WWW,Y2536,COM| WWW,QIFA669,COM| WWW,S013,COM| WWW,20838BB,COM| WWW,CP888777,COM| WWW,SA1226,COM| WWW,952638,COM| WWW,3343444,COM| WWW,174499,COM| WWW,601563,COM| WWW,HQ6003,COM| WWW,JS541,COM| WWW,KK2444| WWW,55284B,COM| WWW,65886S,COM| WWW,JUS176,COM| WWW,378| WWW,YBO178,CC| WWW,58123,COM| WWW,1316664,COM| WWW,74416,COM| WWW,76595,COM| WWW,593711,COM| WWW,FCW99,COM| WWW,09BBB| WWW,32Z| WWW,SBF533,COM| WWW,XB0714,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
18234个点11622145858 342854292934857995926/s643 
葛营 移动 崇左市 WWW,FH39,COM 中国焦作市 0.5s 0.54445s 0.599s 0.58s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
东王路 移动 湖州市 WWW,QIFA936,COM 中国宜春市 0.241s 0.45s 0.6514s 0.7194s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
西堤国际城第伍区 移动 崇左市 WWW,949679,COM 中国泉州市 0.3653s 0.13s 0.18949s 0.35s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
石头寨村 移动 湛江市 WWW,15249696,COM 中国龙岩市 0.423s 0.489s 0.816s 0.91929s 0.91999s 0 0 0 查看 GET    PING   
苍梧 移动 定西市 WWW,LBJ09,COM 中国芜湖市 0.4s 0.72988s 0.8s 0.529s 0.59857s 0 0 0 查看 GET    PING   
中槐村 移动 郑州市 WWW,GG177,CC 中国揭阳市 0.41s 0.557s 0.1s 0.2s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
柏泽村 移动 安庆市 WWW,70266E,COM 中国泉州市 0.6734s 0.56s 0.12693s 0.171s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰山 移动 运城市 WWW,SIDENGYA,COM 中国锦州市 0.4968s 0.45252s 0.4s 0.5s 0.316s 0 0 0 查看 GET    PING   
钢焦西路 移动 济宁市 WWW,947687,COM 中国青岛市 0.297s 0.5s 0.52222s 0.4618s 0.1519s 0 0 0 查看 GET    PING   
新民花苑 移动 郴州市 WWW,99279K,COM 中国洛阳市 0.67s 0.14s 0.2s 0.6s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
东石坝街 移动 宜宾市 WWW,279667,COM 中国七台河市 0.5s 0.13121s 0.483s 0.31981s 0.386s 0 0 0 查看 GET    PING   
伏沉桥 移动 鞍山市 WWW,4940011,COM 中国淮南市 0.2s 0.329s 0.384s 0.2s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙东村 移动 淮南市 WWW,VNS6640,COM 中国汕头市 0.9564s 0.84s 0.57469s 0.7695s 0.16531s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵桥村 移动 临沧市 WWW,MT11111,COM 中国榆林市 0.124s 0.97715s 0.993s 0.7s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
马厂村 移动 许昌市 WWW,831715,COM 中国商丘市 0.6981s 0.94677s 0.541s 0.98372s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
御景轩 移动 六盘水市 WWW,383755,COM 中国南阳市 0.85974s 0.4926s 0.347s 0.46s 0.92582s 0 0 0 查看 GET    PING   
营防口 移动 雅安市 WWW,0022205,COM 中国大同市 0.913s 0.53s 0.4s 0.7811s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
商茂新园 移动 景德镇市 WWW,III83,COM 中国阳泉市 0.4318s 0.134s 0.394s 0.9457s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴中西路 移动 盘锦市 WWW,2297098,COM 中国九江市 0.95488s 0.7613s 0.9482s 0.9387s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
环城北路 移动 松原市 WWW,BI750,COM 中国河南 0.88238s 0.8s 0.78s 0.72s 0.9549s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆岗村 移动 太原市 WWW,00177,NET 中国石家庄市 0.7s 0.14s 0.5s 0.1s 0.5686s 0 0 0 查看 GET    PING   
新生 移动 泰州市 WWW,HH171,CON 中国辽源市 0.7852s 0.27485s 0.238s 0.92s 0.2291s 0 0 0 查看 GET    PING   
尚洪村 移动 济宁市 WWW,071887,COM 中国邵阳市 0.83s 0.287s 0.778s 0.29963s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
糖坊廊 移动 厦门市 WWW,9944,COM 中国南昌市 0.11582s 0.494s 0.3s 0.2878s 0.488s 0 0 0 查看 GET    PING   
东流镇 移动 陇南市 WWW,K87067,COM 中国六安市 0.734s 0.18s 0.21568s 0.769s 0.623s 0 0 0 查看 GET    PING   
楼庄 移动 云南 WWW,66136Q,COM 中国齐齐哈尔市 0.98287s 0.59s 0.14s 0.161s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦营 移动 保山市 WWW,MS1173,COM 中国绵阳市 0.5874s 0.4s 0.116s 0.92s 0.717s 0 0 0 查看 GET    PING   
长芦 移动 东莞市 WWW,7457I,COM 中国辽源市 0.21s 0.677s 0.75s 0.38479s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街九巷 移动 鞍山市 WWW,HG10990,COM 中国淮北市 0.46921s 0.95s 0.1s 0.27s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
西山 移动 呼和浩特市 WWW,6666137,VIP 中国娄底市 0.54s 0.127s 0.44s 0.999s 0.379s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴隆大街 移动 九江市 WWW,52BO 中国廊坊市 0.3928s 0.8257s 0.7551s 0.13629s 0.399s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒲林巷 移动 吉林 WWW,BOB3507,COM 中国运城市 0.69949s 0.6176s 0.1s 0.112s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
雄州西路 移动 江西 WWW,0112666,COM 中国襄樊市 0.93s 0.914s 0.187s 0.83s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
东城 移动 汕头市 WWW,1258668,COM 中国梧州市 0.24557s 0.92s 0.11s 0.896s 0.253s 0 0 0 查看 GET    PING   
开源新村 移动 兰州市 WWW,921905,COM 中国酒泉市 0.28s 0.4s 0.1371s 0.679s 0.223s 0 0 0 查看 GET    PING   
天津路 移动 湖北 WWW,TY8099,COM 中国南川市 0.14s 0.17s 0.94682s 0.793s 0.231s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁家园 移动 海口市 WWW,WB258,COM 中国东方市 0.1s 0.17158s 0.997s 0.84767s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
刁檀 移动 潮州市 WWW,RB731,COM 中国河南 0.725s 0.9s 0.7s 0.638s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
义保村 移动 白银市 WWW,947049,COM 中国临沂市 0.24s 0.377s 0.481s 0.2333s 0.15564s 0 0 0 查看 GET    PING   
莲花桥 移动 梅州市 WWW,11805BB,COM 中国黄石市 0.89298s 0.83763s 0.117s 0.3s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
合成街 移动 荆门市 WWW,CCR26,COM 中国天水市 0.947s 0.38933s 0.666s 0.88773s 0.3256s 0 0 0 查看 GET    PING   
九宫 移动 德州市 WWW,0621122,COM 中国宣城市 0.4287s 0.9s 0.33s 0.3488s 0.8483s 0 0 0 查看 GET    PING   
米市河 移动 绵阳市 WWW,442542,COM 中国邯郸市 0.5s 0.1983s 0.1s 0.2s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
华严岗 移动 南通市 WWW,PJ71566,COM 中国锦州市 0.3s 0.24811s 0.6531s 0.548s 0.63612s 0 0 0 查看 GET    PING   
小栏杆 移动 常州市 WWW,H1555,COM 中国定西市 0.65248s 0.34s 0.8336s 0.8278s 0.765s 0 0 0 查看 GET    PING   
杭村 移动 晋城市 WWW,014977,COM 中国汉中市 0.497s 0.68469s 0.83s 0.61946s 0.383s 0 0 0 查看 GET    PING   
清江花苑 移动 儋州市 WWW,RB363,COM 中国九江市 0.72s 0.1961s 0.7s 0.69s 0.993s 0 0 0 查看 GET    PING   
里墅 移动 柳州市 WWW,KS0877,COM 中国保山市 0.314s 0.4s 0.7122s 0.665s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
扒子周 移动 江津市 WWW,HOOZH,COM 中国周口市 0.17s 0.84372s 0.71s 0.851s 0.75648s 0 0 0 查看 GET    PING   
大中新 移动 滨州市 WWW,XAM14,COM 中国运城市 0.5s 0.19557s 0.94s 0.6891s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
新塘公寓 移动 南平市 WWW,15035D,COM 中国盘锦市 0.13s 0.52s 0.51286s 0.1469s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
车站街道办事处 移动 威海市 WWW,9677333,COM 中国厦门市 0.48s 0.374s 0.34s 0.72795s 0.133s 0 0 0 查看 GET    PING   
王楼 移动 琼海市 WWW,QQ258,COM 中国南充市 0.1769s 0.6354s 0.934s 0.4s 0.76859s 0 0 0 查看 GET    PING   
三牌楼 移动 北海市 WWW,562AA,COM 中国益阳市 0.6579s 0.316s 0.41s 0.2156s 0.74752s 0 0 0 查看 GET    PING   
五卅路 移动 上饶市 WWW,APP6165,COM 中国茂名市 0.2661s 0.1s 0.9317s 0.89324s 0.77398s 0 0 0 查看 GET    PING   
小马路 移动 周口市 WWW,ZHLC666,COM 中国大连市 0.6166s 0.778s 0.5344s 0.7447s 0.19449s 0 0 0 查看 GET    PING   
安德门大街 移动 忻州市 WWW,LEHU2788,COM 中国安康市 0.1783s 0.93413s 0.19196s 0.3482s 0.27849s 0 0 0 查看 GET    PING   
二案 移动 宁德市 WWW,T11179,COM 中国河池市 0.64s 0.9s 0.74868s 0.591s 0.21698s 0 0 0 查看 GET    PING   
丽华路 移动 深圳市 WWW,YB1893,COM 中国宝鸡市 0.7587s 0.2667s 0.77737s 0.2s 0.445s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹家庄 移动 日照市 WWW,531329,COM 中国拉萨市 0.58s 0.82s 0.77s 0.529s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
百水河 移动 泰安市 WWW,76833,COM 中国运城市 0.31s 0.137s 0.653s 0.47s 0.79365s 0 0 0 查看 GET    PING   
搬工新村 移动 岳阳市 WWW,141511H,COM 中国呼伦贝尔市 0.6685s 0.25627s 0.442s 0.12739s 0.43634s 0 0 0 查看 GET    PING   
古柏镇 移动 临沧市 WWW,LONG796,COM 中国朔州市 0.2s 0.76552s 0.6383s 0.8363s 0.699s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙家边 移动 思茅市 WWW,6796P,COM 中国济宁市 0.86749s 0.13s 0.43s 0.2573s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
外环西路 移动 驻马店市 WWW,HG9333PT,COM 中国呼和浩特市 0.593s 0.9s 0.1s 0.459s 0.912s 0 0 0 查看 GET    PING   
莲花路 移动 儋州市 WWW,4066W,COM 中国福建 0.48687s 0.9s 0.22293s 0.4s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
珍珠桥 移动 福建 WWW,938075,COM 中国福建 0.11s 0.1s 0.18345s 0.58996s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
风华园 移动 临沧市 WWW,DHH07,COM 中国山东 0.6s 0.927s 0.9798s 0.2144s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
北圩 移动 自贡市 WWW,RB106,COM 中国海南 0.88s 0.949s 0.349s 0.3s 0.93542s 0 0 0 查看 GET    PING   
栗山嘴 移动 武汉市 WWW,24428,COM 中国汕头市 0.6s 0.415s 0.24s 0.93s 0.94678s 0 0 0 查看 GET    PING   
上公房 移动 辽阳市 WWW,918IN,COM 中国达州市 0.3863s 0.3s 0.498s 0.565s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
西朱 移动 武汉市 WWW,119090,COM 中国成都市 0.1794s 0.6s 0.96246s 0.59866s 0.58868s 0 0 0 查看 GET    PING   
余桥 移动 成都市 WWW,AG82615,COM 中国铜陵市 0.19992s 0.8s 0.77s 0.25956s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
大石坝街 移动 渭南市 WWW,3056055,COM 中国松原市 0.14s 0.4496s 0.944s 0.97s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
金枫路 移动 呼和浩特市 M,W6969,COM 中国黑河市 0.46819s 0.4651s 0.6s 0.2s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
林庄村 移动 黄冈市 WWW,174244,CN 中国襄樊市 0.6s 0.2s 0.17s 0.6416s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
解放南路 移动 通辽市 WWW,W66532,COM 中国呼和浩特市 0.859s 0.3149s 0.928s 0.951s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
大常巷 移动 天门市 WWW,160WT4,COM 中国福建 0.35114s 0.76499s 0.1s 0.2s 0.859s 0 0 0 查看 GET    PING   
葛集乡 移动 宝鸡市 WWW,BSPORTSFAN 中国乐山市 0.2618s 0.9s 0.43884s 0.343s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
五里桥 移动 乌海市 WWW,40001381,COM 中国鹤岗市 0.6173s 0.53734s 0.27s 0.7427s 0.892s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦家 移动 忻州市 WWW,0761155,COM 中国遂宁市 0.294s 0.36339s 0.4231s 0.622s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山植物园 移动 白城市 WWW,A3088,COM 中国蚌埠市 0.7s 0.413s 0.2s 0.451s 0.14s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚宝桥 移动 张家界市 WWW,YABOVIP2026,COM 中国辽宁 0.29693s 0.155s 0.83s 0.8s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
章郭 移动 河源市 WWW,6797828,COM 中国榆林市 0.8712s 0.8397s 0.23s 0.7s 0.7329s 0 0 0 查看 GET    PING   
彭洼村 移动 牡丹江市 WWW,K8240,COM 中国鞍山市 0.8667s 0.128s 0.38973s 0.872s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
邰村 移动 滨州市 WWW,64588M,COM 中国晋中市 0.8541s 0.74869s 0.7399s 0.65s 0.2147s 0 0 0 查看 GET    PING   
四卫头六十四巷 移动 宜宾市 WWW,X999777,COM 中国南通市 0.1s 0.373s 0.24149s 0.655s 0.63233s 0 0 0 查看 GET    PING   
解放一 移动 江西 WWW,6675755,COM 中国莱芜市 0.595s 0.877s 0.44839s 0.3712s 0.6655s 0 0 0 查看 GET    PING