WWW,5303R,COM| WWW,SDY88885,COM| WWW,558II,COM| WWW,BZ29,COM| WWW,QIFA891,COM| WWW,625678,ORG| WWW,GH2738,COM| WWW,XHGT3,COM| WWW,L7664,COM| WWW,151QQQ,COM| WWW,EMOME| WWW,02459Y,COM| WWW,3616673,COM| WWW,YY33333,COM| WWW,3180I,COM| WWW,BOB0626,COM| WWW,73671111,COM| WWW,MGM2895,COM| WWW,339378,COM| WWW,GG4728,COM| WWW,FUN852,COM| WWW,078896,COM| WWW,98098,TW| WWW,PPS,TV| WWW,P88804,COM| 6789WINVI,COM| WWW,811XY,COM| WWW,186944,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
15523个点177292995329 5565461233514131299883/s459 
兴化路 移动 荆州市 WWW,28DWJ,COM 中国温州市 0.771s 0.6s 0.73s 0.5s 0.562s 0 0 0 查看 GET    PING   
海德卫城 移动 滁州市 WWW,71588W,COM 中国达州市 0.825s 0.31958s 0.45579s 0.631s 0.682s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙塘 移动 眉山市 WWW,JS1327,COM 中国马鞍山市 0.1248s 0.8712s 0.137s 0.877s 0.89252s 0 0 0 查看 GET    PING   
秣陵路二二里 移动 广安市 WWW,VNS920,COM 中国咸阳市 0.11s 0.7s 0.64467s 0.64s 0.66278s 0 0 0 查看 GET    PING   
月安花园 移动 南阳市 WWW,SK727,COM 中国晋中市 0.977s 0.15s 0.3866s 0.5s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
北京北路 移动 上海市 WWW,29277U,COM 中国三亚市 0.99s 0.18s 0.8s 0.6244s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大丰市 移动 铜川市 WWW,HC8,COM 中国许昌市 0.947s 0.69s 0.84s 0.3s 0.3555s 0 0 0 查看 GET    PING   
河荫西路 移动 大连市 WWW,BOB3831,COM 中国六安市 0.9199s 0.98147s 0.74398s 0.9s 0.34579s 0 0 0 查看 GET    PING   
大柳洲 移动 酒泉市 WWW,3334E,COM 中国杭州市 0.347s 0.21859s 0.9571s 0.112s 0.228s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁溧公路 移动 张家口市 WWW,YABO5828,COM 中国锦州市 0.8s 0.211s 0.61s 0.27s 0.738s 0 0 0 查看 GET    PING   
江南青年城 移动 永川市 WWW,149606,COM 中国运城市 0.2s 0.93938s 0.72734s 0.348s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴企三路 移动 庆阳市 WWW,395988,COM 中国滁州市 0.1s 0.3s 0.246s 0.184s 0.35437s 0 0 0 查看 GET    PING   
金沙井 移动 镇江市 WWW,7022QP,COM 中国绵阳市 0.2s 0.8273s 0.1618s 0.2364s 0.6655s 0 0 0 查看 GET    PING   
中棚桥 移动 呼伦贝尔市 WWW,DUOBAO63,APP 中国吉林 0.4s 0.2261s 0.16s 0.6819s 0.275s 0 0 0 查看 GET    PING   
南化四村 移动 佛山市 WWW,34044,COM 中国天津市 0.339s 0.32412s 0.931s 0.947s 0.793s 0 0 0 查看 GET    PING   
廊庙街 移动 南昌市 WWW,WH3391,COM 中国无锡市 0.59s 0.3699s 0.22s 0.38s 0.37182s 0 0 0 查看 GET    PING   
雅瑰园 移动 襄樊市 WWW,459420,COM 中国文昌市 0.42s 0.4715s 0.9s 0.6s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
西箭道 移动 辽源市 WWW,39096,CN 中国江苏 0.18359s 0.3s 0.1s 0.2325s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
天王修理厂 移动 庆阳市 WWW,TKUN,NET 中国怀化市 0.5567s 0.312s 0.65884s 0.767s 0.96814s 0 0 0 查看 GET    PING   
山北路 移动 黄冈市 WWW,AM90088,COM 中国唐山市 0.9515s 0.44333s 0.33547s 0.6s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
菊花路 移动 汉中市 WWW,J61678,COM 中国酒泉市 0.876s 0.71s 0.1s 0.658s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
地和苑 移动 嘉峪关市 WWW,ZB152,COM 中国四平市 0.95951s 0.3s 0.8785s 0.1293s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢家湾路 移动 遂宁市 WWW,6131 中国宿州市 0.5362s 0.6252s 0.4s 0.83488s 0.2973s 0 0 0 查看 GET    PING   
固城湖花园 移动 东莞市 WWW,70KXW 中国德阳市 0.5811s 0.8958s 0.77s 0.859s 0.7162s 0 0 0 查看 GET    PING   
金屋路 移动 海口市 WWW,006714,CON 中国扬州市 0.116s 0.163s 0.3s 0.1s 0.9321s 0 0 0 查看 GET    PING   
凌城镇 移动 江津市 WWW,YH21AA,COM 中国包头市 0.48952s 0.3s 0.15s 0.8855s 0.72884s 0 0 0 查看 GET    PING   
