WWW,826710.COM| WWW,CXWT81.COM| WWW,AH88474.COM| WWW,8702YY.COM| WWW,0629744.COM| WWW,113876.COM| WWW,446XPJ.COM| WWW,2333MSC.COM| WWW,ND09.COM| WWW,1162977.COM| WWW,048026.COM| WWW,JC882.COM| WWW,8005QP.COM| WWW,8897007.COM| WWW,ZCP610.COM| WWW,705218.COM| WWW,1155849.COM| WWW,6869688.COM| WWW,1122805.COM| WWW,4384K.COM| WWW,MWN078.COM| WWW,96188Z.COM| WWW,DF710.COM| WWW,613000B.COM| WWW,DFH00.COM| WWW,522ZT.COM| WWW,20776767.COM| WWW,2207001.COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
35个点58765641289 5184633686586416261/s843 
河塘 移动 七台河市 WWW,905593.COM 中国绵阳市 0.11s 0.37s 0.8666s 0.1886s 0.8843s 0 0 0 查看 GET    PING   
灰灯 移动 上海市 WWW,88429Y.COM 中国株洲市 0.38311s 0.39s 0.4748s 0.24s 0.91576s 0 0 0 查看 GET    PING   
裘家桥 移动 六盘水市 WWW,UK556.COM 中国兰州市 0.72s 0.33s 0.36s 0.543s 0.645s 0 0 0 查看 GET    PING   
富贵里 移动 厦门市 WWW,HM0273.COM 中国随州市 0.9544s 0.1644s 0.4798s 0.64448s 0.32986s 0 0 0 查看 GET    PING   
东北街 移动 上海市 WWW,TCTX00.COM 中国南川市 0.7787s 0.3s 0.9456s 0.6s 0.955s 0 0 0 查看 GET    PING   
拾景苑 移动 哈尔滨市 WWW,ZDJCP77.COM 中国金昌市 0.613s 0.2255s 0.1442s 0.3831s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
小尖子 移动 雅安市 WWW,424K.COM 中国连云港市 0.4119s 0.67878s 0.897s 0.23681s 0.451s 0 0 0 查看 GET    PING   
下留中 移动 遵义市 WWW,5G881.COM 中国丽江市 0.68s 0.1s 0.258s 0.9s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
悦达新寓 移动 吕梁市 WWW,YM367.COM 中国十堰市 0.66826s 0.7778s 0.5552s 0.94358s 0.21819s 0 0 0 查看 GET    PING   
古柏村 移动 云南 WWW,QIFA034.COM 中国秦皇岛市 0.4627s 0.24944s 0.7983s 0.227s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
王在 移动 太原市 WWW,8007D.COM 中国中山市 0.66255s 0.383s 0.15874s 0.4614s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
双进村 移动 广西 WWW,797968.COM 中国柳州市 0.5592s 0.6334s 0.36s 0.32s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
嵩山路 移动 苏州市 WWW,1166634.COM 中国亳州市 0.22865s 0.81213s 0.3s 0.818s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎翠路 移动 沧州市 WWW,16365D.COM 中国铁岭市 0.7s 0.88518s 0.86295s 0.388s 0.65892s 0 0 0 查看 GET    PING   
郭土干村 移动 阳泉市 WWW,77445566.COM 中国五指山市 0.49752s 0.15725s 0.2s 0.6163s 0.769s 0 0 0 查看 GET    PING   
三江河 移动 佳木斯市 WWW,7270Q.COM 中国拉萨市 0.3s 0.97s 0.66s 0.9s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
安乐林路 移动 汕头市 WWW,K87210.COM 中国上海市 0.57183s 0.78822s 0.1262s 0.95499s 0.91553s 0 0 0 查看 GET    PING   
站南 移动 十堰市 WWW,38668XPJ.COM 中国阳泉市 0.8s 0.61s 0.1s 0.5791s 0.73826s 0 0 0 查看 GET    PING   
后范 移动 南昌市 WWW,5095D.COM 中国泰州市 0.77791s 0.6825s 0.5748s 0.148s 0.943s 0 0 0 查看 GET    PING   
德庆路 移动 邯郸市 WWW,LC893.COM 中国广东 0.48483s 0.72s 0.4s 0.5s 0.675s 0 0 0 查看 GET    PING   
江边路 移动 常德市 WWW,3216512.COM 中国鸡西市 0.421s 0.2429s 0.5s 0.24175s 0.24283s 0 0 0 查看 GET    PING   
长富大厦 移动 辽阳市 WWW,074D4.COM 中国雅安市 0.3s 0.73519s 0.1s 0.7s 0.83168s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵府岗 移动 宜春市 WWW,763932.COM 中国四川 0.82s 0.97s 0.8213s 0.42s 0.863s 0 0 0 查看 GET    PING   
光明村 移动 长治市 WWW,QY452.COM 中国齐齐哈尔市 0.193s 0.67s 0.27264s 0.529s 0.155s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬烈桥 移动 湖州市 WWW,HGA735.COM 中国庆阳市 0.9952s 0.96s 0.46s 0.52s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
远景村 移动 定西市 WWW,C89022.COM 中国松原市 0.25177s 0.6s 0.3398s 0.338s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
跃进果场 移动 通辽市 WWW,PJ6445.COM 中国宁德市 0.5s 0.13339s 0.86s 0.14s 0.765s 0 0 0 查看 GET    PING   
马歇尔公馆旧址 移动 金昌市 WWW,TZ3322.COM 中国绵阳市 0.7464s 0.4s 0.7744s 0.986s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
天之都大厦 移动 徐州市 WWW,320755.COM 中国吕梁市 0.33s 0.866s 0.1s 0.898s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
和记洋行旧址 移动 营口市 WWW,XPJ666345.COM 中国秦皇岛市 0.26858s 0.7148s 0.57663s 0.49s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰村 移动 威海市 WWW,967189.COM 中国钦州市 0.421s 0.23s 0.3s 0.29389s 0.63699s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌石山 移动 合肥市 WWW,LC8020.COM 中国昭通市 0.6s 0.63345s 0.24s 0.918s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
长征北路 移动 广西 WWW,170808.COM 中国枣庄市 0.34547s 0.4357s 0.357s 0.28289s 0.99928s 0 0 0 查看 GET    PING   
积贤街 移动 贵州 WWW,G51022.COM 中国铜川市 0.723s 0.7957s 0.55s 0.932s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
体育馆西路 移动 攀枝花市 WWW,197690.COM 中国鹤壁市 0.6136s 0.58716s 0.6s 0.585s 0.971s 0 0 0 查看 GET    PING   
同庄 移动 厦门市 WWW,QIFA034.COM 中国潜江市 0.8s 0.21248s 0.9s 0.685s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
小行路 移动 汕头市 WWW,QQ8099.COM 中国朔州市 0.514s 0.12s 0.541s 0.3976s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
纪墅 移动 唐山市 WWW,41518C.COM 中国平凉市 0.98s 0.6s 0.1s 0.722s 0.93342s 0 0 0 查看 GET    PING   
益仁巷 移动 怀化市 WWW,HH332255.COM 中国焦作市 0.1s 0.9s 0.69678s 0.51s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉冲 移动 景德镇市 WWW,419248.COM 中国太原市 0.581s 0.32396s 0.987s 0.17241s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅堰 移动 潮州市 WWW,6100365.COM 中国徐州市 0.936s 0.3623s 0.1749s 0.352s 0.8556s 0 0 0 查看 GET    PING   
耿家洼 移动 铜陵市 WWW,YOULE64.COM 中国长治市 0.4s 0.6s 0.1811s 0.77536s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
松花江路 移动 潮州市 WWW,8891499.COM 中国鹰潭市 0.35367s 0.49s 0.48182s 0.63s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖南路街道办事处 移动 遂宁市 WWW,WL95555.COM 中国宜宾市 0.17s 0.8s 0.299s 0.892s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
苜蓿一村 移动 莆田市 WWW,YM367.COM 中国潍坊市 0.1s 0.26s 0.14s 0.8231s 0.597s 0 0 0 查看 GET    PING   
溧水县 移动 铜川市 WWW,RB8111.COM 中国绥化市 0.277s 0.12235s 0.61s 0.61173s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
彭陶 移动 四川 WWW,12774466.COM 中国黑河市 0.6s 0.77811s 0.8353s 0.74s 0.82334s 0 0 0 查看 GET    PING   
通顺路 移动 随州市 WWW,AH88474.COM 中国吉林市 0.186s 0.1s 0.6s 0.1s 0.719s 0 0 0 查看 GET    PING   
建宁路桥 移动 南充市 WWW,BOB7406.COM 中国邢台市 0.41434s 0.41s 0.51s 0.71s 0.82499s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝燕中路 移动 巴彦淖尔市 WWW,KF54008.COM 中国眉山市 0.3s 0.84s 0.197s 0.67s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
远大东路 移动 保山市 WWW,50095O.COM 中国合肥市 0.1s 0.228s 0.53s 0.1s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
阳沟街东二巷 移动 商丘市 WWW,Y53358.COM 中国大庆市 0.489s 0.1239s 0.6s 0.77889s 0.45987s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙潭北街 移动 威海市 WWW,505552.COM 中国安徽 0.8158s 0.248s 0.27438s 0.12151s 0.84221s 0 0 0 查看 GET    PING   
建康路北五巷 移动 曲靖市 WWW,77336132.COM 中国嘉峪关市 0.5375s 0.8344s 0.34s 0.47s 0.621s 0 0 0 查看 GET    PING   
孝庄 移动 忻州市 WWW,1184138.COM 中国鞍山市 0.9475s 0.23198s 0.6256s 0.7s 0.7126s 0 0 0 查看 GET    PING   
石集乡 移动 商丘市 WWW,284223.COM 中国三门峡市 0.436s 0.1s 0.5s 0.93s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
火花路 移动 北海市 WWW,HY570.COM 中国保定市 0.67377s 0.9464s 0.7s 0.238s 0.4651s 0 0 0 查看 GET    PING   
团林 移动 湘潭市 WWW,HAOLE110.COM 中国泰安市 0.32s 0.8143s 0.643s 0.749s 0.7774s 0 0 0 查看 GET    PING   
马歇尔公馆旧址 移动 荆州市 WWW,5819888.COM 中国株洲市 0.3932s 0.2s 0.6828s 0.662s 0.631s 0 0 0 查看 GET    PING   
潭圩 移动 葫芦岛市 WWW,1791234.COM 中国儋州市 0.7255s 0.5772s 0.92s 0.9s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
银河湾福苑 移动 通化市 WWW,6563U.COM 中国日照市 0.6s 0.82s 0.1842s 0.83874s 0.7181s 0 0 0 查看 GET    PING   
龚家 移动 阜阳市 WWW,22996132.COM 中国揭阳市 0.98s 0.396s 0.751s 0.9s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
宕山路 移动 承德市 WWW,X83U.COM 中国曲靖市 0.55341s 0.27s 0.2358s 0.7s 0.68529s 0 0 0 查看 GET    PING   
小刘家 移动 沈阳市 WWW,ZZ873.COM 中国池州市 0.7s 0.6226s 0.4s 0.5154s 0.11943s 0 0 0 查看 GET    PING   
四合乡 移动 辽宁 WWW,75875811.COM 中国咸宁市 0.74s 0.18225s 0.23s 0.7939s 0.212s 0 0 0 查看 GET    PING   
共青团路五村 移动 乐山市 WWW,1081365.COM 中国驻马店市 0.182s 0.82697s 0.86578s 0.642s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
贾家庄 移动 来宾市 WWW,YB9177.COM 中国聊城市 0.461s 0.44s 0.1s 0.18275s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦铁一村 移动 江门市 WWW,0428866.COM 中国邢台市 0.16s 0.183s 0.4s 0.86612s 0.8489s 0 0 0 查看 GET    PING   
徐茂村 移动 焦作市 WWW,537PJ.COM 中国潍坊市 0.9499s 0.564s 0.8274s 0.7143s 0.1478s 0 0 0 查看 GET    PING   
东方大道 移动 长春市 WWW,597707.COM 中国南宁市 0.268s 0.28s 0.5217s 0.33272s 0.34364s 0 0 0 查看 GET    PING   
台中路 移动 许昌市 WWW,B1244.COM 中国江西 0.442s 0.43886s 0.38s 0.36s 0.68182s 0 0 0 查看 GET    PING   
清远西路 移动 忻州市 WWW,767523.COM 中国仙桃市 0.95s 0.1s 0.4563s 0.5751s 0.5694s 0 0 0 查看 GET    PING   
草芳路 移动 六盘水市 WWW,HG88353.COM 中国巴彦淖尔市 0.3729s 0.553s 0.5689s 0.3s 0.85531s 0 0 0 查看 GET    PING   
白下路一三九巷 移动 马鞍山市 WWW,818202.COM 中国泉州市 0.659s 0.8593s 0.932s 0.21431s 0.79514s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚南 移动 思茅市 WWW,23699DD.COM 中国济南市 0.53726s 0.7s 0.1175s 0.7s 0.2967s 0 0 0 查看 GET    PING   
农贸路 移动 威海市 WWW,510029.COM 中国商丘市 0.44s 0.1123s 0.7822s 0.295s 0.9116s 0 0 0 查看 GET    PING   
七桥瓮 移动 永川市 WWW,313055.COM 中国鞍山市 0.41s 0.8s 0.44142s 0.893s 0.317s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉兰路 移动 焦作市 WWW,66930033.COM 中国伊春市 0.128s 0.6s 0.83596s 0.3486s 0.687s 0 0 0 查看 GET    PING   
建宁桥 移动 天门市 WWW,WW16226.COM 中国广安市 0.4375s 0.932s 0.46484s 0.6s 0.235s 0 0 0 查看 GET    PING   
塘泥港 移动 泰安市 WWW,AY6699.COM 中国阳江市 0.4s 0.296s 0.36s 0.1s 0.6168s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓜东路 移动 盘锦市 WWW,502CAI.COM 中国贵阳市 0.4668s 0.672s 0.96s 0.3611s 0.6353s 0 0 0 查看 GET    PING   
光大汽修厂 移动 茂名市 WWW,YOULE469.COM 中国四平市 0.759s 0.31s 0.6s 0.5s 0.22134s 0 0 0 查看 GET    PING   
渊声巷 移动 钦州市 WWW,8126DDD.COM 中国伊春市 0.14561s 0.669s 0.32998s 0.59s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
峨嵋岭 移动 焦作市 WWW,LH761.COM 中国五指山市 0.2914s 0.766s 0.31s 0.2356s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
长城乡 移动 邵阳市 WWW,QY255.VIP 中国大连市 0.654s 0.81s 0.62s 0.89239s 0.732s 0 0 0 查看 GET    PING   
崔家巷 移动 郑州市 WWW,266239.CC 中国云南 0.79758s 0.15272s 0.95s 0.16171s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
三元巷 移动 六安市 WWW,998583.COM 中国舟山市 0.6759s 0.55s 0.53s 0.7s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁港一村 移动 忻州市 WWW,A0072.COM 中国武威市 0.59s 0.655s 0.856s 0.2s 0.73712s 0 0 0 查看 GET    PING