WWW,63525P,COM| WWW,XUNJIESE,CC| WWW,52999A,COM| WWW,JS888004,COM| WWW,EHZ118,COM| WWW,AYX1993,COM| WWW,P6115,COM| WWW,151234| WWW,SKYBET,COM| WWW,PJ9632,COM| WWW,CP7187,COM| WWW,2160149,COM| WWW,00081E,COM| WWW,91BBDD,COM| WWW,0160,COM| WWW,RB1222,COM| WWW,GETVI,COM| WWW,SEXREVIEWED,COM| WWW,7716A,COM| WWW,8077B,COM| WWW,5723555,COM| WWW,DYVIP22,COM| WWW,2138W,COM| WWW,KOK139,COM| WWW,544747,CON| WWW,109013,VIP| WWW,YABET57,CC| WWW,3568K,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
44558个点7732539497219 36695621195547866185/s372 
苏家庙 移动 嘉兴市 WWW,TYC40086,COM 中国北京市 0.31s 0.643s 0.6s 0.552s 0.676s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹坊 移动 扬州市 WWW,DUOTE,COM 中国文昌市 0.73s 0.3894s 0.311s 0.993s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
沐府西门 移动 玉林市 WWW,RR7966R,CON 中国清远市 0.42426s 0.43554s 0.2685s 0.56s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
厚载村 移动 阳江市 WWW,563664,COM 中国韶关市 0.81687s 0.4698s 0.54s 0.91s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
车站街道办事处 移动 湖州市 WWW,TYC8444,COM 中国鞍山市 0.4975s 0.569s 0.658s 0.436s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
大忠桥 移动 汕尾市 WWW,8BET22,CC 中国郑州市 0.461s 0.22s 0.16141s 0.9s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
裕翔路 移动 泰州市 WWW,750802,COM 中国三门峡市 0.936s 0.8562s 0.6871s 0.38371s 0.4262s 0 0 0 查看 GET    PING   
青马路 移动 焦作市 WWW,70X70,APP 中国安顺市 0.3s 0.45s 0.5985s 0.39286s 0.371s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈桥村 移动 鄂尔多斯市 WWW,BOBVIP34,COM 中国东方市 0.57s 0.69874s 0.333s 0.77s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
神仙洞 移动 淮安市 WWW,3333MSC,COM 中国汕头市 0.51419s 0.213s 0.6s 0.16s 0.5825s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴达广场 移动 六盘水市 WWW,8996MMM,COM 中国哈尔滨市 0.13s 0.294s 0.41s 0.46s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
獾子洞 移动 辽宁 WWW,2001452,COM 中国衢州市 0.56s 0.4s 0.84s 0.7s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
长干里 移动 上饶市 WWW,51SHOW 中国随州市 0.66577s 0.3s 0.885s 0.77s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路 移动 资阳市 WWW,DDK9570,CON 中国南通市 0.8381s 0.7s 0.31s 0.39s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
上梁 移动 仙桃市 WWW,9814111,COM 中国沈阳市 0.71314s 0.38264s 0.753s 0.58s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
大塘庄 移动 拉萨市 WWW,39548,COM 中国黄山市 0.52617s 0.468s 0.8s 0.8663s 0.48997s 0 0 0 查看 GET    PING   
来凤里 移动 梧州市 WWW,3889EH,CC 中国宁波市 0.8s 0.7s 0.26s 0.68787s 0.9947s 0 0 0 查看 GET    PING   
南沙 移动 辽宁 WWW,75335M,COM 中国荷泽市 0.11785s 0.58s 0.65477s 0.66384s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
三山村 移动 延安市 WWW,8GGGG,COM 中国大同市 0.22852s 0.42s 0.1999s 0.71855s 0.1383s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙鹤门 移动 包头市 WWW,61789D,COM 中国白山市 0.1s 0.81758s 0.53882s 0.57s 0.441s 0 0 0 查看 GET    PING   
北马中路 移动 伊春市 WWW,940005,COM 中国孝感市 0.82693s 0.19888s 0.42s 0.19998s 0.8991s 0 0 0 查看 GET    PING   
东钓鱼巷 移动 合肥市 WWW,95CJK,COM 中国眉山市 0.958s 0.7274s 0.863s 0.8s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
横山水库 移动 上海市 WWW,Y1527,COM 中国德阳市 0.1764s 0.77787s 0.75317s 0.161s 0.864s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏家洼 移动 浙江 WWW,MBX66,COM 中国贺州市 0.69s 0.939s 0.553s 0.1s 0.16366s 0 0 0 查看 GET    PING   
升平桥 移动 南昌市 WWW,NIUBAO169,COM 中国海口市 0.2411s 0.11s 0.262s 0.287s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉庆圩 移动 惠州市 WWW,5550167,COM 中国百色市 0.289s 0.581s 0.3s 0.3s 0.51293s 0 0 0 查看 GET    PING   
大史村 移动 许昌市 WWW,23633E,COM 中国山东 0.19987s 0.54595s 0.2786s 0.96s 0.178s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹长巷 移动 江门市 WWW,733859,COM 中国驻马店市 0.229s 0.61218s 0.53941s 0.97s 0.4381s 0 0 0 查看 GET    PING   
元山街 移动 松原市 WWW,77OK9,COM 中国乌海市 0.5785s 0.897s 0.61s 0.51359s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
愚园 移动 晋城市 WWW,978111,COM 中国扬州市 0.17s 0.1512s 0.289s 0.61s 0.231s 0 0 0 查看 GET    PING   
澄园 移动 通辽市 WWW,XB0002,XYZ 中国河北 0.3s 0.54462s 0.59s 0.9395s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
养虎巷 移动 思茅市 WWW,011413,COM 中国自贡市 0.4s 0.62258s 0.541s 0.15s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
官圩 移动 自贡市 WWW,SK7888,COM 中国盐城市 0.581s 0.6s 0.2124s 0.3671s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
景福里 移动 亳州市 WWW,563749,CON 中国天津市 0.5867s 0.9296s 0.68s 0.6s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
大高里 移动 南平市 WWW,YH67555,COM 中国临汾市 0.6s 0.14s 0.71s 0.59s 0.96687s 0 0 0 查看 GET    PING   
冯家边 移动 乐山市 WWW,YW313,CON 中国陕西 0.9598s 0.239s 0.38988s 0.68274s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
金墙花苑 移动 思茅市 WWW,998808RY,COM 中国佳木斯市 0.76s 0.91s 0.692s 0.41542s 0.2712s 0 0 0 查看 GET    PING   
五纬路 移动 大庆市 WWW,AM60088,COM 中国伊春市 0.3s 0.22s 0.469s 0.13315s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
东方广场 移动 铜川市 WWW,LC0202,COM 中国德州市 0.349s 0.3s 0.67375s 0.1s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
田家山 移动 呼和浩特市 WWW,TTYLC22,COM 中国钦州市 0.468s 0.61484s 0.691s 0.8954s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
金锁镇 移动 上饶市 WWW,CP6737,COM 中国连云港市 0.835s 0.6964s 0.5s 0.54s 0.8679s 0 0 0 查看 GET    PING   
樱花街区 移动 青岛市 WWW,7299006,COM 中国承德市 0.58s 0.595s 0.62s 0.74s 0.4636s 0 0 0 查看 GET    PING   
小船板巷 移动 南阳市 WWW,986353,COM 中国绵阳市 0.9s 0.966s 0.639s 0.89866s 0.2171s 0 0 0 查看 GET    PING   
一经路 移动 曲靖市 WWW,T8858,COM 中国宿州市 0.41s 0.596s 0.6348s 0.78664s 0.542s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎榇大道 移动 廊坊市 WWW,V8143,COM 中国大连市 0.25156s 0.97s 0.66s 0.15s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
天津路 移动 盘锦市 WWW,LONG344,COM 中国温州市 0.522s 0.56366s 0.4873s 0.9499s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
公安街 移动 贵港市 WWW,YL3669,COM 中国酒泉市 0.9s 0.17s 0.123s 0.1748s 0.63772s 0 0 0 查看 GET    PING   
东山河 移动 临沧市 WWW,YABO5062,COM 中国贺州市 0.284s 0.4s 0.3219s 0.63s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨润广场 移动 韶关市 WWW,PICLE,EU 中国湛江市 0.24s 0.5s 0.9s 0.76s 0.553s 0 0 0 查看 GET    PING   
墨香路 移动 永川市 WWW,QMS7B,CN 中国梅州市 0.849s 0.96776s 0.85s 0.11s 0.46736s 0 0 0 查看 GET    PING   
长江村 移动 佳木斯市 WWW,BET2666,COM 中国枣庄市 0.49365s 0.2s 0.3s 0.59s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
庵山村 移动 琼海市 WWW,BOB3017,COM 中国唐山市 0.72s 0.2426s 0.83s 0.5588s 0.4355s 0 0 0 查看 GET    PING   
一号门 移动 大连市 WWW,CAI3908,COM 中国南川市 0.35428s 0.533s 0.49889s 0.57442s 0.2312s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫薇园 移动 来宾市 WWW,RUI33333,COM 中国嘉兴市 0.24s 0.7s 0.5s 0.4634s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
长虹东路 移动 长沙市 WWW,874,COM 中国盐城市 0.6675s 0.6s 0.341s 0.23945s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
新正村 移动 赤峰市 WWW,5604B,COM 中国常德市 0.95s 0.997s 0.42311s 0.3837s 0.968s 0 0 0 查看 GET    PING   
石明张 移动 汉中市 WWW,86226B,COM 中国陕西 0.35s 0.1s 0.94s 0.31s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎恩东村 移动 安徽 WWW,XL45560,COM 中国东营市 0.68293s 0.42s 0.61945s 0.5977s 0.76172s 0 0 0 查看 GET    PING   
永宁 移动 晋城市 WWW,916375,COM 中国丹东市 0.4757s 0.311s 0.98911s 0.9964s 0.38943s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓜园村 移动 无锡市 WWW,103575,COM 中国拉萨市 0.2s 0.2s 0.55s 0.3s 0.16438s 0 0 0 查看 GET    PING   
小尧 移动 百色市 WWW,115778,COM 中国盐城市 0.33s 0.8s 0.25168s 0.57s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚贤新城 移动 揭阳市 WWW,BEIBOTV,COM 中国潮州市 0.871s 0.615s 0.2441s 0.5149s 0.49326s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄公桥 移动 许昌市 WWW,TOUCAI11T,COM 中国萍乡市 0.86873s 0.64136s 0.289s 0.98198s 0.596s 0 0 0 查看 GET    PING   
长虹路 移动 永川市 WWW,WY966,COM 中国三门峡市 0.247s 0.27731s 0.3673s 0.6s 0.7391s 0 0 0 查看 GET    PING   
天妃巷九村 移动 湘潭市 WWW,LO618,COM 中国西宁市 0.9837s 0.211s 0.146s 0.715s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
华侨广场 移动 巴中市 WWW,AM3729,COM 中国张掖市 0.88s 0.53s 0.1s 0.3848s 0.61338s 0 0 0 查看 GET    PING   
董庄村 移动 上海市 WWW,ZIN3X 中国邯郸市 0.73417s 0.39375s 0.4981s 0.4s 0.135s 0 0 0 查看 GET    PING   
荆山 移动 松原市 WWW,783309,COM 中国渭南市 0.73548s 0.7481s 0.2s 0.4484s 0.66889s 0 0 0 查看 GET    PING   
清竹园 移动 珠海市 WWW,LONG224,COM 中国驻马店市 0.3s 0.834s 0.7627s 0.248s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
颐悦湾 移动 随州市 WWW,BEN6622SS,COM 中国榆林市 0.6s 0.65434s 0.64s 0.9392s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
公园路 移动 南川市 WWW,3666900,COM 中国琼海市 0.9s 0.34892s 0.12283s 0.75s 0.8282s 0 0 0 查看 GET    PING   
瞻园铭楼 移动 漯河市 WWW,XB0002,XYZ 中国达州市 0.6693s 0.54s 0.2s 0.8s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕江园 移动 韶关市 WWW,ZIN3X 中国长春市 0.6842s 0.63152s 0.92s 0.29s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙园镇 移动 上海市 WWW,V55993,COM 中国梅州市 0.37311s 0.5838s 0.18s 0.51s 0.186s 0 0 0 查看 GET    PING   
新潭头 移动 江门市 WWW,TY7611,COM 中国秦皇岛市 0.253s 0.6469s 0.55s 0.4s 0.477s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙池街 移动 铁岭市 WWW,TYC40086,COM 中国甘肃 0.1s 0.3569s 0.13s 0.81871s 0.54673s 0 0 0 查看 GET    PING   
芦柴厂 移动 沧州市 WWW,K45987,COM 中国太原市 0.43s 0.86s 0.7486s 0.835s 0.2154s 0 0 0 查看 GET    PING   
芳烃北路 移动 鄂尔多斯市 WWW,XPJ88985,COM 中国张家口市 0.59s 0.8s 0.9285s 0.524s 0.21625s 0 0 0 查看 GET    PING   
小张 移动 景德镇市 WWW,GOODJOBS 中国本溪市 0.9623s 0.647s 0.68s 0.151s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
下桑土干 移动 衡水市 WWW,9679R,COM 中国永川市 0.89s 0.6321s 0.5s 0.3s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
易家桥 移动 伊春市 WWW,MAGME 中国钦州市 0.92s 0.52287s 0.52556s 0.15s 0.417s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙王 移动 荷泽市 WWW,V55993,COM 中国平凉市 0.2356s 0.74s 0.92s 0.65s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
莱山朱 移动 宁德市 WWW,LEHU6662,COM 中国百色市 0.11s 0.6499s 0.455s 0.9844s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花镇 移动 惠州市 WWW,JZ30280,COM 中国丽水市 0.382s 0.33s 0.24s 0.2s 0.4469s 0 0 0 查看 GET    PING   
绿岛华庭 移动 厦门市 WWW,61778V,COM 中国玉溪市 0.83735s 0.66416s 0.79s 0.5s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
焦山 移动 万宁市 WWW,666CP3,COM 中国抚顺市 0.5993s 0.18215s 0.18s 0.7265s 0.37186s 0 0 0 查看 GET    PING   
四道口路 移动 南川市 WWW,GG97,VIP 中国银川市 0.231s 0.7711s 0.143s 0.1s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
大庄村 移动 抚顺市 WWW,1038898,COM 中国雅安市 0.3s 0.21886s 0.4s 0.19s 0.346s 0 0 0 查看 GET    PING