WWW,KU28,NET| WWW,129724,COM| WWW,3228,CC| WWW,6524DDD,COM| WWW,22051A,TV| WWW,AFTXT,COM| WWW,HG1810,COM| WWW,1797,COM| WWW,52262Y,COM| WWW,3922LL,COM| WWW,770179,COM| WWW,YYDH,VIP| WWW,B7B7,COM| WWW,QWHTY43,COM| WWW,BET5878,COM| WWW,T5021,COM| WWW,158,GG| WWW,TYC80087,COM| WWW,IF904,COM| WWW,86969A,COM| WWW,DH4812,COM| WWW,V03337,COM| WWW,6015YB,COM| WWW,541913,COM| WWW,YOULE24,CON| WWW,JI46,COM| WWW,UYBBB,COM| WWW,2290666,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
3242个点454122596 16916817148138285832/s634 
民佳园 移动 荷泽市 WWW,SWTY4440,COM 中国淮北市 0.93s 0.87s 0.41371s 0.47s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
独山渡口 移动 湘潭市 WWW,14227,CC 中国丹东市 0.81663s 0.5s 0.38s 0.48s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
大丁营 移动 东营市 WWW,5699883,COM 中国承德市 0.77s 0.6s 0.1s 0.43s 0.2146s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥西里 移动 思茅市 WWW,YOUFA6166,COM 中国朝阳市 0.19s 0.49s 0.268s 0.825s 0.512s 0 0 0 查看 GET    PING   
国立美术馆旧址 移动 临沧市 WWW,233120,COM 中国葫芦岛市 0.2s 0.2s 0.155s 0.888s 0.54s 0 0 0 查看 GET    PING   
山南凹 移动 荆门市 WWW,7520,VIP 中国钦州市 0.3774s 0.14784s 0.938s 0.244s 0.6174s 0 0 0 查看 GET    PING   
亮马桥路 移动 潍坊市 WWW,P3819,COM 中国新余市 0.57s 0.62s 0.272s 0.9s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
广严里 移动 桂林市 WWW,CP3836,COM 中国南平市 0.966s 0.75s 0.2827s 0.1335s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁义巷 移动 泸州市 WWW,TORONTO,CA 中国来宾市 0.667s 0.1s 0.7s 0.8777s 0.491s 0 0 0 查看 GET    PING   
四万区 移动 邢台市 WWW,286303,COM 中国邵阳市 0.9s 0.1417s 0.63256s 0.374s 0.2783s 0 0 0 查看 GET    PING   
孚而岗村 移动 上海市 WWW,LEHU242,COM 中国武汉市 0.4s 0.9954s 0.494s 0.7391s 0.8256s 0 0 0 查看 GET    PING   
大荷塘 移动 衡阳市 WWW,NBTY35,COM:32102 中国唐山市 0.5s 0.1248s 0.4671s 0.38s 0.4279s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁工三村 移动 温州市 WWW,HMGJ02,COM 中国浙江 0.7s 0.8s 0.78s 0.76936s 0.1349s 0 0 0 查看 GET    PING   
淮清桥 移动 巴中市 WWW,Q4066,COM 中国万宁市 0.857s 0.4619s 0.61s 0.49s 0.21364s 0 0 0 查看 GET    PING   
湾北村 移动 上饶市 WWW,0199956,COM 中国牡丹江市 0.6664s 0.3s 0.869s 0.2216s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
倪家边 移动 景德镇市 WWW,JLH004,COM 中国宿州市 0.76914s 0.5s 0.43s 0.22166s 0.381s 0 0 0 查看 GET    PING   
申庄 移动 内江市 WWW,HG520V,COM 中国福州市 0.23984s 0.5442s 0.16464s 0.84431s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
姚家庄 移动 永川市 WWW,75499,COM 中国营口市 0.6423s 0.29s 0.185s 0.855s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦淮村 移动 泸州市 WWW,03HC5,COM 中国河源市 0.36121s 0.77s 0.87852s 0.774s 0.98743s 0 0 0 查看 GET    PING   
马鞍镇 移动 酒泉市 WWW,HY346,COM 中国安徽 0.368s 0.8368s 0.59s 0.98s 0.469s 0 0 0 查看 GET    PING   
新街乡 移动 益阳市 WWW,LEHU2688,COM 中国泸州市 0.14544s 0.7963s 0.1276s 0.9574s 0.433s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵家楼西 移动 盘锦市 WWW,HJC5568,COM 中国南通市 0.71479s 0.565s 0.73s 0.2768s 0.6688s 0 0 0 查看 GET    PING   
长丰河 移动 萍乡市 WWW,Y3364,COM 中国许昌市 0.61619s 0.2s 0.38754s 0.7s 0.14149s 0 0 0 查看 GET    PING   
月庵村 移动 德阳市 WWW,49550,COM 中国咸宁市 0.656s 0.78s 0.6s 0.22833s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
土岗 移动 南通市 WWW,617655,COM 中国浙江 0.4s 0.2s 0.92744s 0.441s 0.35768s 0 0 0 查看 GET    PING   
山曹村 移动 五指山市 WWW,ZG669,NET 中国安康市 0.841s 0.12557s 0.27347s 0.2s 0.235s 0 0 0 查看 GET    PING   
西花村 移动 漳州市 WWW,ATECHLINK,COM 中国东方市 0.84553s 0.4s 0.8s 0.7s 0.731s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸡笼山 移动 安庆市 WWW,SCP2599H,COM 中国百色市 0.251s 0.1545s 0.24442s 0.51s 0.914s 0 0 0 查看 GET    PING   
月牙巷 移动 三门峡市 WWW,QY1332,COM 中国滁州市 0.171s 0.397s 0.112s 0.454s 0.522s 0 0 0 查看 GET    PING   
跃进河 移动 江西 WWW,921212A,COM 中国防城港市 0.599s 0.4493s 0.852s 0.21751s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁东村 移动 玉林市 WWW,JS1340,COM 中国淄博市 0.7s 0.7337s 0.98487s 0.951s 0.31123s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱雀路 移动 绵阳市 WWW,392553,COM 中国宁德市 0.7379s 0.16867s 0.47738s 0.5584s 0.66221s 0 0 0 查看 GET    PING   
曙光里 移动 漯河市 WWW,9949L,COM 中国南川市 0.578s 0.8s 0.2s 0.95s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
天顺大厦 移动 商洛市 WWW,20611M,COM 中国延安市 0.547s 0.2185s 0.56s 0.8s 0.336s 0 0 0 查看 GET    PING   
北三巷 移动 临沂市 WWW,PJ1234CC,COM 中国阳泉市 0.1s 0.5373s 0.5s 0.9891s 0.726s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓜埠 移动 咸宁市 WWW,208271,COM 中国鄂尔多斯市 0.8998s 0.315s 0.986s 0.3s 0.69991s 0 0 0 查看 GET    PING   
佟麟阁路 移动 白山市 WWW,47272N,COM 中国辽宁 0.15s 0.2s 0.324s 0.6s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
韶山路桥 移动 鄂州市 WWW,SE333SE,COM 中国郴州市 0.3739s 0.1192s 0.4554s 0.21541s 0.97282s 0 0 0 查看 GET    PING   
外江 移动 济宁市 WWW,ZB660,COM 中国韶关市 0.5948s 0.36s 0.17s 0.8338s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛达路 移动 绥化市 WWW,7415G,COM 中国南通市 0.41679s 0.61795s 0.59968s 0.363s 0.87344s 0 0 0 查看 GET    PING   
辅机路 移动 铜陵市 WWW,297555,COM 中国四平市 0.26964s 0.47614s 0.9s 0.3537s 0.71745s 0 0 0 查看 GET    PING   
离子巷 移动 铁岭市 WWW,HX769,COM 中国陕西 0.4s 0.4s 0.64382s 0.134s 0.64978s 0 0 0 查看 GET    PING   
大钟亭 移动 伊春市 WWW,3636777,COM 中国鄂州市 0.92s 0.8229s 0.873s 0.8174s 0.638s 0 0 0 查看 GET    PING   
至道路 移动 庆阳市 WWW,K75358,CON 中国湘潭市 0.8s 0.92s 0.1516s 0.6s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄巷 移动 青海 WWW,YM,CON 中国海口市 0.947s 0.9877s 0.9s 0.9399s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
东侧路 移动 珠海市 WWW,07488Y,COM 中国重庆市 0.1s 0.18s 0.7499s 0.81669s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
雪岸 移动 钦州市 WWW,1672211,COM 中国秦皇岛市 0.8s 0.1157s 0.2s 0.423s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
东边庄 移动 营口市 WWW,4111019,COM 中国萍乡市 0.9s 0.9s 0.8234s 0.14241s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
馨泉苑 移动 邵阳市 WWW,942132,CON 中国随州市 0.78s 0.87718s 0.6496s 0.6s 0.75722s 0 0 0 查看 GET    PING   
爱民路 移动 东莞市 WWW,8041999,COM 中国咸宁市 0.51s 0.77117s 0.3854s 0.841s 0.965s 0 0 0 查看 GET    PING   
小新庄 移动 包头市 WWW,443709,COM 中国庆阳市 0.31238s 0.7525s 0.659s 0.2155s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
玄武门 移动 七台河市 WWW,GG465,CC 中国广元市 0.91s 0.3697s 0.354s 0.5s 0.994s 0 0 0 查看 GET    PING   
红星路 移动 宿迁市 WWW,00000,COM 中国宁德市 0.49661s 0.32s 0.7767s 0.3246s 0.3957s 0 0 0 查看 GET    PING   
桂营 移动 辽宁 WWW,EX236,COM 中国珠海市 0.435s 0.645s 0.3341s 0.89594s 0.9424s 0 0 0 查看 GET    PING   
旧西路 移动 广安市 WWW,PJ5174,COM 中国孝感市 0.23s 0.63962s 0.454s 0.413s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
北巷 移动 湘潭市 WWW,XPJ462,COM 中国上饶市 0.39s 0.245s 0.786s 0.615s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
观唐东路 移动 衡阳市 WWW,FH8801,COM 中国吉安市 0.794s 0.2838s 0.3239s 0.57983s 0.86112s 0 0 0 查看 GET    PING   
北小雷 移动 北海市 WWW,1451D,COM 中国南京市 0.5455s 0.6862s 0.686s 0.859s 0.9947s 0 0 0 查看 GET    PING   
周岗 移动 南京市 WWW,ZG669,NET 中国岳阳市 0.195s 0.9s 0.7s 0.87352s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜家园五十七巷 移动 徐州市 WWW,93221D,COM 中国济南市 0.416s 0.22444s 0.1s 0.85s 0.93395s 0 0 0 查看 GET    PING   
颐秀居 移动 滁州市 WWW,131QQ,NET 中国滁州市 0.1162s 0.33s 0.25s 0.7236s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
齐门外大街 移动 泰州市 WWW,2227780,COM 中国三门峡市 0.2824s 0.121s 0.43s 0.5s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥北新村 移动 揭阳市 WWW,JSC1680,COM 中国运城市 0.4624s 0.7197s 0.9s 0.27722s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
许家大营 移动 南川市 WWW,IGOBEAT 中国重庆市 0.851s 0.1622s 0.312s 0.9s 0.363s 0 0 0 查看 GET    PING   
朝阳公园路 移动 鞍山市 WWW,602989,COM 中国惠州市 0.4s 0.99563s 0.42s 0.5947s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
常青路 移动 郑州市 WWW,L8175,COM 中国荆州市 0.84s 0.1179s 0.85991s 0.8s 0.8724s 0 0 0 查看 GET    PING   
古钵营 移动 永州市 WWW,7766025,COM 中国阳江市 0.7946s 0.14687s 0.4s 0.32683s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山门 移动 德阳市 WWW,HTTP:,COM 中国福建 0.6s 0.3s 0.8s 0.521s 0.58s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜利村路 移动 张家界市 WWW,Y614,COM 中国南阳市 0.75716s 0.7515s 0.275s 0.8152s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋村 移动 江门市 WWW,YB9,AC 中国梧州市 0.2334s 0.2s 0.7962s 0.31717s 0.14s 0 0 0 查看 GET    PING   
侨安里 移动 益阳市 WWW,XFGJ 中国资阳市 0.23s 0.238s 0.88164s 0.6s 0.758s 0 0 0 查看 GET    PING   
古西市 移动 金华市 WWW,6547VV,COM 中国定西市 0.846s 0.7749s 0.6s 0.57264s 0.4537s 0 0 0 查看 GET    PING   
大庆路 移动 宿迁市 WWW,LONG041,COM 中国淮北市 0.7279s 0.51s 0.931s 0.168s 0.6678s 0 0 0 查看 GET    PING   
晔园 移动 资阳市 WWW,9404003,COM 中国邵阳市 0.3236s 0.3s 0.74731s 0.75843s 0.412s 0 0 0 查看 GET    PING   
赤兔路 移动 吉林 WWW,WS56C,COM 中国商丘市 0.4296s 0.469s 0.86863s 0.39479s 0.83669s 0 0 0 查看 GET    PING   
渔樵村 移动 滨州市 WWW,00JSXS,COM 中国威海市 0.77s 0.79s 0.72s 0.3563s 0.4776s 0 0 0 查看 GET    PING   
墩桥 移动 昆明市 WWW,PA5044,COM 中国嘉峪关市 0.1369s 0.92s 0.1s 0.12377s 0.99264s 0 0 0 查看 GET    PING   
枣园 移动 通辽市 WWW,491812,COM 中国厦门市 0.1694s 0.9s 0.6614s 0.74953s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
青年路 移动 南京市 WWW,5945555,COM:5569 中国许昌市 0.3s 0.27s 0.16s 0.4761s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
红门路 移动 遂宁市 WWW,11636J,COM 中国太原市 0.63434s 0.531s 0.4s 0.773s 0.4889s 0 0 0 查看 GET    PING   
少直 移动 辽阳市 WWW,301,NET 中国海口市 0.37s 0.117s 0.7194s 0.695s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵山村 移动 潍坊市 WWW,V03337,COM 中国渭南市 0.267s 0.86745s 0.53728s 0.841s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
七里庄路 移动 安顺市 WWW,950827,COM 中国黄山市 0.78264s 0.3399s 0.9597s 0.48s 0.288s 0 0 0 查看 GET    PING   
大堰分场 移动 周口市 WWW,953540,COM 中国宿迁市 0.49s 0.735s 0.45478s 0.76s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘环巷 移动 重庆市 WWW,2345848,COM 中国朝阳市 0.8s 0.5s 0.13512s 0.56s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄山水库 移动 广元市 WWW,HC8900,COM 中国潍坊市 0.69s 0.1969s 0.82529s 0.8732s 0.914s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁义桥 移动 亳州市 WWW,825669,COM 中国曲靖市 0.49355s 0.1s 0.68549s 0.265s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
木渎镇 移动 三明市 WWW,086780,COM 中国鄂州市 0.646s 0.91523s 0.39s 0.165s 0.418s 0 0 0 查看 GET    PING