WWW,0366B,COM| WWW,336896,COM| WWW,602047,COM| WWW,LONG9388,COM| WWW,HH3189,COM| WWW,A88518,COM| WWW,8196J,COM| WWW,84881B,COM| WWW,YL341,COM| WWW,6514444,COM| WWW,984V,COM| WWW,830Z,COM| WWW,JS1220,COM| WWW,558056,COM| WWW,VGO8,COM| WWW,LH64,COM| WWW,CXWT393,COM| WWW,YABO068,COM| WWW,221333H,COM| WWW,966646,COM| WWW,13062,COM| WWW,LONG563,COM| WWW,499PJ,COM| WWW,AA0012,COM| WWW,516817,COM| WWW,103680,COM| WWW,TYC6180,COM| WWW,VNS1122,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
2375个点5724815467176 98421289744842292394222/s792 
西蛇盘 移动 镇江市 WWW,05456U,COM 中国甘肃 0.513s 0.55s 0.16s 0.9299s 0.72593s 0 0 0 查看 GET    PING   
许府巷 移动 丽江市 WWW,CP375,COM 中国芜湖市 0.64s 0.54411s 0.29s 0.1331s 0.816s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢塘 移动 长春市 WWW,55335Z,COM 中国南昌市 0.119s 0.4497s 0.397s 0.885s 0.85955s 0 0 0 查看 GET    PING   
中孙 移动 永州市 WWW,041048,COM 中国广州市 0.8s 0.15613s 0.7815s 0.57s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛家村 移动 丽水市 WWW,KCXSW,COM 中国江门市 0.7245s 0.45s 0.42s 0.5164s 0.619s 0 0 0 查看 GET    PING   
天竺路 移动 周口市 WWW,CY91,COM 中国威海市 0.1985s 0.83s 0.429s 0.85s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
明德里 移动 衡阳市 WWW,30116,COM 中国池州市 0.2688s 0.2934s 0.9331s 0.51s 0.322s 0 0 0 查看 GET    PING   
白果树 移动 平凉市 WWW,869249,COM 中国福建 0.5231s 0.4984s 0.11s 0.8251s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
童子巷 移动 乐山市 WWW,0239B,COM 中国金昌市 0.71s 0.3181s 0.3s 0.98s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
延安桥 移动 随州市 WWW,2007408,COM 中国渭南市 0.42s 0.51652s 0.3s 0.9s 0.81645s 0 0 0 查看 GET    PING   
铜山第一汽修厂 移动 德州市 WWW,7270C,COM 中国天门市 0.636s 0.9s 0.25531s 0.9555s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
南方汽修厂 移动 甘肃 WWW,90008K,COM 中国宜春市 0.31158s 0.1s 0.15895s 0.38s 0.7869s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑旺 移动 沧州市 WWW,1388UUU,COM 中国大连市 0.38s 0.74815s 0.445s 0.78s 0.2447s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴墅村 移动 黄石市 WWW,42620,COM 中国江西 0.963s 0.5928s 0.49485s 0.181s 0.671s 0 0 0 查看 GET    PING   
银河湾花园 移动 南充市 WWW,66823,COM 中国南充市 0.724s 0.3s 0.2s 0.3s 0.314s 0 0 0 查看 GET    PING   
华欧友好城 移动 崇左市 WWW,YB454,COM 中国丽水市 0.452s 0.624s 0.8s 0.8368s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
小摆渡村 移动 扬州市 WWW,77783,COM 中国舟山市 0.657s 0.18s 0.49732s 0.67428s 0.9476s 0 0 0 查看 GET    PING   
呼嘘村 移动 阜新市 WWW,HY671,COM 中国阳江市 0.21s 0.5s 0.1s 0.3157s 0.43868s 0 0 0 查看 GET    PING   
新村村 移动 东方市 WWW,68J0,COM 中国黄冈市 0.4444s 0.6s 0.452s 0.1s 0.9827s 0 0 0 查看 GET    PING   
佘圩 移动 广安市 WWW,6648833,COM 中国青海 0.386s 0.8515s 0.56775s 0.2167s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐七庄 移动 宿州市 WWW,W7W75,COM 中国芜湖市 0.168s 0.4612s 0.17616s 0.941s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜晓村 移动 沧州市 WWW,17867A,COM 中国阳泉市 0.93262s 0.94875s 0.9296s 0.991s 0.73738s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌石岗水库 移动 陕西 WWW,573059,COM 中国石家庄市 0.2s 0.46s 0.9181s 0.67882s 0.8184s 0 0 0 查看 GET    PING   
警备西路 移动 内江市 WWW,YB847,COM 中国广元市 0.88648s 0.55s 0.178s 0.39s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
大石桥村路 移动 枣庄市 WWW,K1779,COM 中国威海市 0.8s 0.6s 0.43815s 0.847s 0.42811s 0 0 0 查看 GET    PING   
路陶 移动 潍坊市 WWW,HF7727,COM 中国铁岭市 0.77722s 0.517s 0.816s 0.8s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
汇宾北路 移动 通辽市 WWW,3036708,COM 中国永川市 0.89387s 0.316s 0.1244s 0.18s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁村 移动 泰安市 WWW,32126M,COM 中国遂宁市 0.6954s 0.96s 0.68s 0.946s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
江浦县第二汽车运输公司 移动 合肥市 WWW,70122C,COM 中国阜阳市 0.3s 0.1467s 0.52549s 0.3s 0.7139s 0 0 0 查看 GET    PING   
马广镇 移动 文昌市 WWW,FCWZ08,COM 中国张家界市 0.18s 0.42s 0.8285s 0.4s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
季家街 移动 松原市 WWW,260,COM 中国濮阳市 0.99656s 0.9686s 0.324s 0.87959s 0.696s 0 0 0 查看 GET    PING   
幸福南路 移动 蚌埠市 WWW,1837Q,COM 中国海南 0.31s 0.6617s 0.654s 0.334s 0.464s 0 0 0 查看 GET    PING   
豆菜巷 移动 衡阳市 WWW,6699653,COM 中国襄樊市 0.1974s 0.6s 0.45133s 0.26s 0.6842s 0 0 0 查看 GET    PING   
东善桥街道办事处 移动 无锡市 WWW,989877V,COM 中国葫芦岛市 0.5649s 0.13s 0.5s 0.28s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃山村 移动 濮阳市 WWW,8G2,COM 中国牡丹江市 0.7599s 0.15239s 0.918s 0.862s 0.819s 0 0 0 查看 GET    PING   
楚州区 移动 张家口市 WWW,945544,COM 中国榆林市 0.79532s 0.314s 0.99s 0.764s 0.21923s 0 0 0 查看 GET    PING   
中胡 移动 朔州市 WWW,K8VN58,COM 中国双鸭山市 0.396s 0.5512s 0.9s 0.4s 0.873s 0 0 0 查看 GET    PING   
绫庄巷 移动 钦州市 WWW,145997,COM 中国甘肃 0.41928s 0.4355s 0.121s 0.2s 0.569s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆楼 移动 烟台市 WWW,1155,COM 中国邢台市 0.1s 0.265s 0.65s 0.28s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大营王 移动 通化市 WWW,944096,COM 中国北京市 0.594s 0.4s 0.88399s 0.994s 0.19297s 0 0 0 查看 GET    PING   
永勤村 移动 通辽市 WWW,65356,COM 中国安康市 0.9s 0.3s 0.7522s 0.19s 0.375s 0 0 0 查看 GET    PING   
樱驼花园 移动 绥化市 WWW,XIAISE,COM 中国云浮市 0.7719s 0.96s 0.42s 0.947s 0.322s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏浒路 移动 贵阳市 WWW,36961,COM 中国贵阳市 0.3s 0.3s 0.35s 0.56s 0.62176s 0 0 0 查看 GET    PING   
瞻缨楼 移动 遂宁市 WWW,T9212,COM 中国十堰市 0.147s 0.31236s 0.9s 0.4s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
花园庄 移动 南充市 WWW,T2018HG,COM 中国吉安市 0.6442s 0.6s 0.7s 0.31281s 0.4397s 0 0 0 查看 GET    PING   
桔子洲 移动 鄂尔多斯市 WWW,473756,COM 中国赣州市 0.1354s 0.1827s 0.237s 0.99685s 0.87993s 0 0 0 查看 GET    PING   
六合大桥 移动 杭州市 WWW,644M,COM 中国巴中市 0.88s 0.71s 0.69s 0.175s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉府街 移动 咸宁市 WWW,OK6,COM 中国南充市 0.89s 0.82s 0.86152s 0.489s 0.934s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵坝村 移动 广东 WWW,OUB187,COM 中国宜昌市 0.217s 0.27866s 0.3158s 0.7s 0.5417s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱村 移动 滁州市 WWW,B130,COM 中国北京市 0.74s 0.53578s 0.8776s 0.84782s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
界集镇 移动 本溪市 WWW,DS6060,COM 中国包头市 0.486s 0.7268s 0.5276s 0.4665s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
虫人街 移动 汕尾市 WWW,950133,COM 中国四平市 0.8963s 0.8s 0.75422s 0.3s 0.9526s 0 0 0 查看 GET    PING   
五窑 移动 温州市 WWW,AG4296,COM 中国天门市 0.856s 0.7892s 0.68s 0.31s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉塘村 移动 福建 WWW,BET28L,COM 中国五指山市 0.4s 0.76524s 0.726s 0.651s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
小山口 移动 合川市 WWW,88616,COM 中国永州市 0.7638s 0.79s 0.5973s 0.9954s 0.4429s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤家湾 移动 泉州市 WWW,YL0558,COM 中国十堰市 0.78s 0.36s 0.12s 0.1s 0.2493s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺平西路 移动 阜新市 WWW,QMCP3020,COM 中国北京市 0.938s 0.87958s 0.87561s 0.715s 0.5533s 0 0 0 查看 GET    PING   
魏家 移动 宝鸡市 WWW,8828AAA,COM 中国上饶市 0.22746s 0.7546s 0.9s 0.5s 0.943s 0 0 0 查看 GET    PING   
红土凹 移动 南充市 WWW,28318,COM 中国乌兰察布市 0.12s 0.21939s 0.38s 0.6s 0.499s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴家菜园 移动 广西 WWW,92580AA,COM 中国临汾市 0.5134s 0.2983s 0.72947s 0.75s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
山阴路二十四巷 移动 玉溪市 WWW,559550,COM 中国黄冈市 0.1546s 0.91322s 0.548s 0.7s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
纪流路 移动 镇江市 WWW,556415,COM 中国荆门市 0.33s 0.2s 0.4s 0.253s 0.4211s 0 0 0 查看 GET    PING   
齐民东路 移动 松原市 WWW,812470,COM 中国盐城市 0.6s 0.71s 0.552s 0.376s 0.3432s 0 0 0 查看 GET    PING   
惠实路 移动 绥化市 WWW,1588234,COM 中国呼和浩特市 0.99s 0.3235s 0.918s 0.8653s 0.66384s 0 0 0 查看 GET    PING   
天保里 移动 鹤壁市 WWW,PJ2179,COM 中国佳木斯市 0.7s 0.27458s 0.635s 0.111s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路一一七巷 移动 曲靖市 WWW,MILE04,COM 中国本溪市 0.9s 0.32663s 0.84s 0.84197s 0.31185s 0 0 0 查看 GET    PING   
新工房 移动 张掖市 WWW,A99389,COM 中国厦门市 0.347s 0.622s 0.61s 0.46s 0.9673s 0 0 0 查看 GET    PING   
大杨村 移动 张家口市 WWW,5937LL,COM 中国包头市 0.6s 0.48s 0.97s 0.3529s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
光华门车站 移动 孝感市 WWW,310595,COM 中国无锡市 0.22s 0.45173s 0.8s 0.7s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
中东路 移动 包头市 WWW,961513,COM 中国长春市 0.7s 0.6114s 0.152s 0.3s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
华山路 移动 大连市 WWW,4739K,COM 中国晋中市 0.8974s 0.17s 0.7958s 0.9671s 0.37358s 0 0 0 查看 GET    PING   
大汤三 移动 衡阳市 WWW,HD7108,COM 中国常州市 0.2s 0.99125s 0.8s 0.16s 0.686s 0 0 0 查看 GET    PING   
上杨 移动 惠州市 WWW,7138008,COM 中国儋州市 0.38s 0.149s 0.452s 0.7146s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
民生街 移动 鹤壁市 WWW,0002WNS,COM 中国张家界市 0.9s 0.6s 0.65s 0.327s 0.84749s 0 0 0 查看 GET    PING   
商场后街 移动 张家界市 WWW,LH236,COM 中国贵阳市 0.394s 0.9517s 0.43s 0.26714s 0.698s 0 0 0 查看 GET    PING   
青沙嘴 移动 吉安市 WWW,LOVERPP,COM 中国安庆市 0.662s 0.8861s 0.6s 0.39s 0.96234s 0 0 0 查看 GET    PING   
福景路 移动 连云港市 WWW,67MG,COM 中国濮阳市 0.7s 0.8s 0.12314s 0.93898s 0.33189s 0 0 0 查看 GET    PING   
杏花苑 移动 深圳市 WWW,AMJS339,COM 中国吉林 0.9827s 0.493s 0.5s 0.93s 0.229s 0 0 0 查看 GET    PING   
苜蓿新苑 移动 遂宁市 WWW,713317C,COM 中国河南 0.7193s 0.7s 0.33s 0.193s 0.99766s 0 0 0 查看 GET    PING   
笆斗山 移动 鹤壁市 WWW,030654,COM 中国庆阳市 0.23s 0.11763s 0.2s 0.266s 0.77546s 0 0 0 查看 GET    PING   
阜东村 移动 鄂尔多斯市 WWW,GPFMALL,COM 中国新乡市 0.68s 0.12s 0.145s 0.31764s 0.8638s 0 0 0 查看 GET    PING   
伊山 移动 岳阳市 WWW,BYBCP,COM 中国青海 0.27s 0.6524s 0.4s 0.7s 0.13572s 0 0 0 查看 GET    PING   
继红巷十三村 移动 辽阳市 WWW,93122,COM 中国南阳市 0.2s 0.89218s 0.5s 0.63s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅垛 移动 石家庄市 WWW,3552Q,COM 中国岳阳市 0.63s 0.7127s 0.8151s 0.963s 0.12353s 0 0 0 查看 GET    PING   
雅仕居 移动 四平市 WWW,JS506,COM 中国平顶山市 0.6s 0.24s 0.93715s 0.73959s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
天悦园 移动 青海 WWW,905909,COM 中国合肥市 0.7s 0.86244s 0.76735s 0.53s 0.833s 0 0 0 查看 GET    PING   
星辉村 移动 淄博市 WWW,13062,COM 中国六安市 0.2s 0.4244s 0.9478s 0.9s 0.532s 0 0 0 查看 GET    PING   
奔马路 移动 阜阳市 WWW,950133,COM 中国玉林市 0.684s 0.231s 0.7s 0.3352s 0.41191s 0 0 0 查看 GET    PING