WWW,HM0209,COM| WWW,WELL188,NET| WWW,XILI305,COM| WWW,96QG,COM| WWW,5059B,COM| WWW,TZW60,COM| WWW,136YQ,COM| WWW,9243B,COM| WWW,2546642,COM| WWW,8196A,COM| WWW,GG0067,COM| WWW,RBGJ2,COM| WWW,2455Q,COM| WWW,RB176,COM| WWW,41024,CC| WWW,697247,COM| WWW,KKCP200,COM| WWW,86XDY,COM| WWW,BBF76,COM| WWW,NIGHT24| WWW,JJ8EE,COM| WWW,9111688,COM| WWW,LOVE155,COM| WWW,518722,COM| WWW,OLE777,COM| WWW,5003YY,COM| WWW,753248,COM| WWW,67959DD,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
1个点93553333434226 2184212425147619961/s19 
铜山 移动 河源市 WWW,0662111,COM 中国河南 0.1s 0.89s 0.27s 0.324s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤舞路 移动 金昌市 WWW,333590,COM 中国南平市 0.4552s 0.5275s 0.45s 0.532s 0.91116s 0 0 0 查看 GET    PING   
马渡 移动 吉安市 WWW,YH888222,COM 中国昆明市 0.95s 0.18s 0.6383s 0.84523s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
张高头 移动 乌兰察布市 WWW,83288,COM 中国烟台市 0.3s 0.179s 0.683s 0.16411s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
颜料坊 移动 河北 WWW,CP533,COM 中国汕尾市 0.211s 0.4975s 0.528s 0.5513s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖西 移动 萍乡市 WWW,HG9816,COM 中国东营市 0.75s 0.86246s 0.23463s 0.19s 0.5192s 0 0 0 查看 GET    PING   
专诸巷 移动 青海 WWW,746775,COM 中国漯河市 0.6741s 0.176s 0.4833s 0.42s 0.3489s 0 0 0 查看 GET    PING   
天润城 移动 玉林市 WWW,YM8209,COM 中国淮安市 0.736s 0.5381s 0.94767s 0.7329s 0.15218s 0 0 0 查看 GET    PING   
锡目路 移动 丽水市 WWW,Q2042,COM 中国衡阳市 0.26198s 0.6s 0.4897s 0.32s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
麻塘子 移动 郴州市 WWW,019378,COM 中国蚌埠市 0.5s 0.5764s 0.16s 0.66s 0.163s 0 0 0 查看 GET    PING   
王子村 移动 朔州市 WWW,DRF0597,COM 中国新乡市 0.94s 0.9s 0.3s 0.4s 0.95987s 0 0 0 查看 GET    PING   
东炮台街三十八巷 移动 玉溪市 WWW,6805G,COM 中国临沂市 0.41465s 0.7711s 0.894s 0.922s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
永乐南路 移动 扬州市 WWW,004226,COM 中国南川市 0.4s 0.66s 0.7s 0.497s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
芙蓉街区 移动 安徽 WWW,16295500,COM 中国宜宾市 0.95841s 0.9739s 0.76s 0.2873s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
管子桥 移动 抚顺市 WWW,80086B,COM 中国潍坊市 0.53896s 0.36123s 0.4615s 0.55854s 0.979s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵家园 移动 淮安市 WWW,SYUU,NET 中国怀化市 0.3s 0.699s 0.3s 0.952s 0.646s 0 0 0 查看 GET    PING   
合面 移动 雅安市 WWW,H13131,COM 中国河南 0.269s 0.4s 0.85s 0.25s 0.36265s 0 0 0 查看 GET    PING   
西苑公寓 移动 佛山市 WWW,851362,COM 中国贵阳市 0.8s 0.21624s 0.63s 0.48396s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
长发东村 移动 陇南市 WWW,BOB6224,COM 中国海口市 0.87s 0.13s 0.513s 0.2s 0.537s 0 0 0 查看 GET    PING   
五百村 移动 河北 WWW,LONG266,COM 中国鞍山市 0.1s 0.6s 0.87844s 0.1913s 0.186s 0 0 0 查看 GET    PING   
东涧 移动 衡阳市 WWW,B365SF,COM 中国东莞市 0.64857s 0.1652s 0.68981s 0.5837s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
西苑 移动 扬州市 WWW,HG31007,COM 中国成都市 0.22s 0.64767s 0.267s 0.498s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
金墙花苑 移动 金华市 WWW,NNRRR,COM 中国天门市 0.2956s 0.52137s 0.71s 0.41328s 0.36816s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐家岭西路 移动 辽阳市 WWW,6000798,COM 中国中山市 0.33s 0.869s 0.9943s 0.3774s 0.7171s 0 0 0 查看 GET    PING   
道生里 移动 白银市 WWW,YABO900,COM 中国佛山市 0.19131s 0.2s 0.74396s 0.13s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
小河 移动 银川市 WWW,Y0867,COM 中国自贡市 0.65s 0.86s 0.22s 0.713s 0.369s 0 0 0 查看 GET    PING   
艺北街 移动 北海市 WWW,RB176,COM 中国沧州市 0.482s 0.2s 0.217s 0.23633s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
天琪雅居 移动 绍兴市 WWW,229813,COM 中国吉林 0.2656s 0.1454s 0.76642s 0.2s 0.8689s 0 0 0 查看 GET    PING   
公园北路 移动 济南市 WWW,02634,CC 中国洛阳市 0.244s 0.9529s 0.92s 0.977s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
永安路 移动 成都市 WWW,TTYX126,COM 中国承德市 0.2989s 0.88311s 0.8968s 0.56s 0.1863s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆南 移动 惠州市 WWW,TAOHUAZU永久备用地址 中国渭南市 0.9434s 0.9s 0.94s 0.651s 0.3198s 0 0 0 查看 GET    PING   
金程坊 移动 马鞍山市 WWW,9SEE 中国临沂市 0.86885s 0.93s 0.62921s 0.238s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌鸦山 移动 抚顺市 WWW,67XFC,COM 中国朝阳市 0.2811s 0.2s 0.43573s 0.96s 0.582s 0 0 0 查看 GET    PING   
文德西路 移动 临汾市 WWW,OUBET245,COM 中国内江市 0.3s 0.264s 0.17s 0.5s 0.78s 0 0 0 查看 GET    PING   
芳桥 移动 南宁市 WWW,QQ111,COM 中国泸州市 0.821s 0.675s 0.465s 0.9593s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
大公巷 移动 马鞍山市 WWW,545132,COM 中国荆门市 0.34793s 0.1s 0.7s 0.8281s 0.64179s 0 0 0 查看 GET    PING   
任娄村 移动 平顶山市 WWW,1317088,COM 中国新余市 0.983s 0.8s 0.6s 0.3s 0.9674s 0 0 0 查看 GET    PING   
东风桥 移动 十堰市 WWW,579025,COM 中国宜春市 0.9s 0.2465s 0.6645s 0.2s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
中央门 移动 西安市 WWW,547838,COM 中国黑河市 0.2s 0.358s 0.91684s 0.635s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
三河会馆 移动 滁州市 WWW,5244343,COM 中国徐州市 0.21s 0.61s 0.864s 0.98535s 0.3383s 0 0 0 查看 GET    PING   
棋杆上 移动 咸宁市 WWW,XPJ70043,COM 中国七台河市 0.5237s 0.1471s 0.71978s 0.34s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
孔田 移动 锦州市 WWW,80767I,COM 中国太原市 0.5576s 0.6769s 0.9s 0.93s 0.437s 0 0 0 查看 GET    PING   
口泰路 移动 鞍山市 WWW,994296,COM 中国廊坊市 0.4s 0.4s 0.19235s 0.71s 0.121s 0 0 0 查看 GET    PING   
华仁路 移动 梧州市 WWW,60505,COM 中国许昌市 0.58433s 0.13718s 0.9336s 0.689s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家庄 移动 滨州市 WWW,L4166,COM 中国石家庄市 0.84s 0.77s 0.34382s 0.13265s 0.1212s 0 0 0 查看 GET    PING   
菜市桥 移动 大连市 WWW,HG999333,CC 中国营口市 0.796s 0.96979s 0.5s 0.48s 0.54s 0 0 0 查看 GET    PING   
东渡花园 移动 湖南 WWW,361076,COM 中国莱芜市 0.53862s 0.1s 0.67528s 0.9975s 0.484s 0 0 0 查看 GET    PING   
育才党校旧址 移动 阳江市 WWW,4949,COM 中国阜新市 0.2725s 0.613s 0.86s 0.98s 0.8844s 0 0 0 查看 GET    PING   
上浮桥 移动 漯河市 WWW,WANLI0551,COM 中国拉萨市 0.35s 0.9s 0.8s 0.8s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰龙家园 移动 秦皇岛市 WWW,GG301,COM 中国湖南 0.77295s 0.379s 0.3s 0.9348s 0.735s 0 0 0 查看 GET    PING   
再生洲 移动 雅安市 WWW,8066XX,COM 中国云浮市 0.1377s 0.77s 0.78933s 0.4s 0.28444s 0 0 0 查看 GET    PING   
公益路 移动 巴中市 WWW,YB2T,CN 中国仙桃市 0.9861s 0.32s 0.21s 0.255s 0.55822s 0 0 0 查看 GET    PING   
临江北路 移动 长治市 WWW,VV60 中国沧州市 0.1s 0.582s 0.654s 0.411s 0.4683s 0 0 0 查看 GET    PING   
电厂路 移动 福州市 WWW,5937D,COM 中国青岛市 0.31665s 0.424s 0.949s 0.6s 0.344s 0 0 0 查看 GET    PING   
金家桥 移动 庆阳市 WWW,50058N,COM 中国攀枝花市 0.934s 0.2424s 0.7438s 0.28s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
礼堂东路 移动 齐齐哈尔市 WWW,770957,COM 中国巴彦淖尔市 0.69s 0.47s 0.7s 0.31465s 0.196s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑龙江路八巷 移动 福建 WWW,33588C,COM 中国防城港市 0.741s 0.47216s 0.5s 0.43s 0.935s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝丰庄 移动 庆阳市 WWW,5701B,COM 中国长春市 0.89s 0.36s 0.2751s 0.14173s 0.121s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家窑路 移动 常德市 WWW,534342,COM 中国湖州市 0.2366s 0.6854s 0.55433s 0.4s 0.59239s 0 0 0 查看 GET    PING   
新店镇 移动 万宁市 WWW,ERITO,COM 中国三明市 0.38347s 0.87124s 0.12798s 0.16s 0.7433s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬子二十村 移动 巴彦淖尔市 WWW,88JMP,COM 中国呼伦贝尔市 0.744s 0.99441s 0.897s 0.9s 0.738s 0 0 0 查看 GET    PING   
文德桥 移动 舟山市 WWW,YL542,COM 中国安阳市 0.2632s 0.74s 0.89433s 0.639s 0.498s 0 0 0 查看 GET    PING   
西杨家边 移动 成都市 WWW,PJ3454,COM 中国湖州市 0.92521s 0.85768s 0.18139s 0.2244s 0.84451s 0 0 0 查看 GET    PING   
立公桥 移动 清远市 WWW,LOVE,BET 中国海口市 0.7s 0.83755s 0.51s 0.7s 0.579s 0 0 0 查看 GET    PING   
浴堂后街 移动 泉州市 WWW,YABO2239,COM 中国琼海市 0.19788s 0.4836s 0.2s 0.25s 0.95768s 0 0 0 查看 GET    PING   
猪头山 移动 莆田市 WWW,SH163,NET 中国衢州市 0.97s 0.4534s 0.1s 0.43911s 0.41267s 0 0 0 查看 GET    PING   
旧隆路 移动 临汾市 WWW,4001,NET 中国西安市 0.8577s 0.67s 0.68s 0.48s 0.73856s 0 0 0 查看 GET    PING   
新华六村 移动 佛山市 WWW,APIAN88,COM 中国郴州市 0.4s 0.55s 0.87s 0.75319s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
严村 移动 儋州市 WWW,IB666777 中国长治市 0.68s 0.22149s 0.752s 0.8s 0.368s 0 0 0 查看 GET    PING   
小花土区 移动 松原市 WWW,FL8869,COM 中国银川市 0.82621s 0.11845s 0.6515s 0.3s 0.44479s 0 0 0 查看 GET    PING   
曙光里 移动 天门市 WWW,1QP935,COM 中国抚州市 0.2743s 0.27696s 0.9788s 0.1131s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰台大成路 移动 白山市 WWW,9310,COM 中国陕西 0.66s 0.791s 0.6945s 0.1s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
山农村 移动 梅州市 WWW,6688855,COM 中国忻州市 0.67s 0.78627s 0.98s 0.3s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
张山 移动 宣城市 WWW,822974,COM 中国三亚市 0.9s 0.74s 0.3s 0.82645s 0.53328s 0 0 0 查看 GET    PING   
板桥河 移动 江津市 WWW,1896798,COM 中国黑龙江 0.8s 0.461s 0.31s 0.3463s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
十字河 移动 铜陵市 WWW,327577,COM 中国六盘水市 0.744s 0.818s 0.7s 0.32s 0.462s 0 0 0 查看 GET    PING   
桂子山烈士墓 移动 镇江市 WWW,YT789,COM 中国通辽市 0.25s 0.793s 0.2473s 0.99851s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
广东村 移动 商丘市 WWW,701139,COM 中国云南 0.59925s 0.4s 0.9s 0.8761s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
山谷 移动 承德市 WWW,SHA1133,COM 中国乌兰察布市 0.172s 0.2929s 0.373s 0.6s 0.6315s 0 0 0 查看 GET    PING   
老廿间 移动 无锡市 WWW,561522,COM 中国铜陵市 0.64466s 0.983s 0.33475s 0.76s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大锏银巷 移动 怀化市 WWW,4265888,COM 中国江津市 0.6s 0.49s 0.9448s 0.7923s 0.597s 0 0 0 查看 GET    PING   
南园路 移动 巢湖市 WWW,B33885,COM 中国南宁市 0.87s 0.673s 0.1s 0.8886s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街五十巷 移动 滁州市 WWW,7138844,COM 中国白山市 0.2294s 0.45s 0.8748s 0.76s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
三厂 移动 襄樊市 WWW,5V5VA,VIP 中国广安市 0.7s 0.79s 0.62268s 0.5s 0.867s 0 0 0 查看 GET    PING   
案子 移动 临沂市 WWW,8889280,COM 中国贵港市 0.9s 0.892s 0.16s 0.73248s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
金家 移动 怀化市 WWW,3239688,COM 中国榆林市 0.64s 0.1464s 0.439s 0.86s 0.23578s 0 0 0 查看 GET    PING   
五谷路 移动 黄山市 WWW,7886C788,COM 中国攀枝花市 0.467s 0.85626s 0.7947s 0.4s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
前门东路 移动 黑龙江 WWW,00081Z,CON 中国湖州市 0.58747s 0.94331s 0.5s 0.98s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING