WWW,5C5C5C5C| WWW,386830,COM| WWW,994538,COM| WWW,FAC588,COM| WWW,BW013,COM| WWW,YYCP555,COM| WWW,YLG37,COM| WWW,A56TT,COM| WWW,YA127,COM| WWW,289F,TV| WWW,SZBBS| WWW,33311I,COM| WWW,YINGT| WWW,87667,COM| WWW,73388J,COM| WWW,98228040,COM| WWW,FAC588,COM| WWW,QY5825,COM| WWW,DF330,CC| WWW,13DDD,COM| WWW,JY347,COM| WWW,MM27878,COM| WWW,87558CC,COM| WWW,K55KK| WWW,SWJ4,COM| WWW,99155HB,COM| WWW,KS2237,COM| WWW,YP117,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
15个点54726465668 5846441342539184225128/s633 
华安里 移动 衡阳市 WWW,YC602,COM 中国西宁市 0.6921s 0.115s 0.4578s 0.235s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
长吉新村 移动 朝阳市 WWW,XJ5789,COM 中国辽阳市 0.3s 0.115s 0.4519s 0.67s 0.13896s 0 0 0 查看 GET    PING   
永利文化体育中心 移动 江苏 WWW,963065,COM 中国泰安市 0.16s 0.1s 0.64s 0.17s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
中河中路 移动 牡丹江市 WWW,4102E,COM 中国鄂州市 0.6s 0.393s 0.27s 0.799s 0.28515s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉祥路 移动 湖北 WWW,CXC162,COM 中国吉安市 0.7437s 0.89586s 0.87s 0.82559s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙埠塘西 移动 苏州市 WWW,02644,COM 中国黄石市 0.95615s 0.95s 0.27s 0.7555s 0.6781s 0 0 0 查看 GET    PING   
长冲 移动 潜江市 WWW,364436,COM 中国陇南市 0.96s 0.786s 0.32495s 0.5391s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
毕洼路 移动 安徽 WWW,VNS0190,COM 中国四平市 0.56s 0.2s 0.7683s 0.27s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
盈嘉大厦 移动 周口市 WWW,79TK,COM 中国日照市 0.24525s 0.53s 0.2347s 0.7s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
苴镇 移动 贺州市 WWW,34868,COM 中国陕西 0.38s 0.7s 0.84584s 0.26s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
佘村水库 移动 甘肃 WWW,854FF,COM 中国烟台市 0.63s 0.23479s 0.488s 0.5576s 0.11972s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄海路 移动 南京市 WWW,660507,COM 中国万宁市 0.93s 0.24s 0.581s 0.187s 0.58s 0 0 0 查看 GET    PING   
七塔村 移动 文昌市 WWW,295311,COM 中国玉溪市 0.7s 0.75s 0.63479s 0.11199s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
西沟桥 移动 锦州市 WWW,52030Q,COM 中国牡丹江市 0.3527s 0.94s 0.7s 0.8137s 0.558s 0 0 0 查看 GET    PING   
七套乡 移动 南昌市 WWW,598092,COM 中国江西 0.5346s 0.87s 0.8447s 0.712s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大红门西路 移动 常州市 WWW,0404776,COM 中国徐州市 0.96s 0.1454s 0.86s 0.1s 0.3537s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅府村 移动 仙桃市 WWW,440158,COM 中国广州市 0.3s 0.1439s 0.1s 0.23s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
蓝旗街 移动 张掖市 WWW,T060,COM 中国石家庄市 0.9s 0.1471s 0.7554s 0.62s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
膺福街 移动 广东 WWW,CJ72,COM 中国游戏最大程度还原战争策略游戏的精髓 0.33157s 0.81727s 0.5339s 0.63s 0.22493s 0 0 0 查看 GET    PING   
楚襄园 移动 天水市 WWW,771988KK,COM 中国双鸭山市 0.3s 0.88497s 0.63s 0.27842s 0.668s 0 0 0 查看 GET    PING   
吕庄 移动 承德市 WWW,DD11KK,COM 中国绍兴市 0.15s 0.23s 0.2481s 0.5s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
明珠园 移动 西安市 WWW,QQQCC,CN 中国荆州市 0.763s 0.7456s 0.9139s 0.33648s 0.7135s 0 0 0 查看 GET    PING   
塘泥港 移动 渭南市 WWW,8008606,COM 中国株洲市 0.58s 0.794s 0.2499s 0.27s 0.77129s 0 0 0 查看 GET    PING   
万安 移动 佳木斯市 WWW,MM1624,COM 中国湘潭市 0.8s 0.7957s 0.7326s 0.323s 0.3325s 0 0 0 查看 GET    PING   
上梁 移动 吉安市 WWW,VNS,ME 中国榆林市 0.92293s 0.94311s 0.42798s 0.9s 0.67183s 0 0 0 查看 GET    PING   
高尔夫西花园 移动 南充市 WWW,7NARO,XYZ 中国乐山市 0.47s 0.98s 0.7926s 0.71395s 0.2169s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤台南路 移动 常州市 WWW,CP2895,COM 中国永州市 0.64s 0.25s 0.99s 0.32s 0.43582s 0 0 0 查看 GET    PING   
红花地三十九巷 移动 怀化市 WWW,99DAV,COM 中国驻马店市 0.31s 0.79s 0.5s 0.8s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
苹果园 移动 益阳市 WWW,XP586,COM 中国石家庄市 0.1s 0.13156s 0.482s 0.8396s 0.771s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花北路 移动 长治市 WWW,141511S,COM 中国德阳市 0.2277s 0.23251s 0.79s 0.476s 0.97416s 0 0 0 查看 GET    PING   
三十四照壁 移动 金昌市 WWW,0343,COMO 中国重庆市 0.561s 0.6s 0.72s 0.31957s 0.3239s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋王庙街 移动 辽阳市 WWW,441299,COM 中国洛阳市 0.72s 0.8264s 0.2742s 0.7555s 0.88476s 0 0 0 查看 GET    PING   
毓秀路 移动 泰州市 WWW,EZ779,COM 中国宿州市 0.473s 0.1543s 0.27962s 0.688s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
南禄乡 移动 张家界市 WWW,QY479,COM 中国七台河市 0.8336s 0.27s 0.5s 0.2187s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
忠实里 移动 玉林市 WWW,KMC222,COM 中国金华市 0.3s 0.324s 0.849s 0.27961s 0.581s 0 0 0 查看 GET    PING   
励志社旧址 移动 烟台市 WWW,21127Z,COM 中国贺州市 0.6423s 0.138s 0.4639s 0.5s 0.78578s 0 0 0 查看 GET    PING   
小油坊巷 移动 北海市 WWW,YABO13,COM 中国揭阳市 0.22418s 0.652s 0.35611s 0.416s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
小仙鹤街 移动 嘉峪关市 WWW,1259 中国南平市 0.8438s 0.5592s 0.474s 0.86s 0.894s 0 0 0 查看 GET    PING   
金源大厦 移动 江苏 WWW,7001266,COM 中国开封市 0.3117s 0.45478s 0.56s 0.43964s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
北三步垦 移动 大连市 WWW,1656771,COM 中国广东 0.44s 0.327s 0.8871s 0.61971s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
寿带 移动 鹤壁市 WWW,654396,COM 中国聊城市 0.896s 0.9s 0.383s 0.9s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
大狮子王 移动 长沙市 WWW,SY0006,COM 中国常德市 0.8s 0.8568s 0.2s 0.4s 0.356s 0 0 0 查看 GET    PING   
西坝埝水库 移动 包头市 WWW,52272X,COM 中国玉溪市 0.15s 0.1313s 0.914s 0.34s 0.74321s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩洋 移动 龙岩市 WWW,BET35555,COM 中国秦皇岛市 0.276s 0.8s 0.14s 0.4s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
昆明湖路 移动 景德镇市 WWW,172618,COM 中国安顺市 0.8s 0.6129s 0.95424s 0.85s 0.372s 0 0 0 查看 GET    PING   
积善里 移动 安康市 WWW,3652E,COM 中国眉山市 0.28s 0.556s 0.189s 0.219s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
田庄 移动 莱芜市 WWW,777444,COM 中国西宁市 0.2s 0.4799s 0.492s 0.14146s 0.741s 0 0 0 查看 GET    PING   
四季阳光花园 移动 百色市 WWW,90234,COM 中国云浮市 0.4293s 0.79959s 0.42s 0.3191s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
经二路 移动 思茅市 WWW,1295566,COM 中国拉萨市 0.66911s 0.91662s 0.91859s 0.59s 0.578s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙北村 移动 中山市 WWW,42266,COM 中国常州市 0.2565s 0.95s 0.4s 0.411s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
新塘村 移动 鄂尔多斯市 WWW,372266,COM 中国湖北 0.63415s 0.9s 0.6s 0.1s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
乔庄 移动 平顶山市 WWW,20077779,COM 中国自贡市 0.378s 0.62s 0.31773s 0.55s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
笕丁路 移动 乌兰察布市 WWW,ZM173,COM 中国绥化市 0.21s 0.9361s 0.49833s 0.81s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
文泽园 移动 西安市 WWW,9993926,COM 中国潜江市 0.29715s 0.1s 0.328s 0.2289s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
大板巷后 移动 盘锦市 WWW,949241,COM 中国南充市 0.358s 0.9s 0.922s 0.9726s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙官营 移动 延安市 WWW,403,COM 中国蚌埠市 0.27s 0.24s 0.2697s 0.6664s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
破塘许 移动 湖北 WWW,YATOU176,COM 中国江苏 0.7127s 0.4s 0.125s 0.3326s 0.9561s 0 0 0 查看 GET    PING   
南村花园 移动 常州市 WWW,847882,COM 中国三明市 0.76625s 0.156s 0.7846s 0.2623s 0.16518s 0 0 0 查看 GET    PING   
笪桥市 移动 金华市 WWW,0152R,COM 中国来宾市 0.41s 0.4226s 0.96795s 0.4438s 0.9779s 0 0 0 查看 GET    PING   
古界路 移动 思茅市 WWW,284486,COM 中国阜新市 0.3666s 0.99196s 0.4269s 0.21s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘家嘴 移动 庆阳市 WWW,SHJWZ,CN 中国酒泉市 0.22567s 0.85s 0.37122s 0.487s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
花市大街 移动 内江市 WWW,KANRIBI 中国荆门市 0.13481s 0.79s 0.7s 0.3s 0.7391s 0 0 0 查看 GET    PING   
石头城 移动 铜陵市 WWW,HG7903,COM 中国六安市 0.415s 0.58s 0.43s 0.47543s 0.185s 0 0 0 查看 GET    PING   
四兴里 移动 韶关市 WWW,67678,CC 中国防城港市 0.6657s 0.3231s 0.122s 0.13s 0.45514s 0 0 0 查看 GET    PING   
观唐东路 移动 株洲市 WWW,029646,COM 中国南宁市 0.65s 0.159s 0.156s 0.68997s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
悦来 移动 南充市 WWW,CXWT226,COM 中国娄底市 0.73625s 0.9s 0.564s 0.1s 0.288s 0 0 0 查看 GET    PING   
日光佳园 移动 通辽市 WWW,261037,COM 中国佳木斯市 0.6149s 0.965s 0.7989s 0.66s 0.666s 0 0 0 查看 GET    PING   
滨江西园 移动 酒泉市 WWW,68169E,COM 中国十堰市 0.2s 0.5s 0.79s 0.611s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹营村 移动 徐州市 WWW,365993,COM 中国大庆市 0.666s 0.38942s 0.3s 0.35s 0.21945s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌龙村 移动 保定市 WWW,VNS1944,COM 中国株洲市 0.191s 0.36261s 0.184s 0.5535s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋洼 移动 长沙市 WWW,LONG8160,COM 中国亳州市 0.44851s 0.232s 0.36962s 0.9s 0.57466s 0 0 0 查看 GET    PING   
挤人巷 移动 湖州市 WWW,BW5418,COM 中国武威市 0.2753s 0.976s 0.7s 0.38399s 0.6259s 0 0 0 查看 GET    PING   
山彭村 移动 泰安市 WWW,KE95990,COM 中国锦州市 0.13733s 0.8358s 0.7s 0.53s 0.9416s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏锦路 移动 揭阳市 WWW,35666C,COM 中国铁岭市 0.3632s 0.537s 0.88239s 0.9734s 0.48883s 0 0 0 查看 GET    PING   
山柳 移动 唐山市 WWW,3522739,COM 中国遂宁市 0.433s 0.87s 0.22657s 0.4465s 0.23152s 0 0 0 查看 GET    PING   
牛鼻桥 移动 合川市 WWW,82997F,COM 中国辽阳市 0.49s 0.3s 0.1s 0.6s 0.72457s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵府 移动 张家口市 WWW,OK934,COM 中国巴中市 0.44s 0.12s 0.99889s 0.29s 0.55382s 0 0 0 查看 GET    PING   
陵里 移动 黑龙江 WWW,6117M1,COM 中国咸阳市 0.181s 0.184s 0.64283s 0.96396s 0.33646s 0 0 0 查看 GET    PING   
锁金六村 移动 桂林市 WWW,UD1Z,COM 中国枣庄市 0.9s 0.73377s 0.1154s 0.64s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
中窦 移动 贺州市 WWW,8261255,COM:6899 中国渭南市 0.3s 0.575s 0.32s 0.49681s 0.548s 0 0 0 查看 GET    PING   
青溪路 移动 绵阳市 WWW,AM0021,COM 中国河池市 0.668s 0.5454s 0.322s 0.51s 0.525s 0 0 0 查看 GET    PING   
东隆 移动 自贡市 WWW,DAFUHAO00,COM 中国牡丹江市 0.144s 0.562s 0.89958s 0.59816s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
颐然湾 移动 来宾市 WWW,LONG0870,COM 中国白山市 0.1s 0.77s 0.12s 0.8s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
元龙 移动 贺州市 WWW,949401,COM 中国烟台市 0.88s 0.14s 0.42s 0.3272s 0.37287s 0 0 0 查看 GET    PING   
甘西 移动 咸阳市 WWW,APPLE69,LIFE 中国定西市 0.4s 0.28s 0.48s 0.728s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖南路 移动 益阳市 WWW,51XTV,CC 中国惠州市 0.832s 0.74s 0.99s 0.462s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
木铎路 移动 仙桃市 WWW,HAHABET04,COM 中国白银市 0.67s 0.881s 0.533s 0.2s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
定淮门大街 移动 武威市 WWW,613322G,COM 中国怀化市 0.58s 0.88s 0.93s 0.89647s 0.939s 0 0 0 查看 GET    PING