WWW,J6933.COM| WWW,7082.COM| WWW,V3653388.COM| WWW,HX6611.COM| WWW,1451028.COM| WWW,29492525.COM| WWW,HE5550.COM| WWW,549680.COM| WWW,601823.COM| WWW,067979.COM| WWW,731012.COM| WWW,77556609.COM| WWW,2111YH.COM| WWW,VNS5885.COM| WWW,761445.COM| WWW,34311Y.COM| WWW,4AMJS.COM| WWW,65476655.COM| WWW,J918N.COM| WWW,K290.COM| WWW,555268.COM| WWW,555DC.VIP| WWW,1072365.COM| WWW,J918N.COM| WWW,80503.COM| WWW,7769992.COM| WWW,3656399.COM| WWW,XTYC.COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
3745个点281912287162 941956968896785116/s84 
羊山北路 移动 吉林 WWW,CJ959.COM 中国白城市 0.3s 0.3s 0.6826s 0.358s 0.7672s 0 0 0 查看 GET    PING   
凯旋大街 移动 贵州 WWW,DHYGW59.COM 中国徐州市 0.74s 0.69733s 0.96663s 0.98s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
九塘村 移动 延安市 WWW,LH1832.COM 中国南阳市 0.98318s 0.756s 0.576s 0.493s 0.448s 0 0 0 查看 GET    PING   
武家庄 移动 周口市 WWW,776XY.COM 中国铜川市 0.54s 0.47s 0.3s 0.75s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
世界贸易中心大厦 移动 泰安市 WWW,LH0224.COM 中国大同市 0.1551s 0.767s 0.342s 0.6s 0.8434s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜古北路 移动 来宾市 WWW,SUN407.COM 中国珠海市 0.79898s 0.1s 0.77s 0.6478s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
仇李 移动 儋州市 WWW,1331332.COM 中国海南 0.4555s 0.9362s 0.13s 0.3s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
草堂桥 移动 福州市 WWW,114488Q.COM 中国济宁市 0.96s 0.2654s 0.15s 0.38s 0.286s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋州 移动 天水市 WWW,W7742.COM 中国郑州市 0.38s 0.178s 0.7s 0.44766s 0.79319s 0 0 0 查看 GET    PING   
骆马湖东路 移动 牡丹江市 WWW,33227076.COM 中国渭南市 0.16674s 0.45s 0.74s 0.4s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
大王基 移动 亳州市 WWW,365443D.COM 中国咸宁市 0.994s 0.334s 0.997s 0.83215s 0.97255s 0 0 0 查看 GET    PING   
天茗路 移动 包头市 WWW,66877B.COM 中国七台河市 0.6911s 0.18s 0.98581s 0.99224s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
走马巷 移动 哈尔滨市 WWW,QY586.COM 中国邯郸市 0.64s 0.5286s 0.64s 0.77189s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
河沟东路 移动 通化市 WWW,736807.COM 中国四川 0.43618s 0.95s 0.37381s 0.7384s 0.343s 0 0 0 查看 GET    PING   
幕府山庄 移动 包头市 WWW,780234.COM 中国马鞍山市 0.1627s 0.3978s 0.9998s 0.71456s 0.344s 0 0 0 查看 GET    PING   
八集乡 移动 兰州市 WWW,9599400.NET 中国防城港市 0.7s 0.7s 0.6s 0.85s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒园路 移动 临汾市 WWW,HG900F.COM 中国商洛市 0.89s 0.7s 0.1978s 0.9295s 0.496s 0 0 0 查看 GET    PING   
裕民家园 移动 益阳市 WWW,308775.COM 中国遂宁市 0.3466s 0.46997s 0.88655s 0.1449s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
无想寺村 移动 岳阳市 WWW,11062W.COM 中国张家口市 0.38s 0.15292s 0.3s 0.631s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
严家圩 移动 巢湖市 WWW,SDY860.COM 中国十堰市 0.2631s 0.636s 0.47114s 0.9733s 0.7348s 0 0 0 查看 GET    PING   
白草洼路 移动 益阳市 WWW,10050357.COM 中国荆门市 0.515s 0.4886s 0.29s 0.35s 0.96425s 0 0 0 查看 GET    PING   
典雅居 移动 景德镇市 WWW,16666601.COM 中国台州市 0.221s 0.261s 0.1637s 0.15918s 0.8797s 0 0 0 查看 GET    PING   
江东门大街 移动 宁德市 WWW,BOB6626.COM 中国潮州市 0.22155s 0.38655s 0.5261s 0.47415s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
升州路街道办事处 移动 七台河市 WWW,JS2574.COM 中国天门市 0.736s 0.17139s 0.1866s 0.959s 0.886s 0 0 0 查看 GET    PING   
丹凤新寓 移动 宝鸡市 WWW,6532Q.COM 中国天水市 0.5739s 0.2358s 0.4741s 0.74s 0.1422s 0 0 0 查看 GET    PING   
周岗 移动 鄂尔多斯市 WWW,HZQW2007.COM 中国齐齐哈尔市 0.14397s 0.9684s 0.5s 0.2739s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
承德路 移动 安阳市 WWW,XTYC.COM 中国淄博市 0.14s 0.92s 0.1775s 0.95717s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
九鲤塘路 移动 山西 WWW,330907.COM 中国伊春市 0.9116s 0.29s 0.1s 0.31s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
石土老爷 移动 江津市 WWW,55511H.COM 中国汕头市 0.1s 0.815s 0.2s 0.19s 0.3118s 0 0 0 查看 GET    PING   
决心 移动 阳泉市 WWW,QY757.COM 中国锦州市 0.56s 0.67s 0.3s 0.2168s 0.47436s 0 0 0 查看 GET    PING   
爱石城 移动 黄冈市 WWW,0644600.COM 中国渭南市 0.43s 0.2s 0.75461s 0.6947s 0.168s 0 0 0 查看 GET    PING   
国民政府参议院旧址 移动 珠海市 WWW,710011.COM 中国浙江 0.6876s 0.54s 0.9662s 0.393s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
于辛庄路 移动 绥化市 WWW,365443D.COM 中国铜陵市 0.7s 0.4s 0.232s 0.938s 0.8632s 0 0 0 查看 GET    PING   
共和镇 移动 江津市 WWW,45221.CC 中国扬州市 0.28998s 0.92s 0.96s 0.8s 0.36668s 0 0 0 查看 GET    PING   
金信花园 移动 娄底市 WWW,DH221381.COM 中国吉林 0.1s 0.162s 0.2736s 0.3s 0.38757s 0 0 0 查看 GET    PING   
中和桥北村 移动 文昌市 WWW,362579.COM 中国泉州市 0.13s 0.833s 0.6s 0.83s 0.698s 0 0 0 查看 GET    PING   
白兰大厦 移动 阜阳市 WWW,3123SB.COM 中国黄冈市 0.7739s 0.94s 0.978s 0.87s 0.165s 0 0 0 查看 GET    PING   
敷营 移动 白银市 WWW,59969M.COM 中国徐州市 0.32s 0.8s 0.5637s 0.5489s 0.5591s 0 0 0 查看 GET    PING   
水秀花园 移动 鄂州市 WWW,ULE041.COM 中国滨州市 0.198s 0.6934s 0.9675s 0.767s 0.914s 0 0 0 查看 GET    PING   
下槽 移动 郴州市 WWW,YB2662.COM 中国白银市 0.47s 0.6s 0.711s 0.2464s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
南湖新村 移动 青岛市 WWW,JSC1675.COM 中国荆州市 0.5388s 0.53287s 0.94s 0.19267s 0.8857s 0 0 0 查看 GET    PING   
白草洼路 移动 焦作市 WWW,517744.COM 中国潮州市 0.521s 0.133s 0.1s 0.24632s 0.6649s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆集镇 移动 渭南市 WWW,1519934.COM 中国晋城市 0.9366s 0.1s 0.792s 0.438s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
王居村 移动 成都市 WWW,958787.COM 中国朔州市 0.27s 0.31s 0.587s 0.83s 0.54s 0 0 0 查看 GET    PING   
东方东路 移动 永川市 WWW,471BET.COM 中国河北 0.614s 0.44s 0.5s 0.31659s 0.7465s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙池翠洲花园 移动 白山市 WWW,41415524.COM 中国南宁市 0.63217s 0.68318s 0.78645s 0.6263s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
张泽 移动 衢州市 WWW,8177MM.COM 中国宿迁市 0.6966s 0.15s 0.21527s 0.696s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
日本大使馆 移动 眉山市 WWW,04713308.COM 中国三亚市 0.29s 0.9s 0.27834s 0.8s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅家边 移动 晋城市 WWW,SHENBO181.COM 中国云浮市 0.9s 0.9666s 0.9s 0.31s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
陶家 移动 渭南市 WWW,PJ6220.COM 中国云浮市 0.51629s 0.89s 0.39942s 0.8s 0.531s 0 0 0 查看 GET    PING   
师大研究生楼 移动 崇左市 WWW,736807.COM 中国湖南 0.11418s 0.9317s 0.3s 0.932s 0.25397s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙江宝船厂遗址 移动 佛山市 WWW,258433.COM 中国邵阳市 0.61834s 0.5s 0.346s 0.5227s 0.127s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄东 移动 天水市 WWW,89755.COM 中国北海市 0.64s 0.89514s 0.728s 0.3s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
天寿里 移动 北海市 WWW,348360.COM 中国宜宾市 0.698s 0.7392s 0.727s 0.15s 0.52881s 0 0 0 查看 GET    PING   
刁檀 移动 嘉兴市 WWW,308775.COM 中国武威市 0.78s 0.14s 0.45486s 0.73135s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
水云轩 移动 通化市 WWW,330907.COM 中国来宾市 0.58949s 0.34971s 0.2666s 0.7493s 0.81974s 0 0 0 查看 GET    PING   
新仪里 移动 内江市 WWW,YB7099.COM 中国抚顺市 0.43728s 0.8s 0.56s 0.53234s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
大新庄 移动 黄石市 WWW,DRF91111.COM 中国三明市 0.25s 0.287s 0.8s 0.965s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
湾北村 移动 广西 WWW,787575.COM 中国眉山市 0.4s 0.92s 0.7s 0.47s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
稻香新村 移动 连云港市 WWW,YAMEI8.COM 中国枣庄市 0.1727s 0.581s 0.62151s 0.4s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
东方花园 移动 梅州市 WWW,JS311.CC 中国安康市 0.3752s 0.91746s 0.86s 0.7s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
万家楼 移动 龙岩市 WWW,YB460.COM 中国贵州 0.8994s 0.71s 0.87537s 0.3s 0.735s 0 0 0 查看 GET    PING   
曲水文华苑 移动 通辽市 WWW,697989.COM 中国文昌市 0.825s 0.5922s 0.493s 0.3s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
丹阳大道 移动 上海市 WWW,661926.COM 中国自贡市 0.1264s 0.517s 0.437s 0.9371s 0.9741s 0 0 0 查看 GET    PING   
小吴庄 移动 新乡市 WWW,00082N.COM 中国台州市 0.668s 0.6599s 0.61932s 0.85s 0.19267s 0 0 0 查看 GET    PING   
马堡西路 移动 孝感市 WWW,Y6620.COM 中国商丘市 0.5539s 0.1s 0.27s 0.1s 0.611s 0 0 0 查看 GET    PING   
天后村 移动 松原市 WWW,HEJI018.COM 中国三门峡市 0.692s 0.93s 0.51897s 0.894s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
北漪园 移动 沧州市 WWW,1072365.COM 中国北海市 0.1s 0.389s 0.982s 0.1s 0.174s 0 0 0 查看 GET    PING   
新楼 移动 武汉市 WWW,VNS92.NET 中国赣州市 0.978s 0.3s 0.9s 0.9s 0.7971s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁墙村 移动 苏州市 WWW,979XP.COM 中国宿州市 0.4882s 0.31s 0.95s 0.56s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
任庄 移动 淮南市 WWW,VN455.COM 中国成都市 0.654s 0.87s 0.22s 0.462s 0.938s 0 0 0 查看 GET    PING   
车站居民区 移动 本溪市 WWW,4245020.COM 中国淄博市 0.35s 0.479s 0.293s 0.15s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
红山路华侨路 移动 酒泉市 WWW,3339979.COM 中国株洲市 0.98811s 0.7s 0.4s 0.93s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
文体西村 移动 四川 WWW,711711.COM 中国莱芜市 0.9s 0.8s 0.9839s 0.52s 0.26239s 0 0 0 查看 GET    PING   
安乐堂 移动 河源市 WWW,6532Q.COM 中国长治市 0.1s 0.4642s 0.43623s 0.2s 0.7977s 0 0 0 查看 GET    PING   
黎里镇 移动 六安市 WWW,882236Y.COM 中国周口市 0.95134s 0.62936s 0.29s 0.7831s 0.118s 0 0 0 查看 GET    PING   
青年路 移动 合肥市 WWW,9380234.COM 中国潍坊市 0.12817s 0.1s 0.863s 0.5797s 0.48582s 0 0 0 查看 GET    PING   
新街 移动 通辽市 WWW,BOB7582.COM 中国盘锦市 0.92s 0.9444s 0.645s 0.9419s 0.899s 0 0 0 查看 GET    PING   
开元新寓 移动 舟山市 WWW,HV315.COM 中国拉萨市 0.863s 0.428s 0.6888s 0.49s 0.52158s 0 0 0 查看 GET    PING   
东新南路 移动 拉萨市 WWW,BENZ7777.COM 中国吕梁市 0.6s 0.7917s 0.8242s 0.3418s 0.57187s 0 0 0 查看 GET    PING   
韦家凹 移动 长治市 WWW,WNSR1000.COM 中国东莞市 0.49577s 0.292s 0.3457s 0.3127s 0.973s 0 0 0 查看 GET    PING   
大桥 移动 铜川市 WWW,VNS293.COM 中国鹤岗市 0.95983s 0.912s 0.19s 0.48s 0.98889s 0 0 0 查看 GET    PING   
西瓜圃桥十二巷 移动 五指山市 WWW,95938Z.COM 中国绍兴市 0.893s 0.72631s 0.6313s 0.3s 0.87172s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙恩洲 移动 通辽市 WWW,477337.COM 中国佛山市 0.322s 0.284s 0.33s 0.28s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
下码头一巷 移动 天水市 WWW,G68465.COM 中国达州市 0.5s 0.2s 0.186s 0.383s 0.94745s 0 0 0 查看 GET    PING   
白马路 移动 江苏 WWW,123867.COM 中国襄樊市 0.9541s 0.84186s 0.82741s 0.8s 0.14s 0 0 0 查看 GET    PING   
东葛 移动 阳泉市 WWW,6277N.COM 中国长沙市 0.844s 0.3s 0.5747s 0.9s 0.3764s 0 0 0 查看 GET    PING   
荣华南路 移动 邢台市 WWW,CPB02.NET 中国梅州市 0.5s 0.4351s 0.2781s 0.9s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING