WWW,138923,CN| WWW,GG337,CC| WWW,U8GJ,COM| WWW,33311J,COM| WWW,2010036,COM| WWW,193177,COM| WWW,QIUKK93,COM| WWW,5K09,COM| WWW,JSYLC0177Q,COM| WWW,9584Z,COM| WWW,QYL37,COM| WWW,5SJ008,COM| WWW,QY550,COM| WWW,970II,COM| WWW,D75858,COM| WWW,HAOLI686,COM| WWW,88188U,COM| WWW,2499| WWW,4853F,COM| WWW,BSBET22,COM| WWW,K8KKXX,COM| WWW,792290,COM| WWW,V888298,COM| WWW,HEYZV,COM| WWW,KK19B,COM| WWW,3387758,COM| WWW,VIP3513,COM| WWW,11559,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
776个点612721165 764321721146696476493/s53 
蠡园 移动 盐城市 WWW,F66025,COM 中国永川市 0.66823s 0.71163s 0.9s 0.76s 0.918s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨湾万体馆 移动 贵港市 WWW,11331629,COM 中国湛江市 0.52s 0.7s 0.9s 0.79s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
工艺路 移动 陇南市 WWW,BLR1484,COM 中国九江市 0.3257s 0.7s 0.53346s 0.1s 0.54928s 0 0 0 查看 GET    PING   
海德卫城 移动 贵阳市 WWW,1314767,COM 中国宿迁市 0.7388s 0.3s 0.8552s 0.654s 0.2793s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞麟里 移动 南川市 WWW,93036599,COM 中国铜陵市 0.7186s 0.6s 0.224s 0.95562s 0.2251s 0 0 0 查看 GET    PING   
高作镇 移动 长沙市 WWW,1168096,COM 中国琼海市 0.967s 0.94484s 0.1299s 0.45399s 0.28257s 0 0 0 查看 GET    PING   
窦家园 移动 防城港市 WWW,4547AA3,COM 中国天门市 0.27s 0.74322s 0.34398s 0.9s 0.8213s 0 0 0 查看 GET    PING   
县前街 移动 永川市 WWW,MUI2,COM 中国厦门市 0.3555s 0.5844s 0.819s 0.7s 0.78235s 0 0 0 查看 GET    PING   
西河 移动 乐山市 WWW,GMQA5312ABA,COM 中国景德镇市 0.137s 0.7s 0.82538s 0.141s 0.14731s 0 0 0 查看 GET    PING   
余家门口 移动 韶关市 WWW,RB6555,COM 中国宜昌市 0.9955s 0.77s 0.8s 0.9s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
达家巷 移动 武汉市 WWW,SBD5655,COM 中国许昌市 0.783s 0.82574s 0.9841s 0.6s 0.821s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎恩街 移动 西安市 WWW,60760044,COM 中国丽江市 0.73936s 0.417s 0.42291s 0.3s 0.6961s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹林路 移动 渭南市 WWW,866TV,COM 中国亳州市 0.3255s 0.8s 0.46663s 0.217s 0.89677s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴楼乡 移动 丽江市 WWW,645780,COM 中国河北 0.5861s 0.18651s 0.34s 0.562s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
中央花园 移动 乌海市 WWW,918AVS,CO 中国镇江市 0.11s 0.2s 0.49s 0.58s 0.2184s 0 0 0 查看 GET    PING   
东妙峰庵十二巷 移动 江苏 WWW,33KY,COM 中国晋城市 0.24s 0.5862s 0.27778s 0.83s 0.68394s 0 0 0 查看 GET    PING   
和平大厦 移动 浙江 WWW,719328,COM 中国伊春市 0.449s 0.874s 0.66189s 0.86799s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
金徒 移动 东莞市 WWW,65MAOKK,COM 中国海南 0.579s 0.267s 0.712s 0.775s 0.62157s 0 0 0 查看 GET    PING   
张村 移动 湘潭市 WWW,YB888,COM 中国平凉市 0.6s 0.73s 0.1s 0.43s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
光彩路 移动 黑龙江 WWW,0366BB,COM 中国大同市 0.3979s 0.1992s 0.4622s 0.722s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
花林 移动 石家庄市 WWW,11517222,COM 中国荆门市 0.3344s 0.758s 0.687s 0.48451s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
后中圩 移动 百色市 WWW,WY1171,COM 中国常州市 0.432s 0.6245s 0.45637s 0.1s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
南夏边 移动 金华市 WWW,CP9386,COM 中国北京市 0.92s 0.819s 0.1276s 0.2835s 0.81888s 0 0 0 查看 GET    PING   
华兴村 移动 马鞍山市 WWW,7249,CC 中国金华市 0.95s 0.64341s 0.4s 0.66816s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
官路村 移动 广西 WWW,CASINO6163,COM 中国平顶山市 0.43s 0.51s 0.137s 0.491s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
蚂蚁腰村 移动 阜阳市 WWW,5156A,COM 中国鸡西市 0.7s 0.8s 0.391s 0.475s 0.643s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙腾街 移动 拉萨市 WWW,95660008L,COM 中国盐城市 0.16187s 0.3623s 0.52s 0.954s 0.3234s 0 0 0 查看 GET    PING   
苍林村 移动 文昌市 WWW,33455E,COM 中国太原市 0.5127s 0.2482s 0.55s 0.6296s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
广渠东路 移动 衡水市 WWW,070SP,COM 中国丽水市 0.5619s 0.13184s 0.541s 0.559s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
芳烃北路 移动 常德市 WWW,YOBET2,COM 中国荷泽市 0.84s 0.95593s 0.22s 0.49s 0.54925s 0 0 0 查看 GET    PING   
库上 移动 池州市 WWW,G6706,COM 中国益阳市 0.4239s 0.41545s 0.714s 0.72843s 0.671s 0 0 0 查看 GET    PING   
大桥北路 移动 常德市 WWW,G98000,COM 中国南通市 0.9729s 0.4s 0.312s 0.447s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁海大厦 移动 永州市 WWW,53565J,COM 中国丹东市 0.52s 0.7859s 0.7s 0.55s 0.9134s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家庄 移动 漳州市 WWW,KF9938,CON 中国嘉兴市 0.87s 0.3174s 0.6329s 0.3s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜桥 移动 信阳市 WWW,ZZ9448,COM 中国广元市 0.99s 0.83438s 0.59s 0.69s 0.931s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家 移动 三门峡市 WWW,273563,COM 中国辽阳市 0.93s 0.3s 0.4456s 0.24635s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
新芳 移动 抚州市 WWW,BAJIE64,COM 中国陕西 0.28611s 0.7s 0.3712s 0.4s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
西村 移动 大连市 WWW,581W,COM 中国广安市 0.1s 0.8618s 0.4893s 0.85278s 0.63895s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家堡中路 移动 阳江市 WWW,006045,COM 中国云南 0.96s 0.1s 0.1254s 0.626s 0.8945s 0 0 0 查看 GET    PING   
西王 移动 丽江市 WWW,HJ7723,COM 中国本溪市 0.433s 0.28s 0.9861s 0.9s 0.8498s 0 0 0 查看 GET    PING   
南徐中路 移动 黑河市 WWW,019592,COM 中国大庆市 0.6556s 0.29s 0.177s 0.49s 0.22793s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨麓苑 移动 盐城市 WWW,SIYU88,CN 中国成都市 0.71556s 0.5s 0.52s 0.7s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
华泰苑 移动 东营市 WWW,AB35M,COM 中国乌海市 0.95817s 0.2s 0.6296s 0.7s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
天隆寺塔林 移动 松原市 WWW,6863308,COM 中国临沂市 0.25741s 0.229s 0.5s 0.455s 0.8259s 0 0 0 查看 GET    PING   
祝庄 移动 莱芜市 WWW,88689AA,COM 中国兰州市 0.11751s 0.3s 0.39975s 0.296s 0.67125s 0 0 0 查看 GET    PING   
同仁里 移动 南京市 WWW,7802,COM 中国重庆市 0.52s 0.6s 0.48s 0.83s 0.471s 0 0 0 查看 GET    PING   
石门坎 移动 邵阳市 WWW,488824,COM 中国承德市 0.89544s 0.99s 0.531s 0.7s 0.22726s 0 0 0 查看 GET    PING   
颂德里 移动 沧州市 WWW,SOU,BET 中国琼海市 0.22s 0.95667s 0.9664s 0.214s 0.86895s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈旺 移动 三亚市 WWW,LD22,BET 中国长春市 0.3993s 0.486s 0.3826s 0.8s 0.45871s 0 0 0 查看 GET    PING   
国民政府考试院旧址 移动 荷泽市 WWW,918NF,COM 中国甘肃 0.29s 0.26522s 0.42434s 0.2892s 0.447s 0 0 0 查看 GET    PING   
横溪镇 移动 邵阳市 WWW,VIDUBA,COM 中国巴中市 0.866s 0.86s 0.8393s 0.89s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
宫巷 移动 赣州市 WWW,HR888,COM 中国永州市 0.114s 0.581s 0.232s 0.19882s 0.6772s 0 0 0 查看 GET    PING   
利民西路 移动 新余市 WWW,33730,COM 中国贺州市 0.2683s 0.6s 0.3699s 0.479s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
四经路 移动 邵阳市 WWW,79983111,COM 中国三亚市 0.117s 0.4s 0.71s 0.7s 0.566s 0 0 0 查看 GET    PING   
垂柳路 移动 漯河市 WWW,XPJ1386,COM 中国潮州市 0.5538s 0.33s 0.35924s 0.47622s 0.1743s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱雀路街道办事处 移动 湛江市 WWW,LEHU140,COM 中国佳木斯市 0.524s 0.2783s 0.73379s 0.53s 0.9644s 0 0 0 查看 GET    PING   
江南名府 移动 山东 WWW,CP8397,COM 中国肇庆市 0.19s 0.3s 0.78s 0.111s 0.44839s 0 0 0 查看 GET    PING   
