WWW,73632,NET| WWW,01745,CC| WWW,BEST1,COM| WWW,01388,COM| WWW,SJ661,COM| WWW,3333SE| WWW,H8811,COM| WWW,I18583,COM| WWW,0271,COM| WWW,362085,COM| Y6XBET20,COM| WWW,E1629,COM| WWW,FCCLUB| WWW,198187,COM| WWW,954454,COM| WWW,160136,COM| WWW,027930,COM| WWW,GG423,CC| WWW,BO88,COM| WWW,81954,COM| WWW,0736FC,COM| WWW,YAMEI817,COM| WWW,T369Y,COM| WWW,Y1559,COM| WWW,52655I,COM| WWW,098SUNCITY,COM| WWW,054567E,COM| WWW,DUOBAO32,APP|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
55个点7123125 9328739714392146246/s413 
鼎业花苑 移动 滨州市 WWW,1032202,COM 中国陕西 0.19997s 0.18988s 0.6287s 0.43477s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫苑 移动 茂名市 WWW,749768,COM 中国马鞍山市 0.61512s 0.534s 0.94947s 0.36s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
御景轩 移动 安徽 WWW,CHINESEHOMEVIDEO地址发布 中国湖北 0.68s 0.26998s 0.56s 0.62s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
宏景公寓 移动 韶关市 WWW,QY1386,COM 中国白银市 0.449s 0.52s 0.1s 0.93s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
青云巷 移动 威海市 WWW,0626511,COM 中国乌海市 0.44s 0.2s 0.311s 0.685s 0.984s 0 0 0 查看 GET    PING   
新科二路 移动 黄山市 WWW,804490,COM 中国惠州市 0.4252s 0.66s 0.86917s 0.98872s 0.186s 0 0 0 查看 GET    PING   
武胜坊 移动 青岛市 WWW,BUYU228,COM 中国潜江市 0.7635s 0.37s 0.116s 0.59574s 0.9139s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉光庄 移动 衢州市 WWW,HG3239,COM 中国乐山市 0.33977s 0.5941s 0.84381s 0.29s 0.93123s 0 0 0 查看 GET    PING   
东张塘 移动 益阳市 WWW,127914,COM 中国庆阳市 0.213s 0.3s 0.922s 0.8s 0.6258s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩衙庄 移动 西安市 WWW,36248,COM 中国汕尾市 0.7162s 0.6849s 0.8s 0.3442s 0.2596s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈家洼 移动 河池市 WWW,HR6666,COM 中国常德市 0.796s 0.84679s 0.315s 0.73s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
西湖 移动 西安市 WWW,31HTH,COM 中国盘锦市 0.2s 0.86s 0.83646s 0.74264s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
大毛埂 移动 眉山市 WWW,KBTY95,COM 中国贵港市 0.9823s 0.336s 0.77s 0.6s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
浴龙池 移动 乐山市 WWW,BG1231,COM 中国衡阳市 0.1223s 0.9145s 0.99258s 0.8593s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
苍林村 移动 嘉兴市 WWW,QIFA727,COM 中国开封市 0.354s 0.222s 0.11737s 0.7231s 0.685s 0 0 0 查看 GET    PING   
后阳寺 移动 宜昌市 WWW,KB452,COM 中国合肥市 0.2s 0.981s 0.92841s 0.82s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹架山 移动 玉林市 WWW,098SUNCITY,COM 中国河北 0.2s 0.6s 0.6577s 0.95962s 0.1416s 0 0 0 查看 GET    PING   
漳桥 移动 文昌市 WWW,355948,COM 中国呼伦贝尔市 0.7s 0.356s 0.2s 0.9964s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
固城村 移动 惠州市 WWW,WD723,COM 中国嘉兴市 0.9639s 0.98465s 0.61361s 0.1s 0.9888s 0 0 0 查看 GET    PING   
和燕园 移动 珠海市 WWW,SXIEX,ICU 中国信阳市 0.14692s 0.97117s 0.21929s 0.7s 0.56197s 0 0 0 查看 GET    PING   
天安里 移动 昭通市 WWW,8027,COM 中国来宾市 0.731s 0.127s 0.67s 0.915s 0.34482s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜家园二十八巷 移动 福建 WWW,194866,COM 中国荷泽市 0.19s 0.7s 0.9s 0.5s 0.925s 0 0 0 查看 GET    PING   
南集乡 移动 马鞍山市 WWW,97197B,COM 中国保山市 0.3676s 0.78522s 0.33s 0.588s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
小场 移动 广东 WWW,88428B,COM 中国湘潭市 0.3628s 0.28472s 0.43s 0.58s 0.21817s 0 0 0 查看 GET    PING   
叶家 移动 武汉市 WWW,36665,COM 中国武威市 0.7s 0.7181s 0.52222s 0.24s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
四卫头一一七巷 移动 舟山市 WWW,1495W8,COM 中国伊春市 0.7s 0.3832s 0.44235s 0.45s 0.744s 0 0 0 查看 GET    PING   
观音山 移动 四平市 WWW,73BET365,COM 中国五指山市 0.6492s 0.562s 0.35s 0.52s 0.624s 0 0 0 查看 GET    PING   
金马路 移动 泰安市 WWW,28156P,COM 中国辽宁 0.8s 0.47444s 0.55s 0.42s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大朱庄 移动 河北 WWW,16TK,COM 中国临汾市 0.6555s 0.1s 0.55675s 0.3s 0.4599s 0 0 0 查看 GET    PING   
长虹新寓 移动 广元市 WWW,LEYU814,COM 中国盘锦市 0.2s 0.288s 0.4483s 0.7s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
水关桥 移动 北京市 WWW,YL8008,COM 中国南平市 0.728s 0.7s 0.25s 0.1138s 0.7255s 0 0 0 查看 GET    PING   
大庙镇 移动 广州市 WWW,EZTV,IT 中国沧州市 0.7s 0.8293s 0.31s 0.5859s 0.9164s 0 0 0 查看 GET    PING   
春秀路 移动 安顺市 WWW,JI188,COM 中国内江市 0.46851s 0.14496s 0.58s 0.3s 0.33976s 0 0 0 查看 GET    PING   
古柏镇 移动 江西 WWW,917MJ,COM 中国鄂尔多斯市 0.617s 0.791s 0.55298s 0.6317s 0.259s 0 0 0 查看 GET    PING   
张巷 移动 长治市 WWW,3502233,COM 中国嘉兴市 0.78121s 0.2688s 0.33243s 0.4s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
南乐村 移动 百色市 WWW,694818,COM 中国平凉市 0.62s 0.52879s 0.3894s 0.75s 0.93131s 0 0 0 查看 GET    PING   
东妙峰庵十六巷 移动 北海市 WWW,XPJ731,COM 中国德州市 0.722s 0.711s 0.45s 0.8968s 0.992s 0 0 0 查看 GET    PING   
小礼拜寺巷 移动 巴中市 WWW,991942,CON 中国桂林市 0.69437s 0.7s 0.5458s 0.61s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁电馨苑 移动 青岛市 WWW,COENDI,COM 中国庆阳市 0.7s 0.5s 0.387s 0.82515s 0.46967s 0 0 0 查看 GET    PING   
红花村 移动 吉林 WWW,4XOY 中国日照市 0.668s 0.7s 0.563s 0.3s 0.9636s 0 0 0 查看 GET    PING   
杉湖西路 移动 南宁市 WWW,X1360,COM 中国临沧市 0.85s 0.27s 0.17441s 0.3885s 0.233s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴武长沟 移动 儋州市 WWW,324583,COM 中国内江市 0.485s 0.325s 0.5978s 0.4s 0.11941s 0 0 0 查看 GET    PING   
海淀路 移动 德州市 WWW,79479A,COM 中国大同市 0.8141s 0.14s 0.16582s 0.42895s 0.9381s 0 0 0 查看 GET    PING   
佘村 移动 十堰市 WWW,8824073,COM 中国遵义市 0.5s 0.33619s 0.2s 0.1s 0.484s 0 0 0 查看 GET    PING   
白鹤庄 移动 德州市 WWW,BOB1803,COM 中国赤峰市 0.9888s 0.4898s 0.68s 0.7s 0.49154s 0 0 0 查看 GET    PING   
丝市口 移动 贺州市 WWW,884187,CON 中国白城市 0.388s 0.6s 0.2417s 0.55s 0.649s 0 0 0 查看 GET    PING   
西园巷 移动 德州市 WWW,BUZZISLACOM 中国阳泉市 0.6834s 0.923s 0.457s 0.1488s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
阡阡陌路 移动 黑河市 WWW,POOK,COM 中国岳阳市 0.4s 0.92s 0.99419s 0.25943s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁西村 移动 本溪市 WWW,TC212,COM 中国巴中市 0.173s 0.72s 0.6687s 0.8s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺康路 移动 南阳市 WWW,G71198,COM 中国宁德市 0.916s 0.32244s 0.72137s 0.8s 0.27898s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕子埠镇 移动 绥化市 WWW,428428D,COM 中国张掖市 0.2s 0.6s 0.789s 0.8886s 0.193s 0 0 0 查看 GET    PING   
民福巷 移动 平顶山市 WWW,M2824,NET 中国马鞍山市 0.55985s 0.97s 0.7s 0.69s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
邀月居 移动 东莞市 WWW,7560,VIP 中国周口市 0.15s 0.14423s 0.8s 0.38s 0.827s 0 0 0 查看 GET    PING   
水库 移动 莱芜市 WWW,399799D,CC 中国武威市 0.74s 0.9977s 0.85835s 0.337s 0.39433s 0 0 0 查看 GET    PING   
毕村 移动 潮州市 WWW,LIAOCAO 中国商丘市 0.838s 0.348s 0.5134s 0.12s 0.34332s 0 0 0 查看 GET    PING   
建设新村 移动 长治市 WWW,4770358,COM 中国龙岩市 0.3935s 0.4644s 0.19s 0.9s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜家园三十七巷 移动 桂林市 WWW,2176999,COM 中国洛阳市 0.75s 0.1173s 0.356s 0.21s 0.1952s 0 0 0 查看 GET    PING   
山水方舟雅苑 移动 舟山市 WWW,69908G,COM 中国九江市 0.48355s 0.57s 0.3932s 0.2568s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山西路 移动 锦州市 WWW,947615,COM 中国衡阳市 0.56s 0.9s 0.771s 0.975s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
营东 移动 唐山市 WWW,LONG1191,COM 中国长治市 0.49335s 0.5257s 0.85369s 0.793s 0.5893s 0 0 0 查看 GET    PING   
典雅居大厦 移动 成都市 WWW,2376DD,COM 中国深圳市 0.84s 0.8s 0.775s 0.24s 0.413s 0 0 0 查看 GET    PING   
西毗金 移动 萍乡市 WWW,7553138,COM 中国平顶山市 0.4358s 0.41s 0.526s 0.2944s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
中营 移动 南阳市 WWW,1155262,COM 中国铜陵市 0.7719s 0.969s 0.46785s 0.376s 0.12693s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅林村 移动 达州市 WWW,70680Q,COM 中国鹤壁市 0.54331s 0.378s 0.468s 0.35s 0.937s 0 0 0 查看 GET    PING   
张肖庄水库 移动 十堰市 WWW,226073,COM 中国延安市 0.8s 0.4s 0.519s 0.3s 0.33197s 0 0 0 查看 GET    PING   
五福里 移动 锦州市 WWW,5252C,COM 中国福州市 0.73369s 0.596s 0.171s 0.296s 0.4256s 0 0 0 查看 GET    PING   
临江路 移动 福州市 WWW,TBBET331,COM 中国通辽市 0.3s 0.1s 0.15s 0.1s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
金荣修理厂 移动 宝鸡市 WWW,30169I,COM 中国中山市 0.6115s 0.68s 0.96289s 0.88762s 0.39686s 0 0 0 查看 GET    PING   
柯郑 移动 儋州市 WWW,90525H,COM 中国中山市 0.9329s 0.696s 0.4s 0.1727s 0.897s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄土山二巷 移动 白城市 WWW,DHYCPW88,COM 中国东方市 0.678s 0.75s 0.8s 0.5s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
禄口村 移动 阜阳市 WWW,99633W,COM 中国琼海市 0.92724s 0.65s 0.23591s 0.5s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
图书馆东路 移动 资阳市 WWW,1198P,VIP 中国雅安市 0.5s 0.89s 0.7494s 0.88s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
新模范马路桥 移动 铁岭市 WWW,M3835,COM 中国台州市 0.83362s 0.1s 0.5s 0.29s 0.471s 0 0 0 查看 GET    PING   
彭庄村 移动 遂宁市 WWW,60199N,COM 中国海南 0.385s 0.8s 0.52723s 0.5s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
易发科技大厦 移动 临汾市 WWW,665841,COM 中国儋州市 0.2996s 0.8s 0.54922s 0.259s 0.849s 0 0 0 查看 GET    PING   
大连西路 移动 延安市 WWW,66169S,COM 中国茂名市 0.7736s 0.382s 0.9676s 0.4s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
马铺村 移动 九江市 WWW,R41669,COM 中国营口市 0.734s 0.6366s 0.88848s 0.7284s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
新模范马路站 移动 焦作市 WWW,FUX,COM 中国盘锦市 0.75594s 0.32s 0.2s 0.61s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃园居 移动 昭通市 WWW,7134433,COM 中国潍坊市 0.2s 0.8s 0.57s 0.33s 0.5715s 0 0 0 查看 GET    PING   
周村 移动 鄂州市 WWW,Q1628,COM 中国益阳市 0.23431s 0.8s 0.1s 0.544s 0.2733s 0 0 0 查看 GET    PING   
林家门口 移动 抚顺市 WWW,TZPZ98,COM 中国自贡市 0.79494s 0.497s 0.1s 0.587s 0.235s 0 0 0 查看 GET    PING   
凌民潮桥 移动 南阳市 WWW,DSY918,CON 中国张家口市 0.344s 0.3s 0.22s 0.4539s 0.8283s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家湾 移动 宝鸡市 WWW,462656,COM 中国眉山市 0.247s 0.4765s 0.281s 0.2611s 0.51736s 0 0 0 查看 GET    PING   
狮子坝 移动 吕梁市 WWW,7220YY,COM 中国清远市 0.978s 0.482s 0.7s 0.66523s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
石湖 移动 钦州市 WWW,TLF,CN 中国常德市 0.33414s 0.584s 0.45s 0.81s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
吕营 移动 巴彦淖尔市 WWW,LE,COM 中国徐州市 0.2s 0.751s 0.7s 0.66s 0.8813s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙树路 移动 汉中市 WWW,11112,COM 中国本溪市 0.4s 0.29941s 0.51495s 0.7s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
铜墩街 移动 鹰潭市 WWW,389355,COM 中国安阳市 0.4s 0.84s 0.3291s 0.43s 0.1777s 0 0 0 查看 GET    PING