 0 0 0 查看 GET    PING