四象桥 移动 滨州市 WWW,5303ZZ,COM 中国张掖市 0.747s 0.5s 0.6543s 0.67s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
石臼湖花苑 移动 潜江市 WWW,P9731,COM 中国随州市 0.15173s 0.5445s 0.19435s 0.5743s 0.848s 0 0 0 查看 GET    PING   
灵山路 移动 五指山市 WWW,91902,COM 中国辽阳市 0.17s 0.25891s 0.316s 0.1249s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
许家村桥 移动 南川市 WWW,1012728,COM 中国泰安市 0.8846s 0.721s 0.34839s 0.77166s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
钟阜路 移动 呼伦贝尔市 WWW,F83319,COM 中国连云港市 0.374s 0.22359s 0.24364s 0.8s 0.59729s 0 0 0 查看 GET    PING   
同康巷 移动 西宁市 WWW,789KK,COM 中国烟台市 0.9526s 0.77155s 0.7557s 0.97s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
西渡桥 移动 柳州市 WWW,957304,COM 中国绥化市 0.6s 0.9353s 0.729s 0.96469s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
时村路 移动 武汉市 WWW,SY066,COM 中国云南 0.951s 0.5763s 0.635s 0.18s 0.68477s 0 0 0 查看 GET    PING   
中杨新村 移动 泰安市 WWW,511111,COM 中国儋州市 0.36s 0.3852s 0.47s 0.689s 0.54277s 0 0 0 查看 GET    PING   
左邻风度花园 移动 青海 WWW,9761I,COM 中国商洛市 0.9s 0.27s 0.29s 0.9s 0.917s 0 0 0 查看 GET    PING   
富营庄 移动 渭南市 WWW,3420059,COM 中国鹤壁市 0.8655s 0.3s 0.25671s 0.3s 0.39861s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑洼口 移动 拉萨市 WWW,13795,COM 中国烟台市 0.6s 0.55557s 0.649s 0.5s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
谷里水库 移动 广西 WWW,608272,COM 中国济宁市 0.4465s 0.75s 0.62s 0.55647s 0.4593s 0 0 0 查看 GET    PING   
荷花街 移动 渭南市 WWW,9566594,COM 中国宜宾市 0.85s 0.65771s 0.17948s 0.1s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖南路 移动 新乡市 WWW,8251G,COM 中国辽阳市 0.7s 0.81757s 0.99688s 0.59s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
场南 移动 张家口市 WWW,8893VIP,COM 中国酒泉市 0.4s 0.5144s 0.835s 0.444s 0.584s 0 0 0 查看 GET    PING   
虹苑新寓三村 移动 石家庄市 WWW,S8031,COM 中国秦皇岛市 0.2s 0.4185s 0.234s 0.89s 0.5373s 0 0 0 查看 GET    PING   
横塘村 移动 咸宁市 WWW,WY1189,COM 中国三亚市 0.8s 0.998s 0.417s 0.9259s 0.8287s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家墩 移动 盘锦市 WWW,907686,COM 中国鸡西市 0.964s 0.62137s 0.4s 0.282s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
锡目路 移动 江西 WWW,0011193,COM 中国南通市 0.8s 0.21698s 0.7264s 0.97s 0.97744s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家角 移动 滨州市 WWW,OG234,COM 中国淄博市 0.82194s 0.6s 0.2s 0.2494s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
叶家跳 移动 德阳市 WWW,15509,COM 中国万宁市 0.179s 0.659s 0.2s 0.63s 0.36296s 0 0 0 查看 GET    PING   
新禹村 移动 鄂尔多斯市 WWW,A55199,COM 中国东莞市 0.59s 0.132s 0.51s 0.76s 0.54914s 0 0 0 查看 GET    PING   
中华公寓 移动 朝阳市 WWW,FHCP762,COM 中国邯郸市 0.5555s 0.396s 0.17s 0.2s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
劲松南路 移动 白银市 WWW,472AAA,COM 中国临沂市 0.9733s 0.1867s 0.91983s 0.92275s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
五城圩 移动 扬州市 WWW,JS6211,COM 中国南平市 0.734s 0.258s 0.25s 0.14953s 0.463s 0 0 0 查看 GET    PING   
离字号 移动 安顺市 WWW,7913,COM 中国南京市 0.1s 0.5s 0.772s 0.87s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
老幼岗 移动 白银市 WWW,23391G,COM 中国太原市 0.7258s 0.5s 0.72337s 0.2s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
南钢大厦 移动 吉林 WWW,569S,VIP 中国上海市 0.9s 0.6s 0.28s 0.329s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
名士埂 移动 锦州市 WWW,YYYB,COM 中国青岛市 0.9s 0.1695s 0.7s 0.13s 0.18941s 0 0 0 查看 GET    PING   
民主村 移动 衡阳市 WWW,PJ22233,COM 中国湘潭市 0.2s 0.889s 0.4455s 0.5s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING