WWW,667040,COM| WWW,167496,COM| WWW,52810,NET| WWW,25188Z,COM| WWW,HH9955,COM| WWW,C9201,COM| WWW,3222F,CC| WWW,8097766,COM| WWW,88846,COM| WWW,92MAOAV,COM| WWW,0791563,COM| WWW,FF664,COM| WWW,QY9378,COM| WWW,28CJC,CC| WWW,77422,COM| WWW,63066,COM| WWW,YAZHOUSETU| WWW,166024,COM| WWW,UN0033,COM| WWW,XXPCW,COM| WWW,BOB3105,COM| WWW,BOB2067,COM| WWW,22112016,COM| WWW,LONG6956,COM| WWW,JS11678,COM| WWW,15DY,ME| WWW,B24365,COM| WWW,JD305,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
5934个点8612712514 218364325273411614186/s93 
陈坊 移动 江苏 WWW,225835,COM 中国丹东市 0.927s 0.3452s 0.579s 0.8s 0.49555s 0 0 0 查看 GET    PING   
永泰中路 移动 滁州市 WWW,3333BJ,COM 中国南平市 0.95s 0.14s 0.74s 0.1s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
繁荣路 移动 永川市 WWW,33730,COM 中国台州市 0.59571s 0.9188s 0.76s 0.97483s 0.188s 0 0 0 查看 GET    PING   
金域中央街区 移动 惠州市 WWW,G91878,COM 中国辽宁 0.9853s 0.26245s 0.13494s 0.226s 0.57467s 0 0 0 查看 GET    PING   
献陵路 移动 广西 WWW,29030W,COM 中国肇庆市 0.5s 0.7s 0.1s 0.37s 0.49698s 0 0 0 查看 GET    PING   
芝山村 移动 南川市 WWW,697XPJ,COM 中国襄樊市 0.341s 0.5792s 0.994s 0.785s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙境路 移动 江津市 WWW,XY1888,COM 中国厦门市 0.25897s 0.43714s 0.5327s 0.9s 0.9669s 0 0 0 查看 GET    PING   
金固村 移动 嘉兴市 WWW,PJ5108,COM 中国安康市 0.8s 0.6s 0.8378s 0.967s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
石婆婆安 移动 保山市 WWW,BMW1153,COM 中国包头市 0.3s 0.3933s 0.7213s 0.57s 0.24269s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈塘村 移动 玉林市 WWW,47979L,COM 中国陕西 0.55s 0.16891s 0.52723s 0.161s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
西新建 移动 永州市 WWW,636568,COM 中国宜昌市 0.594s 0.24s 0.5s 0.42567s 0.77692s 0 0 0 查看 GET    PING   
拓园 移动 赣州市 WWW,BOB300,VIP 中国淮安市 0.2s 0.753s 0.1s 0.81s 0.3552s 0 0 0 查看 GET    PING   
民主街 移动 万宁市 WWW,259007,COM 中国无锡市 0.16454s 0.42s 0.28s 0.4s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
南河桥 移动 湖南 WWW,222755,COM 中国新余市 0.99s 0.28478s 0.856s 0.8218s 0.53835s 0 0 0 查看 GET    PING   
青石岗 移动 乌兰察布市 WWW,0032002,COM 中国云南 0.7s 0.528s 0.85s 0.86s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑扎营 移动 贵阳市 WWW,TF3373,COM 中国佳木斯市 0.841s 0.81248s 0.241s 0.8s 0.37922s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋家山头 移动 沈阳市 WWW,488824,COM 中国绍兴市 0.23s 0.1834s 0.18s 0.77s 0.31842s 0 0 0 查看 GET    PING   
睦邻居 移动 佳木斯市 WWW,9193SS,COM 中国莆田市 0.52s 0.845s 0.9s 0.4s 0.21879s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁溪路 移动 泰安市 WWW,PLYL6,COM 中国威海市 0.11494s 0.24s 0.82812s 0.2133s 0.3471s 0 0 0 查看 GET    PING   
灯笼巷 移动 定西市 WWW,QY1131,COM 中国株洲市 0.5565s 0.27183s 0.241s 0.229s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
盐河东路 移动 雅安市 WWW,Y888Z,COM 中国河南 0.41795s 0.56275s 0.41817s 0.89s 0.536s 0 0 0 查看 GET    PING   
平江桥 移动 衡水市 WWW,1536848,COM 中国厦门市 0.18999s 0.7753s 0.77s 0.5s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄河北路 移动 新余市 WWW,147118,COM 中国湘潭市 0.81723s 0.4s 0.957s 0.83258s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
晓街八十六巷 移动 云浮市 WWW,060922,COM 中国上饶市 0.944s 0.125s 0.15599s 0.55745s 0.3198s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹镇 移动 惠州市 WWW,HGHG111,COM 中国金昌市 0.13393s 0.5s 0.57s 0.39s 0.524s 0 0 0 查看 GET    PING   
世纪花园 移动 海南 WWW,63944,COM 中国松原市 0.513s 0.62s 0.6s 0.912s 0.943s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈霸先万安陵石刻 移动 哈尔滨市 WWW,LM1188,COM 中国鄂尔多斯市 0.7822s 0.221s 0.14s 0.993s 0.562s 0 0 0 查看 GET    PING   
试院后 移动 眉山市 WWW,6664VIP,COM 中国宜宾市 0.91s 0.44862s 0.68s 0.55456s 0.55694s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁西村 移动 长春市 WWW,255ZHHH,COM 中国景德镇市 0.41s 0.2751s 0.4s 0.634s 0.87912s 0 0 0 查看 GET    PING   
河东上街 移动 商洛市 WWW,4781900,COM 中国双鸭山市 0.62588s 0.76s 0.885s 0.8s 0.58963s 0 0 0 查看 GET    PING   
小河 移动 湖南 WWW,664898,COM 中国绍兴市 0.68798s 0.77947s 0.4338s 0.83246s 0.581s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉靖花园 移动 盐城市 WWW,H88285,COM 中国盐城市 0.51863s 0.4945s 0.6653s 0.9358s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
卞家 移动 眉山市 WWW,BOBTY8,COM 中国枣庄市 0.78s 0.99232s 0.15274s 0.211s 0.15393s 0 0 0 查看 GET    PING   
土桥 移动 广元市 WWW,QY1264,COM 中国阜阳市 0.22s 0.66414s 0.33572s 0.4593s 0.471s 0 0 0 查看 GET    PING   
复兴村 移动 六安市 WWW,054VVV,COM 中国淮安市 0.1s 0.15s 0.431s 0.99387s 0.9893s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨家水库 移动 清远市 WWW,8700777,COM 中国宁波市 0.2s 0.1532s 0.91s 0.32834s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
王兴乡 移动 蚌埠市 WWW,LONG1121,COM 中国荆门市 0.54s 0.71858s 0.36s 0.79s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
场南后街 移动 珠海市 WWW,BAKESONG,CN 中国大同市 0.4s 0.73s 0.721s 0.87549s 0.4696s 0 0 0 查看 GET    PING   
朝阳乡 移动 思茅市 WWW,GRJX,CN 中国大连市 0.19353s 0.7s 0.3s 0.4129s 0.97699s 0 0 0 查看 GET    PING   
石婆婆安 移动 自贡市 WWW,546589,COM 中国晋城市 0.6413s 0.3791s 0.228s 0.36s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
前张村 移动 镇江市 WWW,192274,COM 中国江西 0.23s 0.564s 0.716s 0.42s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
西北旺东路 移动 汉中市 WWW,HBS441,COM 中国宜春市 0.5428s 0.687s 0.6636s 0.3161s 0.42531s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家竹园 移动 汉中市 WWW,S5581,COM 中国南通市 0.81s 0.38573s 0.98977s 0.94s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
广林苑 移动 六盘水市 WWW,90988A,COM 中国新余市 0.5763s 0.9s 0.7734s 0.67s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
本草路 移动 泰安市 WWW,50030851,COM 中国河南 0.4s 0.9s 0.74s 0.1s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
朝阳路 移动 蚌埠市 WWW,YOULE943,COM 中国安阳市 0.7872s 0.48s 0.39747s 0.9s 0.8115s 0 0 0 查看 GET    PING   
九华村 移动 盐城市 WWW,DYXFYLY,COM 中国泰州市 0.498s 0.3643s 0.27365s 0.153s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
过兵桥 移动 双鸭山市 WWW,9545C,COM 中国绥化市 0.9626s 0.587s 0.53s 0.89s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
东长村 移动 宁德市 WWW,LE43,VIP 中国太原市 0.7s 0.488s 0.63356s 0.916s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
汽轮四村 移动 安徽 WWW,156999 中国岳阳市 0.2s 0.379s 0.7s 0.55645s 0.3893s 0 0 0 查看 GET    PING   
三堡振龙修理厂 移动 杭州市 WWW,KOK66,COM 中国黄冈市 0.438s 0.25784s 0.65s 0.1487s 0.81617s 0 0 0 查看 GET    PING   
慧园街 移动 万宁市 WWW,0684999,COM 中国遵义市 0.24s 0.271s 0.8836s 0.1997s 0.281s 0 0 0 查看 GET    PING   
资讯广场 移动 聊城市 WWW,DHY001,COM 中国崇左市 0.46725s 0.7884s 0.1121s 0.539s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
塔影桥 移动 南平市 WWW,WATCH321,COM 中国桂林市 0.6577s 0.2173s 0.38s 0.9961s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
东滩 移动 山东 WWW,07477D,COM 中国吉林市 0.7s 0.7s 0.52552s 0.3323s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山中路 移动 眉山市 WWW,MRT332,COM 中国贺州市 0.48751s 0.3539s 0.1s 0.14s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
祈泽山 移动 海口市 WWW,AG2020,TV 中国广东 0.18574s 0.4s 0.73181s 0.298s 0.52365s 0 0 0 查看 GET    PING   
平海路 移动 马鞍山市 WWW,ZLH669,COM 中国咸阳市 0.662s 0.129s 0.6s 0.12961s 0.792s 0 0 0 查看 GET    PING   
晋坳子 移动 常州市 WWW,50907,COM 中国焦作市 0.6s 0.42s 0.824s 0.12644s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
炼油南路 移动 泸州市 WWW,DDQP,BET 中国桂林市 0.91s 0.2217s 0.3683s 0.35s 0.719s 0 0 0 查看 GET    PING   
官塘 移动 南京市 WWW,303570,COM 中国安康市 0.2s 0.1124s 0.87372s 0.8s 0.989s 0 0 0 查看 GET    PING   
张溪村 移动 吉林市 WWW,U8GJ,COM 中国永州市 0.941s 0.75867s 0.4s 0.9138s 0.81167s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰路 移动 贺州市 WWW,YABO12345,COM 中国厦门市 0.2819s 0.442s 0.58259s 0.32s 0.35294s 0 0 0 查看 GET    PING   
小垾子 移动 湖北 WWW,9984138,COM 中国江津市 0.2543s 0.83s 0.5s 0.9685s 0.6641s 0 0 0 查看 GET    PING   
桑园蒲村 移动 拉萨市 WWW,954894,COM 中国资阳市 0.4s 0.1s 0.572s 0.3s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
成集乡 移动 宁波市 WWW,788323,COM 中国平凉市 0.17943s 0.3265s 0.71s 0.3713s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
东山下 移动 烟台市 WWW,29985X,COM 中国昭通市 0.649s 0.42431s 0.3s 0.84511s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
河滨居委会 移动 昭通市 WWW,803660,CON 中国吕梁市 0.88s 0.7837s 0.23114s 0.62992s 0.6552s 0 0 0 查看 GET    PING   
颐和路 移动 德阳市 WWW,257701,COM 中国驻马店市 0.7231s 0.8238s 0.21s 0.836s 0.31985s 0 0 0 查看 GET    PING   
程先甲故居 移动 烟台市 WWW,3355600,COM 中国镇江市 0.99554s 0.7s 0.24855s 0.758s 0.46595s 0 0 0 查看 GET    PING   
文峰佳苑 移动 延安市 WWW,G3186,COM 中国七台河市 0.2s 0.518s 0.356s 0.32s 0.9662s 0 0 0 查看 GET    PING   
新化二垄 移动 日照市 WWW,JS1037,COM 中国龙岩市 0.5s 0.72s 0.15s 0.755s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
腾达雅苑 移动 宜昌市 WWW,SBK9170,COM 中国宝鸡市 0.434s 0.15461s 0.191s 0.67465s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
旭冬苑 移动 雅安市 WWW,0255149,COM 中国三门峡市 0.136s 0.29s 0.72257s 0.59s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
静安庄路 移动 雅安市 WWW,XEI6,COM 中国江津市 0.485s 0.8389s 0.58978s 0.51669s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
西街头 移动 淮南市 WWW,JP6667,COM 中国三门峡市 0.994s 0.872s 0.65225s 0.624s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
六角井五十二巷 移动 长春市 WWW,24777U,COM 中国晋中市 0.592s 0.869s 0.4s 0.412s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
芦墅路 移动 湘潭市 WWW,YABO1294,CON 中国湖北 0.8s 0.252s 0.3s 0.5s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
长乐坊 移动 岳阳市 WWW,SBBET92,COM 中国白银市 0.82146s 0.514s 0.31961s 0.8182s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
大营孙 移动 韶关市 WWW,LEHU708,COM 中国牡丹江市 0.4s 0.245s 0.29s 0.46s 0.1326s 0 0 0 查看 GET    PING   
金岭新村 移动 太原市 WWW,924CAI,COM 中国襄樊市 0.26218s 0.458s 0.22229s 0.167s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
社塘 移动 济南市 WWW,33541,NET 中国南阳市 0.87s 0.23143s 0.182s 0.7587s 0.7281s 0 0 0 查看 GET    PING   
烈士 移动 大庆市 WWW,O327,CC:7730 中国吉安市 0.7686s 0.35447s 0.654s 0.3289s 0.7268s 0 0 0 查看 GET    PING   
阅江花苑 移动 松原市 WWW,GG0150,COM 中国云浮市 0.72168s 0.3s 0.571s 0.45961s 0.6928s 0 0 0 查看 GET    PING   
林家小村 移动 南通市 WWW,459403,COM 中国漳州市 0.41544s 0.97656s 0.99143s 0.62s 0.66731s 0 0 0 查看 GET    PING   
台北盐场 移动 泸州市 WWW,13870,COM 中国陕西 0.5s 0.3s 0.5115s 0.2s 0.782s 0 0 0 查看 GET    PING   
前周家冲 移动 南充市 WWW,LONG9058,COM 中国赤峰市 0.35s 0.21s 0.3643s 0.7s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑簪巷 移动 鹤岗市 WWW,240AV,COM 中国日照市 0.7419s 0.16995s 0.44361s 0.592s 0.897s 0 0 0 查看 GET    PING