WWW,130132,COM| WWW,A08988,COM| WWW,JAPANESE,BEAUTY| WWW,WAN,107| WWW,2160114,COM| WWW,1688863,COM| WWW,8808XSJ,COM| WWW,YH427,COM| WWW,491469,COM| WWW,124| WWW,881526,COM| WWW,LONGFA321,COM| WWW,323263,COM| WWW,TYC55662,COM| WWW,544SUNCITY,COM| WWW,BOB5286,COM| WWW,782347,COM| WWW,1XYYY,COM| WWW,2034,CN| WWW,XPJ444123,COM| WWW,48197,CC| WWW,0503XX,COM| WWW,42WY,COM| WWW,T27337,COM| WWW,MSC779,COM| WWW,69908V,COM| WWW,37868555,COM| WWW,TC939,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
299个点5179411891 6178946272281848932499/s59 
老住岗 移动 贵州 WWW,384368,COM 中国濮阳市 0.44544s 0.3s 0.2s 0.6s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
下应 移动 岳阳市 WWW,43558G,COM 中国邵阳市 0.611s 0.3s 0.5351s 0.82s 0.52868s 0 0 0 查看 GET    PING   
张肖庄 移动 大庆市 WWW,GT163,CC 中国佳木斯市 0.69983s 0.187s 0.5s 0.27323s 0.51861s 0 0 0 查看 GET    PING   
开拓路 移动 巢湖市 WWW,8886012,COM 中国河南 0.586s 0.5s 0.8198s 0.2411s 0.821s 0 0 0 查看 GET    PING   
延龄巷 移动 通化市 WWW,HG36611,COM 中国金华市 0.38656s 0.46s 0.37s 0.3s 0.965s 0 0 0 查看 GET    PING   
人民东路 移动 合川市 WWW,998712,COM 中国南阳市 0.4642s 0.653s 0.457s 0.5946s 0.969s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨麓苑 移动 安阳市 WWW,588360,COM 中国南川市 0.868s 0.3946s 0.62347s 0.486s 0.39896s 0 0 0 查看 GET    PING   
六钢桥 移动 抚州市 WWW,Q365V,COM 中国广州市 0.1293s 0.279s 0.454s 0.57275s 0.35214s 0 0 0 查看 GET    PING   
老二甲 移动 唐山市 WWW,778717,CO 中国景德镇市 0.75s 0.654s 0.98s 0.36613s 0.52972s 0 0 0 查看 GET    PING   
三里桥 移动 丽江市 WWW,YX8989,COM 中国威海市 0.256s 0.7969s 0.33112s 0.21s 0.5683s 0 0 0 查看 GET    PING   
颐祥居 移动 濮阳市 WWW,QIFA850,COM 中国衢州市 0.1529s 0.3466s 0.9189s 0.9s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
石山村 移动 张家界市 WWW,LOGO1,ICO 中国无锡市 0.21s 0.72862s 0.7119s 0.351s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
明御河 移动 江津市 WWW,V414,COM 中国阳泉市 0.257s 0.33869s 0.84346s 0.56s 0.18466s 0 0 0 查看 GET    PING   
春江新城 移动 北海市 WWW,SBD932,COM 中国潜江市 0.86s 0.1s 0.58111s 0.76525s 0.2288s 0 0 0 查看 GET    PING   
天一座 移动 呼和浩特市 WWW,LILI777,COM 中国北京市 0.43s 0.915s 0.876s 0.75236s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
贝家村 移动 九江市 WWW,WNSX,COM 中国白城市 0.715s 0.8s 0.94s 0.65364s 0.14681s 0 0 0 查看 GET    PING   
史家洼 移动 广东 WWW,HG77720,COM 中国佛山市 0.4785s 0.419s 0.8s 0.827s 0.4867s 0 0 0 查看 GET    PING   
新模范马路 移动 安阳市 WWW,514,NET 中国银川市 0.773s 0.9228s 0.6331s 0.74613s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
香林寺 移动 内江市 WWW,62677R,COM 中国宁波市 0.639s 0.761s 0.35472s 0.726s 0.5798s 0 0 0 查看 GET    PING   
头道桥 移动 泉州市 WWW,93044,COM 中国眉山市 0.87522s 0.436s 0.23362s 0.14887s 0.44332s 0 0 0 查看 GET    PING   
城西居民区 移动 沧州市 WWW,666524,COM 中国包头市 0.94s 0.36749s 0.23339s 0.97s 0.73615s 0 0 0 查看 GET    PING   
辅机新村 移动 宜昌市 WWW,8333755,COM 中国潮州市 0.55s 0.291s 0.9s 0.3932s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
东钓鱼巷 移动 潜江市 WWW,PJ3663,COM 中国鹤岗市 0.3s 0.8s 0.11354s 0.2s 0.9461s 0 0 0 查看 GET    PING   
西杨坊 移动 海口市 WWW,03659,CC 中国渭南市 0.9s 0.14869s 0.45482s 0.7s 0.613s 0 0 0 查看 GET    PING   
上垄子 移动 威海市 WWW,KF8945,COM 中国鄂州市 0.56s 0.697s 0.41s 0.512s 0.235s 0 0 0 查看 GET    PING   
刺梨岗 移动 天门市 WWW,728SUN,COM 中国北海市 0.1853s 0.73s 0.35712s 0.8978s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
花山坳 移动 永川市 WWW,771774,COM 中国长沙市 0.7s 0.34s 0.912s 0.92s 0.178s 0 0 0 查看 GET    PING   
六合阁 移动 安徽 WWW,YB384,COM 中国西宁市 0.21s 0.2349s 0.1723s 0.2s 0.477s 0 0 0 查看 GET    PING   
尚文东苑 移动 平凉市 WWW,B5ED,COM 中国安阳市 0.54s 0.451s 0.9s 0.3s 0.521s 0 0 0 查看 GET    PING   
高科四路 移动 安阳市 WWW,06872222,COM 中国宜宾市 0.1679s 0.544s 0.136s 0.42s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
三里湾 移动 泉州市 WWW,342171,COM 中国广西 0.36s 0.624s 0.96939s 0.84416s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
青马北街 移动 吉林 WWW,ZDJ687,COM 中国泸州市 0.92127s 0.2s 0.7s 0.8219s 0.4783s 0 0 0 查看 GET    PING   
大桥乡 移动 东方市 WWW,80877P,COM 中国黑河市 0.1s 0.2s 0.7s 0.7s 0.1272s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴庄 移动 岳阳市 WWW,41180000,COM 中国襄樊市 0.9s 0.24s 0.831s 0.7s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
海通大厦 移动 兰州市 WWW,888307,COM 中国潍坊市 0.55s 0.775s 0.5356s 0.274s 0.1249s 0 0 0 查看 GET    PING   
南山 移动 朝阳市 WWW,518108,COM 中国张家界市 0.329s 0.84s 0.1s 0.44s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁县路 移动 金华市 WWW,2566F1,COM 中国张掖市 0.8s 0.11537s 0.41347s 0.6s 0.56134s 0 0 0 查看 GET    PING   
和睦涧村 移动 郑州市 WWW,4550055,COM 中国乐山市 0.8s 0.51617s 0.62s 0.18s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
厉家庄 移动 营口市 WWW,PJ28758,COM 中国鹰潭市 0.4s 0.59s 0.48774s 0.42422s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏苑路 移动 遵义市 WWW,08646,CN 中国淮北市 0.8353s 0.3s 0.5167s 0.71s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
新塘 移动 北海市 WWW,53A3,COM 中国梧州市 0.68536s 0.13465s 0.638s 0.24316s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
珍宝假日饭店 移动 六安市 WWW,99774Y,COM 中国平凉市 0.753s 0.5s 0.95s 0.79573s 0.544s 0 0 0 查看 GET    PING   
石鼓路街道办事处 移动 舟山市 WWW,B63525,COM 中国永州市 0.3923s 0.981s 0.5121s 0.1732s 0.53791s 0 0 0 查看 GET    PING   
高村 移动 龙岩市 WWW,KKKBO,CON 中国宜宾市 0.16844s 0.14s 0.84s 0.272s 0.354s 0 0 0 查看 GET    PING   
西流村 移动 晋中市 WWW,881526,COM 中国黄山市 0.1135s 0.73626s 0.999s 0.69s 0.342s 0 0 0 查看 GET    PING   
盐池巷 移动 丽江市 WWW,3653533,COM 中国九江市 0.18s 0.39s 0.69s 0.9762s 0.17875s 0 0 0 查看 GET    PING   
寿星桥 移动 镇江市 WWW,UNCLENOWAY 中国汉中市 0.259s 0.594s 0.51s 0.6s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
德安花园 移动 山西 WWW,11113O,COM 中国宁波市 0.6s 0.46581s 0.3937s 0.7s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
八百变电所 移动 淮南市 WWW,99168365,COM 中国廊坊市 0.58795s 0.3s 0.95287s 0.3s 0.15537s 0 0 0 查看 GET    PING   
石湫镇 移动 金昌市 WWW,40081,COM 中国江苏 0.577s 0.9s 0.7s 0.881s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
象房村 移动 武威市 WWW,520306,COM 中国湖北 0.3454s 0.19313s 0.17164s 0.134s 0.9376s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪庄 移动 河池市 WWW,QY0789,COM 中国池州市 0.7557s 0.36s 0.97938s 0.959s 0.78s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河南路 移动 昭通市 WWW,071741,COM 中国金华市 0.2s 0.2s 0.7158s 0.822s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
南通路三十八巷 移动 四川 WWW,5682X,COM 中国松原市 0.668s 0.5s 0.2395s 0.3997s 0.9194s 0 0 0 查看 GET    PING   
众兴西路中路东路 移动 银川市 WWW,22842C,COM 中国温州市 0.5662s 0.2398s 0.38983s 0.33s 0.374s 0 0 0 查看 GET    PING   
新开路 移动 七台河市 WWW,1963,AG 中国松原市 0.8s 0.9s 0.65s 0.9s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
安徽路 移动 江苏 WWW,5701TT,COM 中国衡水市 0.3s 0.7483s 0.52s 0.76s 0.152s 0 0 0 查看 GET    PING   
林山下 移动 河源市 WWW,680478,COM 中国眉山市 0.3667s 0.5798s 0.96914s 0.9313s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
枫津路 移动 荆门市 WWW,BB99P,COM 中国攀枝花市 0.454s 0.9858s 0.25s 0.4597s 0.825s 0 0 0 查看 GET    PING   
莲花塘 移动 牡丹江市 WWW,0009YL,COM 中国焦作市 0.26993s 0.5s 0.26s 0.6s 0.795s 0 0 0 查看 GET    PING   
国信大厦 移动 三门峡市 WWW,60688,APP 中国宿州市 0.958s 0.53s 0.8457s 0.5s 0.44325s 0 0 0 查看 GET    PING   
信府河 移动 秦皇岛市 WWW,QY8038,COM 中国晋中市 0.47788s 0.792s 0.6s 0.8s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
妙峰庵 移动 江门市 WWW,360494,COM 中国鹤壁市 0.869s 0.5s 0.5364s 0.2s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
北苑西路 移动 常德市 WWW,60313,CC 中国贵州 0.88843s 0.98339s 0.52393s 0.9s 0.884s 0 0 0 查看 GET    PING   
水西门大街 移动 张掖市 WWW,66RR,COM 中国北海市 0.3828s 0.2355s 0.598s 0.7678s 0.471s 0 0 0 查看 GET    PING   
其林村 移动 永川市 WWW,58599,NET 中国南平市 0.3138s 0.51722s 0.32266s 0.468s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
西沙墩 移动 江西 WWW,3636Y,COM 中国浙江 0.29551s 0.23s 0.14533s 0.17s 0.14976s 0 0 0 查看 GET    PING   
草场门桥 移动 鹤岗市 WWW,3337267,COM 中国乐山市 0.6s 0.9393s 0.9s 0.37s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕笆公路 移动 九江市 WWW,ODTY71,COM 中国江西 0.87s 0.35667s 0.286s 0.7353s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
建东村 移动 崇左市 WWW,YABOVIP129,COM 中国甘肃 0.1736s 0.9644s 0.82s 0.8426s 0.5812s 0 0 0 查看 GET    PING   
锥子桥 移动 安康市 WWW,122322,CC 中国镇江市 0.53467s 0.7421s 0.38391s 0.9539s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
魏庄 移动 达州市 WWW,MM6524,COM 中国拉萨市 0.4937s 0.75644s 0.8s 0.277s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪村 移动 湖北 WWW,55882D,COM 中国济南市 0.115s 0.49631s 0.294s 0.87s 0.2817s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄林库 移动 濮阳市 WWW,X67885,COM 中国十堰市 0.597s 0.181s 0.25s 0.26s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
明远里 移动 襄樊市 WWW,688SE,COM 中国锦州市 0.6s 0.167s 0.5766s 0.9s 0.39552s 0 0 0 查看 GET    PING   
谭嗣同著书处 移动 锦州市 WWW,BC4411,COM 中国重庆市 0.6s 0.1914s 0.22s 0.7s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家门口 移动 甘肃 WWW,IDID15,COM 中国六盘水市 0.69s 0.6296s 0.8s 0.36781s 0.658s 0 0 0 查看 GET    PING   
祈泽泉 移动 宁波市 WWW,8319P,COM 中国铜川市 0.4s 0.5s 0.222s 0.4388s 0.7832s 0 0 0 查看 GET    PING   
三藏殿后街 移动 苏州市 WWW,GG108,CC 中国临汾市 0.618s 0.623s 0.431s 0.51s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
天星 移动 丽水市 WWW,783929,COM 中国湖南 0.7s 0.1972s 0.99s 0.38s 0.4371s 0 0 0 查看 GET    PING   
随园大厦 移动 宜宾市 WWW,98907,CC 中国赣州市 0.46s 0.38428s 0.15s 0.67s 0.7587s 0 0 0 查看 GET    PING   
听涛苑 移动 天水市 WWW,MLHC4,COM 中国柳州市 0.17s 0.15932s 0.61s 0.3s 0.479s 0 0 0 查看 GET    PING   
白果树 移动 佳木斯市 WWW,1978086,COM 中国南阳市 0.2793s 0.322s 0.12s 0.94289s 0.1217s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹镇民族商业街 移动 牡丹江市 WWW,HHMH117,COM 中国南京市 0.14s 0.16s 0.58666s 0.46s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
长虹路三十九巷 移动 阜阳市 WWW,575365,COM 中国黄山市 0.6773s 0.16637s 0.1s 0.48s 0.1496s 0 0 0 查看 GET    PING   
下窑湾 移动 武威市 WWW,19019D,COM 中国伊春市 0.4s 0.65149s 0.9625s 0.78s 0.5936s 0 0 0 查看 GET    PING   
袁庄 移动 济南市 WWW,2455NN,COM 中国日照市 0.633s 0.11134s 0.63992s 0.71s 0.27192s 0 0 0 查看 GET    PING   
二桥公园 移动 伊春市 WWW,ZA9972,COM 中国抚州市 0.665s 0.497s 0.7s 0.798s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING