WWW,03500,CC| WWW,LONG8700,COM| WWW,523C93,COM| WWW,FH6112,COM| WWW,YOUFA062,COM| WWW,CHINACACHE| WWW,BOB2090,COM| WWW,954832,COM| WWW,YH117777,CON| WWW,318041,COM| WWW,FCWW4,COM| WWW,HAOBABYS,COM| WWW,32676B,COM| WWW,HBS599,COM| WWW,779,AG| WWW,WB164,COM| WWW,3856834,COM| WWW,8877XN,COM| WWW,JIUZHOUKEFU,COM| WWW,88930O,COM| WWW,878CC5,CC| WWW,L4808,COM| WWW,07996A,COM| WWW,0069SS,COM| WWW,76361B,COM| WWW,8V888,COM| WWW,557576,COM| WWW,C75X,VIP|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
231个点36444912296174 392961699964595215/s113 
西张村 移动 安顺市 WWW,GG570,CC 中国徐州市 0.423s 0.467s 0.6s 0.77s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫竹苑 移动 包头市 WWW,HGHG111,CC 中国岳阳市 0.7956s 0.23s 0.48759s 0.68s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
营苑东路 移动 南宁市 WWW,3222I,CC 中国铜陵市 0.5s 0.3s 0.3s 0.599s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
清新家园 移动 枣庄市 WWW,327829,COM 中国甘肃 0.611s 0.24686s 0.9263s 0.36s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
彭家楼 移动 安庆市 WWW,998634,COM 中国天津市 0.361s 0.72616s 0.4846s 0.2183s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
惠工桥 移动 张家界市 WWW,YW9912,COM 中国六安市 0.8s 0.7627s 0.565s 0.253s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
小张 移动 三明市 WWW,97XXOO 中国扬州市 0.58s 0.648s 0.9672s 0.6223s 0.862s 0 0 0 查看 GET    PING   
水佑岗 移动 江津市 WWW,HG56704,COM 中国齐齐哈尔市 0.91735s 0.5s 0.3745s 0.4s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
钞库街 移动 商丘市 WWW,SC0010,COM 中国无锡市 0.58s 0.895s 0.7s 0.938s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
江苏农林大厦 移动 太原市 WWW,ART2U,CN 中国信阳市 0.93831s 0.31s 0.72224s 0.6296s 0.5759s 0 0 0 查看 GET    PING   
新县沙集 移动 衢州市 WWW,TYC80016,COM 中国广元市 0.18s 0.139s 0.237s 0.19357s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
象房村路 移动 山东 WWW,22001963,COM 中国江西 0.2s 0.59126s 0.32657s 0.23295s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
江雁山水雅苑 移动 鹰潭市 WWW,413814,COM 中国福建 0.7812s 0.13873s 0.4s 0.245s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
后贾墅 移动 四平市 WWW,07488C,COM 中国上海市 0.6s 0.54s 0.7637s 0.25552s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
胥庄村 移动 亳州市 WWW,BOBVIP469,COM 中国淮南市 0.3s 0.99615s 0.51s 0.25s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
九龙盛世园 移动 陕西 WWW,BCB80,COM 中国浙江 0.37s 0.3s 0.1886s 0.133s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
转沟许 移动 齐齐哈尔市 WWW,7317P,COM 中国厦门市 0.892s 0.7286s 0.1s 0.8s 0.435s 0 0 0 查看 GET    PING   
三里村 移动 太原市 WWW,VV6216,COM 中国邵阳市 0.3268s 0.44s 0.95s 0.1977s 0.9147s 0 0 0 查看 GET    PING   
大悲巷 移动 江津市 WWW,225031,COM 中国金昌市 0.9s 0.3974s 0.89191s 0.2s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
金沟河路 移动 吉林市 WWW,JS16996,COM 中国张家口市 0.4839s 0.46s 0.431s 0.3s 0.161s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡家小社 移动 嘉兴市 WWW,ZH990,COM 中国亳州市 0.21894s 0.411s 0.811s 0.6s 0.17372s 0 0 0 查看 GET    PING   
辰龙广场 移动 白银市 WWW,31570,CC 中国赤峰市 0.5874s 0.567s 0.93s 0.36s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
花庄 移动 梧州市 WWW,BOYTV,COM 中国衢州市 0.46s 0.44s 0.89s 0.31147s 0.45228s 0 0 0 查看 GET    PING   
赛虹桥 移动 咸宁市 WWW,0YHDC,COM 中国呼和浩特市 0.9892s 0.934s 0.22238s 0.24418s 0.75744s 0 0 0 查看 GET    PING   
国民政府行政院旧址 移动 金华市 WWW,CAI101,CC 中国沧州市 0.5s 0.8372s 0.92s 0.726s 0.85656s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平北路桥 移动 张家界市 WWW,J33377,COM 中国铜陵市 0.87413s 0.611s 0.153s 0.23584s 0.674s 0 0 0 查看 GET    PING   
娄庄 移动 庆阳市 WWW,05598Q,CON 中国盐城市 0.4s 0.29619s 0.75397s 0.7s 0.26588s 0 0 0 查看 GET    PING   
东芦镇 移动 白城市 WWW,000134,COM 中国临沧市 0.7s 0.6239s 0.5935s 0.2s 0.32615s 0 0 0 查看 GET    PING   
江家坊 移动 四平市 WWW,ID97 中国赣州市 0.8s 0.9778s 0.73s 0.28478s 0.63485s 0 0 0 查看 GET    PING   
御碧轩 移动 白城市 WWW,GJ8818,COM 中国张家界市 0.5256s 0.991s 0.7839s 0.4s 0.75922s 0 0 0 查看 GET    PING   
定淮门 移动 江西 WWW,JG0,NET 中国聊城市 0.5s 0.8795s 0.3s 0.8242s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
天目路 移动 宝鸡市 WWW,XF9858,COM 中国娄底市 0.56283s 0.77176s 0.24s 0.58s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
新世界中心 移动 新乡市 WWW,XAM54,COM 中国合肥市 0.3s 0.12641s 0.76s 0.7s 0.823s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈庄村 移动 临沂市 WWW,F08988,COM 中国广州市 0.724s 0.61s 0.68256s 0.84639s 0.762s 0 0 0 查看 GET    PING   
君山路 移动 朝阳市 WWW,E8702,COM:8989 中国银川市 0.39s 0.8638s 0.232s 0.1s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
扁担廊 移动 赣州市 WWW,XB0427,COM 中国葫芦岛市 0.8743s 0.5184s 0.2s 0.4213s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
三百亩 移动 鄂州市 WWW,9UU8,COM 中国沈阳市 0.4s 0.7s 0.92793s 0.93s 0.953s 0 0 0 查看 GET    PING   
鲁民路 移动 桂林市 WWW,25809,COM 中国安庆市 0.28s 0.3s 0.3375s 0.725s 0.7853s 0 0 0 查看 GET    PING   
江东门北街 移动 益阳市 WWW,5831F,COM 中国宜昌市 0.4s 0.4s 0.8163s 0.62s 0.7948s 0 0 0 查看 GET    PING   
天保 移动 三明市 WWW,OG47,COM 中国泉州市 0.981s 0.12s 0.48s 0.4643s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
山潘四村 移动 防城港市 WWW,80659,CC 中国吉安市 0.59652s 0.54s 0.77s 0.1s 0.94621s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆家洼 移动 周口市 WWW,9920Y,COM 中国铜川市 0.98171s 0.9169s 0.53s 0.784s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
小磨盘山 移动 日照市 WWW,TIANBO682,COM 中国南平市 0.92119s 0.34769s 0.39s 0.8673s 0.8459s 0 0 0 查看 GET    PING   
北京路 移动 绍兴市 WWW,XGCP09,COM 中国荆州市 0.6525s 0.2s 0.3942s 0.4812s 0.7295s 0 0 0 查看 GET    PING   
地心 移动 柳州市 WWW,JS534,COM 中国安徽 0.652s 0.1s 0.6s 0.74558s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
青圩村 移动 呼伦贝尔市 WWW,LL8831,CON 中国怀化市 0.7s 0.78798s 0.671s 0.89144s 0.8776s 0 0 0 查看 GET    PING   
文昌中路 移动 桂林市 WWW,125APP,COM 中国株洲市 0.89s 0.6344s 0.12639s 0.5s 0.183s 0 0 0 查看 GET    PING   
西严 移动 赣州市 WWW,KKXXSE 中国唐山市 0.236s 0.913s 0.96748s 0.1244s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
二垄 移动 鸡西市 WWW,XGMHCCC,COM 中国吉安市 0.99s 0.127s 0.93354s 0.24s 0.791s 0 0 0 查看 GET    PING   
联珠村 移动 海口市 WWW,P32126,COM 中国临汾市 0.4626s 0.97596s 0.74916s 0.473s 0.5678s 0 0 0 查看 GET    PING   
林营村 移动 南充市 WWW,NIUBAO172,COM 中国孝感市 0.4s 0.787s 0.52s 0.31s 0.224s 0 0 0 查看 GET    PING   
马小 移动 滁州市 WWW,91597G,COM 中国桂林市 0.55s 0.531s 0.587s 0.93s 0.89368s 0 0 0 查看 GET    PING   
一纬路 移动 滨州市 WWW,50045H,COM 中国宝鸡市 0.94s 0.67s 0.71s 0.158s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街二四六巷 移动 白城市 WWW,897270,COM 中国宜昌市 0.8137s 0.7419s 0.68995s 0.61949s 0.9366s 0 0 0 查看 GET    PING   
大傅村 移动 连云港市 WWW,513VPN 中国汕头市 0.17492s 0.6s 0.55s 0.3s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
航丰路 移动 天水市 WWW,0257966,COM 中国亳州市 0.6s 0.3s 0.1s 0.228s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
栗园居委会 移动 泰州市 WWW,903000D,COM 中国马鞍山市 0.32772s 0.9s 0.21s 0.5s 0.799s 0 0 0 查看 GET    PING   
程家小圩 移动 锦州市 WWW,546SF,COM 中国新余市 0.26s 0.1s 0.22s 0.87s 0.797s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪庙一巷 移动 铁岭市 WWW,J9890,COM 中国资阳市 0.18s 0.67398s 0.2713s 0.6s 0.62932s 0 0 0 查看 GET    PING   
蓝水苑 移动 河源市 WWW,1688812,COM 中国孝感市 0.5s 0.54s 0.5s 0.82689s 0.61588s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱坊 移动 江苏 WWW,888877X,NET 中国铁岭市 0.235s 0.89999s 0.77s 0.89s 0.2823s 0 0 0 查看 GET    PING   
上槽 移动 衡阳市 WWW,98698L,COM 中国五指山市 0.77332s 0.6s 0.33s 0.66161s 0.222s 0 0 0 查看 GET    PING   
东炮台街 移动 万宁市 WWW,VNS9056,COM 中国巴彦淖尔市 0.841s 0.82s 0.7864s 0.82256s 0.63587s 0 0 0 查看 GET    PING   
官厍蓼 移动 扬州市 WWW,RB05,COM 中国东方市 0.87s 0.4944s 0.92818s 0.4s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
花家庄 移动 葫芦岛市 WWW,54TK,COM 中国资阳市 0.93793s 0.54513s 0.3233s 0.464s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
胥口镇 移动 黄山市 WWW,J2576,COM 中国蚌埠市 0.68s 0.61239s 0.19s 0.9s 0.69731s 0 0 0 查看 GET    PING   
蔡家边 移动 南京市 WWW,BGH4,COM 中国铁岭市 0.363s 0.4596s 0.1s 0.2s 0.4373s 0 0 0 查看 GET    PING   
清凉门 移动 思茅市 WWW,527672,COM 中国张掖市 0.33957s 0.4s 0.956s 0.61461s 0.6387s 0 0 0 查看 GET    PING   
新科一路 移动 营口市 WWW,668C668,COM 中国黄山市 0.1935s 0.46s 0.27s 0.1s 0.137s 0 0 0 查看 GET    PING   
尧化门街 移动 贵港市 WWW,55466,COM 中国东营市 0.8257s 0.14981s 0.4s 0.67s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
海晏 移动 绍兴市 WWW,679218,COM 中国烟台市 0.4412s 0.41537s 0.66644s 0.35s 0.2875s 0 0 0 查看 GET    PING   
定淮门大街 移动 常德市 WWW,32327K,COM 中国辽宁 0.34s 0.3553s 0.3326s 0.25s 0.55412s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山口路 移动 万宁市 WWW,HM534,COM 中国安顺市 0.8237s 0.1s 0.3s 0.24s 0.7887s 0 0 0 查看 GET    PING   
虹板桥 移动 沈阳市 WWW,200252,COM 中国荆门市 0.44767s 0.8315s 0.9533s 0.1s 0.621s 0 0 0 查看 GET    PING   
武圩 移动 岳阳市 WWW,1316626,COM 中国焦作市 0.5428s 0.5s 0.35831s 0.4999s 0.8981s 0 0 0 查看 GET    PING   
石山 移动 赤峰市 WWW,VNS9878,CO 中国宿迁市 0.423s 0.4s 0.549s 0.39s 0.2386s 0 0 0 查看 GET    PING   
沿江路 移动 银川市 WWW,BT8888,CYOU 中国伊春市 0.6s 0.196s 0.54578s 0.61s 0.11174s 0 0 0 查看 GET    PING   
永庆巷 移动 武汉市 WWW,WJS69,COM 中国营口市 0.13s 0.24177s 0.88s 0.98s 0.141s 0 0 0 查看 GET    PING   
双井村 移动 巴中市 WWW,A88191,COM 中国抚顺市 0.78432s 0.36273s 0.75s 0.15564s 0.92254s 0 0 0 查看 GET    PING   
南门镇 移动 鹰潭市 WWW,8556AA,COM 中国牡丹江市 0.5126s 0.695s 0.47255s 0.6s 0.279s 0 0 0 查看 GET    PING   
朝阳山 移动 甘肃 WWW,88552132,COM 中国德阳市 0.1592s 0.6561s 0.2921s 0.9693s 0.4562s 0 0 0 查看 GET    PING   
金星桥 移动 资阳市 WWW,LH1869,COM 中国青海 0.27s 0.15s 0.329s 0.29657s 0.1527s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫金山乡 移动 周口市 WWW,DDZY8,COM 中国镇江市 0.9s 0.6s 0.21375s 0.315s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
西城花园 移动 鞍山市 WWW,9646H,COM 中国山东 0.68222s 0.8s 0.886s 0.51s 0.65373s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山北路二四七村 移动 眉山市 WWW,346429,COM 中国淮南市 0.1s 0.24s 0.25s 0.8858s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
无名汉墓 移动 成都市 WWW,88948,CON 中国宣城市 0.76825s 0.41122s 0.86792s 0.845s 0.55912s 0 0 0 查看 GET    PING   
航空烈士公墓 移动 庆阳市 WWW,WANLI0572,COM 中国韶关市 0.18357s 0.283s 0.592s 0.4s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
定林村 移动 鄂州市 WWW,37699,VIP 中国河北 0.27827s 0.43319s 0.926s 0.33528s 0.4547s 0 0 0 查看 GET    PING