WWW,HY258,COM| WWW,9980,COM| WWW,Y1606,COM| WWW,556467,COM| WWW,7344400,COM| WWW,74333C,COM| WWW,868356,COM| WWW,949261,COM| WWW,ZBJ555,COM| WWW,86087H,COM| WWW,51288K,COM| WWW,3983172,COM| WWW,MBTY178,COM| WWW,665518,COM| WWW,0668178,COM| WWW,668Z6,COM| WWW,80991144,COM| WWW,GC056,CON| WWW,AM41155U,COM| WWW,7078890,CO| WWW,14444P,COM| WWW,86662,COM| WWW,5583,COM| WWW,295895,COM| WWW,008074,COM| WWW,BMW0446,COM| WWW,42927P,COM| WWW,A53330,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
4个点7168229479 46511314134912978319/s22 
礼土 移动 乌兰察布市 WWW,717CN 中国邯郸市 0.47855s 0.8s 0.8s 0.25723s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
后肖路 移动 辽宁 WWW,334XPJ,COM 中国吉林市 0.1127s 0.7835s 0.1664s 0.3s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨树南路 移动 琼海市 WWW,888884W,COM 中国银川市 0.78s 0.87439s 0.7797s 0.17s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
河埂 移动 湖南 WWW,4849891,COM 中国昭通市 0.232s 0.919s 0.9s 0.9887s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫愁路二六五巷 移动 九江市 WWW,29886D,COM 中国荷泽市 0.3594s 0.1952s 0.47s 0.148s 0.99545s 0 0 0 查看 GET    PING   
文心街 移动 贵港市 WWW,HE338,COM 中国金华市 0.582s 0.339s 0.1s 0.23s 0.279s 0 0 0 查看 GET    PING   
剑兰花舍 移动 南平市 WWW,48222111,COM 中国茂名市 0.6762s 0.211s 0.7853s 0.75921s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
曾槽坊 移动 周口市 WWW,4559M,COM 中国朔州市 0.5462s 0.22s 0.9754s 0.48414s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
凯旋大街 移动 福州市 WWW,WANLI00,COM 中国新乡市 0.23411s 0.9239s 0.18s 0.8s 0.186s 0 0 0 查看 GET    PING   
西河沿 移动 包头市 WWW,3353330,COM 中国清远市 0.579s 0.293s 0.82s 0.46514s 0.99467s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛岗村 移动 松原市 WWW,JINBO25,COM 中国金昌市 0.596s 0.982s 0.19616s 0.64839s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
小胶巷 移动 朝阳市 WWW,8FF009,COM 中国承德市 0.45294s 0.49787s 0.361s 0.22s 0.75587s 0 0 0 查看 GET    PING   
响水桥 移动 巢湖市 WWW,122859,COM 中国贵阳市 0.7174s 0.882s 0.2s 0.6592s 0.85746s 0 0 0 查看 GET    PING   
清江河 移动 丽水市 WWW,LAOK999,COM 中国临沂市 0.14s 0.6s 0.198s 0.4s 0.8858s 0 0 0 查看 GET    PING   
高家边 移动 呼伦贝尔市 WWW,W77115,COM 中国湖南 0.5277s 0.4s 0.37s 0.4218s 0.754s 0 0 0 查看 GET    PING   
管家桥 移动 咸阳市 WWW,41518,COM 中国天津市 0.11996s 0.9782s 0.4s 0.393s 0.9661s 0 0 0 查看 GET    PING   
阊门西街 移动 宜宾市 WWW,09727,CN 中国鸡西市 0.61863s 0.99s 0.354s 0.15146s 0.147s 0 0 0 查看 GET    PING   
鑫庭雅苑 移动 济宁市 WWW,AIYING29,COM 中国曲靖市 0.21s 0.82146s 0.51s 0.49535s 0.8793s 0 0 0 查看 GET    PING   
观音村 移动 景德镇市 WWW,HGX21088,CON 中国阜阳市 0.81s 0.68368s 0.624s 0.17685s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
德胜 移动 南昌市 WWW,1446O,COM 中国泰安市 0.33617s 0.2962s 0.212s 0.7s 0.479s 0 0 0 查看 GET    PING   
柯郑 移动 郴州市 WWW,YOUFA801,COM 中国吉林市 0.83s 0.896s 0.2s 0.133s 0.69445s 0 0 0 查看 GET    PING   
狗耳巷二十二巷 移动 济宁市 WWW,2387463,COM 中国贺州市 0.63643s 0.71264s 0.24145s 0.359s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
宫门口 移动 阜阳市 WWW,46945,CC 中国辽源市 0.8634s 0.24478s 0.77s 0.61285s 0.78768s 0 0 0 查看 GET    PING   
象山路 移动 仙桃市 WWW,BAOGE5,COM 中国淄博市 0.162s 0.72s 0.166s 0.3s 0.21798s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛家岗 移动 湘潭市 WWW,5823X,COM 中国吕梁市 0.9s 0.35s 0.4s 0.4825s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
薛庄 移动 晋中市 WWW,1591339,COM 中国柳州市 0.9847s 0.1627s 0.1s 0.62s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
中南银行 移动 安徽 WWW,56189A,COM 中国铁岭市 0.66s 0.8s 0.918s 0.35628s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛江花苑 移动 鹤岗市 WWW,7743JS,COM 中国怀化市 0.41s 0.918s 0.2s 0.762s 0.819s 0 0 0 查看 GET    PING   
万吉路 移动 新乡市 WWW,951941,COM 中国三明市 0.24998s 0.56s 0.2s 0.9s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
北三环中路 移动 三明市 WWW,20071119,COM 中国资阳市 0.5s 0.42s 0.39s 0.45s 0.78888s 0 0 0 查看 GET    PING   
南昌路 移动 平凉市 WWW,917576,COM 中国鹤岗市 0.498s 0.35294s 0.9966s 0.4s 0.2415s 0 0 0 查看 GET    PING   
长乐路 移动 通化市 WWW,LONG187,COM 中国雅安市 0.5933s 0.11143s 0.99547s 0.19972s 0.4984s 0 0 0 查看 GET    PING   
土门子 移动 巴彦淖尔市 WWW,TBVIP159,COM 中国盘锦市 0.52884s 0.683s 0.845s 0.5s 0.55174s 0 0 0 查看 GET    PING   
清河新寓 移动 张掖市 WWW,GG474,CC 中国贵州 0.259s 0.69s 0.1556s 0.28s 0.331s 0 0 0 查看 GET    PING   
陶园巷 移动 张家界市 WWW,609XY,COM 中国开封市 0.47s 0.298s 0.39s 0.54s 0.68568s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰达新寓 移动 盐城市 WWW,8013VIP3,COM 中国荆州市 0.91s 0.18s 0.496s 0.9s 0.7639s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈庄 移动 镇江市 WWW,M9611,COM 中国青海 0.6598s 0.6s 0.7713s 0.1928s 0.4532s 0 0 0 查看 GET    PING   
富丰路 移动 秦皇岛市 WWW,438080,COM 中国衡阳市 0.49518s 0.77294s 0.3866s 0.6178s 0.329s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘葛村 移动 吉林市 WWW,5651E,COM 中国成都市 0.74186s 0.7556s 0.48477s 0.234s 0.863s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴达广场 移动 六安市 WWW,WNS903,COM 中国鞍山市 0.1s 0.816s 0.48s 0.8s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦新路 移动 宁德市 WWW,15399C,COM 中国阜新市 0.26s 0.51s 0.67312s 0.215s 0.47512s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁路中街 移动 沈阳市 WWW,CP9156,COM 中国荷泽市 0.6361s 0.7676s 0.322s 0.895s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙鹤门南街 移动 定西市 WWW,68954,CN 中国江津市 0.549s 0.56s 0.833s 0.29s 0.24849s 0 0 0 查看 GET    PING   
陵村 移动 黑河市 WWW,315648,CC 中国阜阳市 0.11283s 0.447s 0.51765s 0.9s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
锁石村 移动 巢湖市 WWW,APP3559,COM 中国朔州市 0.89s 0.5443s 0.17s 0.69379s 0.4276s 0 0 0 查看 GET    PING   
金岭新村 移动 鸡西市 WWW,HG09789,COM 中国海南 0.29123s 0.944s 0.14s 0.44558s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
东头村 移动 保定市 WWW,4446455,COM 中国鹰潭市 0.4s 0.77333s 0.9s 0.6s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
养家庄 移动 东营市 WWW,106TV,COM 中国咸宁市 0.87s 0.7s 0.826s 0.2537s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
西汤村 移动 怀化市 WWW,VEEE359,VIP 中国本溪市 0.3814s 0.2s 0.67942s 0.6529s 0.22594s 0 0 0 查看 GET    PING   
德润里 移动 眉山市 WWW,44515Q,COM 中国贵阳市 0.65s 0.276s 0.93s 0.2s 0.2339s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙庄村 移动 福州市 WWW,923071,COM 中国眉山市 0.95338s 0.724s 0.75s 0.3s 0.567s 0 0 0 查看 GET    PING   
中市 移动 长春市 WWW,PICTRIEV 中国南京市 0.1522s 0.56351s 0.196s 0.93s 0.448s 0 0 0 查看 GET    PING   
新城科技大厦 移动 绍兴市 WWW,5966,COM 中国白银市 0.8s 0.3645s 0.2663s 0.63s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸡鸣寺 移动 漯河市 WWW,34670099,COM 中国四川 0.6s 0.15s 0.8s 0.257s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
钱仓村 移动 亳州市 WWW,28168CP11,COM 中国白山市 0.2111s 0.457s 0.546s 0.23648s 0.538s 0 0 0 查看 GET    PING   
金庄 移动 莱芜市 WWW,446548,COM 中国襄樊市 0.9489s 0.14779s 0.3s 0.91s 0.5527s 0 0 0 查看 GET    PING   
武夷路 移动 太原市 WWW,IP8 中国武汉市 0.6s 0.8685s 0.769s 0.3827s 0.8356s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉兆花园 移动 双鸭山市 WWW,199507,COM 中国芜湖市 0.177s 0.8735s 0.71s 0.478s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
草塘丁 移动 西宁市 WWW,SH3838,COM 中国铁岭市 0.1s 0.945s 0.74s 0.89s 0.1278s 0 0 0 查看 GET    PING   
联慧路 移动 定西市 WWW,476668,COM 中国乐山市 0.314s 0.1692s 0.9s 0.45s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜利西路 移动 苏州市 WWW,886,SB 中国曲靖市 0.45772s 0.96s 0.867s 0.997s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
大营万 移动 茂名市 WWW,1388560,CON 中国四川 0.6849s 0.513s 0.83s 0.2s 0.51332s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈洼 移动 陕西 WWW,82429,CN 中国兰州市 0.7439s 0.66348s 0.91974s 0.91s 0.513s 0 0 0 查看 GET    PING   
城北路 移动 北京市 WWW,8048HD,COM 中国资阳市 0.3s 0.32s 0.616s 0.72s 0.3911s 0 0 0 查看 GET    PING   
青岛新村 移动 亳州市 WWW,W6808,COM 中国聊城市 0.4s 0.9s 0.32s 0.653s 0.2858s 0 0 0 查看 GET    PING   
御湖国际公寓 移动 哈尔滨市 WWW,634112,COM 中国宜昌市 0.34417s 0.73s 0.1642s 0.44s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
四牌楼街道办事处 移动 十堰市 WWW,659958,COM 中国白山市 0.3s 0.9881s 0.2537s 0.95879s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
上村梁 移动 湛江市 WWW,237004,COM 中国济南市 0.25s 0.56739s 0.39s 0.7852s 0.63812s 0 0 0 查看 GET    PING   
翰林苑 移动 黄石市 WWW,XP622,COM 中国安顺市 0.8476s 0.46574s 0.728s 0.34s 0.26213s 0 0 0 查看 GET    PING   
百家湖花园 移动 重庆市 WWW,KANBB 中国孝感市 0.963s 0.896s 0.5527s 0.9821s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
钱家菜地 移动 遂宁市 WWW,73519,CC 中国淮安市 0.25s 0.67s 0.78s 0.4982s 0.672s 0 0 0 查看 GET    PING   
南新园东路 移动 韶关市 WWW,XX33H,COM 中国白城市 0.95s 0.618s 0.52486s 0.763s 0.539s 0 0 0 查看 GET    PING   
万安村 移动 辽源市 WWW,342421,COM 中国鄂尔多斯市 0.7s 0.87s 0.3s 0.98s 0.714s 0 0 0 查看 GET    PING   
临河镇 移动 荆门市 WWW,2004A,COM 中国西宁市 0.11s 0.67s 0.65s 0.85s 0.14639s 0 0 0 查看 GET    PING   
青远桥 移动 贺州市 WWW,B406,COM 中国榆林市 0.98s 0.6s 0.22s 0.44724s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
惠达路 移动 桂林市 WWW,DF395,CC 中国泸州市 0.63s 0.889s 0.498s 0.3167s 0.951s 0 0 0 查看 GET    PING   
新光村 移动 山东 WWW,YABO800,COM 中国鹤岗市 0.5851s 0.6945s 0.16s 0.434s 0.1938s 0 0 0 查看 GET    PING   
陵园村 移动 新乡市 WWW,99402,COM 中国淮安市 0.4s 0.66s 0.3s 0.6s 0.4342s 0 0 0 查看 GET    PING   
红山动物园站 移动 万宁市 WWW,91BASHANG,COM 中国儋州市 0.6111s 0.2929s 0.53724s 0.8283s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
通扬桥 移动 张家口市 WWW,KF9277,COM 中国漯河市 0.9783s 0.79s 0.27s 0.76s 0.343s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家 移动 定西市 WWW,X5007,CON 中国庆阳市 0.436s 0.97s 0.7697s 0.3s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
大埂 移动 青岛市 WWW,YB643,COM 中国甘肃 0.6s 0.58298s 0.338s 0.5s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁窗棂 移动 琼海市 WWW,10008,COM 中国百色市 0.5352s 0.526s 0.53s 0.6s 0.727s 0 0 0 查看 GET    PING   
石桥西村 移动 肇庆市 WWW,PK7711,COM 中国临沂市 0.57711s 0.3s 0.52232s 0.31444s 0.8155s 0 0 0 查看 GET    PING   
陶吴镇 移动 张掖市 WWW,HY4411,COM 中国宜宾市 0.5277s 0.42s 0.3s 0.64534s 0.6412s 0 0 0 查看 GET    PING   
山东村 移动 广元市 WWW,468140,COM 中国天津市 0.4s 0.574s 0.46s 0.52255s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大牛道巷 移动 贵港市 WWW,5979LLL,COM 中国汉中市 0.89514s 0.883s 0.7438s 0.1s 0.145s 0 0 0 查看 GET    PING   
九里埂 移动 赣州市 WWW,E21148,COM 中国白山市 0.22s 0.2s 0.69s 0.9s 0.21388s 0 0 0 查看 GET    PING