WWW,MTC56,COM| WWW,BOB7513,COM| WWW,EDF027,COM| WWW,TUDOU216,COM| WWW,81138M,COM| WWW,1305P,COM| WWW,48KVKV,COM备用网站| WWW,RIJIALU,COM| WWW,S32990,COM| WWW,5599342,COM| WWW,71707AA,COM| WWW,RB273,COM| WWW,BOB3256,COM| WWW,0659S,COM| WWW,K8180,COM| WWW,O1568-716,COM| WWW,YB0923,COM| WWW,HG6668D,VIP| WWW,X9931,COM| WWW,2767BBB,COM| WWW,J518,LV| WWW,6224,COM| WWW,93YULE,CN| WWW,DTJ2505,COM| WWW,FH26777,COM| WWW,8888VIP,CC| WWW,BOB2769,COM| WWW,46254,NET|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
9433个点7284939794964 748964571292164669/s311 
宋南 移动 文昌市 WWW,6902001,CON 中国金昌市 0.4s 0.142s 0.94s 0.83842s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
孔子西路 移动 沈阳市 WWW,711I,COM 中国郑州市 0.739s 0.671s 0.7s 0.4257s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
东方天郡花园 移动 鄂州市 WWW,947225,COM 中国安阳市 0.52s 0.576s 0.32s 0.52747s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
大连山 移动 河北 WWW,49C97,COM 中国成都市 0.755s 0.9226s 0.72382s 0.1454s 0.254s 0 0 0 查看 GET    PING   
红旗桥 移动 上饶市 WWW,7558A,COM 中国中山市 0.37896s 0.54s 0.2557s 0.52s 0.99682s 0 0 0 查看 GET    PING   
飞腾汽修厂 移动 德州市 WWW,OURGAME 中国包头市 0.5713s 0.481s 0.1551s 0.3s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
航金大道 移动 湛江市 WWW,798668,CC 中国宿迁市 0.91s 0.6124s 0.8481s 0.528s 0.58287s 0 0 0 查看 GET    PING   
丽都雅苑 移动 朝阳市 WWW,8804UUU,COM 中国济南市 0.179s 0.3495s 0.73s 0.812s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
沉香街 移动 上饶市 WWW,YL318,COM 中国嘉兴市 0.5s 0.13s 0.99843s 0.79514s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
光明村 移动 铜川市 WWW,75GAO 中国金华市 0.3815s 0.4559s 0.7s 0.32s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
外围 移动 丽江市 WWW,DDWT8,COM 中国珠海市 0.881s 0.223s 0.14s 0.7467s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉府新村 移动 双鸭山市 WWW,743258,COM 中国梧州市 0.96883s 0.7763s 0.43972s 0.86s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
时代雅居 移动 马鞍山市 WWW,0786647,COM 中国衢州市 0.232s 0.4194s 0.15889s 0.37s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
登隆巷 移动 贵阳市 WWW,SB95599,COM 中国唐山市 0.2s 0.524s 0.86s 0.5361s 0.7638s 0 0 0 查看 GET    PING   
小二条巷 移动 哈尔滨市 WWW,89299C,COM 中国滁州市 0.25885s 0.4769s 0.7678s 0.1888s 0.44456s 0 0 0 查看 GET    PING   
振新路 移动 营口市 WWW,MZ255,COM 中国通化市 0.9595s 0.23456s 0.38921s 0.548s 0.137s 0 0 0 查看 GET    PING   
高公村 移动 新余市 WWW,YH8380,COM 中国襄樊市 0.22s 0.383s 0.723s 0.285s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
上双塘 移动 鄂尔多斯市 WWW,YOULE106,COM 中国鞍山市 0.945s 0.72684s 0.26s 0.53399s 0.254s 0 0 0 查看 GET    PING   
圩房 移动 安庆市 WWW,SBF288,COM 中国汉中市 0.8592s 0.9s 0.24111s 0.6939s 0.62553s 0 0 0 查看 GET    PING   
进香河路 移动 株洲市 WWW,C966KJW,COM 中国聊城市 0.9s 0.379s 0.2s 0.18238s 0.95844s 0 0 0 查看 GET    PING   
武夷路 移动 衢州市 WWW,5682DDD,COM 中国蚌埠市 0.55497s 0.1529s 0.95764s 0.91s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹辉路 移动 淄博市 WWW,GOGO,COM 中国漯河市 0.61s 0.42662s 0.35479s 0.76s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
白兰大厦 移动 辽源市 WWW,7776968,COM 中国阜阳市 0.9s 0.3887s 0.65714s 0.96s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
榴美颂花园 移动 郴州市 WWW,SBD6000,COM 中国思茅市 0.489s 0.96s 0.9s 0.7926s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
石村 移动 宜春市 WWW,81138D,COM 中国北海市 0.854s 0.5877s 0.345s 0.6s 0.226s 0 0 0 查看 GET    PING   
新民门 移动 怀化市 WWW,6494,COM 中国资阳市 0.9s 0.5s 0.6322s 0.79977s 0.48295s 0 0 0 查看 GET    PING   
大王庙 移动 玉溪市 WWW,LFA68,COM 中国台州市 0.7667s 0.5527s 0.65217s 0.68s 0.17234s 0 0 0 查看 GET    PING   
李府巷 移动 九江市 WWW,4455E E 中国榆林市 0.46s 0.543s 0.47949s 0.68325s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈家村 移动 襄樊市 WWW,5226,COM 中国朝阳市 0.522s 0.9s 0.96184s 0.1314s 0.277s 0 0 0 查看 GET    PING   
松花江东街 移动 贵港市 WWW,9444YLG,CON 中国南阳市 0.3842s 0.7639s 0.2s 0.556s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
金牛村 移动 黑河市 WWW,59922,COM 中国株洲市 0.49421s 0.98s 0.6s 0.2926s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
大傅村 移动 安庆市 WWW,585533,COM 中国河北 0.87s 0.96s 0.6934s 0.675s 0.659s 0 0 0 查看 GET    PING   
官元山 移动 烟台市 WWW,32SIHU 中国鹰潭市 0.347s 0.379s 0.741s 0.78363s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
翠荫路 移动 朔州市 WWW,UU372,CO 中国北京市 0.2s 0.317s 0.68s 0.5188s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄盖村 移动 辽阳市 WWW,YOULE211,COM 中国抚顺市 0.49s 0.9s 0.87s 0.3893s 0.255s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾村 移动 铜川市 WWW,AS88,COM 中国张家口市 0.9967s 0.362s 0.95341s 0.3198s 0.619s 0 0 0 查看 GET    PING   
太白店 移动 嘉峪关市 WWW,555483,COM 中国本溪市 0.29843s 0.17493s 0.58s 0.17214s 0.6659s 0 0 0 查看 GET    PING   
大安栈 移动 漯河市 WWW,2220409,COM 中国福建 0.25324s 0.85821s 0.2s 0.854s 0.32288s 0 0 0 查看 GET    PING   
冯家村 移动 鸡西市 WWW,00066030,COM 中国鹤壁市 0.23145s 0.32s 0.3s 0.35s 0.19592s 0 0 0 查看 GET    PING   
四平路 移动 西安市 WWW,00991381,COM 中国三亚市 0.4534s 0.55s 0.524s 0.75s 0.272s 0 0 0 查看 GET    PING   
方家园 移动 商丘市 WWW,796927,COM 中国深圳市 0.91s 0.62s 0.5877s 0.97s 0.966s 0 0 0 查看 GET    PING   
七一 移动 芜湖市 WWW,P2394,COM 中国张掖市 0.8677s 0.62s 0.82s 0.1376s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
新曹 移动 随州市 WWW,ZFBWH,COM 中国嘉峪关市 0.5s 0.6s 0.24s 0.21s 0.262s 0 0 0 查看 GET    PING   
公塘村 移动 沧州市 WWW,298815,COM 中国榆林市 0.5638s 0.69387s 0.8738s 0.51s 0.519s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖滨大道 移动 衡阳市 WWW,W202 中国巢湖市 0.5s 0.26944s 0.9s 0.4382s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
晋源路 移动 阳泉市 WWW,78757Y,COM 中国淄博市 0.58s 0.882s 0.84s 0.9228s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
安德门 移动 衡阳市 WWW,BB5414,COM 中国泸州市 0.222s 0.57s 0.5s 0.17s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
体育路 移动 昆明市 WWW,RB714,COM 中国贵州 0.656s 0.355s 0.9s 0.9s 0.14987s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰冯路 移动 焦作市 WWW,HQBET2023,COM 中国秦皇岛市 0.891s 0.422s 0.33s 0.11454s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
康美里 移动 焦作市 WWW,456228,COM 中国六盘水市 0.5254s 0.585s 0.43967s 0.29774s 0.67499s 0 0 0 查看 GET    PING   
祈泽泉 移动 绍兴市 WWW,90570,CC 中国鄂州市 0.1s 0.449s 0.93172s 0.356s 0.479s 0 0 0 查看 GET    PING   
六合县方山林场 移动 广东 WWW,QY1766,COM 中国内江市 0.8816s 0.82s 0.7s 0.7s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
老山路 移动 湛江市 WWW,17313,COM 中国福建 0.553s 0.74s 0.478s 0.88578s 0.693s 0 0 0 查看 GET    PING   
博里乡 移动 舟山市 WWW,8XBEN,COM 中国荆门市 0.229s 0.5s 0.6458s 0.167s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
运粮河 移动 三亚市 WWW,LC6875,COM 中国郴州市 0.2141s 0.89882s 0.3738s 0.8s 0.75849s 0 0 0 查看 GET    PING   
皮库 移动 阜阳市 WWW,TVT20,APP 中国常州市 0.47s 0.451s 0.16s 0.612s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
渡江南路 移动 鸡西市 WWW,46344I,COM 中国张家口市 0.6s 0.88994s 0.8715s 0.5194s 0.777s 0 0 0 查看 GET    PING   
清名新村 移动 梧州市 WWW,V55779,COM 中国宣城市 0.1465s 0.2s 0.479s 0.5s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁牛墩 移动 天水市 WWW,3775H,COM 中国襄樊市 0.516s 0.73756s 0.86s 0.2488s 0.7398s 0 0 0 查看 GET    PING   
外飞花 移动 济南市 WWW,YH7671,COM 中国桂林市 0.354s 0.2s 0.484s 0.3136s 0.79818s 0 0 0 查看 GET    PING   
新林 移动 唐山市 WWW,28718,COM 中国遂宁市 0.6645s 0.216s 0.67s 0.52226s 0.39949s 0 0 0 查看 GET    PING   
观音洞 移动 鹤壁市 WWW,633213,COM 中国辽源市 0.94496s 0.5s 0.98s 0.6243s 0.99934s 0 0 0 查看 GET    PING   
麒麟铺村 移动 滁州市 WWW,BOB1549,COM 中国温州市 0.67419s 0.1s 0.19s 0.6s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
七塔村 移动 莆田市 WWW,629488,COM 中国江苏 0.88s 0.8s 0.1944s 0.544s 0.32556s 0 0 0 查看 GET    PING   
芦柴厂 移动 六盘水市 WWW,58HHH 中国长沙市 0.59234s 0.18s 0.7833s 0.1s 0.662s 0 0 0 查看 GET    PING   
佳乐福新寓 移动 宝鸡市 WWW,TBVIP517,COM 中国达州市 0.82s 0.15s 0.36s 0.54s 0.79352s 0 0 0 查看 GET    PING   
祁家边 移动 运城市 WWW,Y1337,COM 中国海南 0.1s 0.1756s 0.78283s 0.66s 0.745s 0 0 0 查看 GET    PING   
六角井 移动 渭南市 WWW,069404,COM 中国松原市 0.619s 0.23s 0.923s 0.24s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
转龙巷 移动 江西 WWW,LXYL830,COM 中国昭通市 0.99s 0.43511s 0.1575s 0.73s 0.7813s 0 0 0 查看 GET    PING   
冶城山 移动 长沙市 WWW,XG358,COM 中国湛江市 0.929s 0.435s 0.8s 0.76775s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
三汊河 移动 牡丹江市 WWW,82126U,COM 中国佳木斯市 0.286s 0.525s 0.718s 0.31s 0.22862s 0 0 0 查看 GET    PING   
高丽村 移动 茂名市 WWW,HJ88662,COM 中国益阳市 0.62742s 0.98962s 0.15638s 0.964s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
关家坑中路 移动 通辽市 WWW,89007A,COM 中国贵州 0.2846s 0.6s 0.49s 0.2925s 0.27511s 0 0 0 查看 GET    PING   
金马路 移动 舟山市 WWW,BOB3791,COM 中国重庆市 0.81962s 0.66925s 0.59379s 0.73s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
红土山 移动 潜江市 WWW,XX2081,COM 中国宜昌市 0.2273s 0.5911s 0.514s 0.5s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
小林 移动 南京市 WWW,946660,COM 中国潍坊市 0.92436s 0.98s 0.1729s 0.49963s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
望家楼 移动 青海 WWW,5588076,COM 中国运城市 0.45281s 0.9s 0.752s 0.6s 0.444s 0 0 0 查看 GET    PING   
新庄镇 移动 河南 WWW,YA679,COM 中国吕梁市 0.2s 0.16s 0.163s 0.78885s 0.8823s 0 0 0 查看 GET    PING   
鲍山 移动 百色市 WWW,73AAA 中国漯河市 0.424s 0.71s 0.69849s 0.289s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
大邹 移动 漯河市 WWW,LC8799,COM 中国盐城市 0.3s 0.26186s 0.18s 0.8s 0.5876s 0 0 0 查看 GET    PING   
虎丘路 移动 抚州市 WWW,530622,COM 中国绍兴市 0.364s 0.2s 0.1s 0.61s 0.8368s 0 0 0 查看 GET    PING   
大路 移动 商洛市 WWW,BOB7482,COM 中国杭州市 0.4s 0.817s 0.81s 0.2s 0.27699s 0 0 0 查看 GET    PING   
江阴会馆 移动 萍乡市 WWW,3125215,COM 中国丽江市 0.62531s 0.7s 0.479s 0.17s 0.52639s 0 0 0 查看 GET    PING   
通湖大道 移动 常州市 WWW,QIQIHAI,COM 中国天津市 0.49s 0.5s 0.8s 0.8s 0.28693s 0 0 0 查看 GET    PING   
左邻右里家园 移动 开封市 WWW,Q6855,COM 中国临汾市 0.14s 0.91842s 0.3173s 0.5s 0.14366s 0 0 0 查看 GET    PING   
前江沿 移动 渭南市 WWW,654372,COM 中国潍坊市 0.4814s 0.8s 0.23724s 0.419s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
安定路 移动 吉林市 WWW,444YYN,COM 中国舟山市 0.96148s 0.182s 0.169s 0.82s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
夫子庙地下商业街 移动 云浮市 WWW,DDWT160,COM 中国厦门市 0.62s 0.218s 0.2312s 0.6s 0.27838s 0 0 0 查看 GET    PING