WWW,0282,COM| WWW,0526,COM| WWW,509897,COM| WWW,JS443,COM| WWW,YOULE768,COM| WWW,WANLI0852,COM| WWW,QIANYING777,COM| WWW,473W,COM| WWW,6396,COM| WWW,YH89013,COM| WWW,9027J,COM| WWW,660786,COM| WWW,ZJ668187,COM| WWW,897499,COM| WWW,Y4566,COM| WWW,6363X,COM| WWW,0095,COM| WWW,P0028,COM| WWW,44814,COM| WWW,876614,COM| WWW,AK881,COM| WWW,333328,COM| WWW,SE58TN,COM| WWW,011,COM| WWW,8336,COM| WWW,HT126,COM| WWW,1630253,COM| WWW,22814,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
497个点27344772787 378319993162223249162/s144 
正余 移动 长治市 WWW,2255,COM 中国六安市 0.1s 0.5171s 0.95s 0.1323s 0.781s 0 0 0 查看 GET    PING   
花义村 移动 宜昌市 WWW,089936,COM 中国桂林市 0.87275s 0.4s 0.2315s 0.93816s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾家边 移动 苏州市 WWW,45450F,COM 中国莆田市 0.824s 0.2386s 0.38s 0.87s 0.78277s 0 0 0 查看 GET    PING   
响山路 移动 深圳市 WWW,445355,COM 中国白银市 0.48195s 0.553s 0.83435s 0.69283s 0.864s 0 0 0 查看 GET    PING   
井头街 移动 龙岩市 WWW,65WNSR,COM 中国赣州市 0.281s 0.2s 0.17986s 0.4366s 0.6455s 0 0 0 查看 GET    PING   
城南 移动 崇左市 WWW,55394,COM 中国广东 0.69s 0.29s 0.22273s 0.36s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
合沟镇 移动 泰州市 WWW,6223,COM 中国临汾市 0.9s 0.4s 0.24669s 0.74s 0.911s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁彭村 移动 鞍山市 WWW,3976,COM 中国通辽市 0.49458s 0.79226s 0.5648s 0.59888s 0.77855s 0 0 0 查看 GET    PING   
沪江商贸城 移动 双鸭山市 WWW,6398PP,COM 中国达州市 0.8488s 0.9s 0.624s 0.4287s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱石桥 移动 丹东市 WWW,9003,COM 中国浙江 0.4618s 0.71939s 0.3294s 0.73828s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
荣安里 移动 扬州市 WWW,XPJ567456,COM 中国娄底市 0.12s 0.6s 0.35s 0.4727s 0.6846s 0 0 0 查看 GET    PING   
驹子房路 移动 广西 WWW,AG7776,COM 中国滨州市 0.4s 0.54s 0.76s 0.1s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
沟王 移动 永州市 WWW,TY9813,COM 中国西安市 0.4s 0.6s 0.9373s 0.68146s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
双南 移动 安徽 WWW,YOULE739,COM 中国四川 0.4s 0.9s 0.66895s 0.83s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
柏水塘 移动 马鞍山市 WWW,LONG8030,COM 中国鞍山市 0.35679s 0.1434s 0.1s 0.1s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
星雨花都花园 移动 北海市 WWW,K882,AG 中国宝鸡市 0.6s 0.99s 0.592s 0.44231s 0.17118s 0 0 0 查看 GET    PING   
董家小营 移动 山西 WWW,6641,COM 中国宿州市 0.69438s 0.3s 0.35136s 0.31s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
李坝村 移动 呼和浩特市 WWW,0327,COM 中国漯河市 0.68s 0.6731s 0.1455s 0.28s 0.57341s 0 0 0 查看 GET    PING   
大狮子王 移动 张家界市 WWW,85567,COM 中国崇左市 0.8s 0.45426s 0.69792s 0.51256s 0.972s 0 0 0 查看 GET    PING   
四望山 移动 日照市 WWW,8894,COM 中国随州市 0.69148s 0.68827s 0.3s 0.77573s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
圆明园西路 移动 宿州市 WWW,4166,COM 中国南通市 0.2854s 0.1s 0.3359s 0.8s 0.51867s 0 0 0 查看 GET    PING   
上三旗 移动 临沂市 WWW,792084,COM 中国日照市 0.42227s 0.2s 0.4s 0.37s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
九家圩十五巷 移动 淄博市 WWW,HY336,COM 中国三门峡市 0.1s 0.18627s 0.47s 0.68s 0.1186s 0 0 0 查看 GET    PING   
槐古新村 移动 福州市 WWW,308970,COM 中国肇庆市 0.3s 0.71637s 0.9673s 0.419s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
樱花路 移动 九江市 WWW,1435,COM 中国无锡市 0.2942s 0.984s 0.142s 0.835s 0.8418s 0 0 0 查看 GET    PING   
许庄 移动 抚顺市 WWW,JS443,COM 中国盐城市 0.4487s 0.32533s 0.77287s 0.757s 0.319s 0 0 0 查看 GET    PING   
大彭村 移动 安阳市 WWW,376500,COM 中国嘉兴市 0.43777s 0.8242s 0.3117s 0.47s 0.13238s 0 0 0 查看 GET    PING   
银杏居 移动 梅州市 WWW,638268,COM 中国湖州市 0.4794s 0.86s 0.169s 0.89571s 0.7587s 0 0 0 查看 GET    PING   
钟林村 移动 仙桃市 WWW,3389,COM 中国焦作市 0.72s 0.9s 0.8s 0.49s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
新都大戏院 移动 汕尾市 WWW,1259,COM 中国白城市 0.9996s 0.84s 0.6s 0.75431s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
跑马巷 移动 庆阳市 WWW,0301,COM 中国潮州市 0.4386s 0.2775s 0.7943s 0.596s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
头桥集 移动 北京市 WWW,YB453,COM 中国黄山市 0.3661s 0.267s 0.78s 0.68886s 0.15262s 0 0 0 查看 GET    PING   
安福路 移动 湖南 WWW,37377Y,CC 中国许昌市 0.99381s 0.3s 0.1566s 0.7749s 0.4357s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑龙江路二巷 移动 河源市 WWW,ZL8870,COM 中国大同市 0.95s 0.9472s 0.92s 0.7329s 0.1357s 0 0 0 查看 GET    PING   
国立中央政治大学旧址 移动 武威市 WWW,QY9708,COM 中国石家庄市 0.925s 0.46236s 0.33982s 0.2146s 0.2763s 0 0 0 查看 GET    PING   
泥马路 移动 赤峰市 WWW,3020T,COM 中国永川市 0.42s 0.66s 0.6639s 0.47s 0.119s 0 0 0 查看 GET    PING   
马台街 移动 重庆市 WWW,595533,COM 中国达州市 0.471s 0.2s 0.1s 0.76371s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
天津北路 移动 吕梁市 WWW,362086,COM 中国河北 0.16s 0.8s 0.2384s 0.82s 0.912s 0 0 0 查看 GET    PING   
大套漾 移动 哈尔滨市 WWW,68399,COM 中国哈尔滨市 0.45s 0.2478s 0.9962s 0.711s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
利港 移动 儋州市 WWW,184505,COM 中国攀枝花市 0.857s 0.69835s 0.56s 0.92694s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
角门北路 移动 三明市 WWW,UIS6,COM 中国浙江 0.57s 0.379s 0.7735s 0.9726s 0.74946s 0 0 0 查看 GET    PING   
石坝村 移动 天水市 WWW,CP338,COM 中国池州市 0.619s 0.48846s 0.8s 0.172s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
西家大塘 移动 邯郸市 WWW,3691,COM 中国双鸭山市 0.443s 0.83152s 0.8s 0.51s 0.333s 0 0 0 查看 GET    PING   
今日家园 移动 伊春市 WWW,36047,COM 中国阳泉市 0.79s 0.1126s 0.8s 0.9389s 0.24825s 0 0 0 查看 GET    PING   
西城花园 移动 宣城市 WWW,BENWX,COM 中国湖南 0.5s 0.512s 0.4s 0.67s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
荷花街 移动 漯河市 WWW,VNS999999,COM 中国东莞市 0.8374s 0.3953s 0.87998s 0.31s 0.2911s 0 0 0 查看 GET    PING   
道圣堂旧址 移动 儋州市 WWW,79733R,COM 中国临沂市 0.433s 0.1936s 0.2336s 0.98641s 0.16734s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛坳 移动 肇庆市 WWW,PJ1691,COM 中国呼伦贝尔市 0.36725s 0.176s 0.7344s 0.7659s 0.475s 0 0 0 查看 GET    PING   
河南 移动 甘肃 WWW,62929,COM 中国大同市 0.7932s 0.7577s 0.6842s 0.17s 0.344s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴宏园 移动 云浮市 WWW,JS498,COM 中国揭阳市 0.833s 0.38s 0.327s 0.3578s 0.5334s 0 0 0 查看 GET    PING   
景秀路 移动 马鞍山市 WWW,1829,COM 中国赤峰市 0.4s 0.7s 0.712s 0.4s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
安德路 移动 荷泽市 WWW,8234999,COM 中国韶关市 0.556s 0.6s 0.9s 0.534s 0.5192s 0 0 0 查看 GET    PING   
羊角尖 移动 汕尾市 WWW,184668,COM 中国沧州市 0.6229s 0.138s 0.799s 0.422s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤南街 移动 衢州市 WWW,MK5599,COM 中国龙岩市 0.58s 0.357s 0.94s 0.34742s 0.571s 0 0 0 查看 GET    PING   
八胜村 移动 永川市 WWW,654350,COM 中国思茅市 0.697s 0.118s 0.5s 0.691s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
江墩 移动 辽源市 WWW,0095,COM 中国齐齐哈尔市 0.68s 0.53s 0.3145s 0.184s 0.677s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈半路 移动 广安市 WWW,ASO321,COM 中国盘锦市 0.9874s 0.26s 0.25s 0.61281s 0.24942s 0 0 0 查看 GET    PING   
金西 移动 云浮市 WWW,2426,COM 中国石家庄市 0.62s 0.24832s 0.28773s 0.75929s 0.235s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱雀里 移动 巴彦淖尔市 WWW,362706,COM 中国淮安市 0.35s 0.33949s 0.32975s 0.88459s 0.943s 0 0 0 查看 GET    PING   
柳园 移动 深圳市 WWW,73089,COM 中国遂宁市 0.62756s 0.537s 0.87629s 0.823s 0.4295s 0 0 0 查看 GET    PING   
干将西路 移动 通辽市 WWW,8702LL,COM 中国蚌埠市 0.188s 0.38742s 0.7864s 0.558s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰来村 移动 北京市 WWW,35258,COM 中国抚州市 0.43s 0.84797s 0.1688s 0.3s 0.8983s 0 0 0 查看 GET    PING   
文云巷 移动 鄂州市 WWW,WNSR8800,COM 中国中山市 0.4s 0.33977s 0.841s 0.354s 0.874s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家街六十六巷 移动 辽宁 WWW,288388,COM 中国湖北 0.2s 0.6s 0.29176s 0.32822s 0.887s 0 0 0 查看 GET    PING   
湘村 移动 广东 WWW,12136,COM 中国宜昌市 0.5176s 0.196s 0.4512s 0.9s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
靛厂路 移动 丽水市 WWW,PJ2510,COM 中国安顺市 0.3s 0.7787s 0.2s 0.3849s 0.86978s 0 0 0 查看 GET    PING   
人民北路 移动 忻州市 WWW,QY1072,COM 中国台州市 0.7s 0.87574s 0.4s 0.4852s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
三水桥 移动 铜川市 WWW,4138016,COM 中国常州市 0.27618s 0.26637s 0.1798s 0.174s 0.762s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙西路 移动 白山市 WWW,82040A,COM 中国桂林市 0.6s 0.61872s 0.4s 0.4957s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
知行路 移动 陕西 WWW,21188,COM 中国阜新市 0.5s 0.98s 0.2s 0.3114s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
东河村 移动 淮南市 WWW,952352,COM 中国怀化市 0.5493s 0.66s 0.9s 0.66s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢冲 移动 哈尔滨市 WWW,3202,COM 中国山西 0.9s 0.4s 0.7s 0.8s 0.152s 0 0 0 查看 GET    PING   
西向花 移动 襄樊市 WWW,QWTY,COM 中国十堰市 0.3s 0.35195s 0.4s 0.88714s 0.846s 0 0 0 查看 GET    PING   
雪洞巷 移动 辽源市 WWW,BLB74,COM 中国许昌市 0.318s 0.3827s 0.736s 0.443s 0.9576s 0 0 0 查看 GET    PING   
牌坊乡 移动 潍坊市 WWW,4138W,COM 中国三亚市 0.51s 0.39s 0.2457s 0.4s 0.2727s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵家园 移动 攀枝花市 WWW,375907,COM 中国东方市 0.839s 0.49s 0.3s 0.5s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
大板巷 移动 东营市 WWW,26665666,COM 中国焦作市 0.764s 0.5814s 0.963s 0.64s 0.967s 0 0 0 查看 GET    PING   
小杨营 移动 双鸭山市 WWW,3782,COM 中国铜川市 0.28851s 0.46s 0.7s 0.53s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁匠营 移动 来宾市 WWW,3036,COM 中国威海市 0.885s 0.1s 0.25s 0.691s 0.473s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓜埠镇林场 移动 定西市 WWW,JS50808,COM 中国淮北市 0.3s 0.22s 0.36737s 0.1s 0.3894s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑龙江路十二巷 移动 清远市 WWW,88062,COM 中国无锡市 0.869s 0.16s 0.4s 0.26s 0.1154s 0 0 0 查看 GET    PING   
海德景苑 移动 湖州市 WWW,1178,COM 中国安康市 0.967s 0.11s 0.164s 0.56264s 0.46497s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坊桥 移动 北京市 WWW,8662,COM 中国南宁市 0.118s 0.5428s 0.88999s 0.5s 0.14s 0 0 0 查看 GET    PING   
薛城村 移动 舟山市 WWW,4439,COM 中国呼伦贝尔市 0.67764s 0.96892s 0.131s 0.5548s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大穆 移动 廊坊市 WWW,M95599,COM 中国阳江市 0.98s 0.7865s 0.2389s 0.64599s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
九棵树中路 移动 邯郸市 WWW,209DH,COM 中国黄山市 0.3s 0.37353s 0.38s 0.14437s 0.41287s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家巷 移动 佳木斯市 WWW,26119,COM 中国张家口市 0.4414s 0.76131s 0.6692s 0.9322s 0.12522s 0 0 0 查看 GET    PING   
史家巷 移动 六安市 WWW,588,COM 中国三门峡市 0.9336s 0.57s 0.7378s 0.58s 0.3253s 0 0 0 查看 GET    PING