WWW,YOUFA803,COM| WWW,2271988,COM| WWW,789LLL,COM| WWW,2222981,COM| WWW,375135,COM| WWW,7887055,COM| WWW,YM6060,COM| WWW,JI022,COM| WWW,SDS832,COM| WWW,ISM299,COM| WWW,625202,COM| WWW,M72211,COM| WWW,12321,COM| WWW,8YE,COM| WWW,GAOAV| WWW,XMM602,COM| WWW,AM8313,COM| WWW,111230K,COM| WWW,520201,COM| WWW,HE332,COM| WWW,5703,ME| WWW,TOU32,COM| WWW,559326,CON| WWW,99799M,COM| WWW,38200R,COM| WWW,5009AAA,COM| WWW,277211,COM| WWW,WS623,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
8913个点8799692752537 6123746219122728176/s424 
皮库水库 移动 漯河市 WWW,7077388,COM 中国珠海市 0.5s 0.6s 0.72467s 0.518s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
养龙山庄 移动 吉林 WWW,444441,COM 中国丹东市 0.197s 0.112s 0.134s 0.6948s 0.29523s 0 0 0 查看 GET    PING   
洋桥外 移动 四川 WWW,LILAI178,COM 中国宜宾市 0.6947s 0.9275s 0.8s 0.3671s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤泉邻舍 移动 宿迁市 WWW,959670,COM 中国连云港市 0.21447s 0.96784s 0.138s 0.5s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
赋景苑 移动 抚顺市 WWW,57155A,COM 中国天津市 0.864s 0.2981s 0.9151s 0.2s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬江公路 移动 郑州市 WWW,RB9666,COM 中国百色市 0.29s 0.4697s 0.1s 0.266s 0.962s 0 0 0 查看 GET    PING   
纬巷 移动 南通市 WWW,AM8837,COM 中国鸡西市 0.17s 0.7s 0.383s 0.741s 0.43485s 0 0 0 查看 GET    PING   
依云溪谷雅苑 移动 承德市 WWW,QY0941,COM 中国漯河市 0.2161s 0.5s 0.8369s 0.8s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
富仁坊 移动 六盘水市 WWW,99986P,CC 中国潜江市 0.511s 0.92s 0.9s 0.52639s 0.18321s 0 0 0 查看 GET    PING   
栖园 移动 辽宁 WWW,LL3868,CC 中国陕西 0.9s 0.17s 0.373s 0.372s 0.284s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓦官寺 移动 仙桃市 WWW,00007309,COM 中国平顶山市 0.58s 0.283s 0.4124s 0.345s 0.8277s 0 0 0 查看 GET    PING   
樱桃园 移动 白山市 WWW,A7018,COM 中国白山市 0.1884s 0.99s 0.375s 0.8s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
分流 移动 长沙市 WWW,206369,COM 中国遂宁市 0.3336s 0.82581s 0.9s 0.7328s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
邀月居 移动 安徽 WWW,9914,COM 中国黑龙江 0.458s 0.55392s 0.23755s 0.33767s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
敷营 移动 安康市 WWW,LH5658,CON 中国湛江市 0.4217s 0.46s 0.1s 0.4s 0.28246s 0 0 0 查看 GET    PING   
鑫庭雅苑 移动 鄂尔多斯市 WWW,03456,COM 中国鄂尔多斯市 0.18s 0.2239s 0.92s 0.4s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
南上 移动 上海市 WWW,YABO164,COM 中国昆明市 0.54s 0.1s 0.1s 0.28782s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙家大庄 移动 晋城市 WWW,897650,COM 中国广州市 0.39s 0.333s 0.5s 0.77s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
万家楼 移动 龙岩市 WWW,QY1095,COM 中国泰州市 0.43623s 0.31s 0.3s 0.48s 0.795s 0 0 0 查看 GET    PING   
计算新村 移动 来宾市 WWW,404444,COM 中国池州市 0.8s 0.34s 0.3s 0.48699s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
前江沿 移动 开封市 WWW,992888,COM 中国临汾市 0.74s 0.491s 0.8s 0.472s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
春和路 移动 绍兴市 WWW,839AV,COM 中国丽江市 0.96s 0.2s 0.957s 0.273s 0.218s 0 0 0 查看 GET    PING   
上元门 移动 芜湖市 WWW,672451,COM 中国宜宾市 0.22s 0.41935s 0.66677s 0.2756s 0.98976s 0 0 0 查看 GET    PING   
西山嘴 移动 襄樊市 WWW,PJ711,COM 中国上饶市 0.72s 0.2542s 0.6s 0.4746s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
公教三村 移动 保定市 WWW,DSCPWZ,COM 中国郑州市 0.429s 0.85s 0.816s 0.8294s 0.44384s 0 0 0 查看 GET    PING   
商茂新园 移动 焦作市 WWW,TT6211,COM 中国益阳市 0.28721s 0.826s 0.7s 0.33s 0.452s 0 0 0 查看 GET    PING   
豌豆街区 移动 湛江市 WWW,QIAN316,COM 中国衢州市 0.3s 0.3s 0.3s 0.87s 0.27459s 0 0 0 查看 GET    PING   
登云路 移动 中山市 WWW,SE54 中国吉安市 0.638s 0.44546s 0.137s 0.1s 0.23629s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸿声 移动 温州市 WWW,M1575,COM 中国万宁市 0.2s 0.1s 0.3548s 0.426s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘家花园 移动 潜江市 WWW,1488040,COM 中国长春市 0.55s 0.66s 0.72657s 0.53s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
焚衣街 移动 咸阳市 WWW,AM8298,COM 中国宜春市 0.717s 0.1544s 0.93347s 0.6213s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜太桥 移动 淮北市 WWW,BAOWEN 中国张家界市 0.74262s 0.45598s 0.8s 0.928s 0.65885s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵林 移动 洛阳市 WWW,6988,VIP 中国鹤岗市 0.3s 0.91866s 0.1s 0.4s 0.8529s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨庙 移动 大庆市 WWW,2AV11,COM 中国广元市 0.285s 0.6s 0.35s 0.54s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
老鸦山 移动 万宁市 WWW,T8010,COM 中国银川市 0.858s 0.5383s 0.428s 0.39572s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
水佐岗十五巷 移动 陕西 WWW,PJ6209,COM 中国大庆市 0.5s 0.88475s 0.1s 0.4s 0.82671s 0 0 0 查看 GET    PING   
老坊巷 移动 周口市 WWW,QY1263,COM 中国重庆市 0.16728s 0.9s 0.69382s 0.8392s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
东炮台街十四巷 移动 达州市 WWW,7036I,COM 中国延安市 0.3297s 0.617s 0.5129s 0.8386s 0.65558s 0 0 0 查看 GET    PING   
东环北路 移动 舟山市 WWW,008258,COM 中国辽阳市 0.7s 0.655s 0.7813s 0.22652s 0.694s 0 0 0 查看 GET    PING   
两浦风景区 移动 常州市 WWW,367966,CON 中国鹰潭市 0.74572s 0.888s 0.33439s 0.66138s 0.992s 0 0 0 查看 GET    PING   
阜石路 移动 景德镇市 WWW,78555D,COM 中国桂林市 0.332s 0.4s 0.935s 0.2s 0.13224s 0 0 0 查看 GET    PING   
西华巷桥 移动 河南 WWW,RXAPP1,COM 中国河池市 0.3s 0.14s 0.4s 0.67659s 0.23957s 0 0 0 查看 GET    PING   
温水泉 移动 青岛市 WWW,FRANKIELUI,COM 中国钦州市 0.526s 0.4539s 0.564s 0.55s 0.82416s 0 0 0 查看 GET    PING   
古平岗 移动 银川市 WWW,09131Z,COM 中国广西 0.7195s 0.383s 0.486s 0.464s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙口路 移动 遵义市 WWW,MS555333,COM 中国文昌市 0.4797s 0.5s 0.474s 0.6879s 0.52574s 0 0 0 查看 GET    PING   
新塘路 移动 吉林 WWW,538569,CON 中国南通市 0.77s 0.42s 0.6225s 0.2s 0.18232s 0 0 0 查看 GET    PING   
北京北路 移动 株洲市 WWW,YH0627,COM 中国儋州市 0.3843s 0.75s 0.38115s 0.1s 0.88275s 0 0 0 查看 GET    PING   
前陈 移动 深圳市 WWW,IPOCHI,COM 中国咸阳市 0.19s 0.631s 0.1932s 0.974s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰山 移动 莆田市 WWW,475298,COM 中国大连市 0.3s 0.8478s 0.32482s 0.42439s 0.1921s 0 0 0 查看 GET    PING   
建宁桥 移动 朔州市 WWW,378387,COM 中国巴中市 0.9465s 0.5273s 0.37s 0.21518s 0.85819s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈伦 移动 随州市 WWW,476809,COM 中国遵义市 0.2542s 0.2873s 0.3s 0.69s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫愁新寓 移动 日照市 WWW,YABO100,COM 中国河池市 0.288s 0.815s 0.98593s 0.2859s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
中城路 移动 商洛市 WWW,HUI6644,COM 中国河南 0.437s 0.21131s 0.277s 0.55811s 0.314s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅村 移动 保定市 WWW,74579W,COM 中国柳州市 0.25933s 0.3496s 0.5s 0.24s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
下桑园 移动 廊坊市 WWW,QY658,VIP 中国永川市 0.4s 0.68s 0.62s 0.89s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
天井洼 移动 龙岩市 WWW,HM3339,COM 中国眉山市 0.483s 0.1s 0.7s 0.14793s 0.88176s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙居华庭 移动 六盘水市 WWW,I9068,COM 中国杭州市 0.93841s 0.7s 0.257s 0.73474s 0.73336s 0 0 0 查看 GET    PING   
波斯桥巷 移动 广东 WWW,XX99G,COM 中国湛江市 0.59284s 0.263s 0.9248s 0.6774s 0.4529s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦园村 移动 咸宁市 WWW,BOB6995,COM 中国阳泉市 0.251s 0.9s 0.38783s 0.5769s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
管镇乡 移动 湖北 WWW,0738666,COM 中国苏州市 0.454s 0.4s 0.76212s 0.8s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
营苑新寓 移动 铜川市 WWW,RYCPAPP,NET 中国绥化市 0.422s 0.89861s 0.52442s 0.14s 0.72469s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙土盖 移动 广安市 WWW,298466,COM 中国内江市 0.12s 0.51s 0.99s 0.25951s 0.431s 0 0 0 查看 GET    PING   
楚云街 移动 福建 WWW,DF67,COM 中国平顶山市 0.974s 0.274s 0.3s 0.65661s 0.58756s 0 0 0 查看 GET    PING   
艮山东路 移动 锦州市 WWW,73703355,COM 中国无锡市 0.349s 0.9s 0.14272s 0.8s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
大功坊 移动 黄冈市 WWW,A81274,COM 中国济南市 0.552s 0.978s 0.8768s 0.47724s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅家门口 移动 信阳市 WWW,0372139,COM 中国北京市 0.855s 0.9143s 0.68265s 0.64893s 0.196s 0 0 0 查看 GET    PING   
航丰路 移动 六盘水市 WWW,837482,COM 中国南充市 0.76166s 0.3473s 0.64948s 0.51s 0.276s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵家塘 移动 南川市 WWW,97985,CC 中国黄山市 0.66s 0.398s 0.71266s 0.83s 0.6595s 0 0 0 查看 GET    PING   
欧庄 移动 焦作市 WWW,640342,COM 中国山东 0.1s 0.75s 0.6s 0.5733s 0.964s 0 0 0 查看 GET    PING   
南涧 移动 漳州市 WWW,SSSHOT 中国渭南市 0.35382s 0.18635s 0.79s 0.93s 0.18432s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙泉村 移动 河池市 WWW,YM1299,COM 中国金华市 0.5977s 0.5s 0.24855s 0.144s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
剪子路 移动 连云港市 WWW,2095B,COM 中国通辽市 0.223s 0.264s 0.55s 0.823s 0.635s 0 0 0 查看 GET    PING   
经二路 移动 广元市 WWW,535438,COM 中国安康市 0.44s 0.9s 0.6s 0.89s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏家甸 移动 南通市 WWW,XINI44,COM 中国威海市 0.31518s 0.71897s 0.6s 0.956s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
肖家山村 移动 四川 WWW,9103OO,COM 中国苏州市 0.51661s 0.8s 0.36s 0.46436s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
后张巷 移动 安徽 WWW,904138,COM 中国巴彦淖尔市 0.2759s 0.29s 0.1s 0.6918s 0.321s 0 0 0 查看 GET    PING   
长阳花园 移动 榆林市 WWW,HF823,COM 中国包头市 0.8675s 0.755s 0.4296s 0.2s 0.97272s 0 0 0 查看 GET    PING   
西滩 移动 张家口市 WWW,913XPJ,COM 中国滁州市 0.27383s 0.39232s 0.6s 0.9725s 0.939s 0 0 0 查看 GET    PING   
新市路 移动 南宁市 WWW,365677,COM 中国唐山市 0.49s 0.315s 0.4174s 0.35744s 0.78s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈家洼 移动 肇庆市 WWW,TZVIP2019,COM 中国荆门市 0.28s 0.151s 0.786s 0.45s 0.2671s 0 0 0 查看 GET    PING   
幕府东路 移动 乐山市 WWW,BOB3479,COM 中国雅安市 0.34443s 0.4237s 0.4s 0.662s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
乔谢庄 移动 宣城市 WWW,335739,COM 中国焦作市 0.144s 0.94589s 0.91s 0.64126s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
红纸廊 移动 福建 WWW,90188D,COM 中国青海 0.5s 0.1642s 0.5662s 0.4211s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
大市口 移动 襄樊市 WWW,255C75,COM 中国临汾市 0.716s 0.3261s 0.8s 0.4s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
马坝镇 移动 汕头市 WWW,4849029,COM 中国安康市 0.7559s 0.61s 0.86s 0.511s 0.1125s 0 0 0 查看 GET    PING   
定淮门 移动 安阳市 WWW,189,AG 中国河南 0.593s 0.9s 0.37s 0.45s 0.4292s 0 0 0 查看 GET    PING   
河北大街 移动 资阳市 WWW,968682,CC 中国上海市 0.2s 0.85s 0.135s 0.89s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
工人新村 移动 贵州 WWW,P0039,CON 中国茂名市 0.23s 0.3215s 0.2952s 0.482s 0.6363s 0 0 0 查看 GET    PING