WWW,601910,COM| WWW,JQK365,NET| WWW,8881696,COM| WWW,17447,CC| WWW,61991M,COM| WWW,BOB2642,COM| WWW,UF880,COM| WWW,NIUBAO175,COM| WWW,21166N,COM| WWW,46945,CC| WWW,QX2929,COM| WWW,55006,COM| WWW,33Y,COM| WWW,95YYYY| WWW,MC258,COM| WWW,574998,COM| WWW,791840,CON| WWW,362668,COM| WWW,C36,COM| WWW,733416,COM| WWW,SMNZTV,COM| WWW,VIP8966,COM| WWW,VV85,COM| WWW,TING89,COM| WWW,XWSY33,APP| WWW,4606,COM| WWW,99YL20,COM| WWW,LONG7772,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
26个点21545474831 1747384745985128569/s19 
朱家牌楼 移动 海南 WWW,07381,CC 中国大同市 0.1s 0.3986s 0.634s 0.83s 0.353s 0 0 0 查看 GET    PING   
风波坟水库 移动 舟山市 WWW,001563,COM 中国鄂州市 0.86s 0.74s 0.818s 0.1s 0.45174s 0 0 0 查看 GET    PING   
伏圩 移动 汕尾市 WWW,420151,COM 中国鄂州市 0.5s 0.7s 0.3s 0.6s 0.25694s 0 0 0 查看 GET    PING   
卢妃巷 移动 珠海市 WWW,8269ZZ,COM 中国鄂州市 0.7s 0.8s 0.27666s 0.98757s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
诚信北路 移动 荷泽市 WWW,83334 中国景德镇市 0.59292s 0.1s 0.23516s 0.6711s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
柳苑 移动 遵义市 WWW,CB6588,COM 中国天津市 0.1s 0.79918s 0.772s 0.6s 0.67374s 0 0 0 查看 GET    PING   
天心座 移动 西安市 WWW,073778,COM 中国东方市 0.8s 0.26s 0.36s 0.3s 0.57433s 0 0 0 查看 GET    PING   
厉仓村 移动 东营市 WWW,F1489,COM:9900 中国泸州市 0.54s 0.4s 0.22s 0.6s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
北沟镇 移动 韶关市 WWW,87888,COM 中国韶关市 0.9s 0.259s 0.8s 0.8332s 0.1719s 0 0 0 查看 GET    PING   
天主教堂旧址 移动 湖南 WWW,X1176,COM 中国酒泉市 0.833s 0.38441s 0.3s 0.956s 0.29797s 0 0 0 查看 GET    PING   
高楼门 移动 安顺市 WWW,K86896,COM 中国绍兴市 0.59s 0.3s 0.81s 0.55254s 0.7982s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路一二一巷 移动 扬州市 WWW,91699,COM 中国济南市 0.9s 0.663s 0.4s 0.6843s 0.5476s 0 0 0 查看 GET    PING   
西横街 移动 湖北 WWW,188JINBAOBO,CO 中国七台河市 0.419s 0.9517s 0.955s 0.37s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋楼镇 移动 赤峰市 WWW,W7966,COM 中国玉林市 0.97s 0.6675s 0.9951s 0.62522s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
四圩 移动 河北 WWW,K8072,COM 中国白银市 0.3951s 0.5234s 0.29256s 0.52s 0.3936s 0 0 0 查看 GET    PING   
宣堡 移动 赣州市 WWW,7089JJ,COM 中国青岛市 0.77s 0.514s 0.43s 0.3s 0.8812s 0 0 0 查看 GET    PING   
祝家山 移动 保山市 WWW,1119992,COM 中国贵港市 0.71s 0.295s 0.6s 0.113s 0.675s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴家洼 移动 吉林 WWW,66HAOWIN,COM 中国广州市 0.197s 0.5s 0.63268s 0.56s 0.7783s 0 0 0 查看 GET    PING   
白玉兰公寓 移动 赣州市 WWW,PJ00117,CON 中国天水市 0.32251s 0.72s 0.9234s 0.5s 0.21973s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃园新居 移动 仙桃市 WWW,JINQIU03,COM 中国濮阳市 0.386s 0.48s 0.787s 0.96234s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
水梦轩 移动 德阳市 WWW,LONG8253,COM 中国自贡市 0.98s 0.821s 0.351s 0.1s 0.913s 0 0 0 查看 GET    PING   
航平北路 移动 铁岭市 WWW,6BOB,CC 中国攀枝花市 0.8s 0.676s 0.68s 0.6s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
晟通路 移动 河南 WWW,MBTY36,COM 中国天水市 0.8748s 0.44984s 0.34s 0.8s 0.627s 0 0 0 查看 GET    PING   
漳桥村 移动 益阳市 WWW,LONG761,COM 中国无锡市 0.281s 0.891s 0.88s 0.6988s 0.7228s 0 0 0 查看 GET    PING   
滨河路 移动 江津市 WWW,VV656,NET 中国沧州市 0.62s 0.7s 0.34s 0.72s 0.3873s 0 0 0 查看 GET    PING   
花市大街 移动 思茅市 WWW,69APY,COM 中国汕头市 0.75633s 0.783s 0.4s 0.2s 0.771s 0 0 0 查看 GET    PING   
北头庵 移动 襄樊市 WWW,19763,COM 中国桂林市 0.7s 0.2s 0.6s 0.2285s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
南通市 移动 内江市 WWW,92220455,COM 中国佳木斯市 0.563s 0.61s 0.89425s 0.66624s 0.476s 0 0 0 查看 GET    PING   
圩房 移动 滨州市 WWW,188270,COM 中国呼伦贝尔市 0.68458s 0.2761s 0.97s 0.73935s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
戈家凹 移动 南宁市 WWW,81818G,COM 中国洛阳市 0.394s 0.48s 0.52s 0.91s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
长山林场 移动 襄樊市 WWW,730180,COM 中国鹤壁市 0.3475s 0.71s 0.5s 0.9414s 0.3675s 0 0 0 查看 GET    PING   
欣之园 移动 平凉市 WWW,XAMJIE,COM 中国江苏 0.9774s 0.2218s 0.4212s 0.332s 0.818s 0 0 0 查看 GET    PING   
金汤门小澡堂 移动 东莞市 WWW,4770756,COM 中国临沂市 0.5s 0.18s 0.1s 0.2437s 0.173s 0 0 0 查看 GET    PING   
招贤寺 移动 丽江市 WWW,J2971,COM 中国绥化市 0.2s 0.566s 0.19663s 0.81s 0.552s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱李 移动 铁岭市 WWW,857820,COM 中国商洛市 0.9856s 0.49s 0.67s 0.2s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
网板路 移动 运城市 WWW,52JIZZ,COM 中国四川 0.53654s 0.1369s 0.373s 0.399s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴和路 移动 银川市 WWW,1094567,COM 中国钦州市 0.73752s 0.12s 0.882s 0.643s 0.8136s 0 0 0 查看 GET    PING   
盘城集 移动 宜春市 WWW,BBB9,COM 中国保山市 0.99s 0.2373s 0.148s 0.8s 0.4383s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢家边 移动 玉溪市 WWW,58789,COM 中国吉林市 0.48s 0.9431s 0.72999s 0.9426s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏家凹 移动 牡丹江市 WWW,69793,COM 中国河源市 0.16614s 0.7558s 0.37463s 0.984s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
馨园一路 移动 泉州市 WWW,LE888H,COM 中国商丘市 0.464s 0.53413s 0.5958s 0.4s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
程阁老巷 移动 泰州市 WWW,3696,XYZ 中国娄底市 0.6312s 0.19s 0.41437s 0.3s 0.24346s 0 0 0 查看 GET    PING   
大卢村 移动 江苏 WWW,155668,CC 中国威海市 0.8s 0.61869s 0.571s 0.77s 0.892s 0 0 0 查看 GET    PING   
水碓 移动 合川市 WWW,663749,COM 中国佛山市 0.6619s 0.32648s 0.88s 0.395s 0.244s 0 0 0 查看 GET    PING   
文苑路 移动 烟台市 WWW,67883K,COM 中国通辽市 0.2s 0.6265s 0.26113s 0.843s 0.438s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁元里 移动 江西 WWW,8048,COM 中国贺州市 0.2621s 0.57583s 0.9s 0.58656s 0.37771s 0 0 0 查看 GET    PING   
金珠花苑 移动 泸州市 WWW,LEHU424,COM 中国德州市 0.5795s 0.8s 0.421s 0.4545s 0.815s 0 0 0 查看 GET    PING   
仓门口 移动 山东 WWW,AA88,TOP 中国阳江市 0.57s 0.36267s 0.24s 0.5s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
玄武中心大厦 移动 襄樊市 WWW,B9948,COM 中国嘉峪关市 0.9s 0.16s 0.383s 0.626s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
鬼头山 移动 崇左市 WWW,AF55C,COM 中国黑河市 0.158s 0.3581s 0.2s 0.76s 0.78827s 0 0 0 查看 GET    PING   
新联 移动 仙桃市 WWW,65428,CC 中国梅州市 0.834s 0.36478s 0.2421s 0.4s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
益泽路 移动 徐州市 WWW,33818PP,COM 中国萍乡市 0.3524s 0.5494s 0.7s 0.59898s 0.29765s 0 0 0 查看 GET    PING   
基督教救世军教堂旧址 移动 思茅市 WWW,710183,COM 中国汉中市 0.7262s 0.1s 0.28162s 0.24s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
衡村 移动 海口市 WWW,44665357,COM 中国天水市 0.27273s 0.28194s 0.3s 0.6319s 0.633s 0 0 0 查看 GET    PING   
李架子 移动 赣州市 WWW,YABO1599,COM 中国吕梁市 0.52s 0.4s 0.9s 0.81553s 0.578s 0 0 0 查看 GET    PING   
丽源路 移动 梧州市 WWW,55115,COM 中国石家庄市 0.776s 0.9227s 0.78s 0.8s 0.63462s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨梅塘 移动 永川市 WWW,106TV,COM 中国西宁市 0.56s 0.56s 0.73s 0.288s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅亭雅苑 移动 铜陵市 WWW,EEE258,COM 中国巴彦淖尔市 0.2s 0.31815s 0.1188s 0.6143s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
尧化门街道办事处 移动 天门市 WWW,934837,COM 中国扬州市 0.8312s 0.1s 0.84927s 0.35355s 0.84994s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄房 移动 延安市 WWW,905877,COM 中国安阳市 0.4637s 0.26s 0.26928s 0.781s 0.2894s 0 0 0 查看 GET    PING   
北人街 移动 山西 WWW,WISHMADE 中国宝鸡市 0.496s 0.642s 0.5168s 0.87854s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
火瓦巷二十六村 移动 大同市 WWW,39500C,COM 中国长沙市 0.68s 0.7447s 0.335s 0.7s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁和春天家园 移动 安康市 WWW,7669W,COM:5569 中国新乡市 0.2139s 0.326s 0.74s 0.54474s 0.4971s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁香塘遗址 移动 资阳市 WWW,64893,COM 中国定西市 0.3s 0.6s 0.41s 0.52s 0.258s 0 0 0 查看 GET    PING   
水象路 移动 济南市 WWW,T33336,COM 中国新余市 0.252s 0.64s 0.42576s 0.3s 0.83468s 0 0 0 查看 GET    PING   
茶亭东街 移动 河源市 WWW,ZHUCE2126,COM 中国厦门市 0.66s 0.6879s 0.438s 0.4s 0.17617s 0 0 0 查看 GET    PING   
儒林雅居 移动 宣城市 WWW,BOBET735,TV 中国景德镇市 0.3124s 0.717s 0.7299s 0.8433s 0.19683s 0 0 0 查看 GET    PING   
石塘湾 移动 咸宁市 WWW,JB3,COM 中国福州市 0.383s 0.755s 0.9267s 0.47658s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
黎明新村 移动 衡水市 WWW,HG67703,COM 中国佳木斯市 0.41231s 0.1s 0.64344s 0.41368s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁青路 移动 鹤壁市 WWW,1155784,COM 中国山东 0.9s 0.92s 0.93s 0.443s 0.99671s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇江路十一巷 移动 汕尾市 WWW,3616A,COM 中国九江市 0.2881s 0.973s 0.36272s 0.79s 0.619s 0 0 0 查看 GET    PING   
长安东巷 移动 双鸭山市 WWW,HC8854,COM 中国潍坊市 0.698s 0.315s 0.72972s 0.44572s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉庆路 移动 玉林市 WWW,694W,COM 中国天津市 0.47s 0.1s 0.356s 0.68195s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
南苑路 移动 黄冈市 WWW,GG680,COM 中国宿州市 0.46611s 0.9347s 0.9177s 0.96s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
西新村 移动 蚌埠市 WWW,2501177,COM 中国福建 0.877s 0.9s 0.688s 0.6s 0.14195s 0 0 0 查看 GET    PING   
牛首山 移动 哈尔滨市 WWW,T854,COM 中国巢湖市 0.333s 0.279s 0.83633s 0.82s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
伏东 移动 安康市 WWW,85895O,COM 中国淄博市 0.7s 0.772s 0.61s 0.19967s 0.74734s 0 0 0 查看 GET    PING   
大陡门 移动 儋州市 WWW,947843,COM 中国四平市 0.45823s 0.1268s 0.7928s 0.49154s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
商茂世纪广场 移动 佛山市 WWW,TC7779,COM 中国深圳市 0.422s 0.369s 0.64964s 0.1486s 0.64475s 0 0 0 查看 GET    PING   
建通新村 移动 丽水市 WWW,18044O,COM 中国台州市 0.1868s 0.49341s 0.927s 0.2s 0.45134s 0 0 0 查看 GET    PING   
锁金一村 移动 阳江市 WWW,197298,COM 中国晋中市 0.44s 0.15415s 0.51s 0.83979s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰路 移动 来宾市 WWW,SH190,COM 中国梧州市 0.62856s 0.4s 0.92s 0.6548s 0.31765s 0 0 0 查看 GET    PING   
尤家庄 移动 杭州市 WWW,3983170,COM 中国漳州市 0.9s 0.379s 0.865s 0.8936s 0.4867s 0 0 0 查看 GET    PING   
高庙 移动 大同市 WWW,21270055,COM 中国张家口市 0.7s 0.7s 0.3752s 0.853s 0.325s 0 0 0 查看 GET    PING   
乔家庄 移动 阜阳市 WWW,55766CC,COM 中国陇南市 0.13663s 0.47s 0.66916s 0.9821s 0.55649s 0 0 0 查看 GET    PING   
古西市 移动 鹤壁市 WWW,398949,COM 中国自贡市 0.79329s 0.17s 0.4s 0.8592s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
安东路 移动 淮南市 WWW,28824O,COM 中国兰州市 0.6s 0.368s 0.97s 0.668s 0.4462s 0 0 0 查看 GET    PING   
上案子桥 移动 潮州市 WWW,WJ3305,COM 中国辽源市 0.2s 0.91s 0.93s 0.9s 0.65671s 0 0 0 查看 GET    PING