WWW,1545990,COM| WWW,555914,COM| WWW,3NIU7,COM| WWW,949979,COM| WWW,3929S,COM| WWW,BB195,COM| WWW,13390,COM| WWW,EECP88,COM| WWW,HUANGMA,CC| WWW,QY019,COM| WWW,947K,COM| WWW,XPJ7411,COM| WWW,15AG,CC| WWW,770362,COM| WWW,CR3456,NET| WWW,KOK1052,COM| WWW,HB674,COM| WWW,76P,BET| WWW,SBD835,COM| WWW,YB1791,COM| WWW,TT1973,COM| WWW,HENGX4,COM| WWW,F99111,COM| WWW,246727,COM| WWW,798038,COM| WWW,YT730,COM| WWW,HGW107,COM| WWW,HTK002,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
6个点4778475396 868113427711964424479/s45 
工农村 移动 重庆市 WWW,1331ZZ,COM 中国安顺市 0.44698s 0.9882s 0.61747s 0.6s 0.2493s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚源北路 移动 拉萨市 WWW,479M,COM 中国宁波市 0.5s 0.17s 0.1s 0.2419s 0.6931s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥头社区居委会 移动 揭阳市 WWW,YB1808,COM 中国天门市 0.87s 0.9228s 0.858s 0.6s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰葆路 移动 泸州市 WWW,F12377,COM 中国广西 0.6s 0.964s 0.517s 0.7678s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
交山村 移动 荆州市 WWW,360579,COM 中国秦皇岛市 0.2s 0.53794s 0.53s 0.2s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
小庄子 移动 株洲市 WWW,89223,COM 中国辽源市 0.6142s 0.4144s 0.541s 0.224s 0.72539s 0 0 0 查看 GET    PING   
大明路 移动 许昌市 WWW,PJ001,COM 中国安顺市 0.88235s 0.35762s 0.53732s 0.89879s 0.342s 0 0 0 查看 GET    PING   
五里桥 移动 长春市 WWW,BH1866,COM 中国湖州市 0.12s 0.4s 0.44324s 0.72919s 0.8797s 0 0 0 查看 GET    PING   
谷丰路 移动 盘锦市 WWW,K760,COM 中国清远市 0.612s 0.14693s 0.1s 0.3252s 0.3736s 0 0 0 查看 GET    PING   
大鱼赵 移动 三门峡市 WWW,05988C,COM 中国晋中市 0.7937s 0.4s 0.21s 0.2s 0.38943s 0 0 0 查看 GET    PING   
博亚汽修厂 移动 滁州市 WWW,5SE08,COM 中国四平市 0.86385s 0.4686s 0.39323s 0.1358s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
前张村 移动 山东 WWW,B22773,COM 中国鄂尔多斯市 0.47s 0.384s 0.761s 0.94111s 0.2962s 0 0 0 查看 GET    PING   
蟹岛西路 移动 巢湖市 WWW,522 中国商丘市 0.13s 0.696s 0.921s 0.251s 0.223s 0 0 0 查看 GET    PING   
泉水桥 移动 贵阳市 WWW,AOM6611,COM 中国苏州市 0.269s 0.66s 0.45s 0.11855s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
中宁巷 移动 江门市 WWW,CP5132,COM 中国巴中市 0.4541s 0.938s 0.59s 0.52752s 0.6157s 0 0 0 查看 GET    PING   
宏福东路 移动 珠海市 WWW,1764N,COM 中国德阳市 0.661s 0.5795s 0.584s 0.9s 0.51698s 0 0 0 查看 GET    PING   
宫后山 移动 沧州市 WWW,HG72288,COM 中国平凉市 0.44125s 0.3s 0.61197s 0.416s 0.2352s 0 0 0 查看 GET    PING   
泉水乡 移动 七台河市 WWW,00361,COM 中国崇左市 0.2s 0.2648s 0.8s 0.6s 0.487s 0 0 0 查看 GET    PING   
栗园居委会 移动 长沙市 WWW,407HM,COM 中国邢台市 0.25757s 0.641s 0.86983s 0.26s 0.63934s 0 0 0 查看 GET    PING   
上蒲塘 移动 伊春市 WWW,LEJING157,COM 中国衡阳市 0.6s 0.8686s 0.396s 0.85s 0.26295s 0 0 0 查看 GET    PING   
半月湾 移动 绵阳市 WWW,1155336,COM 中国泸州市 0.856s 0.4293s 0.86s 0.3s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
建康大厦 移动 九江市 WWW,JS64,VIP 中国天水市 0.4325s 0.6139s 0.779s 0.33s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁电馨苑 移动 大连市 WWW,AITIYU114,COM 中国九江市 0.2777s 0.3s 0.4883s 0.848s 0.991s 0 0 0 查看 GET    PING   
富民坊 移动 海南 WWW,ASHANG120,COM 中国福建 0.3427s 0.2232s 0.6s 0.8s 0.4679s 0 0 0 查看 GET    PING   
金狮河沿 移动 山东 WWW,PJ1625,COM 中国中山市 0.5s 0.786s 0.5s 0.4s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
王洼 移动 绵阳市 WWW,238352,COM 中国阜阳市 0.413s 0.31673s 0.9s 0.484s 0.91619s 0 0 0 查看 GET    PING   
下坊 移动 莱芜市 WWW,0626166,COM 中国兰州市 0.36369s 0.95484s 0.24s 0.483s 0.21683s 0 0 0 查看 GET    PING   
宏业村 移动 六安市 WWW,JF2979,COM 中国浙江 0.54248s 0.282s 0.693s 0.9776s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
袜子巷 移动 衢州市 WWW,E077,COM 中国北京市 0.522s 0.542s 0.3272s 0.423s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙山路 移动 阳江市 WWW,46344V,COM 中国贵阳市 0.18s 0.4514s 0.5s 0.431s 0.118s 0 0 0 查看 GET    PING   
东府城 移动 娄底市 WWW,V12309,COM 中国广州市 0.14s 0.39523s 0.865s 0.925s 0.579s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘土盖头 移动 镇江市 WWW,13868A,COM 中国株洲市 0.546s 0.3s 0.72493s 0.2621s 0.22565s 0 0 0 查看 GET    PING   
伏场村 移动 湛江市 WWW,5446Z,COM 中国贺州市 0.67993s 0.2984s 0.25s 0.2s 0.376s 0 0 0 查看 GET    PING   
星海街星桂街 移动 武威市 WWW,TL7755,COM 中国德州市 0.953s 0.2949s 0.63s 0.852s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
崔桥 移动 杭州市 WWW,SAO666 中国衡阳市 0.24s 0.17s 0.4364s 0.54s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜宋 移动 新乡市 WWW,HD8282,COM 中国武威市 0.71119s 0.4892s 0.13258s 0.99755s 0.6721s 0 0 0 查看 GET    PING   
吕四 移动 天水市 WWW,3166616,COM 中国韶关市 0.5879s 0.9592s 0.5296s 0.86s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
王凹 移动 大连市 WWW,02292,CC 中国中山市 0.5142s 0.4s 0.687s 0.3388s 0.9737s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝船听涛居 移动 韶关市 WWW,BTY4,COM 中国新余市 0.286s 0.6s 0.8s 0.5162s 0.5981s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰镇 移动 龙岩市 WWW,JSCZCG,COM 中国湖南 0.73639s 0.3925s 0.57s 0.49623s 0.2822s 0 0 0 查看 GET    PING   
马徐 移动 岳阳市 WWW,303911,COM 中国鹤壁市 0.8837s 0.579s 0.75s 0.42824s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁塘村 移动 长治市 WWW,733WW,NET 中国绍兴市 0.5s 0.517s 0.74s 0.337s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦虹新苑 移动 南通市 WWW,624D,COM 中国思茅市 0.612s 0.74s 0.8s 0.248s 0.725s 0 0 0 查看 GET    PING   
继红巷 移动 九江市 WWW,A41,CC 中国辽阳市 0.3937s 0.5818s 0.9s 0.88446s 0.548s 0 0 0 查看 GET    PING   
城东乡 移动 梧州市 WWW,444PKCAI,COM 中国丽水市 0.5s 0.5383s 0.4316s 0.26274s 0.4141s 0 0 0 查看 GET    PING   
北家边 移动 江西 WWW,03561,CC 中国开封市 0.66s 0.82662s 0.9s 0.825s 0.547s 0 0 0 查看 GET    PING   
文华园 移动 阜阳市 WWW,98505,CC 中国清远市 0.125s 0.61s 0.2s 0.6s 0.96912s 0 0 0 查看 GET    PING   
驴子巷后街 移动 鹤岗市 WWW,36118159,COM 中国衡水市 0.91244s 0.1s 0.5s 0.624s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
许庄 移动 上海市 WWW,874242,COM 中国开封市 0.33s 0.86s 0.23s 0.3s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
狮子坝村 移动 钦州市 WWW,12253K,COM 中国湖北 0.1s 0.489s 0.645s 0.25s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
木桥巷 移动 海南 WWW,8060PJ,COM 中国大同市 0.6184s 0.54s 0.946s 0.6961s 0.59283s 0 0 0 查看 GET    PING   
中和桥 移动 广安市 WWW,HGA708,COM 中国贵阳市 0.64964s 0.39s 0.74s 0.6s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
沿河路 移动 辽阳市 K66,COM 中国岳阳市 0.544s 0.838s 0.3s 0.42s 0.5915s 0 0 0 查看 GET    PING   
青年路 移动 六盘水市 WWW,HGX21088,COM 中国三明市 0.364s 0.7495s 0.2s 0.3518s 0.328s 0 0 0 查看 GET    PING   
和会街六十九巷 移动 濮阳市 WWW,JR8888,COM 中国福建 0.66188s 0.3s 0.423s 0.1s 0.1827s 0 0 0 查看 GET    PING   
新姚家巷 移动 百色市 WWW,HG9962,CON 中国邯郸市 0.7728s 0.21115s 0.1s 0.798s 0.112s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵登禹路 移动 周口市 WWW,086623,COM 中国鄂州市 0.54s 0.5537s 0.147s 0.97s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
章京垾 移动 阜阳市 WWW,4BE441D2,COM 中国邢台市 0.584s 0.9s 0.2s 0.8858s 0.5893s 0 0 0 查看 GET    PING   
葛塘 移动 临沧市 WWW,1382Y,COM 中国吉林市 0.84s 0.45s 0.46s 0.11297s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
魏巷街 移动 曲靖市 WWW,IF526,COM 中国中山市 0.3s 0.6684s 0.646s 0.67847s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
将军路 移动 黑龙江 WWW,5511365,COM 中国漳州市 0.17s 0.33813s 0.6856s 0.66s 0.5944s 0 0 0 查看 GET    PING   
汇金旗林大厦 移动 永川市 WWW,95549 中国衡阳市 0.63586s 0.548s 0.2946s 0.745s 0.7486s 0 0 0 查看 GET    PING   
双山村 移动 鹤岗市 WWW,186539,COM 中国张家界市 0.78567s 0.764s 0.2s 0.7s 0.8369s 0 0 0 查看 GET    PING   
本山庵 移动 淮南市 WWW,392HK,COM 中国广西 0.98s 0.37s 0.3s 0.13s 0.392s 0 0 0 查看 GET    PING   
新集 移动 鹤壁市 WWW,6668888V,COM 中国张家界市 0.5155s 0.62221s 0.5945s 0.4s 0.613s 0 0 0 查看 GET    PING   
关河路 移动 福建 WWW,YL094,CON 中国安顺市 0.33s 0.257s 0.255s 0.17s 0.51444s 0 0 0 查看 GET    PING   
西九儿园 移动 赤峰市 WWW,X0133,COM 中国荆州市 0.2s 0.6598s 0.59817s 0.3612s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆洪 移动 呼伦贝尔市 WWW,HG9003,COM 中国安阳市 0.9s 0.17451s 0.15s 0.574s 0.489s 0 0 0 查看 GET    PING   
大划子渡口 移动 长沙市 WWW,13390,COM 中国荆门市 0.4s 0.15484s 0.9173s 0.7283s 0.59139s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁府 移动 仙桃市 WWW,248966,COM 中国沧州市 0.1243s 0.163s 0.28545s 0.4s 0.118s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘荡 移动 汕头市 WWW,DCS8888,COM 中国益阳市 0.67s 0.34s 0.424s 0.4335s 0.618s 0 0 0 查看 GET    PING   
天隆路 移动 邯郸市 WWW,8CFN,COM 中国贺州市 0.7s 0.5s 0.58573s 0.4s 0.32712s 0 0 0 查看 GET    PING   
滨江大道 移动 铜陵市 WWW,C81U,CC 中国铁岭市 0.58934s 0.75367s 0.51s 0.811s 0.931s 0 0 0 查看 GET    PING   
南站前路 移动 四川 WWW,1314066,COM 中国达州市 0.44194s 0.3s 0.76s 0.51s 0.38858s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙江路 移动 孝感市 WWW,7744DHYGW,COM 中国酒泉市 0.4463s 0.39s 0.772s 0.1814s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
路字铺 移动 淮北市 WWW,1114P,COM 中国濮阳市 0.684s 0.2s 0.2s 0.127s 0.8381s 0 0 0 查看 GET    PING   
湾东磊 移动 晋中市 WWW,602508,COM 中国钦州市 0.279s 0.3s 0.5987s 0.48s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
白颐路 移动 七台河市 WWW,7045X,COM 中国南京市 0.148s 0.23868s 0.8s 0.53s 0.472s 0 0 0 查看 GET    PING   
伏魔庵 移动 通辽市 WWW,YABO1071,COM 中国泸州市 0.249s 0.3s 0.649s 0.78s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
光绪埂 移动 深圳市 WWW,99875B,COM 中国四平市 0.3174s 0.92s 0.496s 0.46993s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅花镇 移动 金昌市 WWW,SMNZTV1,COM 中国嘉兴市 0.2s 0.894s 0.244s 0.18434s 0.42992s 0 0 0 查看 GET    PING   
万寿路 移动 焦作市 WWW,YYCP22,COM 中国马鞍山市 0.2s 0.278s 0.4s 0.779s 0.89832s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁芜公路 移动 鞍山市 WWW,413342,COM 中国攀枝花市 0.38s 0.52217s 0.76s 0.41s 0.73694s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家大塘 移动 常德市 WWW,KS28,VIP 中国内江市 0.584s 0.6s 0.1s 0.6469s 0.255s 0 0 0 查看 GET    PING   
南队 移动 大同市 WWW,ALCP4,COM 中国邵阳市 0.5s 0.81387s 0.5988s 0.555s 0.14s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅家坛村 移动 长春市 WWW,36536560,COM 中国双鸭山市 0.81216s 0.7s 0.2s 0.59983s 0.782s 0 0 0 查看 GET    PING   
屏埂村 移动 徐州市 WWW,QF197,COM 中国安庆市 0.897s 0.28s 0.9289s 0.83272s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜家园二十八巷 移动 龙岩市 WWW,ALCP4,COM 中国辽阳市 0.85169s 0.31s 0.254s 0.415s 0.2994s 0 0 0 查看 GET    PING