WWW,OKOK113,COM| WWW,HY61111,COM| WWW,135520G,COM| WWW,93844D,COM| WWW,RXAPP1,COM| WWW,YATOU22,APP| WWW,YL95,CC| WWW,HBCLWCN,COM| WWW,HV618,COM| WWW,494808,COM| WWW,LC1229,COM| WWW,95885T,COM| WWW,497818,COM| WWW,115TYCVIP,COM| WWW,78859H,COM| WWW,KF16887,COM| WWW,XPJ82997,COM| WWW,895021,COM| WWW,22113M,COM| WWW,LH0125,COM| WWW,200677,COM| WWW,KBTY99,COM| WWW,720799,COM| WWW,HJDC333,COM| WWW,7189G,COM| WWW,DSN6364,COM| WWW,33YYAN49,COM| WWW,CCCC,CN|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
16个点551573948 98974841284326357621/s24 
沟徐 移动 佛山市 WWW,SHIVAKASU,CN 中国青海 0.514s 0.6s 0.5s 0.8967s 0.9172s 0 0 0 查看 GET    PING   
对门李 移动 深圳市 WWW,V3019,COM 中国运城市 0.55s 0.752s 0.522s 0.32s 0.2351s 0 0 0 查看 GET    PING   
明月园 移动 南充市 WWW,58349,COM 中国南平市 0.928s 0.1s 0.3s 0.5s 0.781s 0 0 0 查看 GET    PING   
经二路 移动 邢台市 WWW,ACFX 中国漳州市 0.9s 0.8798s 0.9s 0.25s 0.6382s 0 0 0 查看 GET    PING   
人民路 移动 保定市 WWW,35676O,COM 中国河北 0.76182s 0.67595s 0.6924s 0.9863s 0.94612s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨库 移动 郑州市 WWW,15666,COM 中国包头市 0.7649s 0.923s 0.5292s 0.748s 0.11296s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨梅塘村 移动 北海市 WWW,948,CC 中国桂林市 0.96s 0.355s 0.927s 0.559s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
邓府巷后棚户 移动 平凉市 WWW,889906,COM 中国广安市 0.22s 0.5378s 0.189s 0.181s 0.654s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路一三三巷 移动 郑州市 WWW,MYCP001,COM 中国黑龙江 0.2s 0.618s 0.9177s 0.4s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
大悲巷 移动 石家庄市 WWW,7337004,COM 中国广西 0.81s 0.2162s 0.37s 0.72624s 0.77739s 0 0 0 查看 GET    PING   
许家桥 移动 张家口市 WWW,JSH339,COM 中国鹰潭市 0.271s 0.68314s 0.9867s 0.9s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
西关大街 移动 新余市 WWW,77076V,COM 中国邯郸市 0.2619s 0.233s 0.759s 0.61s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
回子营 移动 无锡市 WWW,999842,COM 中国广元市 0.3584s 0.237s 0.68861s 0.75347s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
王塘水库 移动 池州市 WWW,208I,TV 中国张掖市 0.9376s 0.16354s 0.3338s 0.955s 0.856s 0 0 0 查看 GET    PING   
小沙西村 移动 汉中市 WWW,YAYUVIP22,COM 中国永州市 0.7356s 0.424s 0.4125s 0.9s 0.9193s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤悦天晴花园 移动 百色市 WWW,HK666,COM 中国运城市 0.897s 0.6579s 0.38383s 0.53s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
关山沿 移动 聊城市 WWW,V0164,COM 中国邵阳市 0.3s 0.321s 0.675s 0.2s 0.152s 0 0 0 查看 GET    PING   
西响叶树 移动 遵义市 WWW,UBET01,COM 中国遂宁市 0.263s 0.75898s 0.1124s 0.883s 0.219s 0 0 0 查看 GET    PING   
吕家洼 移动 云南 WWW,809925,COM 中国锦州市 0.392s 0.894s 0.46399s 0.3491s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
菩提阁 移动 怀化市 WWW,BOB1305,COM 中国泰州市 0.8115s 0.61393s 0.412s 0.38414s 0.869s 0 0 0 查看 GET    PING   
袁庄 移动 郴州市 WWW,QY138,VIP 中国眉山市 0.774s 0.923s 0.49871s 0.89s 0.3623s 0 0 0 查看 GET    PING   
经五路 移动 齐齐哈尔市 WWW,HG31518,COM 中国内江市 0.8s 0.15s 0.363s 0.93632s 0.3346s 0 0 0 查看 GET    PING   
双塘园 移动 广东 WWW,858519,COM 中国通辽市 0.94335s 0.91s 0.216s 0.5638s 0.2211s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家保西路 移动 临沧市 WWW,TIANBO204,COM 中国荆州市 0.39s 0.63s 0.75927s 0.1s 0.42281s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱坝乡 移动 汕尾市 WWW,06666DD,COM 中国银川市 0.725s 0.52s 0.3s 0.88s 0.753s 0 0 0 查看 GET    PING   
府西巷 移动 青岛市 WWW,DZCOM 中国江津市 0.2s 0.3831s 0.67622s 0.75262s 0.4625s 0 0 0 查看 GET    PING   
定淮门桥 移动 防城港市 WWW,ZD076,CC 中国钦州市 0.3931s 0.16s 0.2s 0.96754s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
淮城镇 移动 广东 WWW,SCP0186,COM 中国淮南市 0.216s 0.3428s 0.6161s 0.13343s 0.746s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰富花苑 移动 东莞市 WWW,KOK1003,COM 中国河源市 0.61656s 0.9943s 0.7387s 0.275s 0.2586s 0 0 0 查看 GET    PING   
西白菜园 移动 忻州市 WWW,87438J,COM 中国湘潭市 0.46563s 0.5359s 0.7s 0.9s 0.733s 0 0 0 查看 GET    PING   
月亮湾 移动 大连市 WWW,YLBJQ,CN 中国保山市 0.9s 0.5s 0.5995s 0.37s 0.11616s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅佐路 移动 唐山市 WWW,2271988,COM 中国益阳市 0.538s 0.45s 0.9268s 0.1s 0.955s 0 0 0 查看 GET    PING   
珍珠南路 移动 许昌市 WWW,GG243,CC 中国茂名市 0.34874s 0.42s 0.6619s 0.3s 0.594s 0 0 0 查看 GET    PING   
郭园 移动 合肥市 WWW,YIDE1,CON 中国仙桃市 0.67762s 0.77s 0.27s 0.77s 0.774s 0 0 0 查看 GET    PING   
西流湾 移动 哈尔滨市 WWW,52011GD,COM 中国朝阳市 0.93689s 0.85s 0.91733s 0.6537s 0.476s 0 0 0 查看 GET    PING   
蔡家庄 移动 莆田市 WWW,X0055,TV 中国茂名市 0.9687s 0.8572s 0.6s 0.75961s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
高家厍 移动 承德市 WWW,712092,COM 中国达州市 0.18191s 0.6s 0.53s 0.99s 0.27129s 0 0 0 查看 GET    PING   
国民政府考试院旧址 移动 榆林市 WWW,JXB828,COM 中国玉溪市 0.554s 0.252s 0.768s 0.81118s 0.97981s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕笆公路 移动 揭阳市 WWW,30AJ,COM 中国陕西 0.7s 0.5s 0.3s 0.955s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家堡路 移动 贵港市 WWW,BOB5826,COM 中国常州市 0.2832s 0.493s 0.9s 0.3s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
万和源居 移动 怀化市 WWW,LH2521,COM 中国唐山市 0.528s 0.74941s 0.4s 0.28s 0.878s 0 0 0 查看 GET    PING   
十村 移动 洛阳市 WWW,5009527,COM 中国阳江市 0.5541s 0.4977s 0.3s 0.642s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
薛家边 移动 苏州市 WWW,JSH339,COM 中国泉州市 0.1434s 0.374s 0.8s 0.545s 0.722s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼三条巷 移动 临汾市 WWW,JING0001,COM 中国河北 0.5362s 0.1s 0.47125s 0.67159s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
大高力庄路 移动 锦州市 WWW,V809Q,COM 中国眉山市 0.89843s 0.4s 0.5737s 0.3676s 0.715s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山西路 移动 安庆市 WWW,895808,COM 中国平顶山市 0.541s 0.9s 0.1181s 0.94396s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
劳山路 移动 咸宁市 WWW,60820Z,COM 中国仙桃市 0.936s 0.1s 0.595s 0.88378s 0.838s 0 0 0 查看 GET    PING   
福伟路 移动 怀化市 WWW,736848,COM 中国秦皇岛市 0.27581s 0.61s 0.346s 0.871s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
白榆路 移动 荷泽市 WWW,7AMHG,COM 中国马鞍山市 0.4s 0.96s 0.75241s 0.5597s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
土桥一村 移动 玉溪市 WWW,922124,COM 中国宝鸡市 0.5971s 0.42s 0.19896s 0.41s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
墩升 移动 济宁市 WWW,ALCP22,COM 中国商洛市 0.954s 0.15s 0.368s 0.5733s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
南中 移动 惠州市 WWW,DSY131,COM 中国梅州市 0.6s 0.2s 0.558s 0.91226s 0.559s 0 0 0 查看 GET    PING   
巷王 移动 忻州市 WWW,YH731,COM 中国南平市 0.2227s 0.9989s 0.13s 0.6s 0.917s 0 0 0 查看 GET    PING   
富贵山 移动 青岛市 WWW,YH3935,COM 中国浙江 0.72149s 0.69991s 0.982s 0.76s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
静幽园 移动 黑河市 WWW,CABET666,COM 中国惠州市 0.3s 0.53s 0.252s 0.33s 0.266s 0 0 0 查看 GET    PING   
叶营 移动 宿迁市 WWW,GG822,COM 中国来宾市 0.788s 0.125s 0.42s 0.54s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
三金福邸花园 移动 万宁市 WWW,QQGE 中国鄂尔多斯市 0.46984s 0.36s 0.4s 0.8443s 0.339s 0 0 0 查看 GET    PING   
北伞巷 移动 沧州市 WWW,HXCP26,COM 中国银川市 0.92413s 0.1566s 0.1272s 0.4829s 0.728s 0 0 0 查看 GET    PING   
定向河 移动 宣城市 WWW,K8KKZ,COM 中国沧州市 0.43224s 0.95s 0.21353s 0.613s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
许场 移动 德阳市 WWW,YABO1644,COM 中国阜新市 0.19355s 0.7751s 0.1s 0.268s 0.61686s 0 0 0 查看 GET    PING   
新营子 移动 合肥市 WWW,TTYX137,COM 中国庆阳市 0.3329s 0.18488s 0.3926s 0.293s 0.153s 0 0 0 查看 GET    PING   
豪景阁 移动 重庆市 WWW,BOB2767,COM 中国清远市 0.41771s 0.17s 0.35s 0.387s 0.858s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘公祠 移动 绍兴市 WWW,243062,COM 中国张掖市 0.876s 0.7s 0.2s 0.74485s 0.66921s 0 0 0 查看 GET    PING   
许家村 移动 榆林市 WWW,YABO0792,COM 中国上海市 0.735s 0.888s 0.89414s 0.73s 0.77255s 0 0 0 查看 GET    PING   
花锦苑 移动 吉安市 WWW,25288111,COM 中国河南 0.2266s 0.9s 0.6s 0.119s 0.76967s 0 0 0 查看 GET    PING   
金淳花园 移动 白城市 WWW,CP8637,COM 中国吉林市 0.4s 0.372s 0.14996s 0.17s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
咏梅山庄 移动 保定市 WWW,WB083,COM 中国无锡市 0.78673s 0.6392s 0.4s 0.25s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
东环路 移动 咸宁市 WWW,YABO759,COM 中国揭阳市 0.4414s 0.384s 0.96133s 0.48942s 0.7313s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄泥塘 移动 惠州市 WWW,FHG0086,COM 中国白城市 0.2295s 0.2372s 0.2s 0.68951s 0.86934s 0 0 0 查看 GET    PING   
打钉巷 移动 湛江市 WWW,LH2061,COM 中国莆田市 0.2162s 0.37455s 0.45s 0.57913s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
许家巷 移动 汕尾市 WWW,LY0960,COM 中国眉山市 0.5s 0.276s 0.4885s 0.4372s 0.61951s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦溪镇 移动 安徽 WWW,916757,COM 中国岳阳市 0.52s 0.6s 0.5439s 0.93729s 0.2756s 0 0 0 查看 GET    PING   
候桥村 移动 遵义市 WWW,YOUFA1144,COM 中国安阳市 0.69s 0.25s 0.6688s 0.2s 0.92127s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋庄路 移动 咸宁市 WWW,LILAI366,COM 中国岳阳市 0.82921s 0.41s 0.563s 0.214s 0.938s 0 0 0 查看 GET    PING   
下桥 移动 嘉兴市 WWW,J3072,COM 中国海口市 0.36s 0.6s 0.3172s 0.25974s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
汇杰文庭 移动 江苏 WWW,YK417,CN 中国大庆市 0.2s 0.24274s 0.78s 0.789s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
东城 移动 襄樊市 WWW,C25222,COM 中国晋中市 0.979s 0.1s 0.79524s 0.53s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
孔子西路 移动 十堰市 WWW,34777,COM 中国牡丹江市 0.965s 0.3156s 0.97915s 0.5s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
小常巷 移动 拉萨市 WWW,DH9,VIP 中国景德镇市 0.2331s 0.35s 0.85912s 0.73s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
山潘四村 移动 呼伦贝尔市 WWW,8884966,COM 中国信阳市 0.7s 0.76s 0.57s 0.9s 0.9242s 0 0 0 查看 GET    PING   
五福巷 移动 舟山市 WWW,00066666,COM 中国万宁市 0.2s 0.7s 0.46993s 0.64667s 0.298s 0 0 0 查看 GET    PING   
陶高村 移动 韶关市 WWW,ARBOY,CN 中国德州市 0.664s 0.8s 0.849s 0.2s 0.167s 0 0 0 查看 GET    PING   
中东路 移动 芜湖市 WWW,TIANBO208,COM 中国广西 0.15756s 0.546s 0.2s 0.96176s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
三汊河桥东街四巷 移动 韶关市 WWW,850547,COM 中国江津市 0.1s 0.76s 0.4296s 0.45s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
圩丰四队 移动 铁岭市 WWW,YLXX 中国淄博市 0.45833s 0.65594s 0.598s 0.464s 0.5517s 0 0 0 查看 GET    PING   
承德南北路 移动 深圳市 WWW,749BET,COM 中国遂宁市 0.3s 0.47544s 0.6162s 0.39583s 0.7221s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕詹 移动 鄂尔多斯市 WWW,JA787,COM 中国兰州市 0.37s 0.9s 0.6s 0.51223s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨巷 移动 安顺市 WWW,190319,COM 中国定西市 0.16521s 0.6s 0.333s 0.25s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING