WWW,A38668,COM| WWW,3946111,COM| WWW,5979,IO| WWW,850098,COM| WWW,DRIVERSUFO,COM| WWW,QY474,COM| WWW,MGYUN,SITE| WWW,TT6667,COM| WWW,8271555,COM| WWW,569AX,COM| WWW,H6620,COM| WWW,YB0426,COM| WWW,DDWT108,COM| WWW,8062LL,COM| WWW,107283,COM| WWW,INSKEEPER| WWW,AITIYU114,COM| WWW,LEHU1158,COM| WWW,W6532,COM| WWW,F990,COM| WWW,948406,COM| WWW,CC715,COM| WWW,2061A1,COM| WWW,180216,COM| WWW,18123Y,COM| WWW,YH1026,COM| WWW,116586,COM| WWW,3644YH,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
33个点826471812281 65339281459642135723/s342 
太瓷三桥 移动 乌海市 WWW,RRR3356,COM 中国咸宁市 0.61835s 0.64s 0.428s 0.48778s 0.532s 0 0 0 查看 GET    PING   
罗溪 移动 渭南市 WWW,12118I,COM 中国蚌埠市 0.75s 0.978s 0.176s 0.7s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
贡园 移动 舟山市 WWW,2JQ,COM 中国榆林市 0.2s 0.9266s 0.72s 0.25897s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
金牛村 移动 福建 WWW,036778,COM 中国沧州市 0.96s 0.3s 0.989s 0.8955s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥头村 移动 怀化市 WWW,868690,COM 中国石家庄市 0.46s 0.9s 0.28s 0.57s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
柴武山 移动 揭阳市 WWW,27855ZR,COM 中国思茅市 0.39117s 0.92s 0.39739s 0.9s 0.6367s 0 0 0 查看 GET    PING   
放牛山 移动 四川 WWW,GSQYSZ,COM 中国德阳市 0.34s 0.9846s 0.28934s 0.8s 0.1759s 0 0 0 查看 GET    PING   
琵琶巷 移动 深圳市 WWW,9974L,COM 中国四平市 0.5447s 0.92s 0.1s 0.164s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
东余 移动 无锡市 WWW,1056T,COM 中国广东 0.631s 0.47s 0.85s 0.6s 0.6463s 0 0 0 查看 GET    PING   
永新巷 移动 珠海市 WWW,0566Q,CC 中国榆林市 0.6221s 0.24s 0.6s 0.17s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
海达维修站 移动 衡水市 WWW,6771Y,COM 中国本溪市 0.78335s 0.4938s 0.41295s 0.426s 0.888s 0 0 0 查看 GET    PING   
七北路 移动 来宾市 WWW,YB9669,COM 中国赤峰市 0.17473s 0.96364s 0.49869s 0.83226s 0.48579s 0 0 0 查看 GET    PING   
深圳市 移动 江津市 WWW,YOUFA875,COM 中国鹤壁市 0.29745s 0.5s 0.3s 0.339s 0.23215s 0 0 0 查看 GET    PING   
忠信里 移动 嘉峪关市 WWW,230B,TV 中国柳州市 0.42922s 0.3s 0.896s 0.47124s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
祠堂巷十三村 移动 海南 WWW,KELE22,COM 中国邯郸市 0.79s 0.8s 0.317s 0.5569s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
忏经楼 移动 达州市 WWW,782376,COM 中国襄樊市 0.7s 0.3635s 0.1s 0.1198s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
杏林新村 移动 商洛市 WWW,QY0015,COM 中国娄底市 0.9s 0.623s 0.3173s 0.84943s 0.387s 0 0 0 查看 GET    PING   
横山嘴 移动 襄樊市 WWW,BET383,VIP 中国金昌市 0.529s 0.33s 0.39928s 0.752s 0.97998s 0 0 0 查看 GET    PING   
肖家巷 移动 佛山市 WWW,9826329,COM 中国辽源市 0.985s 0.57s 0.858s 0.667s 0.355s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨晏桥 移动 银川市 WWW,BH1550,COM 中国金昌市 0.38659s 0.64389s 0.6346s 0.95s 0.43148s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁树 移动 常州市 WWW,43651,COM 中国乌海市 0.4s 0.7s 0.2s 0.5486s 0.459s 0 0 0 查看 GET    PING   
雄州东路 移动 南宁市 WWW,12023,NET 中国盐城市 0.3s 0.77s 0.5516s 0.712s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
西安路 移动 三门峡市 WWW,55300H,COM 中国宁波市 0.336s 0.6s 0.864s 0.57844s 0.1789s 0 0 0 查看 GET    PING   
崇业路 移动 梧州市 WWW,14505W,CON 中国朔州市 0.935s 0.131s 0.2s 0.33629s 0.9822s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河南路 移动 贵州 WWW,LB286,COM 中国永川市 0.1s 0.9428s 0.25s 0.99324s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
西向花 移动 南充市 WWW,160191,COM 中国南充市 0.1694s 0.41s 0.632s 0.1867s 0.189s 0 0 0 查看 GET    PING   
