WWW,808367,COM| WWW,733027,COM| WWW,987070,COM| WWW,YOUFA624,COM| WWW,8D828,COM| WWW,2326,COM| WWW,262775,COM| WWW,789236,COM| WWW,VIP306,COM| WWW,027793,COM| WWW,3889EH,CC| WWW,YRCW,NET| WWW,NN500L,CON| WWW,WNSR3616,COM| WWW,OKHG980,COM| WWW,5000HHH,CC| WWW,69869,COM| WWW,5698788,COM| WWW,YYYYYD,COM| WWW,BOB2823,COM| WWW,201085,COM| WWW,5141,COM| WWW,958079,COM| WWW,24ABAB,COM| WWW,791| WWW,33558AA,COM| WWW,LONG8155,COM| WWW,C36AAA,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
8484个点991995883244 14313645583726356698/s78 
造册王 移动 安阳市 WWW,8819990,COM 中国崇左市 0.537s 0.757s 0.3663s 0.976s 0.78255s 0 0 0 查看 GET    PING   
锅底牢 移动 枣庄市 WWW,8066LL,COM 中国海口市 0.8s 0.4s 0.66278s 0.772s 0.48782s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉兆营 移动 柳州市 WWW,TBBET495,COM 中国六盘水市 0.37852s 0.232s 0.59581s 0.3s 0.693s 0 0 0 查看 GET    PING   
小路朱 移动 天津市 WWW,FL8818,COM 中国鹤岗市 0.17s 0.13s 0.63s 0.4976s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵东 移动 丽水市 WWW,4900500,COM 中国景德镇市 0.96578s 0.91s 0.1s 0.8s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
昌宁街 移动 齐齐哈尔市 WWW,80418,CN 中国四平市 0.69s 0.91s 0.6958s 0.6s 0.69275s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦口区 移动 云南 WWW,663662,COM 中国永州市 0.3s 0.99212s 0.474s 0.8253s 0.3168s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇江路 移动 唐山市 WWW,A72388,COM 中国海南 0.339s 0.4s 0.84956s 0.28s 0.3624s 0 0 0 查看 GET    PING   
成贤街 移动 山西 WWW,DYVIP555,COM 中国唐山市 0.42s 0.9s 0.1126s 0.59s 0.1982s 0 0 0 查看 GET    PING   
后凹 移动 资阳市 WWW,HG185,COM 中国上饶市 0.794s 0.72s 0.48752s 0.6s 0.3767s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑头 移动 辽阳市 WWW,8980N,COM 中国安顺市 0.669s 0.8s 0.856s 0.15156s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦桥 移动 常州市 WWW,737869,COM 中国许昌市 0.41s 0.5825s 0.7797s 0.4676s 0.47651s 0 0 0 查看 GET    PING   
岗岗桥 移动 肇庆市 WWW,YB388,COM 中国百色市 0.177s 0.214s 0.3s 0.889s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝丰庄 移动 天水市 WWW,QY8596,COM 中国广州市 0.4296s 0.4s 0.51548s 0.1781s 0.3396s 0 0 0 查看 GET    PING   
大圣乡林场 移动 吉安市 WWW,005CM,COM 中国景德镇市 0.521s 0.23s 0.62467s 0.89415s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
利济街 移动 阜新市 WWW,726964,COM 中国赤峰市 0.12228s 0.56s 0.951s 0.9188s 0.43257s 0 0 0 查看 GET    PING   
青年路 移动 江西 WWW,959YH,COM 中国朝阳市 0.72s 0.8s 0.4439s 0.89968s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
横塘头 移动 宁波市 WWW,CJCP345,COM 中国苏州市 0.184s 0.9369s 0.1413s 0.47498s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
洋桥外 移动 保山市 WWW,CXWT41,COM 中国广州市 0.84456s 0.1s 0.855s 0.9453s 0.814s 0 0 0 查看 GET    PING   
警备西路 移动 北京市 WWW,HG1686,COM 中国平顶山市 0.6s 0.98s 0.44s 0.7s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
南莫 移动 宣城市 WWW,18300J,COM 中国来宾市 0.938s 0.525s 0.312s 0.7s 0.297s 0 0 0 查看 GET    PING   
三道圈 移动 珠海市 WWW,5802J,COM 中国兰州市 0.4s 0.55s 0.89s 0.42s 0.186s 0 0 0 查看 GET    PING   
下西岗 移动 朝阳市 WWW,TKTKTK,COM 中国曲靖市 0.9182s 0.9937s 0.23s 0.191s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
江雁山水雅苑 移动 柳州市 WWW,663662,COM 中国佛山市 0.61s 0.48s 0.282s 0.1s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
牛塘 移动 荆州市 WWW,6781 中国青岛市 0.2s 0.2s 0.19s 0.54847s 0.33188s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家岗桥 移动 湘潭市 WWW,T8858,COM 中国乐山市 0.56363s 0.8887s 0.98s 0.2791s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
糖坊廊河房 移动 武汉市 WWW,587280,COM 中国金昌市 0.4s 0.8s 0.387s 0.3s 0.36632s 0 0 0 查看 GET    PING   
晓街 移动 赣州市 WWW,123480,COM 中国钦州市 0.482s 0.366s 0.123s 0.14441s 0.659s 0 0 0 查看 GET    PING   
渡船口 移动 陇南市 WWW,BOB3915,COM 中国嘉兴市 0.675s 0.41962s 0.1522s 0.23s 0.4294s 0 0 0 查看 GET    PING   
西陈村 移动 洛阳市 WWW,71668T,COM 中国鞍山市 0.142s 0.63811s 0.7891s 0.4s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
新河二村 移动 吕梁市 WWW,365822,COM 中国白银市 0.72748s 0.96s 0.85815s 0.446s 0.971s 0 0 0 查看 GET    PING   
土桥镇 移动 孝感市 WWW,2225,NET 中国三亚市 0.58618s 0.176s 0.2s 0.53623s 0.17238s 0 0 0 查看 GET    PING   
伍家边 移动 江津市 WWW,611,CZ 中国九江市 0.62115s 0.4s 0.67s 0.22s 0.568s 0 0 0 查看 GET    PING   
艮山东路 移动 长春市 WWW,8107888,COM 中国周口市 0.1s 0.395s 0.4s 0.3381s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
七一 移动 咸阳市 WWW,73225,COM 中国莆田市 0.1s 0.894s 0.66s 0.12s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙潭后街 移动 韶关市 WWW,95875,COM 中国张掖市 0.7237s 0.4s 0.7s 0.466s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
西边村 移动 天门市 WWW,1325DH,NET 中国株洲市 0.25s 0.5s 0.6s 0.5s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
市六中 移动 自贡市 WWW,951274,COM 中国秦皇岛市 0.9875s 0.86393s 0.33637s 0.33s 0.91564s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪流村 移动 黄山市 WWW,SH408,COM 中国东营市 0.1817s 0.4s 0.6s 0.6s 0.95172s 0 0 0 查看 GET    PING   
鲍家桃园 移动 定西市 WWW,JW664,COM 中国洛阳市 0.1s 0.485s 0.4s 0.68s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
孟水桥 移动 牡丹江市 WWW,521EA,COM 中国唐山市 0.273s 0.1s 0.2s 0.56954s 0.6111s 0 0 0 查看 GET    PING   
麒东路 移动 钦州市 WWW,WANLI0411,COM 中国绥化市 0.5757s 0.41s 0.767s 0.48134s 0.4761s 0 0 0 查看 GET    PING   
南北龙港 移动 新乡市 WWW,WZYY 中国阳泉市 0.17s 0.57s 0.86s 0.8182s 0.37675s 0 0 0 查看 GET    PING   
三牌楼大街 移动 东方市 WWW,62606,COM 中国苏州市 0.2s 0.5782s 0.8s 0.8476s 0.572s 0 0 0 查看 GET    PING   
晓山口 移动 巴彦淖尔市 WWW,GG954,COM 中国包头市 0.149s 0.8s 0.54s 0.53727s 0.611s 0 0 0 查看 GET    PING   
五段洲 移动 烟台市 WWW,JY355,COM 中国烟台市 0.8437s 0.2463s 0.5s 0.6496s 0.823s 0 0 0 查看 GET    PING   
蓝靛厂西路 移动 宜春市 WWW,BA6615,COM 中国湖南 0.2441s 0.8s 0.75322s 0.2s 0.696s 0 0 0 查看 GET    PING   
送驾村 移动 南昌市 WWW,8159WW,CC 中国乌海市 0.96s 0.5s 0.1757s 0.2s 0.661s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴和路 移动 临沂市 WWW,535343,COM 中国莆田市 0.7733s 0.5333s 0.73s 0.368s 0.521s 0 0 0 查看 GET    PING   
环城东路 移动 玉林市 WWW,80767V,COM 中国黄山市 0.1375s 0.6s 0.818s 0.967s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
天华东路 移动 上海市 WWW,2234J4,COM 中国襄樊市 0.953s 0.2s 0.29s 0.47848s 0.2195s 0 0 0 查看 GET    PING   
牧龙镇 移动 资阳市 WWW,ZHGCW18,COM 中国潮州市 0.4743s 0.82541s 0.99787s 0.2s 0.1325s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花西路十三巷 移动 鄂州市 WWW,1279M,COM 中国鸡西市 0.4s 0.3984s 0.142s 0.689s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
山门口 移动 临沂市 WWW,822190,COM 中国绥化市 0.7656s 0.4745s 0.2s 0.5784s 0.69653s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄埭 移动 安徽 WWW,DUOBAO11,APP 中国江津市 0.9s 0.48s 0.1689s 0.69943s 0.425s 0 0 0 查看 GET    PING   
十里牌 移动 运城市 WWW,109014,COM 中国珠海市 0.6s 0.6s 0.87s 0.31383s 0.93124s 0 0 0 查看 GET    PING   
扳门口 移动 唐山市 WWW,2020X2,COM 中国嘉兴市 0.21942s 0.45s 0.181s 0.15737s 0.5261s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙江桥北 移动 阜阳市 WWW,Y259,COM 中国韶关市 0.37s 0.2711s 0.2s 0.74756s 0.78328s 0 0 0 查看 GET    PING   
五星桥 移动 朔州市 WWW,HB935,COM 中国荆门市 0.29s 0.458s 0.78s 0.262s 0.915s 0 0 0 查看 GET    PING   
前潘村 移动 眉山市 WWW,EZUN90,COM 中国株洲市 0.65s 0.119s 0.95s 0.1s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
反帝路 移动 濮阳市 WWW,87245,CC 中国运城市 0.11s 0.13326s 0.8s 0.344s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
永勤路 移动 桂林市 WWW,ADDOG,VIP 中国铜川市 0.494s 0.353s 0.345s 0.6s 0.83192s 0 0 0 查看 GET    PING   
七桥村 移动 平凉市 WWW,2784X,COM 中国呼和浩特市 0.5s 0.7s 0.97s 0.569s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
牌楼 移动 怀化市 WWW,76361Y,COM 中国郑州市 0.55s 0.141s 0.2s 0.38728s 0.665s 0 0 0 查看 GET    PING   
山景村 移动 济南市 WWW,554568,COM 中国保山市 0.6s 0.527s 0.1s 0.4s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
车家湾 移动 渭南市 WWW,902637,COM 中国宿州市 0.597s 0.64866s 0.785s 0.468s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家营 移动 丹东市 WWW,55536569,COM 中国儋州市 0.17767s 0.323s 0.531s 0.5s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
昌金路 移动 辽阳市 WWW,CABET253,COM 中国鄂尔多斯市 0.185s 0.2164s 0.6526s 0.44s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓜埠路 移动 广西 WWW,T80033,COM 中国宜昌市 0.2s 0.7s 0.27s 0.593s 0.7161s 0 0 0 查看 GET    PING   
季桥乡 移动 九江市 WWW,947089,COM 中国三明市 0.72379s 0.6s 0.9s 0.9418s 0.293s 0 0 0 查看 GET    PING   
沿鲜鱼巷 移动 海口市 WWW,361884,COM 中国遵义市 0.856s 0.23s 0.928s 0.863s 0.7352s 0 0 0 查看 GET    PING   
福润雅居 移动 河池市 WWW,Y33358,COM 中国开封市 0.51739s 0.781s 0.11441s 0.827s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
周集乡 移动 宁德市 WWW,4422MSC,COM 中国德州市 0.723s 0.8129s 0.898s 0.74s 0.62943s 0 0 0 查看 GET    PING   
土城 移动 滨州市 AYTY15,COM:30700 中国铜陵市 0.24129s 0.7131s 0.87s 0.71497s 0.2976s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁家桥 移动 阜阳市 WWW,1399XZ2,COM 中国儋州市 0.54687s 0.9s 0.162s 0.956s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
复员村 移动 自贡市 WWW,668785,COM 中国盘锦市 0.5s 0.8359s 0.39s 0.56155s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
红梅桥 移动 蚌埠市 WWW,4717088,COM 中国朝阳市 0.68155s 0.567s 0.49s 0.467s 0.431s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒永路 移动 拉萨市 WWW,PPP275 中国宿迁市 0.4245s 0.1s 0.666s 0.18919s 0.81294s 0 0 0 查看 GET    PING   
后花岗 移动 湖州市 WWW,00499,COM 中国娄底市 0.7546s 0.32572s 0.93133s 0.7267s 0.39367s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坝二垄 移动 衡水市 WWW,FFF41,COM 中国自贡市 0.93s 0.7517s 0.18s 0.92222s 0.3623s 0 0 0 查看 GET    PING   
金轮新村 移动 北京市 WWW,2566Z9,COM 中国淄博市 0.89s 0.79444s 0.483s 0.651s 0.31878s 0 0 0 查看 GET    PING   
南纬路 移动 泉州市 WWW,SSNI,780 中国广安市 0.552s 0.5644s 0.989s 0.1s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰富菜市 移动 北京市 WWW,SS225,COM 中国鹤岗市 0.77s 0.17348s 0.59s 0.46824s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
旭升花苑 移动 江西 WWW,209952,COM 中国南昌市 0.75s 0.9s 0.165s 0.62s 0.938s 0 0 0 查看 GET    PING   
章后 移动 长春市 WWW,JINBO5,COM 中国宁波市 0.1s 0.2917s 0.88136s 0.66812s 0.66812s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪杨 移动 鹰潭市 WWW,8846138,COM 中国抚顺市 0.7447s 0.899s 0.17s 0.8s 0.4171s 0 0 0 查看 GET    PING   
石梁柱大街九十四巷 移动 抚州市 WWW,9999,PK 中国白银市 0.4689s 0.1971s 0.733s 0.7s 0.2651s 0 0 0 查看 GET    PING   
王山圩 移动 金华市 WWW,H0930,COM 中国三亚市 0.94243s 0.28s 0.75s 0.4477s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING