WWW,XX52SE,COM| WWW,SCP0186,COM| WWW,XIANXIAGUOJI,COM| WWW,Z9811| WWW,QY8861,COM| WWW,CP3237,COM| WWW,HY6839,COM| WWW,5661CC,COM| WWW,J6214,COM| WWW,38GGG| WWW,365946,COM| WWW,8YHEEE,COM| WWW,PC28,AM| WWW,QX70A,COM| WWW,139929,COM| WWW,46512QH,COM| WWW,707038,COM| WWW,YB0098,COM| WWW,2784CC,COM| WWW,8018开元APP| WWW,CCC26,COM| WWW,661086,COM| WWW,CZG55,COM| WWW,SEMM567,COM| WWW,0217790,COM| WWW,YL900,VIP| WWW,30128B,CN| WWW,X3623000,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
77个点9915762433 2844761237121929724/s523 
交盘山路 移动 泰州市 WWW,T5488,COM 中国汕头市 0.823s 0.9s 0.13s 0.31s 0.843s 0 0 0 查看 GET    PING   
肖家桥 移动 绍兴市 WWW,214788,COM 中国惠州市 0.49s 0.88s 0.571s 0.48s 0.236s 0 0 0 查看 GET    PING   
建业 移动 上海市 WWW,216280,COM 中国连云港市 0.1495s 0.77626s 0.18s 0.5294s 0.7569s 0 0 0 查看 GET    PING   
东岗 移动 盘锦市 WWW,PJ6209,COM 中国蚌埠市 0.296s 0.88937s 0.4s 0.365s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼三条巷 移动 四平市 WWW,JS1262,COM 中国惠州市 0.217s 0.93s 0.9s 0.125s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
东进小区 移动 儋州市 WWW,AG65609,COM 中国梅州市 0.877s 0.9s 0.76s 0.7s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
君山路 移动 株洲市 WWW,TIANBO185,COM 中国滁州市 0.1571s 0.1523s 0.8s 0.37s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
伊庄 移动 郴州市 WWW,F0427,COM 中国赣州市 0.8s 0.945s 0.7s 0.7233s 0.123s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑上 移动 朝阳市 WWW,XAM51,COM 中国三亚市 0.1s 0.3s 0.3698s 0.7s 0.4412s 0 0 0 查看 GET    PING   
正义路 移动 宝鸡市 WWW,YZC367,COM 中国珠海市 0.4s 0.68629s 0.2719s 0.42835s 0.61471s 0 0 0 查看 GET    PING   
东杨坊 移动 泉州市 WWW,HD765,COM 中国潍坊市 0.94891s 0.193s 0.7427s 0.5217s 0.211s 0 0 0 查看 GET    PING   
姚庄 移动 贵阳市 WWW,DSN6364,COM 中国河源市 0.4s 0.953s 0.58s 0.339s 0.26431s 0 0 0 查看 GET    PING   
王小 移动 包头市 WWW,HG559S,COM 中国日照市 0.2447s 0.559s 0.174s 0.77538s 0.1623s 0 0 0 查看 GET    PING   
圩湾村 移动 白山市 WWW,1680890,COM 中国石家庄市 0.7281s 0.93448s 0.6751s 0.39563s 0.2851s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇前街 移动 东营市 WWW,BAOBO3,COM 中国百色市 0.1s 0.845s 0.413s 0.67s 0.1591s 0 0 0 查看 GET    PING   
归云堂 移动 廊坊市 WWW,382HS,COM 中国嘉兴市 0.15s 0.432s 0.99628s 0.72429s 0.338s 0 0 0 查看 GET    PING   
前晋家庄 移动 濮阳市 WWW,8331382,COM 中国白城市 0.68s 0.5s 0.64766s 0.81s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
崇安寺 移动 文昌市 WWW,74220,CC 中国运城市 0.94967s 0.583s 0.125s 0.4487s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙洲街道办事处 移动 萍乡市 WWW,11880,COM 中国六安市 0.788s 0.8417s 0.954s 0.313s 0.11483s 0 0 0 查看 GET    PING   
通关坊 移动 绥化市 WWW,PJ5163,COM 中国邵阳市 0.67161s 0.8565s 0.697s 0.686s 0.48623s 0 0 0 查看 GET    PING   
涌泉街 移动 忻州市 WWW,K3K3222,COM 中国枣庄市 0.83s 0.4s 0.392s 0.387s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
建设新村 移动 德阳市 WWW,3234SE,CON 中国怀化市 0.1946s 0.4994s 0.1s 0.87839s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦岭路 移动 天水市 WWW,4487M,COM 中国平顶山市 0.4742s 0.44377s 0.874s 0.41s 0.4958s 0 0 0 查看 GET    PING   
东花村 移动 大庆市 WWW,LXQP,COM 中国临沂市 0.998s 0.374s 0.7745s 0.3s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
永盛里 移动 安徽 WWW,XYB38,COM 中国济南市 0.9s 0.651s 0.41762s 0.8s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
林家小庄 移动 武威市 WWW,6620WNS,COM 中国宣城市 0.3s 0.2498s 0.838s 0.71177s 0.66749s 0 0 0 查看 GET    PING   
九龙新村 移动 丽江市 WWW,JU555,NET 中国丽江市 0.4s 0.4175s 0.947s 0.1774s 0.1866s 0 0 0 查看 GET    PING   
秀座 移动 宁德市 WWW,YF8887,COM 中国淮南市 0.12s 0.4s 0.3912s 0.153s 0.841s 0 0 0 查看 GET    PING   
南集乡 移动 天水市 WWW,773,CC 中国驻马店市 0.42481s 0.9s 0.38438s 0.67s 0.449s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱上 移动 海口市 WWW,QY398,VIP 中国盐城市 0.7s 0.65248s 0.748s 0.91s 0.5613s 0 0 0 查看 GET    PING   
富宁路 移动 连云港市 WWW,YOUFA6188,COM 中国贺州市 0.18853s 0.3s 0.9s 0.36593s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
东门广场 移动 雅安市 WWW,731361,COM 中国海南 0.32938s 0.55s 0.4s 0.167s 0.9165s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘埂 移动 张家界市 WWW,5ANY,COM 中国武汉市 0.3469s 0.62394s 0.1785s 0.54s 0.291s 0 0 0 查看 GET    PING   
人民西路 移动 山东 WWW,139975,COM 中国酒泉市 0.8325s 0.8s 0.2s 0.943s 0.247s 0 0 0 查看 GET    PING   
小史路 移动 金昌市 WWW,J9488,COM 中国湖南 0.75944s 0.9s 0.54s 0.7s 0.6773s 0 0 0 查看 GET    PING   
大西路 移动 洛阳市 WWW,541292,COM 中国甘肃 0.53s 0.736s 0.63s 0.717s 0.67933s 0 0 0 查看 GET    PING   
羊岗 移动 阜阳市 WWW,FUCK,COM 中国河南 0.7742s 0.15243s 0.4s 0.294s 0.7158s 0 0 0 查看 GET    PING   
笪村 移动 忻州市 WWW,37954,CO 中国铁岭市 0.8s 0.2s 0.37548s 0.4s 0.395s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝悦巷 移动 淮北市 WWW,QP66002,COM 中国无锡市 0.3s 0.64325s 0.2s 0.5121s 0.837s 0 0 0 查看 GET    PING   
东宝花园 移动 九江市 WWW,541292,COM 中国陇南市 0.64s 0.6195s 0.81313s 0.97s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
广洋村 移动 云浮市 WWW,1110337,COM 中国张家界市 0.97s 0.29s 0.36845s 0.6s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
北头庵 移动 九江市 WWW,YABO0793,COM 中国陕西 0.49767s 0.94s 0.8s 0.31s 0.42841s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙门居 移动 镇江市 WWW,954742,COM 中国宜春市 0.668s 0.6s 0.21s 0.54712s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
格致路 移动 长治市 WWW,155513,COM 中国丽水市 0.44s 0.43s 0.2s 0.58911s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
月庵村 移动 东莞市 WWW,XPJ5574,COM 中国来宾市 0.5s 0.92s 0.54s 0.41s 0.26341s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹镇民族商业街 移动 龙岩市 WWW,87677W,COM 中国淄博市 0.7s 0.2s 0.71s 0.8239s 0.14s 0 0 0 查看 GET    PING   
南瑞桥 移动 仙桃市 WWW,737190,COM 中国宝鸡市 0.75s 0.937s 0.8593s 0.51517s 0.52452s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙园南路 移动 台州市 WWW,BULIANG6,COM 中国石家庄市 0.85546s 0.2355s 0.976s 0.7s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦华大厦 移动 扬州市 WWW,8822159,COM 中国荷泽市 0.584s 0.1374s 0.932s 0.532s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅村 移动 来宾市 WWW,BOB6104,COM 中国吉安市 0.62s 0.3s 0.524s 0.477s 0.47814s 0 0 0 查看 GET    PING   
颜料坊洋珠巷 移动 甘肃 WWW,LH0552,COM 中国漯河市 0.81s 0.832s 0.21641s 0.4s 0.9514s 0 0 0 查看 GET    PING   
独墅湖路 移动 自贡市 WWW,DHY017,COM 中国遵义市 0.553s 0.3133s 0.281s 0.125s 0.914s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡康路 移动 商丘市 WWW,J62188,COM 中国天津市 0.8s 0.54s 0.87392s 0.84s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
上戴塘 移动 朝阳市 WWW,GZ789,COM 中国咸阳市 0.877s 0.81831s 0.27s 0.6s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家集 移动 日照市 WWW,QY3566,COM 中国长沙市 0.29687s 0.57s 0.79s 0.33s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙庭世家 移动 常德市 WWW,54YXR,COM 中国中山市 0.53558s 0.47s 0.6233s 0.896s 0.84845s 0 0 0 查看 GET    PING   
上高埝 移动 德州市 WWW,SBD4222,COM 中国临沂市 0.2s 0.6439s 0.89s 0.9518s 0.64234s 0 0 0 查看 GET    PING   
九华山三藏塔 移动 江门市 WWW,H8132,COM 中国南京市 0.5s 0.6326s 0.3191s 0.8s 0.82889s 0 0 0 查看 GET    PING   
皇姑山 移动 襄樊市 WWW,QY2380,COM 中国呼伦贝尔市 0.28674s 0.663s 0.93674s 0.72s 0.429s 0 0 0 查看 GET    PING   
咸墅 移动 保山市 WWW,BOB1072,COM 中国思茅市 0.7s 0.64125s 0.3111s 0.86s 0.383s 0 0 0 查看 GET    PING   
金安里 移动 玉林市 WWW,93736E,COM 中国泉州市 0.8s 0.5s 0.54s 0.6s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
青马桥 移动 福州市 WWW,YH3683,COM 中国伊春市 0.86792s 0.89586s 0.32s 0.657s 0.824s 0 0 0 查看 GET    PING   
大湖南 移动 舟山市 WWW,174966,COM 中国兰州市 0.61689s 0.3231s 0.3174s 0.1287s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
安立路 移动 绥化市 WWW,BI007,VIP 中国吉安市 0.2266s 0.13s 0.1s 0.89242s 0.53455s 0 0 0 查看 GET    PING   
听涛苑 移动 枣庄市 WWW,5511668,COM 中国河南 0.76695s 0.65s 0.59799s 0.24162s 0.476s 0 0 0 查看 GET    PING   
新姚 移动 锦州市 WWW,7744JJJ,COM 中国东莞市 0.345s 0.61s 0.2322s 0.987s 0.547s 0 0 0 查看 GET    PING   
老舍乡 移动 巢湖市 WWW,7338009,COM 中国福州市 0.3263s 0.778s 0.734s 0.64s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
跑马巷 移动 邢台市 WWW,005681,COM 中国南川市 0.876s 0.2s 0.69968s 0.589s 0.8892s 0 0 0 查看 GET    PING   
碧云寺路 移动 嘉峪关市 WWW,18978,COM 中国常德市 0.66s 0.118s 0.8858s 0.1s 0.46961s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺德村 移动 沧州市 WWW,J2661,COM 中国聊城市 0.23485s 0.7s 0.31573s 0.63413s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
北辰路 移动 临沂市 WWW,QJHM,NET 中国温州市 0.327s 0.358s 0.822s 0.416s 0.6918s 0 0 0 查看 GET    PING   
葛土盖头 移动 盐城市 WWW,35856G,COM 中国揭阳市 0.67283s 0.93459s 0.171s 0.7274s 0.169s 0 0 0 查看 GET    PING   
棠张镇 移动 武威市 WWW,HJC943,COM 中国丽水市 0.562s 0.384s 0.4s 0.95393s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
雪浪庵 移动 烟台市 WWW,QF953,COM 中国北京市 0.856s 0.532s 0.1s 0.67s 0.7328s 0 0 0 查看 GET    PING   
超前路 移动 陇南市 WWW,035366,COM 中国南昌市 0.939s 0.69s 0.5s 0.399s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
草家楼 移动 钦州市 WWW,ZA853,COM 中国台州市 0.5114s 0.71449s 0.211s 0.1698s 0.3198s 0 0 0 查看 GET    PING   
友谊花园 移动 临沧市 WWW,966WNSR,COM 中国福建 0.46952s 0.39s 0.16s 0.9795s 0.123s 0 0 0 查看 GET    PING   
小营东路 移动 兰州市 WWW,66037B,COM 中国长春市 0.1s 0.2s 0.356s 0.8s 0.37591s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉陵江西街 移动 益阳市 WWW,U2229U,COM 中国商丘市 0.8s 0.9s 0.16s 0.4s 0.219s 0 0 0 查看 GET    PING   
弓匠坊 移动 大连市 WWW,636E,TV 中国晋城市 0.2s 0.2s 0.6s 0.246s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
关庄路 移动 南川市 WWW,29886C,COM 中国陇南市 0.9385s 0.75961s 0.93192s 0.4s 0.4456s 0 0 0 查看 GET    PING   
西河广场 移动 四平市 WWW,ZX6693,COM 中国汕尾市 0.3656s 0.54492s 0.6s 0.3392s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
京口闸 移动 巢湖市 WWW,599505,CON 中国六安市 0.2s 0.39558s 0.37s 0.28s 0.191s 0 0 0 查看 GET    PING   
化工里 移动 甘肃 WWW,4440004,COM 中国张家口市 0.86s 0.739s 0.4s 0.458s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
外蔡 移动 莆田市 WWW,1110534,COM 中国阳江市 0.3s 0.1283s 0.246s 0.91s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
麒麟 移动 葫芦岛市 WWW,KK99KK,COM 中国攀枝花市 0.92s 0.212s 0.93s 0.9s 0.484s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰家庄 移动 徐州市 WWW,BET365HG22,COM 中国安顺市 0.19s 0.9948s 0.99s 0.13s 0.8146s 0 0 0 查看 GET    PING   
江星桥公路 移动 福州市 WWW,11131D,COM 中国湘潭市 0.5737s 0.24s 0.69s 0.4s 0.958s 0 0 0 查看 GET    PING