华富园 移动 乌海市 WWW,33AGCP,COM 中国太原市 0.53s 0.24s 0.724s 0.81118s 0.61174s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴丰大道 移动 亳州市 WWW,9948N,COM 中国抚顺市 0.59289s 0.11s 0.956s 0.1s 0.158s 0 0 0 查看 GET    PING   
状元埂 移动 江西 WWW,BOB3168,COM 中国浙江 0.4932s 0.2975s 0.99872s 0.67412s 0.632s 0 0 0 查看 GET    PING   
四眼井 移动 珠海市 WWW,LONG8233,COM 中国抚顺市 0.539s 0.246s 0.129s 0.31283s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
七里土干 移动 滁州市 WWW,TYC88789,COM 中国吕梁市 0.35111s 0.88956s 0.3115s 0.5817s 0.5212s 0 0 0 查看 GET    PING   
顶山镇 移动 周口市 WWW,66332X,COM 中国德州市 0.5794s 0.67s 0.6237s 0.7s 0.345s 0 0 0 查看 GET    PING   
芦席营桥 移动 铜川市 WWW,DDDD32,COM 中国周口市 0.4693s 0.76s 0.639s 0.8679s 0.7614s 0 0 0 查看 GET    PING   
家园西路 移动 宁波市 WWW,QWH1,APP 中国佛山市 0.829s 0.4264s 0.91512s 0.2842s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
双石鼓 移动 六盘水市 WWW,QPJJM,CN 中国吕梁市 0.4536s 0.8s 0.2s 0.1441s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
中华西巷 移动 来宾市 WWW,AG89106,COM 中国广州市 0.9s 0.9s 0.787s 0.37918s 0.457s 0 0 0 查看 GET    PING   
和尚岘 移动 湖南 WWW,PJ1485,COM 中国威海市 0.49s 0.8291s 0.224s 0.138s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
山东会馆 移动 肇庆市 WWW,TBVIP196,COM 中国南京市 0.2s 0.8823s 0.9s 0.17944s 0.8585s 0 0 0 查看 GET    PING   
小市新村 移动 三门峡市 WWW,1591YYYY,COM 中国昆明市 0.82374s 0.1589s 0.988s 0.5851s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
京顺路 移动 东方市 WWW,880530,COM 中国宿迁市 0.2s 0.74998s 0.19s 0.157s 0.36586s 0 0 0 查看 GET    PING   
大圣乡 移动 六安市 WWW,20809D,COM 中国岳阳市 0.78599s 0.67669s 0.17s 0.13s 0.85239s 0 0 0 查看 GET    PING   
二甲庄 移动 莱芜市 WWW,WILLIAMHILL,COM 中国河北 0.13285s 0.6s 0.15936s 0.7s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
贵都花园 移动 安徽 WWW,98644,COM 中国雅安市 0.11s 0.955s 0.47s 0.42s 0.5976s 0 0 0 查看 GET    PING   
牛屎山 移动 丽江市 WWW,926048,COM 中国巢湖市 0.26s 0.1s 0.27225s 0.445s 0.43629s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙塘庵村 移动 三亚市 WWW,VIP68996,COM 中国淄博市 0.58s 0.44218s 0.39s 0.7s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
石观音 移动 遂宁市 WWW,602628,COM 中国新余市 0.86s 0.1244s 0.96754s 0.42s 0.36268s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤台南路 移动 荷泽市 WWW,YL845,COM 中国衡水市 0.16s 0.59637s 0.1899s 0.2s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
南秀村 移动 辽宁 WWW,EX999,COM 中国怀化市 0.831s 0.18689s 0.1497s 0.5541s 0.538s 0 0 0 查看 GET    PING   
奋斗村 移动 连云港市 WWW,JS1247,COM 中国长春市 0.2s 0.29s 0.95s 0.954s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
北平路 移动 四川 WWW,1331ZZ,COM 中国庆阳市 0.4s 0.9934s 0.3322s 0.9s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
官塘 移动 临汾市 WWW,V2041,COM 中国百色市 0.3s 0.7988s 0.3521s 0.22s 0.58511s 0 0 0 查看 GET    PING   
西头 移动 黄冈市 WWW,56563C,COM 中国宣城市 0.7s 0.17s 0.3625s 0.69748s 0.484s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝燕北路 移动 武威市 WWW,JIU111,NET 中国宜宾市 0.59395s 0.5255s 0.137s 0.73737s 0.7239s 0 0 0 查看 GET    PING   
长治里 移动 宁德市 WWW,973920,COM 中国遵义市 0.856s 0.311s 0.4941s 0.149s 0.3326s 0 0 0 查看 GET    PING   
姚庄 移动 盐城市 WWW,458155,CON 中国宜宾市 0.7215s 0.479s 0.2661s 0.8694s 0.639s 0 0 0 查看 GET    PING   
牛鼻桥 移动 新余市 WWW,XPJ55657,COM 中国朝阳市 0.666s 0.3481s 0.28s 0.471s 0.458s 0 0 0 查看 GET    PING   
群英南街八巷 移动 齐齐哈尔市 WWW,HG7078,COM 中国海口市 0.157s 0.18964s 0.53s 0.5934s 0.978s 0 0 0 查看 GET    PING   
红桃山 移动 商丘市 WWW,BOB3625,COM 中国常德市 0.17786s 0.56925s 0.49s 0.68775s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坊镇 移动 朝阳市 WWW,VWIN010,COM 中国北海市 0.519s 0.73s 0.466s 0.2827s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
镜春路 移动 海口市 WWW,85SSH,COM 中国武威市 0.4s 0.6s 0.8s 0.563s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家岗 移动 池州市 WWW,00770055,COM 中国孝感市 0.84925s 0.488s 0.61129s 0.24s 0.538s 0 0 0 查看 GET    PING   
大余所 移动 嘉兴市 WWW,989877O,COM 中国衡阳市 0.51s 0.291s 0.1s 0.8931s 0.227s 0 0 0 查看 GET    PING   
苜军路 移动 平顶山市 WWW,405,NET 中国鄂尔多斯市 0.49s 0.61559s 0.39131s 0.4s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴达新寓二村 移动 咸宁市 WWW,335MSC,COM 中国咸阳市 0.3s 0.76s 0.21948s 0.24959s 0.865s 0 0 0 查看 GET    PING   
小河口 移动 呼和浩特市 WWW,XB6555,COM 中国贺州市 0.1s 0.95456s 0.51s 0.534s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉瑞山庄 移动 辽宁 WWW,160631,COM 中国鹤壁市 0.73629s 0.9542s 0.3461s 0.468s 0.28845s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家湾 移动 阳泉市 WWW,9JJXX,COM 中国葫芦岛市 0.2398s 0.21958s 0.399s 0.493s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
慕慈里 移动 太原市 WWW,AD235,COM 中国新乡市 0.3734s 0.56s 0.95893s 0.2696s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
花家庄 移动 五指山市 WWW,855656,COM 中国崇左市 0.5s 0.8s 0.63312s 0.515s 0.3933s 0 0 0 查看 GET    PING   
宫巷 移动 铜陵市 WWW,NA886C,COM 中国河南 0.23s 0.46114s 0.75s 0.89s 0.58134s 0 0 0 查看 GET    PING   
金顶路 移动 晋城市 WWW,975132,COM 中国枣庄市 0.2s 0.8s 0.28861s 0.579s 0.32732s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰冯路 移动 商洛市 WWW,5596DAOHANG,COM 中国怀化市 0.9s 0.771s 0.86s 0.82989s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
雄风路 移动 绵阳市 WWW,ZXDA,NET 中国桂林市 0.48473s 0.1171s 0.22398s 0.7s 0.3242s 0 0 0 查看 GET    PING   
瀛洲湾花园 移动 南昌市 WWW,VNSR289,COM 中国邵阳市 0.8s 0.6s 0.4s 0.2393s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡家山头 移动 日照市 WWW,ELC9999,COM 中国东方市 0.66834s 0.2647s 0.71275s 0.727s 0.91561s 0 0 0 查看 GET    PING   
上河街 移动 阳江市 WWW,9519666,COM 中国五指山市 0.13215s 0.6126s 0.521s 0.66234s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
小二村 移动 赤峰市 WWW,720373,COM 中国宝鸡市 0.1s 0.89s 0.96667s 0.2274s 0.484s 0 0 0 查看 GET    PING   
韦社 移动 六安市 WWW,00KK940,COM 中国晋城市 0.2s 0.77s 0.5s 0.186s 0.23766s 0 0 0 查看 GET    PING   
四圣堂 移动 资阳市 WWW,9789,COM 中国武汉市 0.83s 0.7s 0.123s 0.58534s 0.172s 0 0 0 查看 GET    PING   
蓝水苑 移动 娄底市 WWW,HXC07,COM 中国南充市 0.83s 0.4s 0.7s 0.4s 0.981s 0 0 0 查看 GET    PING   
堂子巷 移动 青岛市 WWW,QWH15,APP 中国金昌市 0.4s 0.3s 0.3s 0.9s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
花园乡 移动 商丘市 WWW,22280,COM 中国呼伦贝尔市 0.39188s 0.29s 0.2s 0.4s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
于家岗 移动 济宁市 WWW,332199,COM 中国宣城市 0.7517s 0.3477s 0.2s 0.97997s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家板跳 移动 金华市 WWW,GG160,CC 中国辽阳市 0.469s 0.29992s 0.4s 0.5s 0.829s 0 0 0 查看 GET    PING   
邓府巷 移动 洛阳市 WWW,032007,COM 中国西安市 0.2s 0.7s 0.7785s 0.36493s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
大阳沟 移动 枣庄市 WWW,3893Y,COM 中国盐城市 0.5s 0.67899s 0.4957s 0.45677s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨皮凹 移动 湘潭市 WWW,XPJ798,COM 中国佛山市 0.82596s 0.7s 0.7s 0.3s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
道长巷 移动 周口市 WWW,LC3535,COM 中国淮安市 0.3s 0.11s 0.5s 0.23978s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING