WWW,57157D,COM| WWW,8881696,COM| WWW,88717P,COM| WWW,P28CP,COM| WWW,36035,COM| WWW,BH1546,COM| WWW,YB0971,COM| WWW,YEAPPLE| WWW,N540,COM| WWW,QIUBET107,COM| WWW,50707AA,COM| WWW,10144T,COM| WWW,194,LA| WWW,533467,COM| WWW,0030999,COM| WWW,F6866,COM| WWW,018380,COM| WWW,MACAUJC,COM| WWW,138IP| WWW,TY950,COM| WWW,73378844,COM:9900| WWW,S36C,COM| WWW,CC141,COM| WWW,DH8238,NET| WWW,42927P,COM| WWW,97878AA,COM| WWW,XH6482BB,COM| WWW,07161,CC|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
861个点8997312334 65166412795862723937/s16 
光彩北路 移动 钦州市 WWW,YH77729,COM 中国伊春市 0.83s 0.3s 0.7s 0.77s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
北垄埂 移动 龙岩市 WWW,954037,COM 中国蚌埠市 0.68s 0.2357s 0.3681s 0.97423s 0.421s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙家沟 移动 通辽市 WWW,QHDI,COM 中国日照市 0.892s 0.81638s 0.9s 0.7s 0.11853s 0 0 0 查看 GET    PING   
河西路 移动 包头市 WWW,H580,COM 中国西宁市 0.92s 0.31966s 0.1865s 0.186s 0.6382s 0 0 0 查看 GET    PING   
小桃园 移动 南川市 WWW,1198APP,COM 中国东营市 0.811s 0.89516s 0.13213s 0.394s 0.7291s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴武桥 移动 松原市 WWW,SH3838,COM 中国十堰市 0.66s 0.8s 0.27s 0.37s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
小祖行 移动 贵州 WWW,611,NET 中国张掖市 0.8415s 0.4s 0.3s 0.99s 0.2931s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙江路 移动 秦皇岛市 WWW,SEEZDM,COM 中国荷泽市 0.91s 0.91266s 0.79s 0.539s 0.196s 0 0 0 查看 GET    PING   
公山寺 移动 大连市 WWW,TIANBO702,COM 中国石家庄市 0.37465s 0.5348s 0.5s 0.446s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙垄村 移动 金华市 WWW,670214,COM 中国庆阳市 0.2s 0.6s 0.4585s 0.65598s 0.648s 0 0 0 查看 GET    PING   
灌云县 移动 孝感市 WWW,SJ889,COM 中国六盘水市 0.74333s 0.615s 0.37s 0.29s 0.927s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家村 移动 西宁市 WWW,665251,COM 中国武汉市 0.7794s 0.256s 0.1521s 0.1987s 0.52381s 0 0 0 查看 GET    PING   
坊口街 移动 南充市 WWW,OD10,APP 中国娄底市 0.5573s 0.82636s 0.49s 0.169s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬村三路 移动 通辽市 WWW,301638,COM 中国安康市 0.8s 0.82s 0.3466s 0.89312s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
湛墅 移动 辽宁 WWW,P0041,COM 中国临汾市 0.1219s 0.76s 0.52s 0.44377s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴昌路 移动 齐齐哈尔市 WWW,15035I,COM 中国自贡市 0.6s 0.8s 0.756s 0.8137s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾楼街 移动 黄山市 WWW,99914,COM 中国泰州市 0.1735s 0.2784s 0.26s 0.8s 0.9249s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨家库 移动 荷泽市 WWW,FH8000,COM 中国马鞍山市 0.472s 0.8s 0.53s 0.9595s 0.498s 0 0 0 查看 GET    PING   
邵村 移动 长治市 WWW,77841I,COM 中国万宁市 0.95s 0.377s 0.98984s 0.63896s 0.178s 0 0 0 查看 GET    PING   
登隆巷 移动 东莞市 WWW,0284999,COM 中国烟台市 0.89472s 0.667s 0.5476s 0.1668s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
东方名苑 移动 资阳市 WWW,602084,COM 中国太原市 0.3159s 0.2s 0.1s 0.228s 0.5797s 0 0 0 查看 GET    PING   
灰州滩 移动 文昌市 WWW,SK567,COM 中国鸡西市 0.2133s 0.46s 0.6987s 0.3s 0.893s 0 0 0 查看 GET    PING   
上新丰 移动 漯河市 WWW,199ZB,COM 中国南京市 0.25941s 0.5s 0.8s 0.9734s 0.393s 0 0 0 查看 GET    PING   
大新庄 移动 铜川市 WWW,0967HH,COM 中国昆明市 0.5395s 0.42s 0.85s 0.6s 0.13192s 0 0 0 查看 GET    PING   
碧波街 移动 文昌市 WWW,78668J,COM 中国南昌市 0.5s 0.85s 0.4268s 0.8s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁堰 移动 营口市 WWW,035913,COM 中国荆州市 0.8227s 0.55943s 0.5s 0.6s 0.61761s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈小圩 移动 淄博市 WWW,SG3,COM 中国铁岭市 0.628s 0.27387s 0.95329s 0.6s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
下李家院 移动 邢台市 WWW,VIIV888,CN 中国合肥市 0.48s 0.433s 0.5s 0.351s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
自新巷 移动 河南 WWW,WS5222,COM 中国思茅市 0.52918s 0.86s 0.15s 0.412s 0.71841s 0 0 0 查看 GET    PING   
浣纱路 移动 来宾市 WWW,207875,COM 中国宁德市 0.14817s 0.578s 0.1419s 0.1527s 0.53386s 0 0 0 查看 GET    PING   
幸福河 移动 榆林市 WWW,616798,COM 中国白银市 0.3s 0.98163s 0.9765s 0.67564s 0.894s 0 0 0 查看 GET    PING   
市农村三十五巷 移动 北京市 WWW,S3166,COM 中国南充市 0.5673s 0.9425s 0.144s 0.81821s 0.9321s 0 0 0 查看 GET    PING   
腾泰雅苑 移动 乌海市 WWW,659000,COM 中国巴彦淖尔市 0.6161s 0.27s 0.252s 0.9s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
镜山 移动 茂名市 WWW,2061880,COM 中国吉林 0.47s 0.3s 0.43s 0.2697s 0.129s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘营新村 移动 朔州市 WWW,964240,COM 中国绍兴市 0.1s 0.46s 0.95s 0.967s 0.17344s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宁路 移动 亳州市 WWW,520202,COM 中国德州市 0.922s 0.2893s 0.59785s 0.54399s 0.2335s 0 0 0 查看 GET    PING   
板浦 移动 漯河市 WWW,1140008,COM 中国三亚市 0.13133s 0.229s 0.25s 0.5841s 0.385s 0 0 0 查看 GET    PING   
屈陈村 移动 吉林市 WWW,0207966,COM 中国益阳市 0.838s 0.28s 0.6s 0.69657s 0.57573s 0 0 0 查看 GET    PING   
金利街 移动 百色市 WWW,193567,COM 中国四平市 0.41425s 0.13664s 0.1464s 0.852s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉林东路 移动 河源市 WWW,41AIAI,COM 中国湖州市 0.7s 0.175s 0.85657s 0.41s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
文枢东路 移动 酒泉市 WWW,SUN537,COM 中国潜江市 0.357s 0.672s 0.45724s 0.73984s 0.117s 0 0 0 查看 GET    PING   
朝阳村 移动 贺州市 WWW,3939033,COM 中国玉溪市 0.99s 0.61s 0.7s 0.6127s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
金山桥 移动 南充市 WWW,76003,CC 中国辽阳市 0.157s 0.819s 0.3s 0.8s 0.17625s 0 0 0 查看 GET    PING   
雇冲 移动 郴州市 WWW,HUANPIAN 中国南昌市 0.3321s 0.1s 0.32928s 0.5435s 0.836s 0 0 0 查看 GET    PING   
毕洼西路 移动 芜湖市 WWW,662881,COM 中国随州市 0.81556s 0.21352s 0.433s 0.384s 0.38799s 0 0 0 查看 GET    PING   
后库 移动 大连市 WWW,6600879,COM 中国荆门市 0.476s 0.5s 0.86s 0.4767s 0.7764s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆岗村 移动 白山市 WWW,Y0955,CON 中国黑龙江 0.74239s 0.1377s 0.58793s 0.88696s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜家园 移动 泰州市 WWW,466946,COM 中国河源市 0.217s 0.44s 0.29s 0.26s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
明华清园 移动 江苏 WWW,87558EE,COM 中国万宁市 0.1599s 0.945s 0.674s 0.5s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰达新寓 移动 大庆市 WWW,515350,COM 中国昆明市 0.1733s 0.717s 0.2664s 0.3188s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
光宅寺 移动 丹东市 WWW,1616DD,CN 中国齐齐哈尔市 0.8s 0.9598s 0.86s 0.634s 0.58932s 0 0 0 查看 GET    PING   
沟板桥 移动 金华市 WWW,YB6936,COM 中国池州市 0.27255s 0.2946s 0.7s 0.1678s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
天井洼 移动 上饶市 WWW,6132K,COM 中国益阳市 0.81s 0.64s 0.83734s 0.313s 0.324s 0 0 0 查看 GET    PING   
长乐路 移动 济南市 WWW,5875L,COM 中国沧州市 0.3s 0.5466s 0.5766s 0.916s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
国立中央大学旧址建筑群 移动 沈阳市 WWW,7782P,COM 中国哈尔滨市 0.6371s 0.8439s 0.79s 0.21171s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙池新寓 移动 烟台市 WWW,58699F,COM 中国茂名市 0.51s 0.5798s 0.892s 0.6s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
裕华 移动 河源市 WWW,AV17K,COM 中国商丘市 0.37s 0.2791s 0.22824s 0.4958s 0.43711s 0 0 0 查看 GET    PING   
中铁大厦 移动 秦皇岛市 WWW,52RRR 中国贵州 0.7s 0.41s 0.7s 0.24262s 0.6371s 0 0 0 查看 GET    PING   
森林湾花园 移动 乌兰察布市 WWW,SZ2222,CC 中国泉州市 0.994s 0.88575s 0.8388s 0.27383s 0.346s 0 0 0 查看 GET    PING   
利民东村 移动 九江市 WWW,YNCY,MOE 中国巴彦淖尔市 0.24s 0.1963s 0.41596s 0.45s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
金鹰国际花园 移动 云南 WWW,004,COM 中国哈尔滨市 0.5s 0.655s 0.91s 0.14s 0.132s 0 0 0 查看 GET    PING   
太阳城 移动 晋城市 WWW,III,COM 中国乐山市 0.67s 0.275s 0.434s 0.3s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
中心花园 移动 荆州市 WWW,YYW17,COM 中国陇南市 0.9644s 0.862s 0.5s 0.94822s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
佘家渡 移动 武汉市 WWW,H888533,COM 中国榆林市 0.7891s 0.2s 0.83994s 0.41424s 0.241s 0 0 0 查看 GET    PING   
南化八村 移动 湖南 WWW,Y66876,COM 中国三亚市 0.11726s 0.717s 0.9353s 0.715s 0.829s 0 0 0 查看 GET    PING   
珍珠路 移动 琼海市 WWW,GACHINCO,COM 中国梧州市 0.8748s 0.88262s 0.682s 0.6s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
绮云居 移动 锦州市 WWW,00664118,COM 中国铜陵市 0.8729s 0.1973s 0.6792s 0.8s 0.651s 0 0 0 查看 GET    PING   
新庄西路 移动 佛山市 WWW,42420I,COM 中国宜春市 0.5135s 0.8s 0.49s 0.295s 0.4531s 0 0 0 查看 GET    PING   
娄湖 移动 温州市 WWW,SSD0000,COM 中国四平市 0.4s 0.6463s 0.4s 0.2641s 0.1334s 0 0 0 查看 GET    PING   
大石桥 移动 鸡西市 WWW,DD510,COM 中国鄂州市 0.52s 0.6s 0.9s 0.5s 0.93792s 0 0 0 查看 GET    PING   
洛阳 移动 吉林 WWW,CP4284,COM 中国四川 0.75s 0.1s 0.596s 0.2s 0.9927s 0 0 0 查看 GET    PING   
太湖西路 移动 黄冈市 WWW,880696,COM 中国甘肃 0.68s 0.2697s 0.438s 0.968s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
五福巷 移动 阜阳市 WWW,83377Z,COM 中国六安市 0.2s 0.4758s 0.295s 0.9s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
穆九路 移动 河池市 WWW,SUN537,COM 中国开封市 0.3s 0.142s 0.32s 0.995s 0.94579s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平村 移动 安庆市 WWW,67675N,COM 中国重庆市 0.888s 0.788s 0.86459s 0.23541s 0.3283s 0 0 0 查看 GET    PING   
花庙村 移动 三门峡市 WWW,ZW619,COM 中国临沧市 0.85591s 0.5962s 0.28216s 0.87s 0.1323s 0 0 0 查看 GET    PING   
周庄 移动 衢州市 WWW,909X2,CC 中国北海市 0.322s 0.8s 0.861s 0.43s 0.19295s 0 0 0 查看 GET    PING   
继红巷十八村 移动 桂林市 WWW,974022,COM 中国达州市 0.87894s 0.35374s 0.74s 0.6282s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
新江 移动 长沙市 WWW,H3H2 中国遂宁市 0.81714s 0.86743s 0.979s 0.4s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
双基村 移动 四平市 殿堂级作曲家、超一线画师及豪华编剧团队 中国白城市 0.851s 0.91761s 0.34s 0.44s 0.4982s 0 0 0 查看 GET    PING   
秀水坊 移动 九江市 WWW,BOB5650,COM 中国绍兴市 0.138s 0.5855s 0.5s 0.6343s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈摆 移动 丽江市 WWW,BLE5,APP 中国晋城市 0.6381s 0.627s 0.5s 0.556s 0.127s 0 0 0 查看 GET    PING   
草堰白 移动 安徽 WWW,233140,COM 中国秦皇岛市 0.93s 0.3813s 0.622s 0.183s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
檀山路 移动 包头市 WWW,5669666,COM 中国抚州市 0.92769s 0.8944s 0.8s 0.52s 0.662s 0 0 0 查看 GET    PING   
永盛里后 移动 徐州市 WWW,305088,COM 中国保山市 0.892s 0.94s 0.5s 0.22192s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
山王 移动 锦州市 WWW,K8410,COM 中国临汾市 0.44s 0.4s 0.437s 0.4433s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
青石后街 移动 韶关市 WWW,JG1177,COM 中国三门峡市 0.9s 0.6s 0.9s 0.958s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
彭家楼 移动 广州市 WWW,TTYX161,COM 中国焦作市 0.54s 0.73897s 0.789s 0.2s 0.615s 0 0 0 查看 GET    PING