WWW,HTH2431,COM| WWW,CP5257,COM| WWW,CCWNS,COM| WWW,211820,COM| WWW,LEYU1723,COM| WWW,838628,COM| WWW,982071,COM| WWW,363042,COM| WWW,7778653,CON| WWW,789782,COM| WWW,BLR31188,COM| WWW,17755ZR,COM| WWW,77871,COM| WWW,TIANBO89,COM| WWW,637924,COM| WWW,BOB3554,COM| WWW,ZLC001,COM| WWW,1155470,COM| WWW,HG8RR,COM| WWW,683CF,COM| WWW,HGA991,COM| WWW,K2278,COM| WWW,1133,COM| WWW,159KK| WWW,5132I,COM| WWW,VNS6611,COM| WWW,14YYY| WWW,39670,CC|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
3423个点1628592357 93551854594237272949/s485 
姚营村 移动 长治市 WWW,1234761,COM 中国抚顺市 0.4976s 0.87328s 0.727s 0.6236s 0.259s 0 0 0 查看 GET    PING   
中黄 移动 马鞍山市 WWW,4770538,COM 中国潮州市 0.964s 0.128s 0.64s 0.168s 0.77481s 0 0 0 查看 GET    PING   
云鹤山村 移动 平顶山市 WWW,Q53K,COM 中国南宁市 0.79s 0.3622s 0.3287s 0.3836s 0.83225s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙虎巷 移动 郴州市 WWW,YB1622,COM 中国盐城市 0.9148s 0.9424s 0.3s 0.9298s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
习艺东街 移动 思茅市 WWW,814262,COM 中国临汾市 0.1683s 0.9514s 0.9s 0.787s 0.6742s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉兆巷 移动 商洛市 WWW,22C788,COM 中国吉安市 0.41723s 0.747s 0.8s 0.83s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
东圩 移动 芜湖市 WWW,BBTY188,COM 中国广州市 0.5482s 0.3s 0.493s 0.216s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
中庄 移动 娄底市 WWW,DBO1611,COM 中国白银市 0.8s 0.6899s 0.5s 0.451s 0.8249s 0 0 0 查看 GET    PING   
散居部 移动 邯郸市 WWW,TIANBO633,COM 中国上海市 0.5s 0.91s 0.123s 0.673s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
小石坊巷 移动 万宁市 WWW,288288DY韩国 中国江苏 0.28665s 0.45s 0.1284s 0.3s 0.7669s 0 0 0 查看 GET    PING   
文寿里 移动 江津市 WWW,XH8899,COM 中国合川市 0.51369s 0.826s 0.1s 0.6s 0.16619s 0 0 0 查看 GET    PING   
东河街 移动 宜宾市 WWW,LC6697,CON 中国朔州市 0.73s 0.29s 0.26919s 0.3527s 0.226s 0 0 0 查看 GET    PING   
南台巷 移动 济宁市 WWW,180333B,COM 中国张家界市 0.3s 0.99282s 0.85674s 0.3227s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
方前村 移动 合肥市 WWW,544477,COM 中国阜新市 0.464s 0.4s 0.53s 0.6s 0.6425s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵登禹路 移动 呼伦贝尔市 WWW,568AJ,COM 中国铜川市 0.811s 0.63758s 0.938s 0.51468s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
熊庄 移动 安阳市 WWW,407654,COM 中国青海 0.567s 0.32527s 0.3s 0.8782s 0.2878s 0 0 0 查看 GET    PING   
上潘岗 移动 西宁市 WWW,538478,COM 中国云南 0.871s 0.3s 0.7s 0.84s 0.125s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙津街 移动 江苏 WWW,946131,COM 中国北海市 0.8s 0.69962s 0.48s 0.43864s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈家跳 移动 安徽 WWW,UN6666,COM 中国呼和浩特市 0.42s 0.9642s 0.44s 0.33s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
金砂缸 移动 江苏 WWW,F11138,COM 中国郑州市 0.389s 0.71453s 0.18s 0.494s 0.15868s 0 0 0 查看 GET    PING   
师大研究生楼 移动 攀枝花市 WWW,23191,COM 中国潮州市 0.28325s 0.4s 0.14959s 0.492s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴乐里 移动 新乡市 WWW,286701,COM 中国万宁市 0.89s 0.119s 0.579s 0.16191s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
中星 移动 沧州市 WWW,ZC9962,COM 中国葫芦岛市 0.5389s 0.69s 0.8863s 0.19315s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
县前新村 移动 韶关市 WWW,566377,COM 中国郑州市 0.621s 0.5s 0.537s 0.2s 0.284s 0 0 0 查看 GET    PING   
时圩 移动 安庆市 WWW,9585889,COM 中国鹤壁市 0.16882s 0.46s 0.523s 0.873s 0.67354s 0 0 0 查看 GET    PING   
机场路 移动 聊城市 WWW,344144,COM 中国贺州市 0.86s 0.38s 0.6224s 0.7s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓢儿井 移动 邢台市 WWW,476119,COM 中国岳阳市 0.95738s 0.14797s 0.62s 0.42736s 0.5933s 0 0 0 查看 GET    PING   
饮虹园 移动 吉林市 WWW,6667918,COM 中国海口市 0.6369s 0.796s 0.917s 0.9188s 0.77886s 0 0 0 查看 GET    PING   
上村 移动 三门峡市 WWW,JS200990,COM 中国焦作市 0.58378s 0.79265s 0.6s 0.51s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
临江新寓 移动 阳江市 WWW,HB427,COM 中国秦皇岛市 0.81555s 0.945s 0.53s 0.5s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰西镇 移动 甘肃 WWW,C32826,COM 中国浙江 0.3882s 0.1585s 0.23s 0.5671s 0.194s 0 0 0 查看 GET    PING   
上马村 移动 四川 WWW,362244,COM 中国日照市 0.7611s 0.43s 0.495s 0.737s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
中桑土干 移动 临沧市 WWW,7388YH,COM 中国天津市 0.226s 0.6874s 0.5929s 0.9s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
白下桥 移动 吉林市 WWW,73906H,COM 中国兰州市 0.7397s 0.4578s 0.84s 0.1573s 0.3295s 0 0 0 查看 GET    PING   
盘锦花园 移动 眉山市 WWW,C668GS,CON 中国阳泉市 0.14s 0.5s 0.28s 0.77299s 0.2519s 0 0 0 查看 GET    PING   
新河口后街 移动 萍乡市 WWW,KJ1199,COM 中国南宁市 0.11s 0.9839s 0.6964s 0.76s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
阳山路 移动 株洲市 WWW,37570WW,COM 中国包头市 0.9258s 0.52s 0.47s 0.4s 0.1465s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙鹿雅居 移动 平凉市 WWW,YYY5122,COM 中国开封市 0.89s 0.8s 0.328s 0.25336s 0.53468s 0 0 0 查看 GET    PING   
延安西街 移动 崇左市 WWW,5414C,COM 中国台州市 0.311s 0.83924s 0.33s 0.64s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
东井村 移动 亳州市 WWW,950329,COM 中国济宁市 0.7s 0.5143s 0.8786s 0.552s 0.58274s 0 0 0 查看 GET    PING   
高浪路 移动 海南 WWW,XF212,COM 中国赤峰市 0.29716s 0.562s 0.294s 0.621s 0.2839s 0 0 0 查看 GET    PING   
清修村 移动 晋中市 WWW,W66996,COM 中国漯河市 0.2s 0.76s 0.34s 0.29s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
木桥巷 移动 湖南 WWW,739195,COM 中国儋州市 0.5s 0.83143s 0.1959s 0.77s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
林荫路 移动 东营市 WWW,696317,COM 中国珠海市 0.244s 0.993s 0.953s 0.54716s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
骆家村 移动 南通市 WWW,JJJ41,COM 中国玉溪市 0.71673s 0.1s 0.52514s 0.46983s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
三星水库 移动 昆明市 WWW,601296,COM 中国六安市 0.6467s 0.72s 0.7315s 0.719s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家花园 移动 威海市 WWW,VIP6650019,COM 中国汕头市 0.63572s 0.4329s 0.48769s 0.55736s 0.2832s 0 0 0 查看 GET    PING   
马桥 移动 南川市 WWW,CHINA20 中国成都市 0.2s 0.2s 0.725s 0.197s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
程阁老巷 移动 信阳市 WWW,39439G,COM 中国长治市 0.437s 0.5s 0.328s 0.841s 0.79676s 0 0 0 查看 GET    PING   
城角西路 移动 信阳市 WWW,10111BB,COM 中国珠海市 0.5351s 0.4s 0.4s 0.2698s 0.6955s 0 0 0 查看 GET    PING   
七里街 移动 攀枝花市 WWW,908PJ,COM 中国巴彦淖尔市 0.3s 0.47s 0.484s 0.71654s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
华东茂 移动 保山市 WWW,8801799,COM 中国上饶市 0.686s 0.65948s 0.65s 0.896s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅家边村 移动 茂名市 WWW,PJ3906,COM 中国江苏 0.2s 0.2s 0.51s 0.716s 0.37445s 0 0 0 查看 GET    PING   
南航揽翠苑 移动 湘潭市 WWW,WNS777,COM 中国六盘水市 0.4812s 0.4s 0.1321s 0.5978s 0.81216s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁县路 移动 赤峰市 WWW,LESUHOME,COM 中国沈阳市 0.72686s 0.7853s 0.1s 0.4s 0.419s 0 0 0 查看 GET    PING   
小王庄 移动 秦皇岛市 WWW,386P,COM 中国荷泽市 0.51s 0.7364s 0.7519s 0.37s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
马墟头四村 移动 南阳市 WWW,96678,COM 中国广西 0.99s 0.1s 0.1s 0.2s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁路埂北街 移动 鄂州市 WWW,31992022,NET 中国马鞍山市 0.9515s 0.7873s 0.85823s 0.2s 0.85298s 0 0 0 查看 GET    PING   
永庆寺 移动 福州市 WWW,PJBET777,COM 中国大庆市 0.246s 0.63s 0.66s 0.776s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
北苑新村 移动 运城市 WWW,260490,COM 中国北京市 0.8s 0.5s 0.311s 0.3332s 0.562s 0 0 0 查看 GET    PING   
栖凤新村 移动 乌兰察布市 WWW,20678,COM 中国眉山市 0.46s 0.92728s 0.163s 0.726s 0.4157s 0 0 0 查看 GET    PING   
大庆路 移动 蚌埠市 WWW,19251,CC 中国洛阳市 0.2884s 0.21249s 0.985s 0.58s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
万达华府 移动 抚州市 WWW,9910864,COM 中国梧州市 0.43s 0.43s 0.9938s 0.23197s 0.196s 0 0 0 查看 GET    PING   
大牛道巷 移动 临沂市 WWW,27BFD5DF,COM 中国南川市 0.54s 0.97771s 0.12998s 0.2s 0.17552s 0 0 0 查看 GET    PING   
东亭南路 移动 昆明市 WWW,601583,COM 中国惠州市 0.6718s 0.11487s 0.8s 0.7536s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
展览路 移动 嘉兴市 WWW,22823,COM 中国忻州市 0.59s 0.1s 0.5951s 0.5s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
十房村 移动 龙岩市 WWW,BOB7494,COM 中国朔州市 0.639s 0.387s 0.1s 0.9717s 0.3563s 0 0 0 查看 GET    PING   
后赵 移动 双鸭山市 WWW,87199,VIP 中国鹰潭市 0.561s 0.8s 0.23181s 0.96897s 0.9588s 0 0 0 查看 GET    PING   
栅栏门 移动 柳州市 WWW,K88822,COM 中国甘肃 0.4592s 0.14783s 0.94311s 0.72663s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
创业北路 移动 永川市 WWW,V80969,COM 中国韶关市 0.87s 0.99s 0.97s 0.666s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
柏墅村 移动 九江市 WWW,404567,COM 中国淄博市 0.64s 0.6s 0.2s 0.2s 0.2855s 0 0 0 查看 GET    PING   
草堂路 移动 益阳市 WWW,7569I,COM 中国曲靖市 0.11942s 0.8s 0.394s 0.74s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
罗汉巷 移动 包头市 WWW,78995,COM 中国鹤岗市 0.898s 0.85s 0.8352s 0.331s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
南宫坊 移动 黄冈市 WWW,4102D,COM 中国钦州市 0.1s 0.23298s 0.1983s 0.2355s 0.295s 0 0 0 查看 GET    PING   
宕家村 移动 五指山市 WWW,UBBVIP 中国黄山市 0.85936s 0.76s 0.36s 0.9434s 0.55926s 0 0 0 查看 GET    PING   
史庄 移动 周口市 WWW,8HCP40,COM 中国邢台市 0.6s 0.19633s 0.69s 0.8494s 0.371s 0 0 0 查看 GET    PING   
水左营 移动 北海市 WWW,502KAI1,COM 中国丽江市 0.385s 0.8452s 0.711s 0.5s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
平泰街 移动 六盘水市 WWW,85454,COM 中国丽水市 0.32s 0.45477s 0.5s 0.58s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
西冲 移动 南宁市 WWW,532440,COM 中国玉林市 0.72s 0.7383s 0.99192s 0.37s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
牌坊巷 移动 宿迁市 WWW,07680Q,COM 中国吉林 0.347s 0.4867s 0.2644s 0.31686s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸣羊里 移动 广州市 WWW,SE0523,COM 中国萍乡市 0.26s 0.557s 0.96848s 0.244s 0.57559s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪岔线 移动 赣州市 WWW,673452,COM 中国六安市 0.7284s 0.93s 0.65s 0.1s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
西渡村 移动 娄底市 WWW,232476,COM 中国宜春市 0.1481s 0.94s 0.31781s 0.67s 0.17589s 0 0 0 查看 GET    PING   
西流 移动 吉安市 WWW,457233,COM 中国亳州市 0.52785s 0.44117s 0.479s 0.411s 0.43746s 0 0 0 查看 GET    PING   
桐园 移动 安康市 WWW,918ITT,COM 中国万宁市 0.7366s 0.272s 0.3365s 0.758s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
河坝里 移动 雅安市 WWW,27616B,COM 中国南宁市 0.9s 0.83s 0.198s 0.6265s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
万红路 移动 张家口市 WWW,BOBVIP151,COM 中国葫芦岛市 0.115s 0.87s 0.66s 0.6336s 0.28688s 0 0 0 查看 GET    PING   
五所村 移动 漳州市 WWW,5519955,COM 中国嘉兴市 0.97s 0.91s 0.5877s 0.718s 0.141s 0 0 0 查看 GET    PING