园丁园 移动 长春市 WWW,76069,COM 中国江苏 0.5475s 0.1317s 0.278s 0.4s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
地盛中路 移动 黑龙江 WWW,WHBCXF,COM 中国连云港市 0.843s 0.41757s 0.42483s 0.82475s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
惠山区 移动 辽宁 WWW,OO25,COM 中国驻马店市 0.197s 0.4s 0.7s 0.3234s 0.6982s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山陵 移动 南昌市 WWW,A9805,COM 中国宁德市 0.328s 0.437s 0.2696s 0.4573s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
金银街 移动 蚌埠市 WWW,QQ,IP 中国永州市 0.1865s 0.6816s 0.63899s 0.56s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
道士庄 移动 荆门市 WWW,QYQP8,COM 中国西安市 0.58841s 0.36857s 0.3s 0.26s 0.6921s 0 0 0 查看 GET    PING   
天华园 移动 张家界市 WWW,4699CP,COM 中国景德镇市 0.2836s 0.2175s 0.29s 0.113s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
广本维修站 移动 白城市 WWW,11FV,COM 中国运城市 0.4s 0.6188s 0.71s 0.45795s 0.246s 0 0 0 查看 GET    PING   
红山嘴 移动 邯郸市 WWW,341576,COM 中国大庆市 0.75s 0.292s 0.37s 0.52648s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
复兴里 移动 贵港市 WWW,546132,COM 中国厦门市 0.38812s 0.53s 0.6s 0.651s 0.489s 0 0 0 查看 GET    PING   
官山镇 移动 重庆市 WWW,198899,CC 中国广州市 0.587s 0.59s 0.657s 0.14443s 0.963s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓦厂后街 移动 烟台市 WWW,116507,COM 中国厦门市 0.688s 0.76s 0.1s 0.957s 0.737s 0 0 0 查看 GET    PING   
昆仑山庄 移动 锦州市 WWW,248CN,COM 中国六安市 0.7s 0.24s 0.2s 0.28156s 0.8519s 0 0 0 查看 GET    PING   
桠溪镇 移动 海口市 WWW,186014,COM 中国益阳市 0.69111s 0.2476s 0.4s 0.71598s 0.311s 0 0 0 查看 GET    PING   
双和村 移动 鹤岗市 WWW,9C12CM,COM 中国琼海市 0.315s 0.17976s 0.97549s 0.339s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
新世界花园 移动 天水市 WWW,459296,COM 中国邢台市 0.9132s 0.12277s 0.79s 0.61877s 0.397s 0 0 0 查看 GET    PING   
革新村 移动 郴州市 WWW,YH6717,COM 中国六盘水市 0.23s 0.489s 0.9s 0.286s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
上留中 移动 镇江市 WWW,P327,CC:7730 中国包头市 0.3958s 0.13599s 0.3s 0.9s 0.693s 0 0 0 查看 GET    PING   
薛塘头 移动 白山市 WWW,854TY,COM 中国德州市 0.51s 0.1s 0.3s 0.933s 0.14511s 0 0 0 查看 GET    PING   
七家湾 移动 防城港市 WWW,4436,COM 中国阜阳市 0.3s 0.9239s 0.2788s 0.1356s 0.58827s 0 0 0 查看 GET    PING   
东北路 移动 莱芜市 WWW,5568777,CON 中国益阳市 0.815s 0.871s 0.2286s 0.194s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
老山乡 移动 清远市 WWW,5364I,COM 中国宣城市 0.26s 0.45599s 0.45557s 0.8873s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
皇厂河渡口 移动 襄樊市 WWW,700373,COM 中国温州市 0.634s 0.499s 0.51s 0.3s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
草场门大街 移动 聊城市 WWW,BK179,COM 中国营口市 0.16641s 0.8s 0.4s 0.4s 0.9873s 0 0 0 查看 GET    PING   
山东 移动 商丘市 WWW,33566M,COM 中国赣州市 0.89448s 0.81s 0.673s 0.76s 0.618s 0 0 0 查看 GET    PING   
山蒋 移动 通辽市 WWW,47979M,COM 中国陕西 0.9174s 0.9753s 0.34s 0.5s 0.929s 0 0 0 查看 GET    PING   
庙山 移动 阳泉市 WWW,019965,COM 中国咸宁市 0.785s 0.71s 0.557s 0.78s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
彰化村路 移动 宜春市 WWW,1691779,COM 中国铜陵市 0.89s 0.4814s 0.1956s 0.6s 0.6339s 0 0 0 查看 GET    PING   
糖坊桥 移动 郑州市 WWW,JBB0016,CO 中国山西 0.169s 0.623s 0.81s 0.37s 0.571s 0 0 0 查看 GET    PING   
梧桐花园北苑 移动 常德市 WWW,63A,COM 中国辽源市 0.144s 0.8s 0.9346s 0.618s 0.128s 0 0 0 查看 GET    PING   
北首巷 移动 攀枝花市 WWW,228AG,COM 中国益阳市 0.793s 0.85394s 0.11243s 0.1s 0.742s 0 0 0 查看 GET    PING   
大同新村 移动 金华市 WWW,671CF,COM 中国襄樊市 0.34648s 0.82187s 0.47643s 0.15432s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
新芹 移动 鄂尔多斯市 WWW,KF8938,COM 中国达州市 0.8969s 0.14468s 0.752s 0.35s 0.84248s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家岗 移动 阳泉市 WWW,147159,CC 中国滨州市 0.5s 0.367s 0.7s 0.582s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺平南路 移动 中山市 WWW,28833,COM 中国揭阳市 0.588s 0.94563s 0.7518s 0.8s 0.383s 0 0 0 查看 GET    PING   
大象坊 移动 清远市 WWW,88615O,COM 中国河北 0.3s 0.9813s 0.1271s 0.364s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
白酒坊 移动 雅安市 WWW,9486II,COM 中国黑河市 0.17174s 0.7s 0.567s 0.9s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
安家爷巷 移动 江门市 WWW,BOB1811,COM 中国蚌埠市 0.8345s 0.6444s 0.72s 0.2s 0.754s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄崖 移动 贵州 WWW,366535,COM 中国永州市 0.133s 0.42s 0.234s 0.9s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
定塘 移动 邯郸市 WWW,SU889,COM 中国烟台市 0.72s 0.61s 0.78863s 0.79525s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
四一七路 移动 永川市 WWW,078896,COM 中国衡水市 0.41s 0.65739s 0.84453s 0.8s 0.69118s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱状元巷 移动 焦作市 WWW,7HG2,VIP 中国泸州市 0.3323s 0.4s 0.9s 0.24s 0.111s 0 0 0 查看 GET    PING   
艮山东路 移动 云南 WWW,3138005,COM 中国沈阳市 0.9157s 0.81638s 0.328s 0.456s 0.93815s 0 0 0 查看 GET    PING   
永宁驿 移动 万宁市 WWW,AB279,COM 中国福州市 0.49s 0.2379s 0.65s 0.1s 0.41711s 0 0 0 查看 GET    PING   
庙东村 移动 伊春市 WWW,AISH,INFO 中国通化市 0.25332s 0.1979s 0.81914s 0.41s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫愁湖站 移动 潍坊市 WWW,20169595,COM 中国银川市 0.9254s 0.139s 0.43s 0.71s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
中马 移动 衡水市 WWW,PJ59937,COM 中国湖北 0.7111s 0.5s 0.26s 0.67s 0.2845s 0 0 0 查看 GET    PING   
集景苑 移动 辽宁 WWW,022310,COM 中国盐城市 0.471s 0.88s 0.1s 0.781s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
斗姥宫旧址 移动 常德市 WWW,985002,CC 中国长沙市 0.21s 0.254s 0.4747s 0.54417s 0.6686s 0 0 0 查看 GET    PING   
董村 移动 五指山市 WWW,LXYL405,COM 中国张掖市 0.7119s 0.34s 0.8s 0.9578s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
盐仓桥东街 移动 潍坊市 WWW,WIN7700,COM 中国郴州市 0.48336s 0.8s 0.6814s 0.76s 0.8759s 0 0 0 查看 GET    PING   
望山园 移动 永州市 WWW,66466A,COM 中国济南市 0.5548s 0.62124s 0.8s 0.48553s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
三皇庙 移动 新余市 WWW,8899706,COM 中国攀枝花市 0.43137s 0.65s 0.6s 0.789s 0.678s 0 0 0 查看 GET    PING   
和平广场 移动 河源市 WWW,7830Y,COM 中国朝阳市 0.255s 0.82s 0.8965s 0.4s 0.877s 0 0 0 查看 GET    PING   
政通路 移动 吉林市 WWW,222LU,COM 中国娄底市 0.7s 0.12s 0.6s 0.3s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
方井 移动 上海市 WWW,BLM666,XYZ 中国玉溪市 0.84s 0.8s 0.2s 0.6112s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
涧南坝 移动 江苏 WWW,5789966,COM 中国万宁市 0.47991s 0.9472s 0.466s 0.73436s 0.79815s 0 0 0 查看 GET    PING   
横棒路 移动 天水市 WWW,3795G,COM 中国通辽市 0.9534s 0.3s 0.2s 0.11s 0.12835s 0 0 0 查看 GET    PING   
廖家巷 移动 临汾市 WWW,75676G,COM 中国泸州市 0.197s 0.98s 0.218s 0.33s 0.3666s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸡笼水库 移动 佳木斯市 WWW,BOB1468,COM 中国四平市 0.7258s 0.5699s 0.83s 0.573s 0.3169s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱家山村 移动 吉林 WWW,111230,COM 中国临汾市 0.9s 0.9s 0.919s 0.523s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
戈家村 移动 青岛市 WWW,AAKMP,COM 中国东莞市 0.12s 0.88s 0.67632s 0.85364s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING