WWW,AG4380,COM| WWW,29C966,COM| WWW,6911HD,APP| WWW,AG6923,COM| WWW,GYHYHJ,COM| WWW,3482CC,COM| WWW,554384,COM| WWW,1422A,COM| WWW,81809S,COM| WWW,QY2622,COM| WWW,QY2622,COM| WWW,484850,COM| WWW,AG4970,COM| WWW,920011,CC| WWW,90MH,COM| WWW,9276S,COM| WWW,SXTUYUE,COM| WWW,HB747,COM| WWW,TOM1617,COM| WWW,756589,CC| WWW,TM6633,COM| WWW,K5218,COM| WWW,1388,CEO| WWW,YLG4499,COM| WWW,180933,COM| WWW,RX9901,COM| WWW,8HCP,COM| WWW,131VVV,NET|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
3个点9187124165 959339184157756617145/s379 
恒辉翡翠花园 移动 南阳市 WWW,HY821,COM 中国张家口市 0.37317s 0.9s 0.8591s 0.343s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
大邦花园 移动 福州市 WWW,BY136777,COM 中国辽源市 0.8s 0.8965s 0.6s 0.6s 0.59432s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨树湾村 移动 海口市 WWW,7316S,COM 中国扬州市 0.885s 0.3362s 0.21s 0.35s 0.93155s 0 0 0 查看 GET    PING   
阳光里 移动 沧州市 WWW,8763,COM 中国商洛市 0.78197s 0.6s 0.6s 0.284s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
金陵天城 移动 巴彦淖尔市 WWW,D44734,COM 中国济宁市 0.85369s 0.3556s 0.6681s 0.23179s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
石鼓路六十六巷 移动 百色市 WWW,98598D,COM 中国张掖市 0.964s 0.6s 0.36s 0.8733s 0.253s 0 0 0 查看 GET    PING   
安基街 移动 大庆市 WWW,GUANGDONG07,COM 中国思茅市 0.2983s 0.8s 0.6454s 0.59717s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
大市镇 移动 遂宁市 WWW,KW03,COM 中国泉州市 0.93341s 0.49637s 0.21925s 0.246s 0.393s 0 0 0 查看 GET    PING   
河沿 移动 潮州市 WWW,JCBB55,COM 中国儋州市 0.47s 0.38937s 0.8159s 0.28395s 0.658s 0 0 0 查看 GET    PING   
建宁新村 移动 安阳市 WWW,500AAAA,COM 中国阳泉市 0.7671s 0.92584s 0.56648s 0.4834s 0.65355s 0 0 0 查看 GET    PING   
天润城第三街区 移动 咸宁市 WWW,DH99524,COM 中国定西市 0.9728s 0.413s 0.389s 0.7s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡枫园 移动 马鞍山市 WWW,TT72999,COM 中国廊坊市 0.62128s 0.2531s 0.66s 0.8s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
永定河路 移动 张掖市 WWW,26678,COM 中国扬州市 0.1129s 0.552s 0.8715s 0.88942s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
现代大厦 移动 海南 WWW,91MIT,COM 中国漳州市 0.3763s 0.66858s 0.5s 0.35s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
皂河镇 移动 仙桃市 WWW,LONG8597,COM 中国白山市 0.9s 0.63361s 0.83356s 0.3s 0.648s 0 0 0 查看 GET    PING   
石臼村 移动 亳州市 WWW,18100S,COM 中国北海市 0.6489s 0.911s 0.5331s 0.7589s 0.86242s 0 0 0 查看 GET    PING   
寺前周 移动 襄樊市 WWW,C89258,COM 中国合川市 0.7s 0.659s 0.68s 0.81261s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄湖村 移动 盘锦市 WWW,294013,COM 中国南充市 0.14647s 0.4312s 0.6426s 0.7319s 0.58226s 0 0 0 查看 GET    PING   
窝柳河 移动 玉溪市 WWW,V2803,COM 中国威海市 0.28647s 0.675s 0.94562s 0.8s 0.7293s 0 0 0 查看 GET    PING   
幸福美地花园 移动 湖北 WWW,0C966,COM 中国永州市 0.987s 0.9217s 0.2s 0.9764s 0.84116s 0 0 0 查看 GET    PING   
梦幻居 移动 南阳市 WWW,A6295,COM 中国黄石市 0.1368s 0.736s 0.3s 0.46286s 0.96314s 0 0 0 查看 GET    PING   
锁石 移动 贺州市 WWW,28768S,COM 中国南平市 0.2s 0.78419s 0.53229s 0.853s 0.8265s 0 0 0 查看 GET    PING   
殷华街 移动 永州市 WWW,19200E,COM 中国萍乡市 0.4s 0.4s 0.4437s 0.3s 0.6538s 0 0 0 查看 GET    PING   
江东软件城 移动 周口市 WWW,HBJSZG,COM 中国贵阳市 0.74s 0.223s 0.1s 0.44s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
笆斗山 移动 山西 WWW,CZSP78,COM 中国平凉市 0.858s 0.491s 0.41795s 0.218s 0.3315s 0 0 0 查看 GET    PING   
小海路 移动 赣州市 WWW,49UU,CC 中国合川市 0.7s 0.3184s 0.711s 0.9s 0.275s 0 0 0 查看 GET    PING   
西边村 移动 大连市 WWW,338831,CC 中国淮安市 0.155s 0.683s 0.857s 0.47381s 0.2864s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家花红园 移动 南阳市 WWW,0099629,COM 中国宝鸡市 0.622s 0.57s 0.7s 0.76331s 0.4641s 0 0 0 查看 GET    PING   
国民政府教育部办公楼 移动 广西 WWW,77JIJI,COM 中国鸡西市 0.8s 0.93s 0.16276s 0.774s 0.8583s 0 0 0 查看 GET    PING   
前胡 移动 酒泉市 WWW,K0988,COM 中国乌海市 0.59s 0.7943s 0.44s 0.547s 0.1796s 0 0 0 查看 GET    PING   
新尧路 移动 张掖市 WWW,662059,COM 中国德州市 0.6s 0.1s 0.5131s 0.271s 0.84472s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛景园 移动 新余市 WWW,7025M,COM 中国金昌市 0.2833s 0.98536s 0.97s 0.8s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
太海路 移动 鄂州市 WWW,0118333,COM 中国雅安市 0.85248s 0.16228s 0.38471s 0.98291s 0.15776s 0 0 0 查看 GET    PING   
山北路 移动 呼伦贝尔市 WWW,1HCH,COM 中国来宾市 0.1698s 0.8372s 0.68s 0.5s 0.3794s 0 0 0 查看 GET    PING   
十亩地 移动 绥化市 WWW,6445VIP,COM 中国雅安市 0.79s 0.52s 0.97s 0.66377s 0.84364s 0 0 0 查看 GET    PING   
江阳中路 移动 儋州市 WWW,JY10561,COM 中国玉林市 0.82633s 0.63s 0.5s 0.69362s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
天目路 移动 安庆市 WWW,RX9901,COM 中国合肥市 0.8s 0.2174s 0.22s 0.6s 0.31928s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄崖 移动 昭通市 WWW,47751,COM 中国鹤壁市 0.7859s 0.963s 0.536s 0.88275s 0.563s 0 0 0 查看 GET    PING   
象山 移动 南充市 WWW,532941,COM 中国银川市 0.48s 0.7759s 0.2798s 0.8s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
营防街 移动 威海市 WWW,70SF,COM 中国威海市 0.3421s 0.5725s 0.44s 0.77751s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
五台山 移动 重庆市 WWW,390996,COM 中国萍乡市 0.3s 0.5s 0.2s 0.28s 0.6815s 0 0 0 查看 GET    PING   
施林巷 移动 泉州市 WWW,GGMMV,COM 中国阳江市 0.99126s 0.719s 0.5s 0.33s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
大连东路 移动 上饶市 WWW,2944S,COM 中国深圳市 0.27436s 0.3s 0.8496s 0.42644s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕台巷 移动 南宁市 WWW,245,COM 中国漯河市 0.81s 0.3514s 0.9547s 0.32163s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
河东后街 移动 大连市 WWW,MMFF444,COM 中国梧州市 0.294s 0.9421s 0.6s 0.5s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
人民路 移动 汉中市 WWW,6699186,COM 中国葫芦岛市 0.6s 0.13985s 0.7s 0.115s 0.9148s 0 0 0 查看 GET    PING   
张铭铿 移动 广西 WWW,345052,COM 中国佳木斯市 0.68392s 0.25s 0.159s 0.572s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡集镇 移动 大庆市 WWW,567803,CC 中国吉林 0.65761s 0.43455s 0.877s 0.5s 0.569s 0 0 0 查看 GET    PING   
东平巷 移动 四平市 WWW,5008629,COM 中国齐齐哈尔市 0.5s 0.42537s 0.7217s 0.157s 0.688s 0 0 0 查看 GET    PING   
朗诗国际街区 移动 大庆市 WWW,274101,COM 中国龙岩市 0.36484s 0.7764s 0.55s 0.163s 0.2471s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏源汽修厂 移动 鹰潭市 WWW,KJ206,COM 中国中山市 0.73s 0.2349s 0.9s 0.4586s 0.192s 0 0 0 查看 GET    PING   
棉鞋营八巷 移动 汉中市 WWW,HZBR168,CN 中国厦门市 0.69s 0.2783s 0.5s 0.47s 0.1921s 0 0 0 查看 GET    PING   
永庆巷 移动 茂名市 WWW,662507,COM 中国辽阳市 0.76825s 0.524s 0.6396s 0.3331s 0.16531s 0 0 0 查看 GET    PING   
清林路 移动 南昌市 WWW,SXSR518,COM 中国广安市 0.56s 0.13572s 0.3541s 0.68829s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
小河南新街 移动 佛山市 WWW,HF708,COM 中国珠海市 0.5153s 0.22987s 0.4875s 0.42428s 0.66411s 0 0 0 查看 GET    PING   
青圩村 移动 长治市 WWW,69066J,COM 中国吕梁市 0.65s 0.22s 0.82s 0.32s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
高家苑 移动 青海 WWW,829833,COM 中国东莞市 0.299s 0.36s 0.39s 0.65s 0.2727s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒兴 移动 十堰市 WWW,85995CC,COM 中国东莞市 0.277s 0.62933s 0.86s 0.692s 0.215s 0 0 0 查看 GET    PING   
西麓大路 移动 景德镇市 WWW,QY1766,COM 中国揭阳市 0.8544s 0.2786s 0.7s 0.83s 0.746s 0 0 0 查看 GET    PING   
天保路 移动 浙江 WWW,39170099,COM 中国郑州市 0.3s 0.4283s 0.38858s 0.1s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
通化路 移动 绵阳市 WWW,2088296,COM 中国绥化市 0.241s 0.8s 0.95292s 0.355s 0.597s 0 0 0 查看 GET    PING   
尧辰村 移动 南通市 WWW,XPJ55456,COM 中国三门峡市 0.82s 0.24477s 0.7278s 0.9s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
马群镇 移动 张家界市 WWW,B9521,COM 中国肇庆市 0.48659s 0.38s 0.12828s 0.29s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
公园路 移动 辽阳市 WWW,61189,COM 中国贵阳市 0.5267s 0.48s 0.4181s 0.6743s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
小桥 移动 合肥市 WWW,390996,COM 中国通化市 0.43s 0.1s 0.58391s 0.2s 0.24948s 0 0 0 查看 GET    PING   
八巨镇 移动 长治市 WWW,K534,COM 中国宝鸡市 0.6s 0.5s 0.857s 0.27s 0.84971s 0 0 0 查看 GET    PING   
车门乡 移动 衡阳市 WWW,XH0777,COM 中国邯郸市 0.493s 0.689s 0.83413s 0.186s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
何王路 移动 广州市 WWW,310759,COM 中国娄底市 0.1s 0.771s 0.552s 0.6451s 0.478s 0 0 0 查看 GET    PING   
西湖河一号桥 移动 石家庄市 WWW,VNS3940,COM 中国湖北 0.9654s 0.88s 0.6312s 0.9s 0.12624s 0 0 0 查看 GET    PING   
穆家巷 移动 南昌市 WWW,QY1094,COM 中国辽阳市 0.897s 0.9s 0.96658s 0.6s 0.7265s 0 0 0 查看 GET    PING   
金碧华府 移动 安顺市 WWW,550033,COM 中国东营市 0.4878s 0.2939s 0.87s 0.3417s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡乐南路 移动 十堰市 WWW,HBJSZG,COM 中国达州市 0.785s 0.47s 0.9s 0.2998s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
关河路 移动 崇左市 WWW,668797,COM 中国本溪市 0.7676s 0.4546s 0.194s 0.1s 0.8445s 0 0 0 查看 GET    PING   
津浦铁路 移动 达州市 WWW,10090,TV 中国五指山市 0.61233s 0.8881s 0.92824s 0.413s 0.597s 0 0 0 查看 GET    PING   
保贞庵桥 移动 钦州市 WWW,XH0777,COM 中国襄樊市 0.2993s 0.76s 0.8324s 0.3s 0.219s 0 0 0 查看 GET    PING   
向基坝 移动 汕头市 WWW,4448901,COM 中国长治市 0.342s 0.681s 0.28s 0.2281s 0.352s 0 0 0 查看 GET    PING   
新民坊路 移动 桂林市 WWW,B9521,COM 中国通辽市 0.77s 0.23575s 0.51s 0.7757s 0.21346s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁蜀 移动 鸡西市 WWW,510031,COM 中国通化市 0.337s 0.1545s 0.442s 0.978s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡家菜园 移动 资阳市 WWW,LONG1061,COM 中国唐山市 0.1s 0.69348s 0.4s 0.87726s 0.7571s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁岗 移动 衡水市 WWW,775256,COM 中国河北 0.812s 0.9s 0.81144s 0.83449s 0.372s 0 0 0 查看 GET    PING   
营溪 移动 四川 WWW,JS06VIP0,COM 中国黑河市 0.15479s 0.42s 0.6s 0.5s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
白下路清代住宅 移动 郑州市 WWW,B77333,COM 中国丽水市 0.4s 0.81467s 0.94s 0.1s 0.369s 0 0 0 查看 GET    PING   
汇锦苑 移动 朝阳市 WWW,DF543,COM 中国崇左市 0.635s 0.71s 0.19919s 0.76598s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛泉新城 移动 南宁市 WWW,LVS5,COM 中国荷泽市 0.847s 0.5745s 0.258s 0.39s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
白草洼路 移动 河池市 WWW,19631111,COM 中国柳州市 0.74s 0.5s 0.1124s 0.516s 0.3316s 0 0 0 查看 GET    PING   
兵马俑路 移动 聊城市 WWW,XHG2001,COM 中国长沙市 0.8281s 0.17497s 0.894s 0.4267s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
金家亭子 移动 岳阳市 WWW,80060022,COM 中国萍乡市 0.6174s 0.2s 0.37s 0.4487s 0.1952s 0 0 0 查看 GET    PING   
柴园北路 移动 德阳市 WWW,B0617,COM 中国滨州市 0.51492s 0.45674s 0.517s 0.1611s 0.68983s 0 0 0 查看 GET    PING