WWW,05798,NET| WWW,012058,COM| WWW,TKC49,COM| WWW,656092,COM| WWW,006003,COM| WWW,1155892,COM| WWW,JS49,VIP| WWW,QIAN400,COM| WWW,B4500,COM| WWW,198973,COM| WWW,HUI2888,COM| WWW,175V,COM| WWW,81514,COM| WWW,636082,COM| WWW,9544H,COM| WWW,0033FF,COM| WWW,360399,COM| WWW,3650059,COM| WWW,508998,COM| WWW,972032,COM| WWW,0374365,COM| WWW,MGM77222,COM| WWW,ZZSUTAO,COM| WWW,BET08B,COM| WWW,88QP31,COM| WWW,QS7766,COM| WWW,133967,COM| WWW,44XV,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
8个点2646535123 98424696969594694918/s76 
晓街 移动 贺州市 WWW,JS69749,COM 中国辽阳市 0.2147s 0.42s 0.3s 0.73281s 0.649s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨河村 移动 昭通市 WWW,KUKUDM,COM 中国南京市 0.2977s 0.3s 0.6s 0.8s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙翔街 移动 淮北市 WWW,7770901,COM 中国朝阳市 0.88s 0.688s 0.47s 0.962s 0.7364s 0 0 0 查看 GET    PING   
何家场 移动 仙桃市 WWW,769292,COM 中国银川市 0.54s 0.3s 0.76s 0.827s 0.37189s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉鉴园 移动 乌海市 WWW,21270066,COM 中国南平市 0.5692s 0.39s 0.1864s 0.79864s 0.1656s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎宾南路 移动 湖北 WWW,YL06,COM 中国宁波市 0.8522s 0.645s 0.61s 0.1s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
叉马路 移动 吉林 WWW,LONG228,COM 中国遵义市 0.5s 0.916s 0.7277s 0.29s 0.7839s 0 0 0 查看 GET    PING   
新农路 移动 浙江 WWW,CP551S,COM 中国安徽 0.65s 0.6228s 0.9s 0.56711s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
缪家凹 移动 佛山市 WWW,SPTCC 中国驻马店市 0.728s 0.212s 0.96855s 0.67768s 0.59795s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁区 移动 乐山市 WWW,33455E,COM 中国宜春市 0.549s 0.5443s 0.8s 0.57969s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
四号码头 移动 景德镇市 WWW,365DAA,COM 中国保定市 0.52862s 0.5s 0.6659s 0.859s 0.71128s 0 0 0 查看 GET    PING   
弓箭坊 移动 天津市 WWW,070355,COM 中国黄冈市 0.54861s 0.1469s 0.2743s 0.435s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
县医院居民区 移动 乌海市 WWW,5676535,COM 中国河源市 0.85s 0.66423s 0.62s 0.73s 0.9584s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖堤村 移动 吉林 WWW,1117DH,COM 中国潍坊市 0.95664s 0.6154s 0.45773s 0.73621s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
东岗 移动 武威市 WWW,KY8,COM 中国鄂州市 0.922s 0.6119s 0.7979s 0.7327s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅小庄 移动 东营市 WWW,JJAA55,COM 中国鹤岗市 0.94s 0.5s 0.12544s 0.91s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
大邦花园 移动 西安市 WWW,167EDF,COM 中国滨州市 0.137s 0.41647s 0.99s 0.316s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
邾长巷 移动 萍乡市 WWW,999067,COM 中国岳阳市 0.3s 0.8s 0.3375s 0.289s 0.3266s 0 0 0 查看 GET    PING   
楼子脚 移动 南宁市 WWW,SB1800,COM 中国锦州市 0.31522s 0.16343s 0.1718s 0.39s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
查家 移动 吉安市 WWW,657,NET 中国防城港市 0.213s 0.9946s 0.7s 0.7s 0.696s 0 0 0 查看 GET    PING   
天元中路 移动 无锡市 WWW,WH8588,COM 中国金华市 0.5s 0.5195s 0.549s 0.3634s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
驹子房路 移动 汕头市 WWW,1807YOU,COM 中国衡阳市 0.5679s 0.2266s 0.87s 0.7114s 0.73658s 0 0 0 查看 GET    PING   
小九湖庄 移动 吕梁市 WWW,77A,CX 中国湖北 0.7322s 0.15229s 0.3s 0.6s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑶池巷 移动 鹤壁市 WWW,YEZUBULUO58 中国武威市 0.1482s 0.98375s 0.87s 0.64s 0.55174s 0 0 0 查看 GET    PING   
校尉营路 移动 内江市 WWW,371250,COM 中国通辽市 0.9539s 0.82s 0.2357s 0.69s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
鲍家桃园 移动 泰州市 WWW,5151HHC,COM 中国南川市 0.4s 0.4321s 0.5s 0.78691s 0.541s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨柳庄 移动 绍兴市 WWW,HD903,COM 中国开封市 0.8s 0.8s 0.3s 0.87268s 0.718s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜宋路 移动 呼伦贝尔市 WWW,T6004,COM 中国河南 0.8519s 0.365s 0.6s 0.589s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁镇公路 移动 郑州市 WWW,8811608,COM 中国六安市 0.338s 0.4322s 0.7466s 0.1587s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
高塘 移动 柳州市 WWW,667080,COM 中国河北 0.1s 0.688s 0.49s 0.2857s 0.1314s 0 0 0 查看 GET    PING   
芳烃北路 移动 天门市 WWW,ZH1319,COM 中国抚顺市 0.361s 0.686s 0.7228s 0.989s 0.26777s 0 0 0 查看 GET    PING   
撞花园 移动 芜湖市 WWW,KOKVIP30,CON 中国日照市 0.5767s 0.57s 0.1596s 0.19s 0.22464s 0 0 0 查看 GET    PING   
汽轮六村 移动 辽阳市 WWW,1155379,COM 中国天津市 0.3s 0.4s 0.5s 0.25466s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
白甸 移动 徐州市 WWW,TYC99111,COM 中国宜春市 0.76s 0.6752s 0.585s 0.416s 0.95745s 0 0 0 查看 GET    PING   
白府路 移动 内江市 WWW,TT8165,COM 中国黑河市 0.7s 0.13118s 0.99986s 0.766s 0.449s 0 0 0 查看 GET    PING   
干河沿 移动 茂名市 WWW,XPJ72666,COM 中国沈阳市 0.3s 0.66s 0.7s 0.4478s 0.92147s 0 0 0 查看 GET    PING   
长江花园 移动 韶关市 WWW,8832NK8,COM 中国达州市 0.5s 0.92423s 0.79344s 0.9358s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅王 移动 云浮市 WWW,HGA8797,COM 中国哈尔滨市 0.4s 0.2364s 0.16s 0.579s 0.861s 0 0 0 查看 GET    PING   
逸仙桥 移动 焦作市 WWW,975861,COM 中国天水市 0.119s 0.5537s 0.68s 0.3994s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪巷 移动 武汉市 WWW,TYC2551,COM 中国扬州市 0.3121s 0.6749s 0.69588s 0.3s 0.19129s 0 0 0 查看 GET    PING   
四望亭 移动 常州市 WWW,C13350,COM 中国随州市 0.17357s 0.3235s 0.287s 0.9355s 0.93419s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦虹街道办事处 移动 定西市 WWW,0726,VIP 中国西宁市 0.5285s 0.11341s 0.767s 0.26694s 0.58481s 0 0 0 查看 GET    PING   
年南路 移动 烟台市 WWW,11939,COM 中国大庆市 0.2916s 0.2s 0.8s 0.52255s 0.7641s 0 0 0 查看 GET    PING   
大庙北村 移动 桂林市 WWW,74712,COM 中国石家庄市 0.65s 0.338s 0.853s 0.77398s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
清新家园 移动 苏州市 WWW,153021,CC 中国天水市 0.86795s 0.247s 0.58s 0.28896s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖畔居 移动 鹤壁市 WWW,NN877,CN 中国鸡西市 0.18s 0.51338s 0.956s 0.75936s 0.5482s 0 0 0 查看 GET    PING   
解放桥 移动 齐齐哈尔市 WWW,XFCP2626,COM 中国临沧市 0.9668s 0.4s 0.819s 0.7s 0.489s 0 0 0 查看 GET    PING   
新集乡 移动 三门峡市 WWW,121876,COM 中国本溪市 0.4s 0.79476s 0.374s 0.8s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
码头镇渔 移动 黑龙江 WWW,45681B,COM 中国南平市 0.49854s 0.1s 0.894s 0.21s 0.27959s 0 0 0 查看 GET    PING   
四经路 移动 桂林市 WWW,456133X,COM 中国岳阳市 0.41s 0.58s 0.9465s 0.99s 0.73721s 0 0 0 查看 GET    PING   
欣之园 移动 吉林 WWW,85231H,COM 中国宜宾市 0.36s 0.5691s 0.47154s 0.7s 0.83869s 0 0 0 查看 GET    PING   
县原种场 移动 九江市 WWW,Q3131,CC 中国河池市 0.26267s 0.7s 0.43s 0.97157s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
六合镇 移动 巴中市 WWW,488929,COM 中国重庆市 0.81s 0.3961s 0.66s 0.92s 0.451s 0 0 0 查看 GET    PING   
高堰乡 移动 长春市 WWW,3600YH,COM 中国肇庆市 0.813s 0.1784s 0.1s 0.381s 0.7986s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉中门外大街 移动 枣庄市 WWW,SBBET12,COM 中国桂林市 0.251s 0.63s 0.579s 0.76555s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
白衣庵 移动 贵港市 WWW,1994,CC 中国三门峡市 0.56s 0.962s 0.9783s 0.723s 0.49797s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪岗水库 移动 厦门市 WWW,SZ736,COM 中国琼海市 0.3419s 0.45s 0.9441s 0.97668s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
葛家边 移动 酒泉市 WWW,451412,COM 中国韶关市 0.2s 0.2s 0.69s 0.476s 0.4155s 0 0 0 查看 GET    PING   
昭景苑 移动 钦州市 WWW,956530,CC 中国崇左市 0.4s 0.4s 0.57s 0.78s 0.36731s 0 0 0 查看 GET    PING   
渔业村 移动 三亚市 WWW,YIDALI00,COM 中国漳州市 0.6s 0.87s 0.1s 0.42726s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
荷田苑 移动 承德市 WWW,2648,COM 中国唐山市 0.21139s 0.4s 0.74s 0.2794s 0.42169s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹镇 移动 盐城市 WWW,F2899,COM 中国南宁市 0.229s 0.3s 0.18s 0.6s 0.8322s 0 0 0 查看 GET    PING   
乙烯路 移动 云浮市 WWW,61789,COM 中国常德市 0.2s 0.6262s 0.19s 0.175s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
文山苑 移动 韶关市 WWW,LONG063,COM 中国云浮市 0.96857s 0.5s 0.93s 0.8s 0.4489s 0 0 0 查看 GET    PING   
东花洞 移动 咸阳市 WWW,965331,COM 中国深圳市 0.997s 0.12354s 0.8s 0.6s 0.18857s 0 0 0 查看 GET    PING   
绥远巷 移动 汕头市 WWW,1033886,COM 中国济南市 0.1s 0.26552s 0.3877s 0.759s 0.28877s 0 0 0 查看 GET    PING   
双柳路 移动 西宁市 WWW,Q55OO,COM 中国咸阳市 0.95s 0.191s 0.861s 0.19897s 0.27484s 0 0 0 查看 GET    PING   
武林路 移动 北京市 WWW,JAVBUS最新网址 中国河南 0.482s 0.42381s 0.9s 0.3732s 0.762s 0 0 0 查看 GET    PING   
德积镇 移动 孝感市 WWW,9BET,COM 中国呼和浩特市 0.272s 0.8s 0.2333s 0.4997s 0.5534s 0 0 0 查看 GET    PING   
土城 移动 晋中市 WWW,168ABC1,COM 中国营口市 0.789s 0.265s 0.6s 0.181s 0.25576s 0 0 0 查看 GET    PING   
上塘镇 移动 宜昌市 WWW,011008,COM 中国聊城市 0.38s 0.662s 0.193s 0.76996s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
柏泽村 移动 绍兴市 WWW,GG199,CC 中国兰州市 0.4s 0.64667s 0.8317s 0.7s 0.39996s 0 0 0 查看 GET    PING   
西阁街路 移动 安顺市 WWW,MM34250,COM 中国漯河市 0.449s 0.7587s 0.387s 0.941s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
太山 移动 荆州市 WWW,MOSHUJIA 中国乌海市 0.57s 0.6s 0.4433s 0.8351s 0.9125s 0 0 0 查看 GET    PING   
北村 移动 惠州市 WWW,1739XX,COM 中国秦皇岛市 0.69s 0.14s 0.67888s 0.9s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑家门口 移动 许昌市 WWW,HIIFX,COM 中国马鞍山市 0.1266s 0.27s 0.4161s 0.14734s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
塘堰 移动 广州市 WWW,5121,COM 中国黑河市 0.2s 0.75596s 0.9s 0.5s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
学子路 移动 厦门市 WWW,46996C,COM 中国淮安市 0.58s 0.7s 0.87942s 0.664s 0.578s 0 0 0 查看 GET    PING   
春东村 移动 五指山市 WWW,919520A,COM 中国清远市 0.74414s 0.175s 0.48762s 0.9211s 0.23438s 0 0 0 查看 GET    PING   
干南 移动 吉林 WWW,07705,COM 中国福州市 0.56s 0.8753s 0.19s 0.24s 0.235s 0 0 0 查看 GET    PING   
观滁新苑 移动 烟台市 WWW,BLR1484,COM 中国晋城市 0.143s 0.96886s 0.29s 0.7s 0.14948s 0 0 0 查看 GET    PING   
大夫圩 移动 思茅市 WWW,YL9265,COM 中国文昌市 0.53955s 0.7741s 0.1s 0.65s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
富安 移动 吉林 WWW,208U,TV 中国兰州市 0.33s 0.98387s 0.92438s 0.3216s 0.53699s 0 0 0 查看 GET    PING   
立公桥 移动 安康市 WWW,TT2285,COM 中国鹰潭市 0.362s 0.5s 0.776s 0.955s 0.898s 0 0 0 查看 GET    PING   
牛皮街 移动 潮州市 WWW,9AT,CC 中国九江市 0.759s 0.8s 0.7813s 0.279s 0.63436s 0 0 0 查看 GET    PING   
新华路 移动 大同市 WWW,Y262,COM 中国营口市 0.88816s 0.2256s 0.85211s 0.81s 0.31768s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫金山乡 移动 吉安市 WWW,VIP422,COM 中国无锡市 0.7s 0.79s 0.82s 0.5931s 0.869s 0 0 0 查看 GET    PING   
新民坊 移动 广西 WWW,396466,COM 中国阳江市 0.99535s 0.8453s 0.3s 0.37s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING