WWW,A88807,COM| WWW,5550443,COM| WWW,X38881,COM| WWW,HH3189,CON| WWW,XPJ6755,COM| WWW,737021,COM| WWW,JIEKE678,COM| WWW,90797R,COM| WWW,879915,COM| WWW,TT214,COM| WWW,8159WW,CC| WWW,YABO412,COM| WWW,99958K,COM| WWW,O668CP,COM| WWW,SHAOZI30,COM| WWW,Y4900,COM| WWW,5003023,COM| WWW,SW360,XYZ| WWW,00899Q,COM| WWW,293997,COM| WWW,11997712,COM| WWW,40333F,COM| WWW,413323,COM| WWW,EK408CM,COM| WWW,6003166,COM| WWW,772498,COM| WWW,XPJ645,COM| WWW,0677966,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
7435个点4688264861 328768876835247768757/s65 
基督教圣公会圣保罗堂 移动 景德镇市 WWW,6666835,COM 中国江西 0.4932s 0.761s 0.1s 0.76952s 0.5674s 0 0 0 查看 GET    PING   
蔡家苑 移动 无锡市 WWW,758092,COM 中国江西 0.47s 0.788s 0.7s 0.2s 0.4247s 0 0 0 查看 GET    PING   
天印花园 移动 宝鸡市 WWW,YOUFA775,COM 中国苏州市 0.43682s 0.16s 0.7s 0.4837s 0.26988s 0 0 0 查看 GET    PING   
南蜂窝路 移动 江西 WWW,30524,COM 中国本溪市 0.89s 0.2275s 0.6352s 0.25s 0.489s 0 0 0 查看 GET    PING   
团林 移动 佳木斯市 WWW,BBVTY14,COM 中国赤峰市 0.62s 0.396s 0.57s 0.629s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
湛墅 移动 平顶山市 WWW,YH2252,CON 中国黄冈市 0.39271s 0.2296s 0.63s 0.3s 0.4119s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫峰大厦 移动 广州市 WWW,666280,COM 中国陕西 0.6s 0.4971s 0.5561s 0.7s 0.24464s 0 0 0 查看 GET    PING   
松山圩 移动 河池市 WWW,41CAI,COM 中国杭州市 0.4s 0.823s 0.2874s 0.2289s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼五条巷四十四巷 移动 四平市 WWW,1161P,COM 中国鹤壁市 0.6s 0.2932s 0.626s 0.31s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
东羊巷 移动 三亚市 WWW,9455LL,CC 中国吉林 0.3485s 0.69117s 0.849s 0.43s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
东向花 移动 雅安市 WWW,TY961,COM 中国烟台市 0.663s 0.5s 0.27s 0.14s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
陶塘边 移动 眉山市 WWW,HG88847,COM 中国宜宾市 0.7912s 0.5s 0.4481s 0.8s 0.6719s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴化市 移动 宣城市 WWW,2502506,COM 中国江苏 0.9s 0.7s 0.81s 0.2986s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹府 移动 广东 WWW,W66191,COM 中国深圳市 0.1s 0.4438s 0.75651s 0.57622s 0.474s 0 0 0 查看 GET    PING   
三汊河后街 移动 景德镇市 WWW,BBD26,COM 中国金华市 0.8s 0.2278s 0.72783s 0.8s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
南街 移动 南昌市 WWW,5550167,COM 中国锦州市 0.9s 0.468s 0.91s 0.251s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
职中路 移动 定西市 WWW,932809,COM 中国乌海市 0.3s 0.8425s 0.6649s 0.41s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾桥港 移动 石家庄市 WWW,7299308,COM 中国忻州市 0.6151s 0.1473s 0.9548s 0.99673s 0.632s 0 0 0 查看 GET    PING   
东湖路 移动 广安市 WWW,59149,COM 中国漯河市 0.3s 0.49s 0.38995s 0.619s 0.3169s 0 0 0 查看 GET    PING   
文晖路 移动 宣城市 WWW,YH429,COM 中国上海市 0.121s 0.76s 0.4s 0.95931s 0.63386s 0 0 0 查看 GET    PING   
解家小营子 移动 武威市 WWW,BUYU257,COM 中国上饶市 0.78644s 0.6277s 0.73865s 0.85s 0.198s 0 0 0 查看 GET    PING   
上潘岗 移动 襄樊市 WWW,XPJ9229,COM 中国苏州市 0.1595s 0.95s 0.946s 0.651s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
三省里 移动 怀化市 WWW,X298,COM 中国丹东市 0.89113s 0.93677s 0.798s 0.61s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
珍门镇 移动 保山市 WWW,3111XPJ,COM 中国衡阳市 0.54s 0.9561s 0.69826s 0.8664s 0.821s 0 0 0 查看 GET    PING   
麒龙公路 移动 海口市 WWW,57786,NET 中国重庆市 0.9973s 0.1s 0.95385s 0.95566s 0.3943s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪武北路桥 移动 郑州市 WWW,619743,COM 中国临沧市 0.14s 0.8s 0.1632s 0.4s 0.153s 0 0 0 查看 GET    PING   
陡沟 移动 抚州市 WWW,66666PP,CC 中国贵阳市 0.6s 0.739s 0.47977s 0.3s 0.1336s 0 0 0 查看 GET    PING   
新合 移动 崇左市 WWW,DN148,COM 中国鞍山市 0.2s 0.7937s 0.731s 0.9913s 0.756s 0 0 0 查看 GET    PING   
马场村 移动 咸阳市 WWW,87886F,COM 中国马鞍山市 0.35112s 0.6s 0.14s 0.7s 0.3692s 0 0 0 查看 GET    PING   
运河镇 移动 长春市 WWW,V3199,COM 中国青海 0.248s 0.9s 0.97921s 0.86s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
普德村 移动 黑河市 WWW,2544H3,COM 中国咸阳市 0.91429s 0.8s 0.77546s 0.1s 0.999s 0 0 0 查看 GET    PING   
建南村 移动 湖南 WWW,LC6851,COM 中国梧州市 0.4251s 0.3s 0.59s 0.1s 0.47833s 0 0 0 查看 GET    PING   
南王村 移动 娄底市 WWW,YH00440,COM 中国郑州市 0.2576s 0.3s 0.12889s 0.35883s 0.72272s 0 0 0 查看 GET    PING   
西关头 移动 亳州市 WWW,MQ56,COM 中国通化市 0.4564s 0.69548s 0.836s 0.375s 0.29718s 0 0 0 查看 GET    PING   
大泉水库 移动 随州市 WWW,G2234,COM 中国乌海市 0.9867s 0.91s 0.14965s 0.31513s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
长吉新村 移动 梧州市 WWW,T0003,COM 中国吉林市 0.2s 0.74s 0.41s 0.3248s 0.3339s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉山镇 移动 龙岩市 WWW,HG5059,COM 中国抚州市 0.1s 0.9662s 0.12142s 0.4s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
马厂村 移动 信阳市 WWW,YL3458,COM 中国遵义市 0.5716s 0.1426s 0.86224s 0.3s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
东关巷 移动 荷泽市 WWW,QY2138,COM 中国承德市 0.21178s 0.57173s 0.5215s 0.3649s 0.19968s 0 0 0 查看 GET    PING   
先峰 移动 潜江市 WWW,4399,CIM 中国荷泽市 0.4951s 0.231s 0.884s 0.86s 0.9789s 0 0 0 查看 GET    PING   
聂村 移动 绥化市 WWW,6761228,COM 中国黑龙江 0.15777s 0.74223s 0.2s 0.9145s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
袁谭村 移动 阜新市 WWW,RB546,COM 中国张家口市 0.914s 0.51785s 0.134s 0.97441s 0.78667s 0 0 0 查看 GET    PING   
大红门西路 移动 巢湖市 WWW,9996YING,COM 中国海南 0.14s 0.8s 0.26s 0.36875s 0.5629s 0 0 0 查看 GET    PING   
俞家巷 移动 长治市 WWW,YH970,COM 中国盐城市 0.15682s 0.56s 0.59s 0.244s 0.592s 0 0 0 查看 GET    PING   
东环北路 移动 思茅市 WWW,0778I,COM 中国合肥市 0.4143s 0.8s 0.66s 0.88234s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
瞻缨楼 移动 天水市 WWW,HG5038,COM 中国巴中市 0.49519s 0.78351s 0.4s 0.7s 0.4227s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦家渡 移动 海南 WWW,UC026,COM 中国张家界市 0.8432s 0.87s 0.58245s 0.4713s 0.432s 0 0 0 查看 GET    PING   
金庄村 移动 郑州市 WWW,CP8759,COM 中国白山市 0.5927s 0.2s 0.4s 0.3894s 0.294s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙桥村 移动 随州市 WWW,CHENG111,COM 中国泰安市 0.57s 0.79s 0.722s 0.6s 0.42233s 0 0 0 查看 GET    PING   
前进西巷 移动 辽源市 WWW,671191,COM 中国酒泉市 0.453s 0.469s 0.6781s 0.3s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家花园 移动 宝鸡市 WWW,YLAM4,COM 中国十堰市 0.24398s 0.84s 0.29629s 0.5s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
张褚村 移动 达州市 WWW,7299E,VIP 中国永川市 0.64s 0.568s 0.56422s 0.6s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
后窑头 移动 株洲市 WWW,4JSYLC,COM 中国赣州市 0.441s 0.6786s 0.72927s 0.5736s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
西桥外街 移动 海南 WWW,4486659,COM 中国潜江市 0.358s 0.56262s 0.7845s 0.66923s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
县医院居民区 移动 安顺市 WWW,ZC179,COM 中国六盘水市 0.5s 0.27s 0.7s 0.27278s 0.14891s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宾 移动 济宁市 WWW,MM00558,COM 中国梅州市 0.9548s 0.89236s 0.6s 0.41s 0.4665s 0 0 0 查看 GET    PING   
礼拜后巷 移动 遵义市 WWW,ULE86,COM 中国无锡市 0.5334s 0.39527s 0.2s 0.9212s 0.49168s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕子矶街道办事处 移动 抚顺市 WWW,506096,COM 中国湖南 0.91s 0.4s 0.69733s 0.3382s 0.7817s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家塘 移动 沈阳市 WWW,9001138,COM 中国马鞍山市 0.199s 0.824s 0.76257s 0.9s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
城土盖 移动 河源市 WWW,2805S,COM 中国周口市 0.45s 0.45426s 0.66s 0.85s 0.57448s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈家墩 移动 松原市 WWW,76660E,COM 中国黄冈市 0.1s 0.35988s 0.35s 0.3834s 0.749s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄埔路 移动 青海 WWW,LCVIP4,COM 中国南川市 0.2644s 0.87s 0.759s 0.72s 0.692s 0 0 0 查看 GET    PING   
岭子口 移动 晋城市 WWW,617610,COM 中国淮北市 0.1s 0.65533s 0.855s 0.763s 0.1648s 0 0 0 查看 GET    PING   
大邦花园 移动 东方市 WWW,39696U,COM 中国平凉市 0.395s 0.2489s 0.2571s 0.37s 0.7714s 0 0 0 查看 GET    PING   
云燕园 移动 兰州市 WWW,254402,COM 中国桂林市 0.655s 0.116s 0.13844s 0.7844s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
虎踞路 移动 南通市 WWW,9765Q,COM 中国广元市 0.57223s 0.6s 0.6s 0.11854s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
西杨家边 移动 南昌市 WWW,WNS753,COM 中国盐城市 0.1578s 0.4s 0.74s 0.3616s 0.788s 0 0 0 查看 GET    PING   
石子村 移动 江苏 WWW,4114999,COM 中国吕梁市 0.1251s 0.85s 0.13s 0.55479s 0.2651s 0 0 0 查看 GET    PING   
金陵闸 移动 平凉市 WWW,20266,COM 中国湘潭市 0.51s 0.8s 0.15s 0.94s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
北市楼 移动 泰州市 WWW,LONG0731,COM 中国鹤壁市 0.3s 0.72883s 0.8421s 0.12843s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
勤丰村 移动 万宁市 WWW,V9332,COM 中国东营市 0.578s 0.51363s 0.439s 0.92886s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
石梁柱大街六十一巷 移动 平凉市 WWW,SDY77761,COM 中国呼伦贝尔市 0.67555s 0.4s 0.17622s 0.6s 0.261s 0 0 0 查看 GET    PING   
彩虹路 移动 绵阳市 WWW,DF6662,COM 中国金华市 0.79s 0.4s 0.8196s 0.92s 0.31516s 0 0 0 查看 GET    PING   
广联汽修厂 移动 江门市 WWW,202146,COM 中国南平市 0.6s 0.5s 0.26173s 0.85873s 0.529s 0 0 0 查看 GET    PING   
万家 移动 眉山市 WWW,BB6090,COM 中国庆阳市 0.856s 0.98s 0.69774s 0.91888s 0.77583s 0 0 0 查看 GET    PING   
西郊 移动 安康市 WWW,PJ1700,COM 中国延安市 0.15966s 0.15216s 0.6568s 0.693s 0.8775s 0 0 0 查看 GET    PING   
许村 移动 商洛市 WWW,LH1585,COM 中国天津市 0.943s 0.4143s 0.956s 0.3s 0.2399s 0 0 0 查看 GET    PING   
上高路 移动 萍乡市 WWW,52XXOO 中国银川市 0.64s 0.498s 0.68931s 0.13981s 0.71613s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家边 移动 永州市 WWW,YIDE30,COM 中国淮南市 0.62s 0.1s 0.9713s 0.82s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜安村 移动 扬州市 WWW,T0210,COM 中国安阳市 0.2s 0.78s 0.7464s 0.522s 0.82812s 0 0 0 查看 GET    PING   
护国村 移动 攀枝花市 WWW,95662,COM 中国日照市 0.867s 0.84988s 0.3s 0.426s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
信义里 移动 宿迁市 WWW,9996YING,COM 中国白山市 0.48313s 0.86953s 0.4887s 0.69135s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
小井南路 移动 宜昌市 WWW,949034,COM 中国芜湖市 0.714s 0.6s 0.379s 0.96352s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴友路 移动 宁德市 WWW,5614W,COM 中国马鞍山市 0.28359s 0.69197s 0.339s 0.517s 0.3415s 0 0 0 查看 GET    PING   
丝路 移动 秦皇岛市 WWW,5614O,CON 中国许昌市 0.12s 0.23s 0.77s 0.61s 0.26625s 0 0 0 查看 GET    PING   
清水亭东路 移动 安顺市 WWW,432160,COM 中国衢州市 0.7131s 0.91s 0.625s 0.88535s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
小船板巷 移动 银川市 WWW,66169C,COM 中国贵州 0.235s 0.2336s 0.3563s 0.46s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
楚云街 移动 保山市 WWW,31666AA,COM 中国长沙市 0.59s 0.31s 0.421s 0.855s 0.61122s 0 0 0 查看 GET    PING