WWW,BOB3852,COM| WWW,733486,COM| WWW,22242D,COM| WWW,31365AAA,COM| WWW,8988Y,COM| WWW,QIFA874,COM| WWW,JIMENGSHE,COM| WWW,132FF| WWW,578N,CC| WWW,9135I,COM| WWW,YH4055,COM| WWW,KAI9696,COM| WWW,5506B,COM| WWW,BUYU251,COM| WWW,6745,CON| WWW,879191,COM| WWW,YC8818,COM| WWW,569402,COM| WWW,7617,COM| WWW,6242T,COM| WWW,D88MD17,COM| WWW,CAVIP4,COM| WWW,7000AO,COM| WWW,1122080,COM| WWW,RB849,COM| WWW,733421,COM| WWW,VNS089,COM| WWW,222808,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
81个点592238275992 773515716365195982429/s32 
方米塘广场 移动 七台河市 WWW,J3098,COM 中国烟台市 0.22s 0.855s 0.916s 0.3s 0.56264s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕子矶村 移动 江西 WWW,XUNYUGONG,XYZ 中国钦州市 0.88288s 0.187s 0.8s 0.9878s 0.3215s 0 0 0 查看 GET    PING   
冶山道院 移动 浙江 WWW,141166,COM 中国天门市 0.9s 0.68s 0.831s 0.21972s 0.762s 0 0 0 查看 GET    PING   
何提督府 移动 天水市 WWW,5000FFF,CC 中国榆林市 0.6397s 0.81789s 0.7s 0.7264s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱家洼 移动 银川市 WWW,789645,COM 中国乐山市 0.35826s 0.294s 0.7138s 0.86s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
一心巷 移动 娄底市 WWW,Q2394,COM 中国镇江市 0.4595s 0.4s 0.28326s 0.26s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
屠庄 移动 鹰潭市 WWW,PJ1643,CON 中国榆林市 0.7941s 0.918s 0.5s 0.651s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
应天大街 移动 双鸭山市 WWW,847016,COM 中国岳阳市 0.81266s 0.189s 0.63647s 0.2678s 0.5887s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰花村 移动 荆门市 WWW,8996TT,COM 中国达州市 0.69s 0.2222s 0.2564s 0.89s 0.4196s 0 0 0 查看 GET    PING   
钞库街 移动 牡丹江市 WWW,505885,COM 中国玉溪市 0.828s 0.23778s 0.89s 0.9s 0.8133s 0 0 0 查看 GET    PING   
中路王村 移动 漯河市 WWW,20032365,COM 中国沈阳市 0.632s 0.8726s 0.19s 0.33s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
巷前 移动 沧州市 WWW,81011Y,COM 中国上饶市 0.8s 0.65s 0.7s 0.355s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
芳群路 移动 随州市 WWW,358181,COM 中国威海市 0.3s 0.525s 0.82887s 0.73757s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
打虎巷 移动 昆明市 WWW,7MAV1,XYZ 中国潮州市 0.5s 0.2323s 0.48s 0.7932s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
周铁 移动 驻马店市 WWW,37925,NET 中国阳泉市 0.56257s 0.13s 0.37s 0.694s 0.236s 0 0 0 查看 GET    PING   
东阳村 移动 沈阳市 WWW,DD55D,NET 中国贵州 0.9s 0.637s 0.68669s 0.3s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
雄州东路 移动 张掖市 WWW,3358332,CON 中国宁波市 0.6s 0.42s 0.373s 0.9s 0.42834s 0 0 0 查看 GET    PING   
森林里 移动 合肥市 WWW,8306222,COM 中国濮阳市 0.5363s 0.5438s 0.42565s 0.4s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
尧化门 移动 天水市 WWW,70379,COM 中国信阳市 0.66184s 0.2s 0.465s 0.6s 0.6381s 0 0 0 查看 GET    PING   
白马湖乡 移动 张掖市 WWW,550285,COM 中国钦州市 0.39s 0.24158s 0.4s 0.29176s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈卞村 移动 无锡市 WWW,565TY11,COM 中国亳州市 0.6432s 0.2461s 0.376s 0.91s 0.83142s 0 0 0 查看 GET    PING   
香溢北城 移动 宜昌市 WWW,776543,COM 中国宿迁市 0.67s 0.77831s 0.2343s 0.39s 0.89656s 0 0 0 查看 GET    PING   
杜英街区 移动 丽江市 WWW,LONG8733,COM 中国通辽市 0.55s 0.28644s 0.9s 0.1s 0.7944s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋营 移动 青岛市 WWW,YOUFA370,COM 中国铁岭市 0.5s 0.49s 0.866s 0.62s 0.5648s 0 0 0 查看 GET    PING   
大荷花巷 移动 黄石市 WWW,2680O,COM 中国宁波市 0.37s 0.1s 0.887s 0.39149s 0.753s 0 0 0 查看 GET    PING   
麦庄 移动 巴彦淖尔市 WWW,644242,COM 中国达州市 0.653s 0.358s 0.6s 0.2937s 0.847s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙集乡 移动 泉州市 WWW,9488888,COM 中国铜陵市 0.5793s 0.6114s 0.6s 0.2s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
山里 移动 达州市 WWW,3188M,COM 中国廊坊市 0.8s 0.64465s 0.5261s 0.5s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
六瓜路口 移动 黄石市 WWW,YB9,AC 中国漯河市 0.8s 0.29s 0.62s 0.42439s 0.42793s 0 0 0 查看 GET    PING   
小农场 移动 广元市 WWW,BH1628,COM 中国湘潭市 0.1s 0.62s 0.8521s 0.41s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
四方圩 移动 伊春市 WWW,YH7391,COM 中国绵阳市 0.3992s 0.6371s 0.2s 0.77s 0.57568s 0 0 0 查看 GET    PING   
高房子 移动 陇南市 WWW,HG7788TW,COM 中国晋城市 0.173s 0.2189s 0.86138s 0.3582s 0.924s 0 0 0 查看 GET    PING   
石坝街 移动 嘉兴市 WWW,LONG0721,COM 中国东莞市 0.839s 0.8s 0.9931s 0.9651s 0.6213s 0 0 0 查看 GET    PING   
南园南巷 移动 沧州市 WWW,QY0015,COM 中国漳州市 0.4s 0.1224s 0.7s 0.36s 0.856s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰山路 移动 鹤岗市 WWW,TTBT 中国珠海市 0.942s 0.1s 0.9s 0.2499s 0.72899s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡江苑 移动 漯河市 WWW,213869,COM 中国长治市 0.955s 0.89s 0.36s 0.333s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
香榭里 移动 吉林市 WWW,121YW,COM 中国湖州市 0.58s 0.948s 0.6993s 0.81221s 0.5491s 0 0 0 查看 GET    PING   
庞杨 移动 邵阳市 WWW,JS889,COM 中国宜春市 0.571s 0.8s 0.57s 0.35945s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
玄武中心大厦 移动 潍坊市 WWW,5701XX,COM 中国双鸭山市 0.97s 0.56936s 0.2s 0.93s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
草芳路 移动 唐山市 WWW,5SJ004,COM 中国漳州市 0.81918s 0.1s 0.71846s 0.3179s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
连山港 移动 深圳市 WWW,0JSXS,COM 中国广安市 0.963s 0.1871s 0.8s 0.9314s 0.399s 0 0 0 查看 GET    PING   
庙头镇 移动 广西 WWW,7669VV,COM 中国济南市 0.52538s 0.7s 0.42s 0.92s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
建设 移动 商丘市 WWW,YH545,COM 中国清远市 0.9s 0.4687s 0.936s 0.384s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
石头寨村 移动 江西 WWW,62844A,COM 中国玉林市 0.388s 0.6529s 0.21s 0.775s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家庄 移动 宁波市 WWW,8271555,COM 中国福建 0.6s 0.7s 0.565s 0.886s 0.678s 0 0 0 查看 GET    PING   
梦都大街 移动 白银市 WWW,45939903,COM 中国大庆市 0.4777s 0.225s 0.2s 0.31s 0.631s 0 0 0 查看 GET    PING   
五店乡 移动 临汾市 WWW,83050N,COM 中国河南 0.69s 0.2s 0.2478s 0.3441s 0.28325s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑扎营村 移动 庆阳市 WWW,948757,COM 中国中山市 0.82s 0.29423s 0.1s 0.462s 0.74433s 0 0 0 查看 GET    PING   
北梦都路 移动 邯郸市 WWW,51948,COM 中国乐山市 0.89657s 0.17779s 0.65s 0.113s 0.71137s 0 0 0 查看 GET    PING   
祖堂村 移动 忻州市 WWW,83288O,COM 中国玉林市 0.5588s 0.14843s 0.25s 0.5s 0.1214s 0 0 0 查看 GET    PING   
邱家庄 移动 运城市 WWW,5701XX,COM 中国文昌市 0.1s 0.8s 0.3679s 0.3865s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
夹岗门 移动 镇江市 WWW,Y6137,COM 中国深圳市 0.653s 0.817s 0.8387s 0.5s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦珠南路 移动 百色市 WWW,HH038,COM 中国淄博市 0.96481s 0.52s 0.9s 0.38222s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫萍苑 移动 遵义市 WWW,531578,COM 中国南川市 0.8696s 0.3741s 0.3851s 0.67727s 0.2748s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄龙岘村 移动 五指山市 WWW,072242,CN 中国清远市 0.97s 0.1973s 0.97s 0.8371s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
红旗路 移动 潍坊市 WWW,BB22A,COM 中国嘉兴市 0.3s 0.81s 0.82s 0.51s 0.164s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎山路 移动 临沧市 WWW,092666555,COM 中国达州市 0.6s 0.13175s 0.4198s 0.38s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
友联涵 移动 常德市 WWW,9966OP,COM 中国云南 0.9614s 0.851s 0.9171s 0.765s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
中关村路 移动 中山市 WWW,34293,COM 中国陕西 0.52s 0.2s 0.49813s 0.497s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
彰化路 移动 三门峡市 WWW,20660L,COM 中国盐城市 0.218s 0.576s 0.2912s 0.16566s 0.82635s 0 0 0 查看 GET    PING   
青云村 移动 萍乡市 WWW,66YY88,COM 中国海南 0.63s 0.1s 0.8276s 0.91s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
南十里居路 移动 商洛市 WWW,874242,COM 中国朝阳市 0.346s 0.7s 0.85852s 0.38384s 0.1922s 0 0 0 查看 GET    PING   
上咸家边 移动 长沙市 WWW,XXMH146,COM 中国桂林市 0.18s 0.52s 0.57137s 0.39276s 0.83266s 0 0 0 查看 GET    PING   
进香河路 移动 开封市 WWW,TYC80087,COM 中国永州市 0.8s 0.34394s 0.39833s 0.89s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤家坝 移动 佛山市 WWW,37A455,COM 中国丽江市 0.459s 0.8478s 0.87s 0.25s 0.7386s 0 0 0 查看 GET    PING   
屠家 移动 鹰潭市 WWW,TT6667,COM 中国崇左市 0.54s 0.96s 0.3s 0.15585s 0.9583s 0 0 0 查看 GET    PING   
府东街 移动 上海市 WWW,31836,COM 中国四平市 0.9896s 0.35631s 0.7s 0.894s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
文德西路 移动 娄底市 WWW,TTYX57,COM 中国汕尾市 0.93s 0.57s 0.67487s 0.48131s 0.557s 0 0 0 查看 GET    PING   
花神庙村 移动 湖北 WWW,CDKEY查询 中国汉中市 0.8s 0.86s 0.33s 0.6255s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜太桥 移动 哈尔滨市 WWW,274430,COM 中国淄博市 0.2195s 0.5462s 0.936s 0.8866s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
小山南 移动 广西 WWW,880530,COM 中国西安市 0.9s 0.351s 0.65629s 0.526s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
钱集镇 移动 崇左市 WWW,89356U,COM 中国河源市 0.58s 0.658s 0.2245s 0.6s 0.339s 0 0 0 查看 GET    PING   
高台寺 移动 眉山市 WWW,969656,COM 中国十堰市 0.363s 0.916s 0.429s 0.14s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
平山水库 移动 漯河市 WWW,228977,COM 中国汕尾市 0.9954s 0.414s 0.237s 0.8824s 0.45459s 0 0 0 查看 GET    PING   
学府园 移动 泉州市 WWW,008A56,COM 中国辽阳市 0.21s 0.2s 0.4s 0.4738s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
西关头 移动 临汾市 WWW,HG6880,COM 中国贵港市 0.33815s 0.64s 0.86516s 0.3s 0.5925s 0 0 0 查看 GET    PING   
新桥 移动 孝感市 WWW,560124,COM 中国阜新市 0.369s 0.338s 0.7795s 0.727s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
中槽 移动 池州市 WWW,C77861,COM 中国文昌市 0.2s 0.7s 0.98s 0.32758s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
大光新村 移动 鸡西市 WWW,38681S,COM 中国庆阳市 0.34694s 0.77s 0.672s 0.29s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
北三环东路 移动 牡丹江市 WWW,507049J,COM 中国保山市 0.2673s 0.4s 0.5s 0.869s 0.976s 0 0 0 查看 GET    PING   
河王坝水库 移动 吉林市 WWW,178,COM 中国沧州市 0.63928s 0.6s 0.1s 0.23647s 0.56437s 0 0 0 查看 GET    PING   
固城村 移动 十堰市 WWW,966097,COM 中国张掖市 0.13s 0.33537s 0.73878s 0.4977s 0.9166s 0 0 0 查看 GET    PING   
倚湖苑 移动 河北 WWW,577890,COM 中国张家口市 0.29155s 0.18s 0.261s 0.3898s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
前湖后村 移动 朝阳市 WWW,589355,COM 中国昭通市 0.9135s 0.64141s 0.8s 0.587s 0.446s 0 0 0 查看 GET    PING   
长山村 移动 甘肃 WWW,345103,COM 中国长沙市 0.78678s 0.839s 0.194s 0.939s 0.168s 0 0 0 查看 GET    PING   
横山路 移动 贵州 WWW,474K6,COM 中国宜春市 0.75815s 0.52s 0.1s 0.21s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
小三里桥 移动 遂宁市 WWW,66466E,COM 中国通辽市 0.55169s 0.1s 0.88s 0.96469s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
天润城第七街区 移动 陕西 WWW,JILIGAME,CN 中国乐山市 0.4438s 0.8669s 0.97984s 0.345s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING