WWW,X7HHH,COM| WWW,8463X,COM| WWW,NJDJN,COM| WWW,LH261,COM| WWW,6660214,COM| WWW,05777A,COM| WWW,GALA66,COM| WWW,ETOUR| WWW,697062,COM| WWW,07253,CC| WWW,JMT558,COM| WWW,BOB2475,COM| WWW,PG18,COM| WWW,2179872,COM| WWW,413852,COM| WWW,367,HET| WWW,C73326,COM| WWW,88837T,COM| WWW,37437M,COM| WWW,BWIN662,COM| WWW,84881N,COM| WWW,87875L,COM:8989| WWW,AM8MD23,COM| WWW,OD10,APP| WWW,DZC98,COM| WWW,TIANBO702,COM| WWW,9149J,COM| WWW,F6593,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
3个点3378879295 669788822376715384248/s38 
烟庄 移动 许昌市 WWW,380000,COM 中国乐山市 0.25578s 0.1957s 0.869s 0.1734s 0.289s 0 0 0 查看 GET    PING   
月庵村 移动 山东 WWW,7777K8,NET 中国吉林市 0.94s 0.6484s 0.6778s 0.2598s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
耀华玻璃店 移动 保山市 WWW,956925,COM 中国廊坊市 0.5s 0.2s 0.292s 0.52935s 0.6283s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰县 移动 晋城市 WWW,A56007,COM 中国承德市 0.4s 0.57377s 0.2s 0.8s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
螃蟹山 移动 白山市 WWW,0762229,COM 中国镇江市 0.155s 0.5s 0.12748s 0.3s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
翠庭园 移动 三门峡市 WWW,954274,COM 中国辽阳市 0.978s 0.411s 0.39797s 0.91873s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
石巷村 移动 马鞍山市 WWW,HG7199,CC 中国平凉市 0.3431s 0.59s 0.96995s 0.827s 0.8284s 0 0 0 查看 GET    PING   
西胜七队 移动 湖南 WWW,C32820,COM 中国黑龙江 0.168s 0.3556s 0.739s 0.554s 0.218s 0 0 0 查看 GET    PING   
金川门 移动 阳泉市 WWW,835V,COM 中国嘉兴市 0.8s 0.322s 0.1562s 0.72263s 0.37319s 0 0 0 查看 GET    PING   
巩固村 移动 太原市 WWW,59978,COM 中国盐城市 0.3126s 0.93641s 0.53673s 0.434s 0.44331s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬东路扬清路 移动 江苏 WWW,H0123,COM 中国铜川市 0.653s 0.71845s 0.966s 0.435s 0.125s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路一二一巷 移动 襄樊市 WWW,PJ0570,COM 中国万宁市 0.73832s 0.87176s 0.2s 0.5345s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
万安南路 移动 抚州市 WWW,CAMBRO,TV 中国抚州市 0.42439s 0.3826s 0.673s 0.11s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
街南村 移动 衢州市 WWW,85467,COM 中国天津市 0.2879s 0.4s 0.95s 0.7551s 0.91471s 0 0 0 查看 GET    PING   
前河村 移动 济宁市 WWW,MAXGGBET,COM 中国张家界市 0.19698s 0.4s 0.6s 0.93s 0.39477s 0 0 0 查看 GET    PING   
大桥居委会 移动 河源市 WWW,GEBULU,COM 中国南充市 0.7s 0.7193s 0.2315s 0.952s 0.88313s 0 0 0 查看 GET    PING   
平安街路 移动 晋城市 WWW,CU186,COM 中国白山市 0.86s 0.65796s 0.4s 0.38188s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
开拓路 移动 济宁市 WWW,634112,COM 中国丽水市 0.2s 0.2s 0.4s 0.8s 0.686s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏家洼 移动 盐城市 WWW,809961,COM 中国怀化市 0.45s 0.1s 0.5858s 0.23492s 0.188s 0 0 0 查看 GET    PING   
胥家荡 移动 白银市 WWW,SKZC,NET 中国山东 0.16s 0.9962s 0.77552s 0.67s 0.558s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫金西城中心 移动 永州市 WWW,MBTY2,APP 中国衢州市 0.4186s 0.18s 0.53248s 0.29692s 0.39119s 0 0 0 查看 GET    PING   
康平街 移动 西安市 WWW,XC306,COM 中国萍乡市 0.2s 0.842s 0.41s 0.9s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山南天桥 移动 漳州市 WWW,HXSP1,COM 中国抚顺市 0.59s 0.1s 0.9129s 0.47624s 0.522s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙巷 移动 山西 WWW,95996611,COM 中国朔州市 0.6s 0.8s 0.5s 0.9s 0.3936s 0 0 0 查看 GET    PING   
石马头巷 移动 宁德市 WWW,99950K,COM 中国贵港市 0.5s 0.9542s 0.8s 0.1725s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
八曹路 移动 驻马店市 WWW,1069995,COM 中国吉安市 0.83151s 0.274s 0.41s 0.5s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家井 移动 威海市 WWW,HH16226,COM 中国淮安市 0.99s 0.583s 0.688s 0.2349s 0.6685s 0 0 0 查看 GET    PING   
余东 移动 江西 WWW,22FF940,COM 中国武汉市 0.1s 0.227s 0.4355s 0.75531s 0.754s 0 0 0 查看 GET    PING   
翠林苑 移动 广东 WWW,9057068,COM 中国七台河市 0.7364s 0.7929s 0.318s 0.13557s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
平山水库 移动 咸宁市 WWW,BM88879,COM 中国鄂尔多斯市 0.9s 0.2s 0.5385s 0.2s 0.1837s 0 0 0 查看 GET    PING   
水上公园 移动 安徽 WWW,287373B,COM 中国武威市 0.4s 0.9464s 0.9s 0.21s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙潭北街 移动 嘉峪关市 WWW,948470,COM 中国济南市 0.4574s 0.6352s 0.64s 0.18s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
东六家庄 移动 泉州市 WWW,AM3690,COM 中国桂林市 0.684s 0.188s 0.8s 0.58385s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙庄村 移动 南宁市 WWW,16838 中国辽阳市 0.836s 0.29859s 0.56s 0.645s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
岔路黄 移动 开封市 WWW,K87213,COM 中国辽阳市 0.627s 0.29331s 0.6s 0.75828s 0.7363s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴家花园 移动 永川市 WWW,WG999,COM 中国山东 0.3s 0.575s 0.615s 0.6s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
拾景苑 移动 抚州市 WWW,HAIYA,COM 中国承德市 0.1613s 0.44s 0.8s 0.753s 0.23336s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙窝 移动 镇江市 WWW,17453,TV 中国河南 0.1s 0.9399s 0.48s 0.24s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
严家桥 移动 天门市 WWW,435022,COM 中国镇江市 0.32s 0.3431s 0.294s 0.212s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
清洁村 移动 百色市 WWW,LLGGGG,COM 中国宜宾市 0.781s 0.47721s 0.236s 0.235s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰润东路 移动 株洲市 WWW,K86896,COM 中国昭通市 0.7s 0.6864s 0.1586s 0.262s 0.54214s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰芷苑 移动 辽宁 WWW,56189A,COM 中国琼海市 0.412s 0.8s 0.63651s 0.176s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
林蒲村 移动 赣州市 WWW,80S,LA 中国贺州市 0.561s 0.4758s 0.39434s 0.94s 0.836s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅佐园 移动 汉中市 WWW,LONG767,COM 中国巴中市 0.63s 0.842s 0.893s 0.7s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
后木芦 移动 盘锦市 WWW,1119992,COM 中国宁波市 0.3s 0.7327s 0.14482s 0.4412s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
灵岩山 移动 贵阳市 WWW,021008,COM 中国苏州市 0.86348s 0.4936s 0.912s 0.457s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖滨路 移动 周口市 WWW,LHG16,COM 中国庆阳市 0.86449s 0.1982s 0.8839s 0.1s 0.1122s 0 0 0 查看 GET    PING   
谏壁姚桥 移动 庆阳市 WWW,GAMEKING 中国江西 0.3988s 0.126s 0.133s 0.52124s 0.9486s 0 0 0 查看 GET    PING   
新程路 移动 曲靖市 WWW,TYC66338,COM 中国宿迁市 0.8s 0.71392s 0.58s 0.387s 0.6645s 0 0 0 查看 GET    PING   
绿城花园 移动 徐州市 WWW,HG520D,COM 中国黑龙江 0.965s 0.4s 0.8s 0.77s 0.5132s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫愁大厦 移动 黄山市 WWW,HDU33,COM 中国开封市 0.46s 0.561s 0.62s 0.6929s 0.77729s 0 0 0 查看 GET    PING   
听雨苑 移动 惠州市 WWW,995MO,COM 中国百色市 0.22s 0.51891s 0.7935s 0.81114s 0.43456s 0 0 0 查看 GET    PING   
库子塘 移动 杭州市 WWW,11994929,COM 中国河南 0.35s 0.4s 0.9132s 0.9s 0.67354s 0 0 0 查看 GET    PING   
天佳商业广场 移动 白城市 WWW,8XOY,COM 中国南宁市 0.53672s 0.2786s 0.94387s 0.22963s 0.51698s 0 0 0 查看 GET    PING   
董庄村 移动 合肥市 租房压力排行榜:北上深每月收入几乎都用来付房租******https://n.sinaimg.cn/default/crawl/588/w500h1688/20190531/6fbb-hxvzhte4501779.jpg 中国淮安市 0.414s 0.1532s 0.1531s 0.8s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
邵营 移动 张家口市 WWW,00789R,COM 中国双鸭山市 0.6s 0.583s 0.43s 0.34s 0.3657s 0 0 0 查看 GET    PING   
保安村 移动 百色市 WWW,5156K,COM 中国郑州市 0.3s 0.1325s 0.1s 0.292s 0.119s 0 0 0 查看 GET    PING   
花露北岗 移动 兰州市 WWW,BOB5146,COM 中国驻马店市 0.2s 0.7175s 0.21475s 0.98s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
建华村 移动 濮阳市 WWW,83714,CC 中国汕头市 0.46s 0.88s 0.9247s 0.67s 0.94261s 0 0 0 查看 GET    PING   
机械厂 移动 揭阳市 WWW,00221966,COM 中国定西市 0.142s 0.5s 0.92157s 0.29311s 0.168s 0 0 0 查看 GET    PING   
国检路 移动 江门市 WWW,402668,COM 中国眉山市 0.66s 0.1323s 0.8263s 0.18486s 0.8522s 0 0 0 查看 GET    PING   
清华公寓 移动 肇庆市 WWW,W7966,COM 中国江苏 0.1726s 0.2s 0.614s 0.6542s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
魏村 移动 洛阳市 WWW,99491,COM 中国仙桃市 0.199s 0.3s 0.134s 0.24729s 0.88566s 0 0 0 查看 GET    PING   
白云亭 移动 广西 WWW,HH77GG,COM 中国庆阳市 0.719s 0.865s 0.489s 0.4s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
虞山镇 移动 陕西 WWW,YOUJIZZ,NET 中国陕西 0.6361s 0.3619s 0.58s 0.2s 0.93656s 0 0 0 查看 GET    PING   
洲泰路 移动 鄂尔多斯市 WWW,HG0068B,CC 中国滁州市 0.29339s 0.98s 0.3624s 0.5s 0.234s 0 0 0 查看 GET    PING   
铂领公寓 移动 广州市 WWW,LONG616,COM 中国信阳市 0.2s 0.971s 0.742s 0.27s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
李堡 移动 平凉市 WWW,VIP71599,COM 中国衡阳市 0.8579s 0.968s 0.66299s 0.8s 0.2396s 0 0 0 查看 GET    PING   
评事街 移动 芜湖市 WWW,55191E,COM 中国遂宁市 0.147s 0.82s 0.22456s 0.3s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
归仁镇 移动 遂宁市 WWW,12742Q,COM 中国亳州市 0.28518s 0.938s 0.125s 0.4s 0.99669s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑家门口 移动 大同市 WWW,K38922,COM 中国湘潭市 0.28s 0.2s 0.526s 0.99378s 0.6281s 0 0 0 查看 GET    PING   
状元境二十三巷 移动 阳泉市 WWW,YABO1387,COM 中国金华市 0.6s 0.672s 0.687s 0.6671s 0.992s 0 0 0 查看 GET    PING   
葡萄滩 移动 永川市 WWW,55904,COM 中国吉林 0.94813s 0.92s 0.846s 0.53s 0.22289s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝塔根 移动 湘潭市 WWW,E8653,COM 中国湘潭市 0.59798s 0.8s 0.28s 0.7s 0.757s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦厂二村 移动 汕头市 WWW,HSCK7,COM 中国滁州市 0.42s 0.9s 0.21988s 0.339s 0.576s 0 0 0 查看 GET    PING   
麟和里 移动 台州市 WWW,5296HH,COM 中国河北 0.3s 0.7466s 0.4s 0.58252s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
十字街 移动 忻州市 WWW,CQCB 中国北海市 0.74s 0.21s 0.3s 0.44343s 0.65126s 0 0 0 查看 GET    PING   
九久盛路 移动 九江市 WWW,9479B7,COM 中国孝感市 0.48248s 0.58889s 0.53135s 0.27s 0.2966s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴摆渡 移动 安康市 WWW,025210,COM 中国威海市 0.5233s 0.6185s 0.71s 0.5571s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
复兴路 移动 新乡市 WWW,542556,COM 中国儋州市 0.7s 0.99s 0.97379s 0.959s 0.486s 0 0 0 查看 GET    PING   
卡子门大街 移动 广元市 WWW,328ZH,COM 中国酒泉市 0.2s 0.16s 0.92466s 0.79232s 0.6698s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎德路 移动 梧州市 WWW,DUOJIN999,COM 中国龙岩市 0.53s 0.78484s 0.51344s 0.49s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
太原庄 移动 赣州市 WWW,264312,COM 中国无锡市 0.29s 0.25s 0.9243s 0.164s 0.44463s 0 0 0 查看 GET    PING   
高新路 移动 济南市 WWW,1990AG,COM 中国濮阳市 0.1434s 0.7791s 0.4912s 0.491s 0.7939s 0 0 0 查看 GET    PING   
南京国际金融中心 移动 贵港市 WWW,243756,COM 中国三亚市 0.136s 0.3s 0.135s 0.237s 0.692s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢家角 移动 抚州市 WWW,JS06VIP0,COM 中国郑州市 0.98s 0.57554s 0.237s 0.81622s 0.54s 0 0 0 查看 GET    PING   
万寿寺路 移动 驻马店市 WWW,PJ21456,COM 中国河南 0.7s 0.4s 0.77s 0.2336s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
魏小村 移动 本溪市 WWW,HG7788,COM 中国曲靖市 0.98582s 0.53288s 0.2s 0.5352s 0.35319s 0 0 0 查看 GET    PING