WWW,914759,COM| WWW,033916,COM| WWW,2021008,COM| WWW,SBC6,CC| WWW,31CAO,COM| WWW,QIFA795,COM| WWW,602875,COM| WWW,345DHY,COM| WWW,D0107,COM| WWW,HG9584,COM| WWW,BH1564,COM| WWW,J3110,COM| WWW,M6DD,COM| WWW,170889,CON| WWW,7945327,COM| WWW,CP90037,COM| WWW,8026R,COM| WWW,66662094,COM| WWW,C25,NET| WWW,QY302,COM| WWW,QAZ1709,COM| WWW,TTSY08,COM| WWW,186687,COM| WWW,DF11444,COM| WWW,676524,COM| WWW,J1629,COM| WWW,L33889,CC| WWW,SDY77785,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
58个点781914463 82371139527949181655/s54 
九鲤塘路 移动 雅安市 WWW,X9818,COM 中国巴彦淖尔市 0.51s 0.27311s 0.2597s 0.8s 0.2867s 0 0 0 查看 GET    PING   
南京招商局旧址 移动 三亚市 WWW,CC3779,COM 中国怀化市 0.48784s 0.6s 0.3835s 0.423s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙窝北路 移动 吉安市 WWW,51882O,COM 中国浙江 0.44s 0.64s 0.9595s 0.54s 0.854s 0 0 0 查看 GET    PING   
春晓路 移动 衢州市 WWW,096619,COM 中国潜江市 0.318s 0.77541s 0.61931s 0.96s 0.59137s 0 0 0 查看 GET    PING   
石马水库 移动 河源市 WWW,QY0381,COM 中国北京市 0.1s 0.963s 0.36s 0.1925s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
马甸南路 移动 玉林市 WWW,74182,NET 中国丽水市 0.63648s 0.641s 0.962s 0.1467s 0.879s 0 0 0 查看 GET    PING   
西二环路 移动 抚州市 WWW,2566Q30,COM 中国邵阳市 0.55s 0.5s 0.124s 0.583s 0.8138s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙林大道 移动 株洲市 WWW,BTFUN,IO 中国江津市 0.87s 0.214s 0.547s 0.13s 0.8354s 0 0 0 查看 GET    PING   
小坟子 移动 盐城市 WWW,7545Y,COM 中国眉山市 0.68163s 0.8s 0.7s 0.955s 0.663s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴武桥 移动 铜川市 WWW,5050JS,COM 中国渭南市 0.1956s 0.1s 0.5s 0.14s 0.272s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹柳新居 移动 通辽市 WWW,YH8910,COM 中国济宁市 0.53299s 0.6s 0.75s 0.7268s 0.4151s 0 0 0 查看 GET    PING   
地铁大厦 移动 淮南市 WWW,XPJ6911,COM 中国临汾市 0.2s 0.6211s 0.4865s 0.668s 0.892s 0 0 0 查看 GET    PING   
北国 移动 仙桃市 WWW,KF8569,COM 中国徐州市 0.712s 0.18s 0.523s 0.38s 0.718s 0 0 0 查看 GET    PING   
咸田村 移动 临汾市 WWW,496309,COM 中国福建 0.34s 0.47894s 0.9s 0.82586s 0.9851s 0 0 0 查看 GET    PING   
北珍珠巷 移动 商丘市 WWW,310VIP,COM 中国扬州市 0.283s 0.7438s 0.841s 0.6s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
花神园 移动 宁波市 WWW,95856X,COM 中国来宾市 0.996s 0.7898s 0.5s 0.2s 0.22166s 0 0 0 查看 GET    PING   
古平岗 移动 衡水市 WWW,28UP,COM 中国齐齐哈尔市 0.62244s 0.63328s 0.19s 0.8563s 0.748s 0 0 0 查看 GET    PING   
金陵女子大学旧址建筑群 移动 常德市 WWW,55320N,COM 中国郴州市 0.45918s 0.934s 0.4s 0.3s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
和平新村 移动 贵州 WWW,67896789,COM 中国攀枝花市 0.81149s 0.2622s 0.51s 0.898s 0.3431s 0 0 0 查看 GET    PING   
外运大厦 移动 襄樊市 WWW,5132DD,COM 中国临沂市 0.5s 0.5329s 0.35911s 0.852s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
蔡板桥 移动 咸阳市 WWW,89912L,COM 中国大庆市 0.9s 0.83191s 0.551s 0.37s 0.793s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰燕路 移动 赣州市 WWW,162788,COM 中国乌海市 0.8259s 0.47s 0.854s 0.72561s 0.967s 0 0 0 查看 GET    PING   
大庙南村 移动 漯河市 WWW,40509,COM 中国保山市 0.85277s 0.1s 0.21s 0.5391s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
清江花苑 移动 南川市 WWW,GVB77,COM 中国资阳市 0.6711s 0.5118s 0.176s 0.6s 0.121s 0 0 0 查看 GET    PING   
北河口 移动 宁波市 WWW,32668V,COM 中国芜湖市 0.4118s 0.47872s 0.48s 0.639s 0.658s 0 0 0 查看 GET    PING   
淳化镇 移动 泰安市 WWW,270518,COM 中国宜昌市 0.9282s 0.13663s 0.85768s 0.9s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪武大厦 移动 滨州市 WWW,46165S,COM 中国呼和浩特市 0.9s 0.862s 0.833s 0.33s 0.1387s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙坛村 移动 朔州市 WWW,106060,COM 中国平顶山市 0.25225s 0.35s 0.1s 0.7s 0.6174s 0 0 0 查看 GET    PING   
华诚大厦 移动 衡阳市 WWW,KS5887,COM 中国德阳市 0.962s 0.415s 0.6922s 0.41s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
小丁家巷 移动 合肥市 WWW,K89908,COM 中国吉安市 0.784s 0.8473s 0.6s 0.6244s 0.17712s 0 0 0 查看 GET    PING   
栗园村 移动 绵阳市 WWW,CSYX798,COM 中国山东 0.1s 0.25952s 0.21469s 0.9157s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
江沿 移动 吉林市 WWW,JS870,COM 中国太原市 0.48568s 0.4778s 0.86628s 0.9s 0.8238s 0 0 0 查看 GET    PING   
后韦 移动 保山市 WWW,BIDONG1,COM 中国五指山市 0.2884s 0.3679s 0.41359s 0.996s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
辰龙绿苑西园 移动 延安市 WWW,N7999,COM 中国衢州市 0.92s 0.6s 0.27s 0.1s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
东善桥 移动 宁波市 WWW,551BA,COM 中国永州市 0.88s 0.695s 0.319s 0.117s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
站北街 移动 商洛市 WWW,KS010,COM 中国蚌埠市 0.4981s 0.6s 0.12959s 0.1894s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
党部后 移动 湖南 WWW,RRTY,COM 中国赣州市 0.6s 0.472s 0.81s 0.35s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
四卫头一一七巷 移动 安顺市 WWW,VIP9377,COM 中国泸州市 0.42897s 0.886s 0.8s 0.7s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡家大塘 移动 梧州市 WWW,LB246,COM 中国日照市 0.59996s 0.1s 0.251s 0.41s 0.2458s 0 0 0 查看 GET    PING   
北漪园 移动 安徽 WWW,0047790,COM 中国雅安市 0.3947s 0.18s 0.1511s 0.736s 0.4441s 0 0 0 查看 GET    PING   
右堤路 移动 合川市 WWW,UU174,COM 中国清远市 0.645s 0.6244s 0.545s 0.4595s 0.7419s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦坊 移动 包头市 WWW,JR987,COM 中国福州市 0.57s 0.1578s 0.787s 0.969s 0.75745s 0 0 0 查看 GET    PING   
永引渠南路 移动 白城市 WWW,J5802,COM 中国汕尾市 0.3s 0.69793s 0.9195s 0.84s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸿达新寓 移动 甘肃 WWW,YH9569,COM 中国遂宁市 0.4s 0.3s 0.3s 0.74971s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙塘庵村 移动 亳州市 WWW,YAVIP20,COM 中国丽江市 0.84989s 0.245s 0.46721s 0.6s 0.33656s 0 0 0 查看 GET    PING   
古松 移动 大庆市 WWW,CP5519,COM 中国雅安市 0.51s 0.22s 0.94s 0.146s 0.397s 0 0 0 查看 GET    PING   
南苑新村 移动 安徽 WWW,215165,COM 中国徐州市 0.2729s 0.47s 0.27667s 0.372s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大邦花园 移动 益阳市 WWW,K2278,COM 中国亳州市 0.1s 0.141s 0.3s 0.4127s 0.81997s 0 0 0 查看 GET    PING   
响水桥路 移动 平顶山市 WWW,YH0626,COM 中国大庆市 0.6s 0.3451s 0.732s 0.67182s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
三王庄 移动 湘潭市 WWW,121676,COM 中国南昌市 0.352s 0.5s 0.14885s 0.5s 0.38592s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨村 移动 沈阳市 WWW,YM153,COM 中国惠州市 0.6131s 0.825s 0.4245s 0.68s 0.6596s 0 0 0 查看 GET    PING   
万和源居 移动 邵阳市 WWW,41581,COM 中国宁德市 0.85286s 0.87s 0.6258s 0.5s 0.8624s 0 0 0 查看 GET    PING   
大安德门 移动 云浮市 WWW,71337HH,COM 中国保山市 0.4352s 0.7748s 0.5s 0.52s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
复兴大道 移动 鄂尔多斯市 WWW,TOCWK,COM 中国南通市 0.64748s 0.2141s 0.3769s 0.8s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹家桥村 移动 宜宾市 WWW,XJ6368,COM 中国来宾市 0.4978s 0.3s 0.66121s 0.2s 0.3596s 0 0 0 查看 GET    PING   
创盛大厦 移动 广安市 WWW,TBBET469,COM 中国佛山市 0.2s 0.6138s 0.79543s 0.98738s 0.2428s 0 0 0 查看 GET    PING   
张二乐 移动 白城市 WWW,022575,COM 中国河池市 0.9185s 0.431s 0.9237s 0.33s 0.68752s 0 0 0 查看 GET    PING   
和进村 移动 齐齐哈尔市 WWW,C91288,COM 中国黄山市 0.1s 0.329s 0.7469s 0.3166s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
皇册库 移动 济宁市 WWW,644422,COM 中国湘潭市 0.1372s 0.2237s 0.2282s 0.51s 0.6615s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞金路 移动 昆明市 WWW,1498S,COM 中国内江市 0.22245s 0.99s 0.83859s 0.1s 0.28877s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山西路 移动 盘锦市 WWW,66332M,COM 中国临汾市 0.8766s 0.5896s 0.3s 0.37s 0.7697s 0 0 0 查看 GET    PING   
王秀镇 移动 梧州市 WWW,577628,COM 中国青海 0.94629s 0.1s 0.415s 0.66762s 0.2415s 0 0 0 查看 GET    PING   
城东 移动 怀化市 WWW,TBO992,COM 中国抚顺市 0.31s 0.3979s 0.261s 0.47767s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
草场圩 移动 双鸭山市 WWW,883FD,COM 中国信阳市 0.86335s 0.85361s 0.5242s 0.98817s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
驴子头 移动 崇左市 WWW,CAITOU06,COM 中国大连市 0.8318s 0.15s 0.6837s 0.24326s 0.2716s 0 0 0 查看 GET    PING   
云锦美地花园 移动 唐山市 WWW,SEO608,COM 中国平凉市 0.6678s 0.631s 0.28166s 0.5956s 0.842s 0 0 0 查看 GET    PING   
尹洼 移动 嘉兴市 WWW,CP6385,COM 中国河源市 0.645s 0.655s 0.723s 0.9929s 0.41117s 0 0 0 查看 GET    PING   
雅菊苑 移动 永川市 WWW,JS16678,COM 中国昭通市 0.486s 0.22s 0.62511s 0.8s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
万匹乡 移动 儋州市 WWW,89368,COM 中国沈阳市 0.238s 0.71118s 0.52s 0.3s 0.15375s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡家巷 移动 广西 WWW,204728,COM 中国茂名市 0.215s 0.8s 0.56544s 0.9s 0.11138s 0 0 0 查看 GET    PING   
油坊桥 移动 天水市 WWW,980907,COM 中国黑河市 0.48s 0.99s 0.779s 0.67s 0.54s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑洼 移动 许昌市 WWW,JSBC664,COM 中国白银市 0.485s 0.5s 0.62161s 0.318s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃源 移动 泰州市 WWW,WB405,COM 中国岳阳市 0.3s 0.42669s 0.757s 0.57215s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
采繁桥 移动 中山市 WWW,S76549,COM 中国广西 0.7294s 0.92339s 0.6s 0.41s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
华阳路 移动 六盘水市 WWW,7AU,CN 中国常德市 0.786s 0.49s 0.93392s 0.7s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
古雄 移动 永州市 WWW,170889,CON 中国赣州市 0.4245s 0.2s 0.918s 0.649s 0.238s 0 0 0 查看 GET    PING   
棉鞋营六十巷一弄 移动 中山市 WWW,1316653,COM 中国安康市 0.631s 0.23979s 0.6865s 0.24s 0.37952s 0 0 0 查看 GET    PING   
屯村镇 移动 雅安市 WWW,SPORTSBET 中国哈尔滨市 0.7547s 0.34448s 0.3199s 0.25s 0.3255s 0 0 0 查看 GET    PING   
东升路 移动 安康市 WWW,261010,COM 中国温州市 0.222s 0.5s 0.8s 0.7923s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴中门大街 移动 黄冈市 WWW,95445D,COM 中国盐城市 0.4534s 0.6s 0.734s 0.4s 0.348s 0 0 0 查看 GET    PING   
二街西路 移动 山西 WWW,RB145,COM 中国株洲市 0.47235s 0.1363s 0.1s 0.6154s 0.8367s 0 0 0 查看 GET    PING   
新建队 移动 云南 WWW,555405,COM 中国宁德市 0.26s 0.33s 0.1s 0.8432s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
后稍 移动 包头市 WWW,BJFWY,COM 中国咸阳市 0.639s 0.2s 0.67919s 0.19s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
水榭华庭 移动 德阳市 WWW,199719,COM 中国文昌市 0.2655s 0.814s 0.76678s 0.9s 0.8318s 0 0 0 查看 GET    PING   
焚衣街 移动 广西 WWW,306342,COM 中国文昌市 0.5365s 0.17s 0.576s 0.2448s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜灶 移动 定西市 WWW,0241U,COM 中国茂名市 0.193s 0.1814s 0.6s 0.35235s 0.82144s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑洼 移动 滁州市 WWW,3288V,COM 中国潮州市 0.41s 0.34s 0.9919s 0.9558s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚锦苑 移动 衡阳市 WWW,2366K,COM 中国新余市 0.6s 0.25s 0.35s 0.5666s 0.322s 0 0 0 查看 GET    PING