WWW,YABO5852,COM| WWW,8565,COM| WWW,BOBTY1,COM| WWW,SG668,COM| WWW,789GG| WWW,QHEBH,COM| WWW,HD29660,COM| WWW,H0524,COM| WWW,9609U,COM| WWW,AINIHQ88,COM| WWW,LH0861,COM| WWW,A6373,COM| WWW,YABO5011,COM| WWW,11805Q,COM| WWW,656393,CC| WWW,HHGG881,COM| WWW,BOB1941,COM| WWW,LONG7568,COM| WWW,844JJ| WWW,7025,COM| WWW,YH8839,COM| WWW,287,COM| WWW,HYDW2020,COM| WWW,E57365,NET| WWW,BOB1484,CON| WWW,O1682,COM| WWW,SH1,VIP| WWW,K25188,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
4591个点3647536726 513653926844163611889/s96 
试院后 移动 嘉兴市 WWW,3170004,COM 中国潜江市 0.41432s 0.83296s 0.5152s 0.79423s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
高场三巷 移动 温州市 WWW,3089,VIP 中国南昌市 0.85118s 0.5s 0.67s 0.6s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
新墙村 移动 苏州市 WWW,HY213,COM 中国深圳市 0.1834s 0.53948s 0.6s 0.7s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
反帝路 移动 攀枝花市 WWW,RB292,COM 中国三明市 0.971s 0.2s 0.1s 0.63s 0.9529s 0 0 0 查看 GET    PING   
白鹤庄 移动 朝阳市 WWW,282048,COM 中国湖南 0.3s 0.46s 0.41832s 0.6178s 0.194s 0 0 0 查看 GET    PING   
乾坤村 移动 天津市 WWW,YABO2305,COM 中国黑龙江 0.7697s 0.77s 0.122s 0.815s 0.5993s 0 0 0 查看 GET    PING   
察院巷 移动 贵港市 WWW,099558,COM 中国泉州市 0.6354s 0.56564s 0.98538s 0.996s 0.289s 0 0 0 查看 GET    PING   
染坊巷 移动 常德市 WWW,2019K,COM 中国三明市 0.969s 0.452s 0.47866s 0.77224s 0.88755s 0 0 0 查看 GET    PING   
大浦 移动 许昌市 WWW,YAYUVIP42,COM 中国庆阳市 0.8318s 0.512s 0.91s 0.99s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
风光里 移动 葫芦岛市 WWW,QYK66,COM 中国萍乡市 0.43s 0.98s 0.755s 0.12871s 0.1197s 0 0 0 查看 GET    PING   
新东西路 移动 包头市 WWW,262650,COM 中国邯郸市 0.86s 0.73963s 0.1596s 0.8s 0.468s 0 0 0 查看 GET    PING   
靳家巷 移动 广西 WWW,24333,COM 中国吕梁市 0.37s 0.341s 0.3s 0.1122s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
裕安里 移动 漳州市 WWW,588150,COM 中国鄂尔多斯市 0.13s 0.417s 0.4935s 0.7524s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
临工组 移动 赤峰市 WWW,DX363,COM 中国芜湖市 0.134s 0.29918s 0.5s 0.49532s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
北苑之星花园 移动 河北 WWW,BET23000,COM 中国锦州市 0.69s 0.7821s 0.944s 0.586s 0.46221s 0 0 0 查看 GET    PING   
莘庄 移动 河南 WWW,33HUKK,COM 中国承德市 0.2s 0.453s 0.32s 0.21192s 0.929s 0 0 0 查看 GET    PING   
大路 移动 鹤岗市 WWW,562914,COM 中国黑河市 0.5852s 0.4s 0.19326s 0.76s 0.759s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱家山 移动 潍坊市 WWW,2355MM,COM 中国遂宁市 0.5s 0.8s 0.21s 0.2s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈良镇 移动 连云港市 WWW,180KUAI,COM 中国厦门市 0.9338s 0.684s 0.5854s 0.87389s 0.2266s 0 0 0 查看 GET    PING   
万寿村 移动 济宁市 WWW,36385,COM 中国金昌市 0.617s 0.78824s 0.6s 0.716s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
盐仓桥 移动 甘肃 WWW,7788702,COM 中国齐齐哈尔市 0.8s 0.172s 0.77881s 0.84s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
新河口后街 移动 海口市 WWW,43234,CC 中国台州市 0.45168s 0.79s 0.86377s 0.493s 0.8967s 0 0 0 查看 GET    PING   
东吴 移动 南通市 WWW,0328L,COM 中国昆明市 0.693s 0.84s 0.62s 0.33411s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
外沭河南路 移动 汉中市 WWW,49956L,COM 中国宿迁市 0.399s 0.14262s 0.63373s 0.52994s 0.182s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街五十七巷 移动 蚌埠市 WWW,LEYU1555,CON 中国海口市 0.1232s 0.88986s 0.5s 0.4243s 0.49755s 0 0 0 查看 GET    PING   
山嘴 移动 温州市 WWW,9946P,COM 中国沧州市 0.5s 0.94285s 0.9s 0.3358s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
新巷 移动 泰安市 WWW,LONG8630,COM 中国阜新市 0.4s 0.173s 0.881s 0.78s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
崇德里 移动 淮安市 WWW,99308Z,COM 中国德州市 0.3733s 0.38993s 0.9335s 0.43746s 0.1274s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨板桥 移动 玉溪市 WWW,2934W,COM 中国淮南市 0.23155s 0.61217s 0.6127s 0.2s 0.58838s 0 0 0 查看 GET    PING   
沧波村 移动 湖州市 WWW,605XY,COM 中国肇庆市 0.69s 0.3s 0.99728s 0.2359s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
高场二巷 移动 武汉市 WWW,126928,COM 中国池州市 0.5s 0.661s 0.1s 0.4193s 0.53323s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤山头 移动 永州市 WWW,29277M,COM 中国思茅市 0.46s 0.49499s 0.17s 0.5227s 0.554s 0 0 0 查看 GET    PING   
承乐园 移动 大庆市 WWW,V2668,COM 中国重庆市 0.43s 0.94s 0.4s 0.33s 0.5651s 0 0 0 查看 GET    PING   
中华公寓 移动 汕头市 WWW,440158,COM 中国承德市 0.33s 0.86217s 0.8s 0.7s 0.9383s 0 0 0 查看 GET    PING   
广济仓 移动 十堰市 WWW,8864299,COM 中国韶关市 0.54644s 0.4s 0.511s 0.677s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
小钱庄 移动 吉林市 WWW,8730,CC 中国信阳市 0.6727s 0.9273s 0.96295s 0.9s 0.9346s 0 0 0 查看 GET    PING   
博爱路 移动 东方市 WWW,52520A,COM 中国湖南 0.7154s 0.1s 0.1356s 0.123s 0.148s 0 0 0 查看 GET    PING   
绥远路 移动 湘潭市 WWW,517342,COM 中国鄂尔多斯市 0.6955s 0.782s 0.2s 0.2118s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛家带 移动 晋城市 WWW,711EE,NET 中国鹤岗市 0.21s 0.5581s 0.84779s 0.25515s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
欣欣园 移动 衡阳市 WWW,HG6448,CC 中国马鞍山市 0.28s 0.92472s 0.6s 0.4189s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
小刘庄 移动 丽水市 WWW,99633M,COM 中国自贡市 0.61s 0.7s 0.1s 0.75188s 0.78261s 0 0 0 查看 GET    PING   
西场 移动 朔州市 WWW,AVSO,COM 中国清远市 0.9s 0.311s 0.53163s 0.6925s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
广联汽修厂 移动 武汉市 WWW,LONG0870,COM 中国广安市 0.8594s 0.3s 0.82s 0.2563s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪泽农场 移动 南川市 WWW,5345N,COM 中国临沧市 0.77s 0.6838s 0.16s 0.68259s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
周良村 移动 云浮市 WWW,HAOLI285,COM 中国深圳市 0.63294s 0.865s 0.14362s 0.5s 0.76743s 0 0 0 查看 GET    PING   
河坊街 移动 呼和浩特市 WWW,2544405,COM 中国连云港市 0.87s 0.67397s 0.663s 0.961s 0.6928s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉西门大街 移动 大连市 WWW,5424VIP,COM 中国昭通市 0.13s 0.5s 0.9872s 0.9s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
南庄街 移动 随州市 WWW,55868N,COM 中国辽源市 0.788s 0.48363s 0.49s 0.92932s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
长虹路三十九巷 移动 湛江市 WWW,WNS239,COM 中国锦州市 0.4279s 0.29s 0.82s 0.33726s 0.724s 0 0 0 查看 GET    PING   
白鹿泉 移动 莆田市 WWW,QY1954,COM 中国赤峰市 0.9163s 0.77646s 0.18s 0.85667s 0.87457s 0 0 0 查看 GET    PING   
临江街 移动 济南市 WWW,YH55607,COM 中国承德市 0.998s 0.7247s 0.1s 0.1475s 0.74557s 0 0 0 查看 GET    PING   
解放新村 移动 临沧市 WWW,19789,COM 中国邯郸市 0.6s 0.85s 0.47s 0.621s 0.847s 0 0 0 查看 GET    PING   
张桥镇 移动 大庆市 WWW,170310,COM 中国镇江市 0.1916s 0.39349s 0.2s 0.7616s 0.917s 0 0 0 查看 GET    PING   
针巷 移动 黄山市 WWW,K0M14LF,COM 中国连云港市 0.33378s 0.9688s 0.8143s 0.78523s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
致和街五十四巷 移动 大同市 WWW,VNS8664,COM 中国海口市 0.4s 0.6853s 0.54s 0.2639s 0.628s 0 0 0 查看 GET    PING   
二陵街 移动 杭州市 WWW,JS161,COM 中国白城市 0.31s 0.91s 0.165s 0.525s 0.62614s 0 0 0 查看 GET    PING   
蔷薇路 移动 营口市 WWW,AYXBET630,VIP 中国咸阳市 0.15616s 0.4s 0.11289s 0.2s 0.9472s 0 0 0 查看 GET    PING   
北沿路 移动 泰安市 WWW,YH77057,COM 中国温州市 0.5s 0.4s 0.3747s 0.28s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家花园 移动 辽阳市 WWW,679191 中国张家口市 0.624s 0.58853s 0.725s 0.1s 0.563s 0 0 0 查看 GET    PING   
小江五桥 移动 运城市 WWW,500000917,COM 中国南充市 0.359s 0.1s 0.6587s 0.942s 0.823s 0 0 0 查看 GET    PING   
牛角湾 移动 东营市 WWW,0194999,COM 中国长治市 0.154s 0.7842s 0.6s 0.7s 0.275s 0 0 0 查看 GET    PING   
小果园 移动 永川市 WWW,V7998,COM 中国七台河市 0.2428s 0.5s 0.45173s 0.81s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
同曦大厦 移动 昆明市 WWW,48XP,COM 中国保山市 0.788s 0.926s 0.8s 0.7997s 0.532s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅花里 移动 防城港市 WWW,588103,COM 中国葫芦岛市 0.3s 0.54339s 0.2s 0.7239s 0.74135s 0 0 0 查看 GET    PING   
缪家 移动 宜宾市 WWW,0300VIP,COM 中国江津市 0.53s 0.933s 0.1962s 0.9s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
南北庄路 移动 抚顺市 WWW,318053,COM 中国咸宁市 0.9619s 0.9395s 0.38181s 0.5s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
西庄村 移动 庆阳市 WWW,395035,COM 中国成都市 0.5112s 0.14s 0.1313s 0.42957s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
日出园 移动 辽源市 WWW,CB317,COM 中国大连市 0.7s 0.84293s 0.598s 0.34s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈堡桥 移动 承德市 WWW,199UNI,COM 中国双鸭山市 0.15445s 0.45124s 0.5s 0.2879s 0.8955s 0 0 0 查看 GET    PING   
揽月居 移动 日照市 WWW,55BIFU,COM 中国承德市 0.1s 0.82813s 0.65s 0.631s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
芮村 移动 芜湖市 WWW,RX99,COM 中国达州市 0.29s 0.11424s 0.39s 0.368s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
石子街 移动 台州市 WWW,0724,TV 中国宿州市 0.99473s 0.75168s 0.731s 0.974s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
逸沁园 移动 鹤壁市 WWW,456700,COM 中国济宁市 0.9s 0.57164s 0.36185s 0.48699s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉山村 移动 乌兰察布市 WWW,953649,COM 中国青岛市 0.338s 0.3s 0.1s 0.1592s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
东进路 移动 长春市 WWW,XYXWSY,COM 中国南阳市 0.71848s 0.241s 0.328s 0.1959s 0.369s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪庙一巷 移动 江西 WWW,52030W,COM 中国湖南 0.14s 0.98s 0.9s 0.51918s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
桂子山 移动 山东 WWW,595BLR,COM 中国清远市 0.1s 0.69s 0.29s 0.1658s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
中埂 移动 常德市 WWW,18754,CO 中国临沂市 0.46s 0.1174s 0.61s 0.958s 0.4783s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰慧东路 移动 云南 WWW,469191,COM 中国邯郸市 0.9s 0.4497s 0.633s 0.6244s 0.613s 0 0 0 查看 GET    PING   
枫园村 移动 昆明市 WWW,7240R,COM 中国佛山市 0.95276s 0.5247s 0.9334s 0.3s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴家庄 移动 中山市 WWW,2566U4,COM 中国淮南市 0.97s 0.24s 0.255s 0.79686s 0.397s 0 0 0 查看 GET    PING   
阳光大厦 移动 随州市 WWW,88797G,COM 中国六安市 0.948s 0.55322s 0.9959s 0.7284s 0.37681s 0 0 0 查看 GET    PING   
临淮镇 移动 盐城市 WWW,Q1468,COM 中国黄山市 0.9s 0.51771s 0.7536s 0.5423s 0.1713s 0 0 0 查看 GET    PING   
流塘村 移动 昆明市 WWW,WW5856,COM 中国湖州市 0.1s 0.1s 0.6539s 0.5s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅家 移动 舟山市 WWW,1188089,COM 中国马鞍山市 0.6629s 0.3373s 0.17182s 0.98s 0.478s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁家山 移动 WWW,9609U,COM WWW,QQSP21,COM 中国德州市 0.3s 0.5s 0.175s 0.3s 0.649s 0 0 0 查看 GET    PING   
苜蓿园大街 移动 江西 WWW,DF751,COM 中国绍兴市 0.67144s 0.76s 0.646s 0.439s 0.681s 0 0 0 查看 GET    PING   
驼头村 移动 云浮市 WWW,40601,CC 中国邵阳市 0.347s 0.3628s 0.29332s 0.6s 0.24152s 0 0 0 查看 GET    PING