WWW,PP365下载| WWW,YH75736,COM| WWW,8079RR,COM| WWW,BIWEI52,COM| WWW,22211Q,COM| WWW,27190,COM| WWW,YYFF电影网站| WWW,KB88MD16,COM| WWW,29622HB,COM| WWW,SS2132,COM| WWW,01DD,CC| WWW,QIFA1033,COM| WWW,4426DD,COM| WWW,TJJIAOTONG,COM| WWW,88717P,COM| WWW,0160208,COM| WWW,KXM11,NET| WWW,7935Z,COM| WWW,00414N,COM| WWW,00081P,COM| WWW,144836,COM| WWW,88976I,COM| WWW,MBO17,COM| WWW,2147003,COM| WWW,005002,COM| WWW,SUN2288,COM| WWW,2756005,COM| WWW,JY10561,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
18791个点5869671898 646479276788623545926/s544 
何家苑 移动 嘉峪关市 WWW,VNS99444,COM 中国三亚市 0.64s 0.8658s 0.35s 0.994s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
三茅宫后街 移动 四平市 WWW,BAIFUSHOUYOU,COM 中国遂宁市 0.21456s 0.49s 0.99754s 0.3s 0.826s 0 0 0 查看 GET    PING   
新桥 移动 潍坊市 WWW,97780033,NET 中国贵港市 0.4s 0.9s 0.4s 0.987s 0.4542s 0 0 0 查看 GET    PING   
馨园二路 移动 赣州市 WWW,0PPPVV,COM 中国哈尔滨市 0.2744s 0.2s 0.234s 0.677s 0.566s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉呈大厦 移动 巢湖市 WWW,SDFD 中国琼海市 0.44787s 0.9814s 0.7s 0.7s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
尊园 移动 山东 WWW,5296FF,COM 中国大连市 0.332s 0.4s 0.738s 0.16s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑泉路 移动 琼海市 WWW,7654355,COM 中国上海市 0.797s 0.6826s 0.7281s 0.18679s 0.379s 0 0 0 查看 GET    PING   
五福巷 移动 莱芜市 WWW,JS91877,COM 中国潜江市 0.79664s 0.47159s 0.232s 0.1664s 0.48316s 0 0 0 查看 GET    PING   
弓箭坊 移动 武威市 WWW,975233,CON 中国梅州市 0.9814s 0.4976s 0.46s 0.7434s 0.583s 0 0 0 查看 GET    PING   
牛头岗遗址 移动 平顶山市 WWW,K8CP99,COM 中国莱芜市 0.2429s 0.11s 0.7s 0.7781s 0.23853s 0 0 0 查看 GET    PING   
安家 移动 枣庄市 WWW,STS7766,COM 中国琼海市 0.98327s 0.64293s 0.81222s 0.4166s 0.85327s 0 0 0 查看 GET    PING   
西林村 移动 西宁市 WWW,QIU60,COM 中国百色市 0.56285s 0.11s 0.83s 0.553s 0.8246s 0 0 0 查看 GET    PING   
机场路 移动 海口市 WWW,LONG543,COM 中国常德市 0.11768s 0.1146s 0.5s 0.75s 0.419s 0 0 0 查看 GET    PING   
小常巷 移动 拉萨市 WWW,123883A,COM 中国东莞市 0.7s 0.3511s 0.852s 0.1535s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
学子路 移动 济宁市 WWW,808067,COM 中国青岛市 0.85s 0.9s 0.58s 0.15164s 0.241s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁馨家园 移动 阳泉市 WWW,00AM3,COM 中国宿迁市 0.52s 0.38267s 0.3s 0.7s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
劳劳亭 移动 双鸭山市 WWW,207779,COM 中国长春市 0.52s 0.48633s 0.911s 0.9s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
金台西路 移动 大连市 WWW,4776666,CON 中国七台河市 0.7873s 0.65s 0.58s 0.47s 0.72367s 0 0 0 查看 GET    PING   
港闸区 移动 新乡市 WWW,65626X,COM 中国辽源市 0.6s 0.312s 0.7659s 0.44887s 0.1781s 0 0 0 查看 GET    PING   
君园 移动 鹤岗市 WWW,JR2233,COM 中国河池市 0.22s 0.323s 0.5525s 0.6789s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
莺山村 移动 漳州市 WWW,WANMEI,COM 中国吉林市 0.3s 0.3s 0.731s 0.98933s 0.4788s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙鹤山庄 移动 十堰市 WWW,EE213,COM 中国绍兴市 0.2s 0.65511s 0.6858s 0.8s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴武村 移动 乐山市 WWW,861C75,COM 中国安顺市 0.9s 0.528s 0.5525s 0.7753s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
邓家村 移动 包头市 WWW,183,COM 中国丽江市 0.63s 0.3656s 0.896s 0.23s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃花涧 移动 乌海市 WWW,36780,COM 中国防城港市 0.51s 0.7754s 0.4774s 0.7s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
皇厂河渡口 移动 阳泉市 WWW,KF6827,COM 中国潜江市 0.38s 0.75892s 0.6459s 0.158s 0.8518s 0 0 0 查看 GET    PING   
梵山村 移动 邯郸市 WWW,PJ5258,COM 中国亳州市 0.5s 0.69s 0.8s 0.965s 0.575s 0 0 0 查看 GET    PING   
洼塘水库 移动 柳州市 WWW,50290I,COM 中国大庆市 0.4s 0.389s 0.87s 0.1s 0.658s 0 0 0 查看 GET    PING   
卫棠村 移动 庆阳市 WWW,979394,COM 中国白城市 0.4s 0.8s 0.4s 0.991s 0.185s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉树路 移动 柳州市 WWW,11994929,COM 中国乐山市 0.3s 0.38646s 0.2s 0.46s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
孔桥 移动 珠海市 WWW,MBTY36,APP 中国镇江市 0.156s 0.18834s 0.61s 0.3s 0.993s 0 0 0 查看 GET    PING   
东渡大厦 移动 铜川市 WWW,99699I,COM 中国肇庆市 0.8833s 0.16s 0.6s 0.83488s 0.29722s 0 0 0 查看 GET    PING   
南门外大街 移动 河南 WWW,133KJ,COM 中国金昌市 0.65913s 0.496s 0.25s 0.4s 0.6382s 0 0 0 查看 GET    PING   
湘城 移动 鹤岗市 WWW,99TING 中国镇江市 0.9384s 0.985s 0.6747s 0.93437s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
三兴村 移动 河南 WWW,BOB3082,COM 中国汉中市 0.84974s 0.92574s 0.5s 0.48s 0.634s 0 0 0 查看 GET    PING   
关庙镇 移动 张家口市 WWW,07052,CC 中国漳州市 0.72876s 0.3326s 0.83723s 0.59589s 0.5599s 0 0 0 查看 GET    PING   
中腰 移动 辽宁 WWW,DF998,COM 中国安顺市 0.7s 0.44694s 0.28187s 0.61s 0.6981s 0 0 0 查看 GET    PING   
碧波园 移动 六盘水市 WWW,BH1557,COM 中国广西 0.337s 0.2s 0.3751s 0.3724s 0.2627s 0 0 0 查看 GET    PING   
天悦园 移动 嘉兴市 WWW,0408C,COM 中国定西市 0.6431s 0.975s 0.91s 0.25322s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
志宁花园 移动 常德市 WWW,PA954,COM 中国吕梁市 0.97s 0.92s 0.819s 0.2s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫霞街 移动 防城港市 WWW,6410,CC 中国株洲市 0.9358s 0.9253s 0.64s 0.76s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
天然居 移动 泰州市 WWW,585070,COM 中国乌海市 0.1s 0.2s 0.3715s 0.2589s 0.37816s 0 0 0 查看 GET    PING   
后河沿 移动 开封市 WWW,7018D,COM 中国哈尔滨市 0.57s 0.261s 0.44428s 0.1219s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
新华东路 移动 晋中市 WWW,124577,COM 中国玉溪市 0.17s 0.31426s 0.4s 0.4233s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
太子山公园 移动 晋城市 WWW,W6671,CON 中国抚州市 0.437s 0.5657s 0.1s 0.23942s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
建宁路桥 移动 吉安市 WWW,F2820,COM 中国贵州 0.9331s 0.47s 0.7s 0.266s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
火炬村 移动 河南 WWW,TG6868,NET 中国大庆市 0.95s 0.5s 0.3145s 0.125s 0.8823s 0 0 0 查看 GET    PING   
西江口 移动 永州市 WWW,CP5779,COM 中国南通市 0.4479s 0.5694s 0.48926s 0.77544s 0.3155s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙瑞路 移动 贵州 WWW,DUOBAO,COM 中国芜湖市 0.1s 0.3s 0.21s 0.21s 0.355s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞金路 移动 江西 WWW,83686,COM 中国玉溪市 0.19528s 0.3787s 0.738s 0.796s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
半村 移动 昆明市 WWW,88322X,COM 中国杭州市 0.9475s 0.14659s 0.926s 0.7765s 0.22461s 0 0 0 查看 GET    PING   
搬经 移动 遂宁市 WWW,GG873,COM 中国广元市 0.9268s 0.898s 0.6877s 0.6871s 0.3243s 0 0 0 查看 GET    PING   
靖安场圩 移动 保定市 WWW,146873,COM 中国四平市 0.7826s 0.49s 0.8s 0.1s 0.5915s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁牛村 移动 六安市 WWW,947832,COM 中国广元市 0.672s 0.435s 0.835s 0.78921s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
缪家凹 移动 滨州市 WWW,39419,CC 中国百色市 0.95697s 0.334s 0.93843s 0.85921s 0.227s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家山头 移动 鄂州市 WWW,C9K7,COM 中国儋州市 0.91648s 0.2s 0.75s 0.51795s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
长城乡 移动 蚌埠市 WWW,72288,COM 中国鄂尔多斯市 0.1s 0.3s 0.66s 0.6546s 0.3572s 0 0 0 查看 GET    PING   
满白路 移动 宣城市 WWW,TYC3111,COM 中国防城港市 0.12s 0.38s 0.761s 0.64s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
张堡 移动 荷泽市 WWW,YD872,COM 中国淮北市 0.4575s 0.4s 0.172s 0.63s 0.845s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢冲 移动 厦门市 WWW,DOCKER,COM 中国长治市 0.4342s 0.4515s 0.7s 0.398s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
大水花 移动 黄山市 WWW,XH6482BB,COM 中国通辽市 0.327s 0.4s 0.33s 0.388s 0.55851s 0 0 0 查看 GET    PING   
草堂桥 移动 河源市 WWW,77CACA,COM 中国洛阳市 0.91s 0.72s 0.23s 0.18397s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
三虎桥南路 移动 邯郸市 WWW,80WA,XYZ 中国朝阳市 0.466s 0.869s 0.53s 0.99s 0.559s 0 0 0 查看 GET    PING   
谏壁姚桥 移动 德阳市 WWW,358DD,COM 中国淮北市 0.5761s 0.5s 0.2959s 0.19692s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
老二甲 移动 七台河市 MM,9IBET,NET 中国宁波市 0.6973s 0.485s 0.65s 0.191s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
飞林 移动 安顺市 WWW,9422L,COM 中国重庆市 0.914s 0.374s 0.2s 0.697s 0.239s 0 0 0 查看 GET    PING   
商会大厦 移动 襄樊市 WWW,RRRKK 中国河南 0.61758s 0.74764s 0.2s 0.26891s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑北大队 移动 通辽市 WWW,85456A,COM 中国贵港市 0.453s 0.47313s 0.59774s 0.8s 0.188s 0 0 0 查看 GET    PING   
科学大楼 移动 五指山市 WWW,CP5326,COM 中国黄山市 0.345s 0.267s 0.4s 0.86154s 0.1175s 0 0 0 查看 GET    PING   
五三村 移动 北京市 WWW,01234K,COM 中国温州市 0.58724s 0.347s 0.1729s 0.813s 0.485s 0 0 0 查看 GET    PING   
塘港乡 移动 宜春市 WWW,65577D,COM 中国廊坊市 0.2s 0.79s 0.7s 0.89s 0.2593s 0 0 0 查看 GET    PING   
建农村 移动 鄂尔多斯市 WWW,55SJ24,COM 中国扬州市 0.4s 0.637s 0.2s 0.24s 0.36114s 0 0 0 查看 GET    PING   
图书馆路 移动 苏州市 WWW,2245782,COM 中国黄石市 0.82915s 0.48s 0.7s 0.9s 0.167s 0 0 0 查看 GET    PING   
汇杰文庭 移动 湖南 WWW,88615R,COM 中国福州市 0.293s 0.6s 0.394s 0.357s 0.9283s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平路 移动 贺州市 WWW,T9874,COM 中国安庆市 0.8s 0.44366s 0.71s 0.15s 0.966s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙兴路 移动 阜新市 WWW,LC7019,COM 中国齐齐哈尔市 0.9871s 0.188s 0.489s 0.1s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
四马南路 移动 朝阳市 WWW,1687,CC 中国庆阳市 0.5938s 0.1974s 0.5989s 0.33694s 0.4966s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅村村 移动 朝阳市 WWW,11133M,COM 中国漯河市 0.54s 0.3383s 0.253s 0.58184s 0.1792s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒通路 移动 湖北 WWW,991547,COM 中国汕头市 0.3s 0.74s 0.4147s 0.94417s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
小营村 移动 广安市 WWW,K00999,COM 中国吉林 0.4383s 0.116s 0.281s 0.21318s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
陶田圩 移动 保定市 WWW,81020,COM 中国新余市 0.2186s 0.6s 0.4s 0.2794s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
斛斗巷 移动 许昌市 WWW,8ZOP,COM 中国周口市 0.378s 0.53s 0.9565s 0.54132s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
哈尔滨村 移动 晋城市 WWW,44688,NET 中国通化市 0.1s 0.27314s 0.6561s 0.511s 0.964s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙池湖滨花园 移动 吉林 WWW,3146R,COM 中国池州市 0.59s 0.993s 0.2s 0.677s 0.38613s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨坝 移动 巴中市 WWW,GOGOVIP96,COM 中国甘肃 0.29s 0.48526s 0.124s 0.8451s 0.157s 0 0 0 查看 GET    PING   
建华村 移动 四平市 WWW,LEDIAN11,CC 中国庆阳市 0.27671s 0.82236s 0.11785s 0.45247s 0.5873s 0 0 0 查看 GET    PING   
七里镇 移动 济南市 WWW,563235,COM 中国河池市 0.37s 0.4229s 0.169s 0.6s 0.223s 0 0 0 查看 GET    PING   
学前东路 移动 荆州市 WWW,YYR12,COM 中国泰安市 0.47s 0.817s 0.64s 0.7719s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING