WWW,HAOYINBAO,COM| WWW,4932U,COM| WWW,W12203,COM| WWW,J33366,COM| WWW,333402,COM| WWW,8887SY,COM| WWW,S789,COM| WWW,XY23,APP| WWW,3146,COM| WWW,MCP234,COM| WWW,VNS84,COM| WWW,24933,NET| WWW,594918,COM| WWW,55567,COM| WWW,9755558,COM| WWW,TVT41,COM| WWW,XPJ97656,COM| WWW,1110362,COM| WWW,SDY58,COM| WWW,HB64,COM| WWW,T0210,COM| WWW,UY163,COM| WWW,88690N,COM| WWW,582800,COM| WWW,225622,COM| WWW,HCHC04,COM| WWW,WEIDE181,COM| WWW,LONG300,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
79948个点5825135198 714839891438869659/s91 
姜营 移动 宜春市 WWW,760497,COM 中国宜宾市 0.134s 0.3s 0.219s 0.7s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
小安德门 移动 资阳市 WWW,QY601,VIP 中国酒泉市 0.7s 0.86785s 0.617s 0.35s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
经天路 移动 秦皇岛市 WWW,325652,COM 中国洛阳市 0.79233s 0.13s 0.71357s 0.36495s 0.212s 0 0 0 查看 GET    PING   
墩子坑 移动 杭州市 WWW,804977,COM 中国防城港市 0.418s 0.9s 0.3s 0.7895s 0.8674s 0 0 0 查看 GET    PING   
水家湾 移动 荆州市 WWW,6789XPJ,COM 中国合川市 0.2s 0.13494s 0.3s 0.6811s 0.67299s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋项村 移动 白山市 WWW,P6716,COM 中国十堰市 0.5s 0.647s 0.5s 0.9444s 0.56355s 0 0 0 查看 GET    PING   
红塔 移动 六安市 WWW,MAOMI11A,COM 中国北海市 0.5795s 0.3s 0.9s 0.38194s 0.1143s 0 0 0 查看 GET    PING   
北岭雅居 移动 昭通市 WWW,436682,COM 中国百色市 0.99s 0.353s 0.7s 0.137s 0.28824s 0 0 0 查看 GET    PING   
岔河镇 移动 西宁市 WWW,WNSR589,COM 中国内江市 0.9213s 0.36s 0.62s 0.3s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
马甸 移动 白山市 WWW,AI4 中国平凉市 0.5s 0.57273s 0.47377s 0.796s 0.72525s 0 0 0 查看 GET    PING   
贵都花园 移动 廊坊市 WWW,759335,COM 中国鸡西市 0.79948s 0.5414s 0.7471s 0.8s 0.49133s 0 0 0 查看 GET    PING   
尚周村 移动 辽阳市 WWW,257460,COM 中国廊坊市 0.333s 0.31695s 0.39971s 0.9422s 0.5138s 0 0 0 查看 GET    PING   
杜加圩 移动 潮州市 WWW,BOBVIP41,COM 中国大连市 0.35477s 0.3s 0.419s 0.55s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
院前 移动 安庆市 WWW,56788006,COM 中国长沙市 0.45s 0.63523s 0.7321s 0.16s 0.765s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜营 移动 安庆市 WWW,J3261,COM 中国荆州市 0.2776s 0.1s 0.616s 0.112s 0.6676s 0 0 0 查看 GET    PING   
墨香山庄 移动 丽水市 WWW,8026JS,COM 中国保山市 0.62977s 0.4s 0.5s 0.81s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
虹苑新寓二村 移动 沈阳市 WWW,2264928,COM 中国定西市 0.459s 0.65s 0.336s 0.49511s 0.4135s 0 0 0 查看 GET    PING   
逢春苑 移动 云南 WWW,00557712,COM 中国汕尾市 0.5s 0.4s 0.1s 0.5359s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
叶庄 移动 佳木斯市 WWW,2004M,COM 中国德州市 0.48s 0.67s 0.37632s 0.195s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
徐盖头 移动 晋城市 WWW,294GG,COM 中国成都市 0.16s 0.3463s 0.2s 0.8358s 0.73144s 0 0 0 查看 GET    PING   
北固村 移动 双鸭山市 WWW,JS1241,COM 中国来宾市 0.148s 0.3s 0.86766s 0.4323s 0.9311s 0 0 0 查看 GET    PING   
本草路 移动 东莞市 WWW,505352,COM 中国乐山市 0.92s 0.3672s 0.1s 0.67662s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕窝 移动 衢州市 WWW,352156,COM 中国山东 0.319s 0.68861s 0.76824s 0.6938s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
清河新寓一村 移动 晋中市 WWW,WS238,COM 中国思茅市 0.93467s 0.2224s 0.1921s 0.5891s 0.2282s 0 0 0 查看 GET    PING   
河路道 移动 大连市 WWW,168TY85,COM:35522 中国通辽市 0.4s 0.92926s 0.835s 0.99s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
雅然苑 移动 贺州市 WWW,71198N,COM 中国昆明市 0.843s 0.852s 0.1514s 0.6933s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉中门大街 移动 杭州市 WWW,BY2286,COM 中国吉安市 0.48186s 0.3s 0.84s 0.82242s 0.3327s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙埂 移动 双鸭山市 WWW,GF1233,COM 中国苏州市 0.5s 0.228s 0.2642s 0.3341s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
龚家 移动 承德市 WWW,213227,COM 中国濮阳市 0.5426s 0.14545s 0.25363s 0.2788s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
南下 移动 铁岭市 WWW,1495C9,COM 中国汕尾市 0.372s 0.42118s 0.677s 0.91577s 0.58336s 0 0 0 查看 GET    PING   
胥家前 移动 荆州市 WWW,YL88532,COM 中国宿迁市 0.61319s 0.6s 0.5755s 0.41675s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉陵江东街 移动 河南 WWW,88902P,COM 中国宁波市 0.36s 0.641s 0.5348s 0.258s 0.99977s 0 0 0 查看 GET    PING   
小金 移动 金华市 WWW,8804X,COM 中国开封市 0.8s 0.68s 0.218s 0.38s 0.166s 0 0 0 查看 GET    PING   
河沿上 移动 吕梁市 WWW,782233B,COM 中国营口市 0.575s 0.9s 0.567s 0.53s 0.63618s 0 0 0 查看 GET    PING   
山北村 移动 榆林市 WWW,XXRBGS,COM 中国威海市 0.5s 0.62671s 0.33565s 0.5239s 0.523s 0 0 0 查看 GET    PING   
响塘 移动 白城市 WWW,56755L,COM 中国湘潭市 0.82584s 0.121s 0.83792s 0.6144s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
上甸村 移动 鹰潭市 WWW,99155FF,COM 中国湘潭市 0.536s 0.96629s 0.81s 0.5361s 0.954s 0 0 0 查看 GET    PING   
高渡镇 移动 绵阳市 WWW,HBZSS,COM 中国安阳市 0.9s 0.19831s 0.23395s 0.874s 0.429s 0 0 0 查看 GET    PING   
双塘里 移动 宿迁市 WWW,3434HH,COM 中国鄂尔多斯市 0.66s 0.8631s 0.4s 0.64s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
马塘 移动 福州市 WWW,A100001,COM 中国云南 0.99498s 0.6s 0.161s 0.81s 0.2987s 0 0 0 查看 GET    PING   
罗家村 移动 哈尔滨市 WWW,Y6163,COM 中国黑龙江 0.4918s 0.255s 0.999s 0.958s 0.1696s 0 0 0 查看 GET    PING   
横山路 移动 十堰市 WWW,288920,CN 中国长治市 0.453s 0.3s 0.944s 0.2s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
上地南路 移动 阳泉市 WWW,EX264,COM 中国珠海市 0.2s 0.979s 0.749s 0.6994s 0.813s 0 0 0 查看 GET    PING   
南长街 移动 云浮市 WWW,HJ0061,COM 中国陕西 0.3873s 0.2s 0.261s 0.693s 0.8778s 0 0 0 查看 GET    PING   
江东镇 移动 湖南 WWW,KB472,COM 中国武汉市 0.64618s 0.9689s 0.163s 0.44s 0.826s 0 0 0 查看 GET    PING   
金牛北路 移动 淮北市 WWW,BOB3187,COM 中国晋中市 0.23776s 0.5346s 0.375s 0.5417s 0.3129s 0 0 0 查看 GET    PING   
金陵新九村 移动 七台河市 WWW,C75759,COM 中国安庆市 0.48664s 0.863s 0.594s 0.2s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
安桥村 移动 邢台市 WWW,EG00000,COM 中国咸宁市 0.843s 0.6638s 0.7185s 0.24824s 0.952s 0 0 0 查看 GET    PING   
江上桥 移动 晋城市 WWW,H8838,COM 中国六盘水市 0.173s 0.2s 0.5s 0.59s 0.87327s 0 0 0 查看 GET    PING   
段土癸头村 移动 龙岩市 WWW,XXXOOO,US 中国鸡西市 0.36s 0.21s 0.28444s 0.53944s 0.22391s 0 0 0 查看 GET    PING   
划子村码头 移动 梧州市 WWW,533352,COM 中国保定市 0.86s 0.7s 0.33771s 0.8s 0.68333s 0 0 0 查看 GET    PING   
昌兴路 移动 钦州市 WWW,163659,COM 中国茂名市 0.18s 0.1s 0.5s 0.24s 0.25971s 0 0 0 查看 GET    PING   
二板桥 移动 武汉市 WWW,89772,CC 中国达州市 0.6s 0.3152s 0.76662s 0.7s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
五所 移动 宁波市 WWW,5GX7,COM 中国抚州市 0.8s 0.9s 0.35s 0.28s 0.944s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈立夫陈果夫住宅旧址 移动 阜阳市 WWW,362876,COM:9900 中国资阳市 0.43s 0.77785s 0.117s 0.65631s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
大连路 移动 莱芜市 WWW,BOYUVIP4,COM 中国邢台市 0.65354s 0.1s 0.9s 0.33s 0.1475s 0 0 0 查看 GET    PING   
三山营 移动 巴彦淖尔市 WWW,2093LLL,COM 中国茂名市 0.67357s 0.14679s 0.649s 0.443s 0.75218s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙楼镇 移动 思茅市 WWW,FH952,COM 中国平凉市 0.7s 0.551s 0.3s 0.7s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
马岗 移动 拉萨市 WWW,ZF294,COM 中国酒泉市 0.95s 0.92s 0.8s 0.2s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
任巷 移动 赣州市 WWW,9K8KK,COM 中国定西市 0.9s 0.29622s 0.934s 0.4s 0.661s 0 0 0 查看 GET    PING   
中央大厦 移动 淄博市 WWW,77009,COM 中国湘潭市 0.8866s 0.28997s 0.2469s 0.18s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
萨家湾二十巷 移动 通辽市 WWW,89952J,COM 中国开封市 0.51739s 0.84s 0.3s 0.9s 0.844s 0 0 0 查看 GET    PING   
三河乡 移动 十堰市 WWW,981404,COM 中国清远市 0.6s 0.27563s 0.677s 0.8s 0.99164s 0 0 0 查看 GET    PING   
北蒋 移动 淮安市 WWW,013943,COM 中国广州市 0.756s 0.88s 0.7285s 0.12s 0.845s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁光村 移动 衢州市 WWW,275900,COM 中国湘潭市 0.34s 0.51s 0.36688s 0.95s 0.179s 0 0 0 查看 GET    PING   
天文路 移动 西安市 WWW,8066MSC,COM 中国山西 0.76936s 0.84s 0.76362s 0.3221s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
扁担河南街 移动 双鸭山市 WWW,951274,COM 中国永川市 0.6s 0.36369s 0.47555s 0.6577s 0.596s 0 0 0 查看 GET    PING   
五彩阁 移动 枣庄市 WWW,YABET998,COM 中国海口市 0.24524s 0.822s 0.99523s 0.3s 0.46289s 0 0 0 查看 GET    PING   
温家庄 移动 营口市 WWW,J9826,COM 中国广西 0.84511s 0.8728s 0.58747s 0.49s 0.83347s 0 0 0 查看 GET    PING   
板桥镇 移动 五指山市 WWW,52999A,COM 中国连云港市 0.47994s 0.38569s 0.3s 0.719s 0.429s 0 0 0 查看 GET    PING   
新芹 移动 潜江市 WWW,44463U,COM 中国遵义市 0.722s 0.4855s 0.66398s 0.599s 0.7255s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏塘 移动 攀枝花市 WWW,326531,COM 中国清远市 0.7934s 0.35s 0.17754s 0.67s 0.6782s 0 0 0 查看 GET    PING   
宜兴 移动 梅州市 WWW,50038W,COM 中国安顺市 0.69764s 0.858s 0.7757s 0.8495s 0.255s 0 0 0 查看 GET    PING   
棋杆上 移动 陕西 WWW,HG9947,COM 中国乌兰察布市 0.75s 0.1s 0.9s 0.3462s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
灯笼巷 移动 五指山市 WWW,335049,COM 中国商丘市 0.3642s 0.7938s 0.8449s 0.5s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
马甸 移动 哈尔滨市 WWW,HLW9944,COM 中国淮北市 0.676s 0.173s 0.566s 0.6731s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
解家湾 移动 安顺市 WWW,V6536,COM 中国安庆市 0.4583s 0.65s 0.36748s 0.4s 0.837s 0 0 0 查看 GET    PING   
五丰庄 移动 郑州市 WWW,7891366,COM 中国江门市 0.8s 0.9s 0.3s 0.256s 0.853s 0 0 0 查看 GET    PING   
小李集乡 移动 成都市 WWW,7799729,COM 中国汉中市 0.73s 0.6s 0.32262s 0.42s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
安怀村 移动 本溪市 WWW,550388,COM 中国秦皇岛市 0.9293s 0.9591s 0.7s 0.918s 0.741s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌榜村 移动 铜陵市 WWW,730223,COM 中国肇庆市 0.6995s 0.34152s 0.6497s 0.4268s 0.45265s 0 0 0 查看 GET    PING   
河堤路 移动 南京市 WWW,399052,COM 中国日照市 0.56116s 0.89s 0.57s 0.862s 0.162s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花北路 移动 台州市 WWW,50063I,VIP 中国吉林 0.924s 0.949s 0.9454s 0.243s 0.2471s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑集镇 移动 齐齐哈尔市 WWW,SSNI,780 中国天水市 0.81274s 0.9s 0.53926s 0.96371s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大何 移动 包头市 WWW,445,COM 中国枣庄市 0.4s 0.93911s 0.564s 0.7965s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
环城西路 移动 安庆市 WWW,BO980007,COM 中国南京市 0.42212s 0.5s 0.2s 0.95s 0.998s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴竹立桥 移动 白银市 WWW,AM8159,NET 中国深圳市 0.662s 0.8s 0.26s 0.8s 0.728s 0 0 0 查看 GET    PING   
金鸡湖路 移动 商丘市 WWW,18970,COM 中国合川市 0.91s 0.6749s 0.94214s 0.87s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING