WWW,NANACAO1,COM| WWW,NASTYVIDEOTUBE,COM| WWW,2171366,COM| WWW,5296HH,COM| WWW,391003,COM| WWW,TIEKU| WWW,507048C,COM| WWW,SOKH,COM| WWW,TTC1001,COM| WWW,40220I,COM| WWW,1668608,COM| WWW,106TV,COM| WWW,67890AA,COM| WWW,9939365,COM| WWW,KF2030,COM| WWW,BW41,COM| WWW,691003,COM| WWW,QIFA851,COM| WWW,LONG9931,COM| WWW,N540,COM| WWW,44326,CO| WWW,XH59999,COM| WWW,237944,COM| WWW,QIAN236,COM| WWW,SANDS805,COM| WWW,W3559,COM| WWW,BOBVIP397,COM| WWW,XPJ56722,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
744个点627179472 92862531526999958517/s97 
宁海大厦 移动 平凉市 WWW,EUROPEF,COM 中国汕尾市 0.83s 0.23717s 0.1196s 0.86s 0.344s 0 0 0 查看 GET    PING   
焦山 移动 玉溪市 WWW,C668UU,COM 中国通化市 0.22s 0.7944s 0.5719s 0.13s 0.7355s 0 0 0 查看 GET    PING   
绒庄街 移动 吉林 WWW,H77929,COM 中国宿迁市 0.45s 0.5s 0.6484s 0.481s 0.6458s 0 0 0 查看 GET    PING   
双和园 移动 泰州市 WWW,343ZH,COM 中国河南 0.512s 0.75s 0.62s 0.799s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
小徐 移动 杭州市 WWW,450200,COM 中国淮南市 0.3s 0.58s 0.59479s 0.158s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐公村 移动 临沂市 WWW,QY2056,CON 中国鹤壁市 0.1564s 0.17s 0.13394s 0.32s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
转塘头 移动 合川市 WWW,581CF,COM 中国宁德市 0.22119s 0.1142s 0.36s 0.62196s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
河埂上 移动 万宁市 WWW,17453,TV 中国陕西 0.81615s 0.914s 0.6s 0.519s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
天和 移动 厦门市 WWW,SUN2256,COM 中国临沂市 0.4s 0.651s 0.5686s 0.5273s 0.63496s 0 0 0 查看 GET    PING   
悦来里 移动 清远市 WWW,021296,COM 中国太原市 0.39s 0.718s 0.76s 0.5s 0.41151s 0 0 0 查看 GET    PING   
静明寺 移动 乌兰察布市 WWW,755549,COM 中国泸州市 0.2s 0.19s 0.55s 0.78s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
西外街 移动 拉萨市 WWW,J2806,COM 中国汕头市 0.74s 0.29186s 0.7229s 0.38s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
站墙里 移动 资阳市 WWW,81C2,COM 中国盐城市 0.17s 0.4s 0.86s 0.86s 0.9142s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑墩营 移动 乌兰察布市 WWW,197298,COM 中国资阳市 0.156s 0.747s 0.4s 0.322s 0.231s 0 0 0 查看 GET    PING   
石门张 移动 鄂州市 WWW,5598166,COM 中国太原市 0.71343s 0.89s 0.33s 0.422s 0.2916s 0 0 0 查看 GET    PING   
骁骑路 移动 威海市 WWW,2455U,COM 中国崇左市 0.8s 0.77s 0.835s 0.58s 0.169s 0 0 0 查看 GET    PING   
白鹭洲 移动 广东 WWW,2737004,COM 中国鄂尔多斯市 0.56341s 0.53s 0.4s 0.16233s 0.2458s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸿仁名居 移动 黑龙江 WWW,448834,COM 中国拉萨市 0.12556s 0.67s 0.5156s 0.32931s 0.92754s 0 0 0 查看 GET    PING   
富民坊 移动 上海市 WWW,ZY982,COM 中国铜陵市 0.3s 0.69857s 0.411s 0.1575s 0.74167s 0 0 0 查看 GET    PING   
老坝头 移动 平顶山市 WWW,68VVV 中国永川市 0.8s 0.7667s 0.4s 0.81s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家圩镇 移动 东莞市 WWW,333442,COM 中国南川市 0.95996s 0.8936s 0.61367s 0.1s 0.795s 0 0 0 查看 GET    PING   
老机场专用道 移动 万宁市 WWW,33668G,COM 中国金华市 0.9312s 0.479s 0.9s 0.61s 0.642s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋晟墓 移动 佛山市 WWW,2245782,COM 中国咸阳市 0.9s 0.16568s 0.747s 0.1719s 0.31214s 0 0 0 查看 GET    PING   
永宁 移动 潮州市 WWW,PIGI 中国潜江市 0.63572s 0.8173s 0.1s 0.8833s 0.46895s 0 0 0 查看 GET    PING   
依维柯维修站 移动 鸡西市 WWW,783333C,COM 中国朝阳市 0.61389s 0.83627s 0.2s 0.18337s 0.61697s 0 0 0 查看 GET    PING   
天润城第六街区 移动 沧州市 WWW,70398F,NET 中国宁波市 0.476s 0.763s 0.68s 0.66261s 0.89257s 0 0 0 查看 GET    PING   
夹江 移动 承德市 WWW,94369Z,COM 中国上饶市 0.97s 0.5517s 0.4s 0.71457s 0.4253s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞麟里 移动 郴州市 WWW,2100E,COM 中国平凉市 0.5s 0.9151s 0.914s 0.36s 0.755s 0 0 0 查看 GET    PING   
金银新村 移动 辽阳市 WWW,34945,COM 中国浙江 0.8896s 0.1793s 0.54s 0.162s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
戈家村 移动 宁德市 WWW,DC8815,COM 中国商洛市 0.1644s 0.2s 0.74s 0.666s 0.8381s 0 0 0 查看 GET    PING   
煦康苑 移动 邢台市 WWW,XC701,COM 中国汉中市 0.3s 0.36s 0.546s 0.5s 0.48585s 0 0 0 查看 GET    PING   
前董 移动 平凉市 WWW,CXWT2,COM 中国宿迁市 0.47472s 0.7723s 0.1s 0.25s 0.565s 0 0 0 查看 GET    PING   
江庄 移动 防城港市 WWW,YH67888,COM 中国吕梁市 0.6184s 0.356s 0.477s 0.46s 0.74264s 0 0 0 查看 GET    PING   
摄山 移动 大庆市 WWW,71889A,COM 中国蚌埠市 0.73361s 0.66274s 0.53864s 0.81s 0.4774s 0 0 0 查看 GET    PING   
板章路 移动 沈阳市 WWW,XXHH 中国随州市 0.22s 0.8256s 0.8s 0.975s 0.5986s 0 0 0 查看 GET    PING   
扫叶楼 移动 随州市 WWW,7777K8,NET 中国娄底市 0.735s 0.88s 0.775s 0.2274s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
西来村 移动 德阳市 WWW,497973,COM 中国绥化市 0.61519s 0.28589s 0.38169s 0.45s 0.7297s 0 0 0 查看 GET    PING   
成寿寺路 移动 湘潭市 WWW,83604,CC 中国曲靖市 0.1s 0.6565s 0.185s 0.252s 0.193s 0 0 0 查看 GET    PING   
江苏农林大厦 移动 安康市 WWW,854717,COM 中国梧州市 0.89s 0.6651s 0.1s 0.9s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
颜料坊洋珠巷 移动 潍坊市 WWW,086739,COM 中国宜春市 0.15984s 0.84s 0.149s 0.9s 0.6886s 0 0 0 查看 GET    PING   
金狮巷 移动 丽江市 WWW,BOB3072,COM 中国黑龙江 0.7s 0.8s 0.36273s 0.5s 0.89264s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰宁居 移动 淄博市 WWW,PJ8460,COM 中国百色市 0.31281s 0.9s 0.96342s 0.8115s 0.74375s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁檀村 移动 贵阳市 WWW,287561,CON 中国长春市 0.22s 0.67986s 0.1364s 0.46579s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
中国国货银行旧址 移动 营口市 WWW,151186,COM 中国宿州市 0.3744s 0.5s 0.67s 0.6939s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
中央北路 移动 忻州市 WWW,T4047,COM 中国梅州市 0.6347s 0.84s 0.7756s 0.3s 0.35232s 0 0 0 查看 GET    PING   
复兴桥 移动 大庆市 WWW,LH2074,COM 中国桂林市 0.4s 0.26s 0.5692s 0.5894s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
五段镇 移动 贵港市 WWW,1685579,COM 中国南通市 0.366s 0.892s 0.5s 0.1945s 0.2835s 0 0 0 查看 GET    PING   
机场南路 移动 酒泉市 WWW,27365O,COM 中国沧州市 0.9s 0.218s 0.6s 0.5416s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
华汇康城 移动 绥化市 WWW,776776Q,COM 中国河南 0.4758s 0.2449s 0.23s 0.1s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
积善 移动 德阳市 WWW,IASK 中国漳州市 0.26s 0.6674s 0.83649s 0.947s 0.28417s 0 0 0 查看 GET    PING   
润花园 移动 兰州市 WWW,077VIC,COM 中国南昌市 0.32669s 0.4s 0.299s 0.59342s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
大周塘 移动 宜春市 WWW,13551C,COM 中国桂林市 0.74648s 0.48s 0.94117s 0.37266s 0.6384s 0 0 0 查看 GET    PING   
中央门街道办事处 移动 吕梁市 WWW,7778YB,COM 中国日照市 0.78769s 0.152s 0.11663s 0.2s 0.9415s 0 0 0 查看 GET    PING   
新华 移动 天津市 WWW,667614,COM 中国泸州市 0.6433s 0.9s 0.7377s 0.5115s 0.68598s 0 0 0 查看 GET    PING   
荣庄 移动 甘肃 WWW,BEEG,COM 中国巢湖市 0.979s 0.65s 0.4663s 0.48232s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
白榆路 移动 达州市 WWW,73000,COM 中国黑河市 0.59868s 0.8938s 0.71954s 0.361s 0.482s 0 0 0 查看 GET    PING   
十里营乡 移动 汕头市 WWW,2293666,COM 中国潮州市 0.582s 0.5s 0.91173s 0.72s 0.2877s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪武路街道办事处 移动 广元市 WWW,444GGG,COM 中国温州市 0.24s 0.46678s 0.16935s 0.8s 0.931s 0 0 0 查看 GET    PING   
开发大厦 移动 随州市 WWW,JUPAO02,COM 中国嘉兴市 0.46893s 0.3671s 0.6432s 0.942s 0.695s 0 0 0 查看 GET    PING   
魏集镇 移动 无锡市 WWW,99491,COM 中国湘潭市 0.53263s 0.29781s 0.12215s 0.3s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃支巷 移动 阜阳市 WWW,KOK1062,COM 中国绥化市 0.6419s 0.73555s 0.686s 0.36261s 0.298s 0 0 0 查看 GET    PING   
东葛 移动 承德市 WWW,596DD,COM 中国遂宁市 0.291s 0.38s 0.45s 0.8s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
杏石口路 移动 东方市 WWW,SSS355,COM 中国吕梁市 0.318s 0.8s 0.7842s 0.85482s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙头房 移动 常州市 WWW,1CCBBB,COM 中国宁波市 0.718s 0.2936s 0.33s 0.1s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
福利河 移动 惠州市 WWW,LH301,COM 中国丽水市 0.54s 0.62899s 0.63s 0.73132s 0.9371s 0 0 0 查看 GET    PING   
下坝 移动 莱芜市 WWW,88930F,COM 中国永州市 0.5s 0.12s 0.629s 0.546s 0.352s 0 0 0 查看 GET    PING   
下河街 移动 衢州市 WWW,YOULE219,COM 中国玉林市 0.7s 0.877s 0.13363s 0.46s 0.514s 0 0 0 查看 GET    PING   
柳庄 移动 海南 WWW,2170306,COM 中国中山市 0.58s 0.54532s 0.95s 0.87s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
西州城 移动 东方市 WWW,55223038,COM 中国南川市 0.15s 0.91768s 0.33s 0.83s 0.58174s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家院子 移动 广元市 WWW,PJ9318,COM 中国鸡西市 0.51s 0.645s 0.3275s 0.541s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡江苑 移动 雅安市 WWW,BOGUAGUA 中国张家界市 0.7736s 0.719s 0.19222s 0.1s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐家窑 移动 贺州市 WWW,WW-BB88,COM 中国威海市 0.44s 0.83s 0.1s 0.187s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
葛塘街道办事处 移动 景德镇市 WWW,952428,COM 中国兰州市 0.54653s 0.84762s 0.22994s 0.92642s 0.77233s 0 0 0 查看 GET    PING   
下王墅 移动 张家界市 WWW,XPJ5838,COM 中国榆林市 0.2s 0.1s 0.18s 0.4s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
天台山 移动 日照市 WWW,91AV,CN 中国肇庆市 0.12284s 0.283s 0.718s 0.14s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
察哈尔路 移动 丹东市 WWW,949125,COM 中国云浮市 0.966s 0.57413s 0.23422s 0.37s 0.14s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓦殿民民区 移动 张掖市 WWW,188123,COM 中国湘潭市 0.8797s 0.3659s 0.42s 0.87s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
开元路 移动 遂宁市 WWW,QY9898,COM 中国沧州市 0.25528s 0.46886s 0.64s 0.76996s 0.2149s 0 0 0 查看 GET    PING   
大路谢 移动 许昌市 WWW,940532,COM 中国潍坊市 0.12464s 0.8399s 0.156s 0.7s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
清溪村 移动 渭南市 WWW,18049D,COM 中国焦作市 0.62s 0.26294s 0.87s 0.28255s 0.38277s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝象路 移动 东营市 WWW,58YCHF,COM 中国郑州市 0.2s 0.823s 0.3349s 0.95s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜家园五十七巷 移动 四川 WWW,89889,COM 中国铜川市 0.55889s 0.6s 0.78278s 0.86s 0.5324s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坝排涝河 移动 潜江市 WWW,374460,COM 中国潮州市 0.2347s 0.97s 0.68654s 0.895s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
穆石路 移动 白银市 WWW,106352,COM 中国白城市 0.9s 0.299s 0.579s 0.2659s 0.19555s 0 0 0 查看 GET    PING   
天华绿谷庄园 移动 玉溪市 WWW,738V,COM 中国德州市 0.81s 0.96746s 0.37887s 0.24s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰台西路 移动 怀化市 WWW,PJ6214,COM 中国马鞍山市 0.955s 0.71s 0.5371s 0.8s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
贾家庄 移动 河北 WWW,88899S,COM 中国江津市 0.28413s 0.99552s 0.8427s 0.5156s 0.52846s 0 0 0 查看 GET    PING   
土塘 移动 文昌市 WWW,115333,COM 中国咸宁市 0.9s 0.5s 0.93s 0.2s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING