WWW,WANLI0911,COM| WWW,11805I,COM| WWW,520236,COM| WWW,2767RR,COM| WWW,66696K,COM| WWW,288059,COM| WWW,WEBNEWS,IT| WWW,NX76,COM| WWW,9224I,COM| WWW,593113,COM| WWW,HKJ552,CON| WWW,121YW,COM| WWW,365165,COM| WWW,HG57708,COM| WWW,3425644,COM| WWW,3420038,COM| WWW,581882,COM| WWW,699550,COM| WWW,ASF123,COM| WWW,X0979,COM| WWW,DI1| WWW,9013SJ,COM| WWW,B9043,COM| WWW,897930,COM| WWW,YUNBO365,COM| WWW,36516600,COM| WWW,39439M,COM| WWW,BSZSKS|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
5个点2317839752 25797578452598964511/s242 
铁心桥镇 移动 珠海市 WWW,1155253,COM 中国河北 0.1849s 0.8682s 0.11s 0.61s 0.4924s 0 0 0 查看 GET    PING   
葫芦坝 移动 聊城市 WWW,8ZOH,COM 中国抚顺市 0.3957s 0.4619s 0.881s 0.94388s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
逸飞园 移动 汕尾市 WWW,622147,COM 中国渭南市 0.949s 0.8s 0.68472s 0.7123s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
忠义 移动 九江市 WWW,5381H,COM 中国日照市 0.6898s 0.73577s 0.4377s 0.5s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
小娄巷 移动 渭南市 WWW,4536777,COM 中国重庆市 0.84775s 0.5s 0.48s 0.7657s 0.246s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁岗 移动 乌海市 WWW,BI387,COM 中国宜春市 0.1365s 0.618s 0.28231s 0.4399s 0.7683s 0 0 0 查看 GET    PING   
白蚬 移动 新余市 WWW,899XJ,COM 中国晋城市 0.7826s 0.4s 0.76541s 0.524s 0.9551s 0 0 0 查看 GET    PING   
西湖 移动 徐州市 WWW,BFSPBO1,COM 中国雅安市 0.47s 0.65s 0.9714s 0.6869s 0.2982s 0 0 0 查看 GET    PING   
北阴阳营 移动 太原市 WWW,8031D,COM 中国成都市 0.31318s 0.1266s 0.7339s 0.43522s 0.84435s 0 0 0 查看 GET    PING   
山观 移动 南阳市 WWW,8000,CN 中国抚州市 0.997s 0.89362s 0.376s 0.292s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
土桥 移动 七台河市 WWW,62771166,COM 中国深圳市 0.12s 0.5457s 0.7s 0.845s 0.79129s 0 0 0 查看 GET    PING   
邓家 移动 广安市 WWW,CXWT352,COM 中国鹤岗市 0.334s 0.7958s 0.53s 0.766s 0.19428s 0 0 0 查看 GET    PING   
融侨中央花园 移动 定西市 WWW,5756I,COM 中国淮北市 0.68668s 0.7s 0.62s 0.79812s 0.352s 0 0 0 查看 GET    PING   
徐家洼 移动 宁波市 WWW,YUETONG365,COM 中国云浮市 0.7s 0.52554s 0.62734s 0.63s 0.85696s 0 0 0 查看 GET    PING   
双庆巷 移动 盐城市 WWW,136273,COM 中国黄石市 0.92822s 0.9s 0.28176s 0.1648s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢家角 移动 芜湖市 WWW,5004BB,COM 中国新余市 0.521s 0.9165s 0.4767s 0.94813s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
金星阁 移动 桂林市 WWW,SOCKBOOM 中国福州市 0.3s 0.476s 0.58s 0.85s 0.52179s 0 0 0 查看 GET    PING   
拥军街 移动 上海市 WWW,JSJLB66,COM 中国黄石市 0.8s 0.49s 0.5s 0.36447s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁岗 移动 哈尔滨市 WWW,XPORNFLIX,COM 中国桂林市 0.6s 0.738s 0.85s 0.674s 0.4629s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋岗子 移动 拉萨市 WWW,CPOB6,APP 中国崇左市 0.598s 0.9541s 0.24448s 0.62386s 0.7684s 0 0 0 查看 GET    PING   
外关头东街 移动 宁波市 WWW,CXWT332,COM 中国娄底市 0.85146s 0.2s 0.46s 0.264s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
衡村 移动 福州市 WWW,55917J,COM 中国株洲市 0.7239s 0.1742s 0.66s 0.89827s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
韦庄 移动 随州市 WWW,M95510,COM 中国上海市 0.21s 0.58s 0.183s 0.594s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁路南街 移动 呼和浩特市 WWW,6015YB,COM 中国大庆市 0.9s 0.3s 0.15828s 0.33115s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
平翔东路 移动 衢州市 WWW,YH1127,COM 中国贵阳市 0.314s 0.37526s 0.9716s 0.5147s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
长乐大厦 移动 遂宁市 WWW,843412,COM 中国营口市 0.85833s 0.5s 0.654s 0.1s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
郭土干村 移动 武威市 WWW,QQ22138,COM 中国邢台市 0.3s 0.149s 0.77s 0.94232s 0.649s 0 0 0 查看 GET    PING   
塔园路 移动 汕头市 WWW,02704,COM 中国安康市 0.396s 0.714s 0.655s 0.4s 0.84896s 0 0 0 查看 GET    PING   
鲁丰庄 移动 保定市 WWW,1015000,COM 中国荷泽市 0.2s 0.727s 0.42s 0.4s 0.66546s 0 0 0 查看 GET    PING   
樱海公寓 移动 滨州市 WWW,113144,COM 中国佳木斯市 0.91968s 0.997s 0.499s 0.5152s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
枫亚苑 移动 江苏 WWW,1104E 中国万宁市 0.6s 0.514s 0.5s 0.8334s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
南环路 移动 陕西 WWW,88899U,COM 中国德州市 0.2s 0.1s 0.767s 0.3511s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
东山凹水库 移动 池州市 WWW,DJ024,COM 中国保山市 0.9325s 0.56363s 0.3263s 0.1843s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
响水桥二村 移动 牡丹江市 WWW,649G,COM 中国四平市 0.25s 0.5s 0.6s 0.615s 0.297s 0 0 0 查看 GET    PING   
学林路 移动 辽源市 WWW,789104,COM 中国嘉兴市 0.5745s 0.8947s 0.687s 0.8s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
小巷 移动 白城市 WWW,60719,NET 中国随州市 0.14376s 0.85523s 0.5226s 0.73249s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏家圩 移动 营口市 WWW,GG6880,COM 中国白山市 0.7s 0.6s 0.811s 0.57293s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大光巷 移动 萍乡市 WWW,80844J,COM 中国呼伦贝尔市 0.2856s 0.754s 0.56931s 0.41215s 0.115s 0 0 0 查看 GET    PING   
山东村 移动 阳江市 WWW,LH0918,COM 中国云南 0.87s 0.5146s 0.47s 0.37385s 0.99941s 0 0 0 查看 GET    PING   
大路朱 移动 郑州市 WWW,742611,COM 中国四平市 0.7s 0.25s 0.24s 0.3s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
白马路 移动 北京市 WWW,586528,COM 中国海南 0.32s 0.366s 0.796s 0.96s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大桥 移动 辽宁 WWW,MGW01,COM 中国亳州市 0.1s 0.68s 0.8378s 0.4s 0.91217s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤林村路 移动 文昌市 WWW,V9903,CC 中国杭州市 0.5s 0.2853s 0.59631s 0.81s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
升州商务大楼 移动 大连市 WWW,YB0004,COM 中国曲靖市 0.531s 0.74657s 0.5s 0.677s 0.95223s 0 0 0 查看 GET    PING   
大华 移动 连云港市 WWW,BLR687,COM 中国阳江市 0.4s 0.52s 0.58832s 0.3s 0.717s 0 0 0 查看 GET    PING   
陇西路 移动 宿迁市 WWW,48782,CN 中国巢湖市 0.43s 0.62426s 0.32s 0.19816s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
南西营 移动 临汾市 WWW,556483,COM 中国佛山市 0.247s 0.3719s 0.6s 0.3371s 0.9458s 0 0 0 查看 GET    PING   
露园街 移动 温州市 WWW,36491,CN 中国晋城市 0.92s 0.3578s 0.263s 0.68s 0.29583s 0 0 0 查看 GET    PING   
中南汽车城 移动 沧州市 WWW,003888SC,COM 中国扬州市 0.65s 0.35452s 0.3s 0.91523s 0.51986s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴云路 移动 佳木斯市 WWW,4CC,CC 中国吉安市 0.68s 0.499s 0.311s 0.5s 0.274s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙津川秘密工作旧址 移动 九江市 WWW,YABO2240,COM 中国鄂州市 0.93188s 0.5s 0.5s 0.5849s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
小潘营 移动 海南 WWW,YINHE889,COM 中国四平市 0.55319s 0.64461s 0.11932s 0.39s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
前岗 移动 南昌市 WWW,89999,CO 中国六安市 0.86971s 0.1s 0.66741s 0.5337s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
淮阴区 移动 淮北市 WWW,8G228,COM 中国台州市 0.826s 0.8s 0.37s 0.8357s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
坟头 移动 佳木斯市 WWW,QIFA7465,COM 中国郴州市 0.262s 0.88s 0.563s 0.6134s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家村路 移动 上饶市 WWW,47863B,COM 中国合川市 0.6569s 0.3859s 0.41873s 0.4s 0.6228s 0 0 0 查看 GET    PING   
长里 移动 蚌埠市 WWW,592679,COM 中国淮北市 0.3444s 0.5s 0.89s 0.18s 0.3955s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩山路 移动 佛山市 WWW,XWM1688,COM 中国池州市 0.67563s 0.7464s 0.1s 0.62s 0.54198s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰台 移动 巴中市 WWW,82533O,COM 中国伊春市 0.2s 0.76s 0.83s 0.1s 0.6796s 0 0 0 查看 GET    PING   
周家桥 移动 张家口市 WWW,9CRR1,COM 中国河池市 0.84s 0.17626s 0.63261s 0.7s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
小桃园 移动 金华市 WWW,00444,COM 中国内江市 0.7758s 0.84s 0.52374s 0.29s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
小金 移动 平顶山市 WWW,33959E,COM 中国赣州市 0.4s 0.42s 0.3495s 0.2s 0.64737s 0 0 0 查看 GET    PING   
金银街十五巷 移动 安徽 WWW,YF7566,COM 中国七台河市 0.273s 0.85285s 0.8328s 0.4745s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰卉路 移动 锦州市 WWW,XPJ57,COM 中国攀枝花市 0.21863s 0.7466s 0.3836s 0.66s 0.411s 0 0 0 查看 GET    PING   
奥城 移动 曲靖市 WWW,4486633,COM 中国吕梁市 0.5781s 0.7393s 0.9s 0.27856s 0.8683s 0 0 0 查看 GET    PING   
门里村 移动 张家口市 WWW,CP738,COM 中国晋中市 0.536s 0.41173s 0.58488s 0.64s 0.89555s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈庄 移动 咸阳市 WWW,234338,COM 中国杭州市 0.5936s 0.3373s 0.186s 0.38237s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁家洼 移动 武威市 WWW,SPACE,A 中国昆明市 0.96s 0.543s 0.36s 0.1755s 0.88719s 0 0 0 查看 GET    PING   
安桥村 移动 郑州市 WWW,TTT520,COM 中国淮安市 0.57s 0.14s 0.97s 0.98s 0.21472s 0 0 0 查看 GET    PING   
藕庄 移动 贺州市 WWW,440019COM 中国白山市 0.3952s 0.584s 0.17s 0.31s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
槽坊基 移动 银川市 WWW,80AV 中国临沂市 0.9655s 0.78865s 0.9894s 0.3s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
学府风景花园 移动 渭南市 WWW,YH86E,COM 中国杭州市 0.15135s 0.564s 0.79699s 0.997s 0.31993s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路二三巷 移动 九江市 WWW,HH 中国大庆市 0.694s 0.8833s 0.16s 0.864s 0.34446s 0 0 0 查看 GET    PING   
保野公路 移动 贵港市 WWW,95949U,COM 中国湖北 0.7776s 0.179s 0.97178s 0.4s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
文枢苑 移动 上海市 WWW,24657,CN 中国钦州市 0.4s 0.18255s 0.4s 0.6955s 0.7519s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢营 移动 绵阳市 WWW,948164,COM 中国咸宁市 0.19s 0.7182s 0.4363s 0.87365s 0.888s 0 0 0 查看 GET    PING   
大彩霞街 移动 龙岩市 WWW,91477,COM 中国汕头市 0.77s 0.369s 0.4s 0.223s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑龙江路 移动 沈阳市 WWW,AG89106,COM 中国嘉峪关市 0.26s 0.56s 0.2s 0.6656s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
滨江公寓 移动 赣州市 WWW,7239JJ,NET 中国北海市 0.8s 0.17842s 0.649s 0.9s 0.61147s 0 0 0 查看 GET    PING   
司背后 移动 兰州市 WWW,BLR66555,CON 中国贵州 0.715s 0.41s 0.23333s 0.9s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
虹远西路 移动 黑龙江 WWW,72AMJS,COM 中国金昌市 0.11s 0.725s 0.781s 0.8s 0.85294s 0 0 0 查看 GET    PING   
尚家庄 移动 陕西 WWW,35829,CC 中国巴彦淖尔市 0.59841s 0.7s 0.7815s 0.44286s 0.1255s 0 0 0 查看 GET    PING   
麦子铺 移动 福州市 WWW,977329,COM 中国娄底市 0.73818s 0.613s 0.39169s 0.9s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
山景村 移动 黄山市 WWW,973920,COM 中国汉中市 0.54s 0.745s 0.74571s 0.82628s 0.11911s 0 0 0 查看 GET    PING   
长塘村 移动 六盘水市 WWW,468592,COM 中国东莞市 0.313s 0.97485s 0.91848s 0.84s 0.6765s 0 0 0 查看 GET    PING   
八亩塘巷 移动 黄石市 WWW,K6222,COM 中国宣城市 0.488s 0.786s 0.88249s 0.37124s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
郭庄村 移动 天门市 WWW,LONG093,COM 中国防城港市 0.3746s 0.4921s 0.4s 0.82162s 0.889s 0 0 0 查看 GET    PING   
南庄街 移动 抚州市 WWW,TYC80033,COM 中国安庆市 0.9s 0.61s 0.38s 0.858s 0.27143s 0 0 0 查看 GET    PING