WWW,PU2288,COM| WWW,111179,COM| WWW,85868I,COM| WWW,79680,CC| WWW,WIN02,COM| WWW,22K8KK,COM| WWW,01743,CC| WWW,021DRF,COM| WWW,07411S,COM| WWW,F78888,COM| WWW,56161,COM| WWW,551793,COM| WWW,253568,COM| WWW,602873,COM| WWW,WIKICC,NET| WWW,88331D,COM| WWW,881234B,COM| WWW,97000,LA| WWW,YOULE873,COM| WWW,88680E,COM| WWW,WSDC4499,COM| WWW,YOUJIZZ,COM| WWW,32182,COM| WWW,390981,COM| WWW,101XXC,COM| WWW,0620320,COM| WWW,5002LL,COM| WWW,4012BB,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
416个点782766636 764688151256757366439/s76 
模范西路 移动 潍坊市 WWW,22333Y,COM 中国绥化市 0.54981s 0.59899s 0.7564s 0.8919s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
和会街 移动 宜昌市 WWW,186,TC 中国巴中市 0.837s 0.3s 0.284s 0.56717s 0.872s 0 0 0 查看 GET    PING   
一汽解放维修站 移动 三亚市 WWW,AMHG76,COM 中国宜宾市 0.79s 0.1132s 0.9987s 0.37s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
东胡 移动 黄山市 WWW,MM4848,COM 中国广安市 0.2s 0.2s 0.92312s 0.2s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
林湖 移动 天津市 WWW,UU6403,COM 中国镇江市 0.4s 0.371s 0.2s 0.47292s 0.626s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹肖庄 移动 万宁市 WWW,3484999,COM 中国天水市 0.2442s 0.9s 0.8s 0.85s 0.496s 0 0 0 查看 GET    PING   
卢家 移动 永川市 WWW,KYLA,COLE 中国张家界市 0.8s 0.89s 0.6982s 0.17s 0.939s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤庄村 移动 牡丹江市 WWW,40406163,COM 中国长春市 0.81637s 0.23s 0.7772s 0.835s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
合成街 移动 无锡市 WWW,BOB2781,COM 中国攀枝花市 0.62496s 0.19s 0.18665s 0.4621s 0.235s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑龙江路八巷 移动 江西 WWW,45111CON 中国南川市 0.764s 0.7s 0.996s 0.6s 0.7262s 0 0 0 查看 GET    PING   
石塘李 移动 淮南市 WWW,HQJRLY,COM 中国万宁市 0.16616s 0.65s 0.19533s 0.3s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
涧南坝 移动 漳州市 WWW,3245003,COM 中国眉山市 0.56326s 0.15s 0.6s 0.41453s 0.421s 0 0 0 查看 GET    PING   
山南头 移动 锦州市 WWW,0360999,COM 中国东方市 0.1157s 0.331s 0.338s 0.4531s 0.948s 0 0 0 查看 GET    PING   
金星路 移动 鄂尔多斯市 WWW,44227,CC 中国江门市 0.5363s 0.1s 0.2s 0.8375s 0.584s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕尾港 移动 本溪市 WWW,5008680,COM 中国宁波市 0.7s 0.132s 0.1s 0.5273s 0.8554s 0 0 0 查看 GET    PING   
安镇 移动 佳木斯市 WWW,23474,CC 中国琼海市 0.11s 0.94735s 0.838s 0.4s 0.16977s 0 0 0 查看 GET    PING   
五星里 移动 鹤岗市 WWW,SBD8448,COM 中国珠海市 0.619s 0.612s 0.8881s 0.25s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
江春路 移动 安阳市 WWW,32126J,NET 中国郑州市 0.45s 0.2s 0.7991s 0.39s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
二林 移动 巴彦淖尔市 WWW,N3653388,COM 中国成都市 0.57s 0.39819s 0.785s 0.834s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺福路 移动 荆门市 WWW,93579A,COM 中国嘉兴市 0.7s 0.83538s 0.15s 0.2s 0.23383s 0 0 0 查看 GET    PING   
小桥 移动 泉州市 WWW,767PP,COM 中国岳阳市 0.329s 0.4s 0.7663s 0.9s 0.88622s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖南东路 移动 文昌市 WWW,HFHLT,COM 中国儋州市 0.64672s 0.632s 0.7s 0.6588s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
航空路 移动 渭南市 WWW,QY8088,COM 中国资阳市 0.2s 0.2s 0.492s 0.92s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
大锏银巷 移动 永州市 WWW,7788KK,COM 中国福州市 0.1753s 0.4s 0.66s 0.972s 0.519s 0 0 0 查看 GET    PING   
火瓦巷七十三村 移动 四平市 WWW,42555A,COM 中国牡丹江市 0.33332s 0.648s 0.53184s 0.6s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜灶 移动 厦门市 WWW,555MMM,CC 中国辽源市 0.65s 0.2s 0.2s 0.768s 0.59136s 0 0 0 查看 GET    PING   
獾子洞 移动 渭南市 WWW,DDWT102,COM 中国中山市 0.514s 0.82s 0.71265s 0.4s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
前干村 移动 云浮市 WWW,LEHU1988,COM 中国聊城市 0.979s 0.63s 0.3675s 0.2358s 0.4466s 0 0 0 查看 GET    PING   
北宝塔根 移动 天门市 WWW,VNS263,COM 中国荆州市 0.19s 0.6s 0.18s 0.718s 0.41815s 0 0 0 查看 GET    PING   
寅阳 移动 泉州市 WWW,9,6HMCOM 中国临汾市 0.624s 0.1326s 0.39291s 0.52s 0.5565s 0 0 0 查看 GET    PING   
京承路 移动 益阳市 WWW,2264207,COM 中国乐山市 0.96s 0.81s 0.81547s 0.19s 0.69394s 0 0 0 查看 GET    PING   
旧隆路 移动 锦州市 WWW,2037732,CON 中国周口市 0.2s 0.18972s 0.651s 0.57s 0.679s 0 0 0 查看 GET    PING   
中市路 移动 黄冈市 WWW,PK5478,COM 中国深圳市 0.2s 0.9s 0.85s 0.8s 0.4415s 0 0 0 查看 GET    PING   
细柳巷 移动 赤峰市 WWW,HCT797,COM 中国南平市 0.7155s 0.79s 0.1s 0.8s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
万柳东路 移动 滨州市 WWW,JW508,COM 中国泰安市 0.83s 0.2s 0.69847s 0.831s 0.5449s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹格巷 移动 阳泉市 WWW,33856P,COM 中国湖南 0.47s 0.61s 0.9262s 0.2249s 0.8792s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡家场 移动 鄂州市 WWW,9920A 中国铜陵市 0.6942s 0.89s 0.7s 0.6569s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒲塘村 移动 广元市 WWW,002365S,COM 中国文昌市 0.4s 0.476s 0.72956s 0.7579s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
余冲村 移动 鄂州市 WWW,827079,COM 中国盐城市 0.23s 0.9851s 0.2699s 0.299s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
小星 移动 拉萨市 WWW,LAOSEGE,COM 中国驻马店市 0.239s 0.25895s 0.956s 0.7318s 0.1537s 0 0 0 查看 GET    PING   
关门桥公房 移动 本溪市 WWW,8555DF,COM 中国九江市 0.974s 0.291s 0.26117s 0.3835s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
富春江西街 移动 新余市 WWW,10833C,COM 中国唐山市 0.5326s 0.3s 0.92s 0.895s 0.76598s 0 0 0 查看 GET    PING   
私立力学小学 移动 宜昌市 WWW,66686W,COM 中国平顶山市 0.349s 0.1s 0.13544s 0.7224s 0.27657s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥湾村 移动 长治市 WWW,160WZ1,COM 中国丽水市 0.646s 0.7s 0.7815s 0.3945s 0.324s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫峰大厦 移动 陇南市 WWW,JS3113,COM 中国内江市 0.9471s 0.32392s 0.62497s 0.1s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大棚 移动 渭南市 WWW,02459,COM 中国天水市 0.8121s 0.23s 0.43s 0.97332s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
惠实路 移动 乌兰察布市 WWW,KX399,COM 中国吉安市 0.114s 0.83s 0.34s 0.31517s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
二房庄 移动 昆明市 WWW,6NN55,COM 中国思茅市 0.3857s 0.24515s 0.17277s 0.331s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
狼山 移动 鄂州市 WWW,GYHZ999,COM 中国贵州 0.53s 0.23s 0.14s 0.4726s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
斗门苑 移动 昆明市 WWW,4853D,COM 中国思茅市 0.5s 0.8415s 0.5s 0.26s 0.9752s 0 0 0 查看 GET    PING   
白马山庄 移动 沧州市 WWW,GUANGZHU,COM 中国钦州市 0.153s 0.6695s 0.7337s 0.658s 0.954s 0 0 0 查看 GET    PING   
状元境 移动 铜川市 WWW,LL8878,COM 中国浙江 0.8s 0.49s 0.61587s 0.9964s 0.21175s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家营 移动 阳江市 WWW,85399B,COM 中国鸡西市 0.6s 0.22s 0.31863s 0.1s 0.836s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬子六村 移动 宣城市 WWW,102,COM 中国东莞市 0.79799s 0.61897s 0.743s 0.6341s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴村 移动 清远市 WWW,R230,TV 中国太原市 0.4184s 0.75247s 0.1892s 0.465s 0.7348s 0 0 0 查看 GET    PING   
铜山 移动 长沙市 WWW,8866JJ,COM 中国平顶山市 0.2s 0.87s 0.568s 0.61872s 0.429s 0 0 0 查看 GET    PING   
长河 移动 运城市 WWW,55090I,COM 中国重庆市 0.7s 0.1888s 0.4s 0.55s 0.7186s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞金路 移动 阜新市 WWW,00111DC,COM 中国盐城市 0.9s 0.456s 0.2s 0.5468s 0.722s 0 0 0 查看 GET    PING   
孔祥熙住宅故居 移动 贺州市 WWW,1115583,COM 中国海南 0.719s 0.5s 0.92s 0.47s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
爱因斯坦路 移动 淮北市 WWW,NIUBAO71,COM 中国仙桃市 0.76968s 0.4s 0.4s 0.1798s 0.83342s 0 0 0 查看 GET    PING   
进香河 移动 肇庆市 WWW,69691,COM 中国德州市 0.3963s 0.49454s 0.4s 0.1s 0.3536s 0 0 0 查看 GET    PING   
彭福路 移动 金昌市 WWW,12031N,COM 中国荆门市 0.554s 0.432s 0.2s 0.75399s 0.546s 0 0 0 查看 GET    PING   
西坝河路 移动 松原市 WWW,53160077,COM 中国六安市 0.23127s 0.443s 0.3s 0.779s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
蓝靛厂东路 移动 丹东市 WWW,T58000,COM 中国滁州市 0.96s 0.6757s 0.2s 0.78671s 0.88772s 0 0 0 查看 GET    PING   
白府路 移动 曲靖市 WWW,028066,CON 中国铁岭市 0.93s 0.3s 0.4721s 0.5899s 0.456s 0 0 0 查看 GET    PING   
菊花里 移动 盐城市 WWW,254126,COM 中国五指山市 0.45734s 0.845s 0.41681s 0.97455s 0.358s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉业路 移动 邢台市 WWW,78077,COM 中国怀化市 0.49s 0.36s 0.95s 0.44149s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴家 移动 眉山市 WWW,ESHIP 中国四平市 0.48s 0.166s 0.511s 0.27s 0.575s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘康埂 移动 河南 WWW,VOVOSE,COM 中国黑龙江 0.38291s 0.1893s 0.83s 0.173s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
相门桥 移动 漯河市 WWW,YABO1631,COM 中国温州市 0.35115s 0.8275s 0.65377s 0.5814s 0.492s 0 0 0 查看 GET    PING   
香格里拉花园 移动 无锡市 WWW,HG3006,COM 中国钦州市 0.96s 0.52536s 0.2s 0.37s 0.9885s 0 0 0 查看 GET    PING   
崇安桥 移动 衡阳市 WWW,496357,COM 中国伊春市 0.93119s 0.9s 0.95461s 0.386s 0.48817s 0 0 0 查看 GET    PING   
半城镇 移动 天津市 WWW,2566CCC,COM 中国珠海市 0.9739s 0.2438s 0.98s 0.64s 0.33696s 0 0 0 查看 GET    PING   
三汊河桥东街四巷 移动 云南 WWW,YH999555,COM 中国龙岩市 0.74397s 0.5s 0.5s 0.5s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
天之都大厦 移动 晋中市 WWW,88881,COM 中国扬州市 0.84s 0.924s 0.668s 0.52127s 0.682s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅家边 移动 佛山市 WWW,04819,CC 中国合川市 0.91569s 0.14247s 0.82147s 0.9s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦口 移动 威海市 WWW,WANBO55,VIP 中国鸡西市 0.8s 0.1s 0.4632s 0.479s 0.967s 0 0 0 查看 GET    PING   
双龙巷 移动 泰州市 WWW,K78QP1,COM 中国茂名市 0.8s 0.76776s 0.6884s 0.5611s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
绿洲路 移动 湖州市 WWW,TY66C,COM 中国平顶山市 0.4133s 0.7s 0.31714s 0.2s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
冲西蒋 移动 阜阳市 WWW,07365,COM 中国阜新市 0.5623s 0.71931s 0.2s 0.3s 0.89338s 0 0 0 查看 GET    PING   
康乐里 移动 酒泉市 WWW,CP3187,COM 中国儋州市 0.91474s 0.5742s 0.7s 0.519s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
灌河路 移动 潮州市 WWW,3625857,COM 中国鹤壁市 0.3s 0.1s 0.63283s 0.3s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
七圣路 移动 广州市 WWW,CXWT364,COM 中国东营市 0.25s 0.8566s 0.7511s 0.6s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡桥村 移动 潍坊市 WWW,289X,TV 中国淄博市 0.1465s 0.5s 0.6s 0.37759s 0.514s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家堡西路 移动 南昌市 WWW,7333372,COM 中国滁州市 0.758s 0.61898s 0.96194s 0.27735s 0.842s 0 0 0 查看 GET    PING   
平墓地 移动 枣庄市 WWW,639O,COM 中国安康市 0.61s 0.548s 0.848s 0.8s 0.5725s 0 0 0 查看 GET    PING   
白下路 移动 亳州市 WWW,MVKKK,COM 中国苏州市 0.5424s 0.39s 0.3s 0.546s 0.483s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄浦江路 移动 鸡西市 WWW,6672H,COM 中国赤峰市 0.47215s 0.998s 0.6s 0.57s 0.94853s 0 0 0 查看 GET    PING