WWW,017363.COM| WWW,0050138.COM| WWW,LH1869.COM| WWW,77SUNICTY.COM| WWW,TXCP31.COM| WWW,HBBJGT.COM| WWW,BOB6981.COM| WWW,26444U.COM| WWW,6697K.COM| WWW,9704000.COM| WWW,6860174.COM| WWW,20080D.COM| WWW,QY532.COM| WWW,H8103.COM| WWW,OB8015.COM| WWW,418518.COM| WWW,1381GG.COM| WWW,1033288.COM| WWW,7005A.COM| WWW,8XYH.COM| WWW,940532.COM| WWW,H1583.COM| WWW,365UUA.COM| WWW,91668.COM| WWW,TYC760.COM| WWW,350106.COM| WWW,2008111.COM| WWW,B82255.COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
4867个点4743361219168 79931677737476888599/s613 
卫生路 移动 乐山市 WWW,44111D.COM 中国贵州 0.97s 0.66288s 0.2223s 0.53s 0.8548s 0 0 0 查看 GET    PING   
廖家巷 移动 南川市 WWW,YABO3885.COM 中国沈阳市 0.4823s 0.694s 0.49s 0.49s 0.7742s 0 0 0 查看 GET    PING   
二案 移动 伊春市 WWW,V3307.COM 中国南宁市 0.83s 0.379s 0.148s 0.442s 0.99735s 0 0 0 查看 GET    PING   
雁栖东一路 移动 漯河市 WWW,315442.COM 中国济南市 0.76911s 0.9s 0.91354s 0.57s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
四道口路 移动 马鞍山市 WWW,7773530.COM 中国长沙市 0.3s 0.97s 0.59999s 0.1673s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
东苑路 移动 亳州市 WWW,LONG9221.COM 中国保定市 0.585s 0.5535s 0.9644s 0.421s 0.251s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁路林居民区 移动 阳泉市 WWW,621755.COM 中国南川市 0.68792s 0.73664s 0.6962s 0.22625s 0.11991s 0 0 0 查看 GET    PING   
九九公寓 移动 定西市 WWW,JS22913.COM 中国汕尾市 0.36551s 0.54592s 0.1s 0.39s 0.94131s 0 0 0 查看 GET    PING   
农场巷 移动 江西 WWW,7868363.COM 中国韶关市 0.254s 0.13s 0.36s 0.8s 0.5775s 0 0 0 查看 GET    PING   
上涧成 移动 三亚市 WWW,3625820.COM 中国朔州市 0.9s 0.1183s 0.4991s 0.79s 0.8619s 0 0 0 查看 GET    PING   
广和桥 移动 济宁市 WWW,2737010.COM 中国南通市 0.6s 0.3856s 0.9s 0.4s 0.47622s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹园路 移动 清远市 WWW,JZCP47.COM 中国廊坊市 0.3352s 0.2446s 0.94546s 0.22s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
大杨村铁路边 移动 云南 WWW,7BKKK.COM 中国信阳市 0.2s 0.2828s 0.3s 0.1295s 0.9961s 0 0 0 查看 GET    PING   
糖坊桥 移动 呼伦贝尔市 WWW,558800.NET 中国宿州市 0.9835s 0.6684s 0.9899s 0.96585s 0.47897s 0 0 0 查看 GET    PING   
东炮台街八十八巷 移动 德阳市 WWW,1355TP.COM 中国阜阳市 0.68s 0.2654s 0.9s 0.15s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
银杏苑 移动 五指山市 WWW,QYBET72.COM 中国上饶市 0.7s 0.9115s 0.59s 0.59321s 0.57469s 0 0 0 查看 GET    PING   
三鸿路 移动 贵阳市 WWW,07236.CC 中国定西市 0.15s 0.21511s 0.7s 0.28s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄屋 移动 遵义市 WWW,109017A.COM 中国益阳市 0.21496s 0.6s 0.15s 0.58129s 0.94627s 0 0 0 查看 GET    PING   
官塘邓 移动 防城港市 WWW,563XPJ.COM 中国沧州市 0.14s 0.2932s 0.3s 0.8s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
西北塘 移动 邢台市 WWW,XPJ66123.COM 中国镇江市 0.3289s 0.481s 0.627s 0.42s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉塘东街 移动 许昌市 WWW,YQ979.COM 中国延安市 0.2239s 0.4758s 0.1s 0.79833s 0.4195s 0 0 0 查看 GET    PING   
四圣堂 移动 广安市 WWW,BOB2526.COM 中国阳江市 0.61421s 0.8563s 0.89675s 0.57s 0.5612s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫家湾子 移动 锦州市 WWW,9236108.COM 中国襄樊市 0.5442s 0.418s 0.14s 0.792s 0.728s 0 0 0 查看 GET    PING   
学前 移动 岳阳市 WWW,609876.COM 中国阜新市 0.42s 0.66s 0.55s 0.88s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡然居 移动 石家庄市 WWW,56561L.COM 中国东营市 0.88822s 0.97566s 0.22745s 0.727s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
长塘巷 移动 咸阳市 WWW,8814138.COM 中国黄石市 0.61518s 0.3s 0.2554s 0.93s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
中新河 移动 天门市 WWW,XB0563.COM 中国贵港市 0.5529s 0.18s 0.6s 0.64865s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
沟头路 移动 佳木斯市 WWW,4266A.COM 中国辽阳市 0.9s 0.55s 0.669s 0.5s 0.883s 0 0 0 查看 GET    PING   
滴水珠居民区 移动 锦州市 WWW,524977.COM 中国贵阳市 0.986s 0.2596s 0.8562s 0.7284s 0.444s 0 0 0 查看 GET    PING   
临工组 移动 辽宁 WWW,39559944.COM 中国东莞市 0.41969s 0.26s 0.133s 0.33s 0.4328s 0 0 0 查看 GET    PING   
王兴乡 移动 仙桃市 WWW,93008C.COM 中国达州市 0.169s 0.25s 0.5s 0.65166s 0.3127s 0 0 0 查看 GET    PING   
明城华贵园 移动 河池市 WWW,JS688.VIP 中国鄂州市 0.43s 0.69798s 0.7475s 0.52s 0.93548s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴镇公寓 移动 黄冈市 WWW,GG067.COM 中国通化市 0.69s 0.36s 0.4691s 0.6854s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
水佐营 移动 丽江市 WWW,GG0183.COM 中国绥化市 0.334s 0.1s 0.3231s 0.1s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
金龙花园 移动 南昌市 WWW,HGW3300.COM 中国安庆市 0.71646s 0.5s 0.68s 0.64s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
海南 移动 金华市 WWW,FC3101.COM 中国阳江市 0.2s 0.8s 0.22625s 0.5776s 0.8833s 0 0 0 查看 GET    PING   
九九公寓 移动 兰州市 WWW,224277.COM 中国邯郸市 0.1s 0.766s 0.727s 0.1673s 0.3699s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑陆 移动 张掖市 WWW,99906777.COM 中国广元市 0.9s 0.48166s 0.8s 0.951s 0.54s 0 0 0 查看 GET    PING   
打钉巷 移动 思茅市 WWW,8111365.COM 中国长沙市 0.3s 0.6384s 0.3397s 0.555s 0.2752s 0 0 0 查看 GET    PING   
新华南路 移动 内江市 WWW,HG520Y.COM 中国银川市 0.64753s 0.13585s 0.58269s 0.288s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
高华村 移动 乐山市 WWW,8899223.COM 中国玉林市 0.6s 0.38216s 0.4477s 0.712s 0.4324s 0 0 0 查看 GET    PING   
御碧轩 移动 四川 WWW,PZ5468.COM 中国许昌市 0.95s 0.4s 0.38599s 0.33833s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪杨村 移动 东莞市 WWW,836065.COM 中国宿州市 0.76s 0.372s 0.22s 0.314s 0.511s 0 0 0 查看 GET    PING   
李岗村 移动 江津市 WWW,517308.COM 中国本溪市 0.55s 0.338s 0.56695s 0.3s 0.919s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒隆花园 移动 宜春市 WWW,JBB06.COM 中国漯河市 0.888s 0.52s 0.9116s 0.878s 0.9413s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰井 移动 洛阳市 WWW,92220577.COM 中国张掖市 0.93s 0.87s 0.99118s 0.6636s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
水缘居 移动 三明市 WWW,HG9138.COM 中国常德市 0.11793s 0.34582s 0.3s 0.179s 0.317s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵家边 移动 黄石市 WWW,19880B.COM 中国陇南市 0.3127s 0.3615s 0.61s 0.35s 0.46738s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨家门口 移动 常州市 WWW,2381T.COM 中国天水市 0.73568s 0.83s 0.7s 0.32635s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈贾村 移动 长治市 WWW,9704000.COM 中国忻州市 0.79s 0.7s 0.2853s 0.7575s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
青山路 移动 天水市 WWW,PJ9713.COM 中国杭州市 0.8365s 0.8s 0.38s 0.96612s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
新塘镇 移动 双鸭山市 WWW,868811.COM 中国青岛市 0.214s 0.15s 0.655s 0.8s 0.31511s 0 0 0 查看 GET    PING   
长生祠 移动 海南 WWW,33566Y.COM 中国河北 0.49s 0.9254s 0.845s 0.83667s 0.737s 0 0 0 查看 GET    PING   
尾号河 移动 滨州市 WWW,437446.COM 中国徐州市 0.8476s 0.41638s 0.32988s 0.12954s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
库上 移动 濮阳市 WWW,3998666.COM 中国钦州市 0.81s 0.83625s 0.3319s 0.39s 0.54s 0 0 0 查看 GET    PING   
东集合村 移动 商丘市 WWW,121676A.COM 中国南阳市 0.66167s 0.57s 0.21s 0.54s 0.28334s 0 0 0 查看 GET    PING   
琅牙路 移动 白银市 WWW,8852019.COM 中国青海 0.77s 0.223s 0.91187s 0.34s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫藤街 移动 许昌市 WWW,93044W.COM 中国四川 0.2268s 0.389s 0.579s 0.7735s 0.32859s 0 0 0 查看 GET    PING   
夫子庙街道办事处 移动 本溪市 WWW,83436.CC 中国湖南 0.75s 0.26929s 0.64s 0.6791s 0.656s 0 0 0 查看 GET    PING   
南厂岗 移动 葫芦岛市 WWW,ZY034.COM 中国黑龙江 0.584s 0.191s 0.518s 0.4s 0.713s 0 0 0 查看 GET    PING   
后社 移动 雅安市 WWW,IKOL.COM 中国延安市 0.7s 0.56576s 0.46s 0.94734s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
基督教圣公会圣保罗堂 移动 南充市 WWW,394266.COM 中国思茅市 0.174s 0.13s 0.67s 0.1s 0.952s 0 0 0 查看 GET    PING   
王子楼 移动 湖北 WWW,7771F.CC 中国鹤岗市 0.1447s 0.94s 0.23s 0.9s 0.1376s 0 0 0 查看 GET    PING   
大刘庄 移动 信阳市 WWW,12628C.COM 中国包头市 0.75s 0.2585s 0.1514s 0.45356s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
江洲路 移动 长沙市 WWW,PJ3269.COM 中国潮州市 0.155s 0.35697s 0.36645s 0.715s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
新竹路 移动 思茅市 WWW,025083.COM 中国滨州市 0.4s 0.3832s 0.8s 0.8s 0.29863s 0 0 0 查看 GET    PING   
老君 移动 南阳市 WWW,1908365.COM 中国汕尾市 0.9s 0.579s 0.3536s 0.54364s 0.6921s 0 0 0 查看 GET    PING   
菱桥乡 移动 河池市 WWW,510305.COM 中国三明市 0.431s 0.42892s 0.91s 0.1393s 0.6469s 0 0 0 查看 GET    PING   
方巷 移动 长春市 WWW,JIN443.COM 中国宣城市 0.4s 0.53919s 0.77s 0.14s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
神库 移动 思茅市 WWW,0562563.COM 中国郑州市 0.548s 0.1669s 0.8s 0.719s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
作厂村 移动 保山市 WWW,5889777.COM 中国福州市 0.4381s 0.5s 0.8s 0.42s 0.67679s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐家窑 移动 松原市 WWW,IKOL.COM 中国亳州市 0.139s 0.324s 0.942s 0.84s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
康长路 移动 东莞市 WWW,24545H.COM 中国黑河市 0.5s 0.913s 0.4892s 0.941s 0.698s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨家村 移动 通化市 WWW,88158Z.COM 中国文昌市 0.461s 0.55482s 0.128s 0.763s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
江南大厦 移动 内江市 WWW,3146Z.COM 中国三明市 0.38s 0.22s 0.1s 0.7s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
莲花东 移动 韶关市 WWW,VNS5767.COM 中国巢湖市 0.24s 0.6s 0.4277s 0.9s 0.729s 0 0 0 查看 GET    PING   
公共体育场原址 移动 衡阳市 WWW,LONG759.COM 中国鹤岗市 0.1s 0.7641s 0.1s 0.97s 0.6361s 0 0 0 查看 GET    PING   
大垾子 移动 三亚市 WWW,122811.COM 中国聊城市 0.2583s 0.812s 0.6s 0.7s 0.96927s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓜园村 移动 阜阳市 WWW,7171141.COM 中国钦州市 0.39984s 0.48293s 0.7482s 0.18s 0.6873s 0 0 0 查看 GET    PING   
金家亭子 移动 太原市 WWW,79192B.COM 中国宿州市 0.281s 0.982s 0.3s 0.531s 0.3531s 0 0 0 查看 GET    PING   
象房新村 移动 泰州市 WWW,829887.COM 中国徐州市 0.88s 0.6s 0.35s 0.533s 0.21186s 0 0 0 查看 GET    PING   
珠泉花园 移动 新余市 WWW,ZB8777.COM 中国文昌市 0.83869s 0.4s 0.79s 0.23s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
安民塘 移动 江门市 WWW,257737.COM 中国赤峰市 0.4s 0.3s 0.3s 0.7895s 0.7829s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚源北路 移动 三明市 WWW,207859.COM 中国大连市 0.135s 0.4141s 0.819s 0.731s 0.43226s 0 0 0 查看 GET    PING   
柘汪 移动 雅安市 WWW,S6972.COM 中国莱芜市 0.54s 0.44s 0.819s 0.1418s 0.32791s 0 0 0 查看 GET    PING   
毕庄 移动 德阳市 WWW,V9183.COM 中国宜春市 0.58s 0.132s 0.7s 0.78678s 0.713s 0 0 0 查看 GET    PING   
许家村 移动 贵阳市 WWW,2061170.COM 中国黄冈市 0.639s 0.4615s 0.79s 0.1s 0.922s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑家边水库 移动 连云港市 WWW,145522.COM 中国朝阳市 0.7851s 0.1799s 0.87s 0.716s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING