WWW,BOB157,CON| WWW,H22444,COM| WWW,QY1313,CON| WWW,0279S,COM| WWW,C4F2,COM| WWW,A45E,COM| WWW,BOB2067,COM| WWW,0044074,COM| WWW,QYBET07,COM| WWW,17,COM| WWW,HG3328,COM| WWW,233GA,ME| WWW,52207,COM| WWW,609649,COM| WWW,99778E,COM| WWW,ZH1319,COM| WWW,HBO2001,COM| WWW,546589,COM| WWW,55XP,CON| WWW,22PIPI,COM| WWW,YABO84,COM| WWW,BOB6945,COM| WWW,3947J,COM| WWW,667265,COM| WWW,ILLEA,COM| WWW,7558N,COM| WWW,18933M,COM| WWW,CP9326,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
23918个点46249699 216915514484379137/s938 
宝善街七十七巷 移动 合川市 WWW,ULE708,COM 中国长春市 0.997s 0.5s 0.9149s 0.852s 0.94328s 0 0 0 查看 GET    PING   
清溪大厦 移动 鹰潭市 WWW,831384,COM 中国五指山市 0.97s 0.1381s 0.4852s 0.895s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁蜀 移动 合肥市 WWW,7555365,COM 中国衡水市 0.7s 0.18337s 0.4534s 0.6s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
殷家集 移动 包头市 WWW,775069,COM 中国伊春市 0.8821s 0.9s 0.72s 0.294s 0.914s 0 0 0 查看 GET    PING   
魏各庄路 移动 眉山市 WWW,00258,COM 中国儋州市 0.91254s 0.88769s 0.298s 0.4s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
北宝塔根 移动 新乡市 WWW,YC603,COM 中国周口市 0.63s 0.54872s 0.85s 0.6s 0.56246s 0 0 0 查看 GET    PING   
太瓷桥 移动 鹤岗市 WWW,AOC3477,COM 中国茂名市 0.91989s 0.35177s 0.4545s 0.76s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵墩镇 移动 北海市 WWW,434522,COM 中国荷泽市 0.88s 0.44s 0.28s 0.4s 0.597s 0 0 0 查看 GET    PING   
安怀路 移动 蚌埠市 WWW,99111,COM 中国阳泉市 0.8735s 0.33437s 0.31957s 0.732s 0.53945s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖沿村 移动 青海 WWW,AYX17,APP 中国湛江市 0.23231s 0.8s 0.918s 0.692s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙爪树路 移动 杭州市 WWW,8500,TV 中国嘉峪关市 0.535s 0.44s 0.351s 0.84s 0.78318s 0 0 0 查看 GET    PING   
古楼村 移动 咸阳市 WWW,KKKK87,COM 中国海口市 0.6915s 0.552s 0.4s 0.21s 0.6277s 0 0 0 查看 GET    PING   
西红柿街区 移动 泰州市 WWW,7711566,COM 中国达州市 0.6149s 0.3361s 0.9158s 0.698s 0.67741s 0 0 0 查看 GET    PING   
西湖大道 移动 江苏 WWW,KU872,COM 中国贵阳市 0.516s 0.71242s 0.9233s 0.382s 0.33319s 0 0 0 查看 GET    PING   
碧溪镇 移动 上海市 WWW,XPJ0058,COM 中国庆阳市 0.4477s 0.8s 0.1s 0.48653s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
能仁里 移动 滨州市 WWW,AB160,COM 中国驻马店市 0.652s 0.12848s 0.34139s 0.62692s 0.26321s 0 0 0 查看 GET    PING   
白土山 移动 泸州市 WWW,CP4455,COM 中国随州市 0.94418s 0.533s 0.89s 0.91183s 0.249s 0 0 0 查看 GET    PING   
卢邵营 移动 芜湖市 WWW,BA0,COM 中国伊春市 0.2796s 0.239s 0.2297s 0.88341s 0.5128s 0 0 0 查看 GET    PING   
求索南路 移动 娄底市 WWW,92455009,COM 中国汕头市 0.44255s 0.17s 0.1s 0.3s 0.29578s 0 0 0 查看 GET    PING   
运粮河 移动 西安市 WWW,012789,COM 中国四川 0.26s 0.8628s 0.3776s 0.52766s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛村 移动 黑龙江 WWW,193177,COM 中国哈尔滨市 0.86156s 0.86s 0.46728s 0.72s 0.49812s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆区 移动 乌兰察布市 WWW,076783,CC 中国万宁市 0.145s 0.36487s 0.37253s 0.4284s 0.379s 0 0 0 查看 GET    PING   
天和 移动 南京市 WWW,AM3677,COM 中国马鞍山市 0.1888s 0.2246s 0.846s 0.5s 0.386s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁界 移动 绥化市 WWW,KBTY96,COM 中国双鸭山市 0.63s 0.362s 0.83s 0.78549s 0.7276s 0 0 0 查看 GET    PING   
草堰白 移动 衡水市 WWW,983ZH,COM 中国保定市 0.81s 0.41s 0.15s 0.55s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
小纱帽巷 移动 鹰潭市 WWW,65577C,COM 中国昭通市 0.31s 0.2s 0.7527s 0.2285s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
姚村陈家 移动 扬州市 WWW,359533,COM 中国濮阳市 0.2s 0.124s 0.487s 0.45163s 0.776s 0 0 0 查看 GET    PING   
水南路 移动 开封市 WWW,8333745,COM 中国江津市 0.4s 0.6353s 0.82422s 0.753s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大街东路 移动 鹰潭市 WWW,OQVCX,CN 中国达州市 0.168s 0.47954s 0.8s 0.5979s 0.863s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪桥路 移动 荆州市 WWW,3846BB,COM 中国十堰市 0.85s 0.119s 0.792s 0.73588s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
许家边 移动 鄂州市 WWW,77699H,COM 中国长沙市 0.845s 0.57234s 0.46276s 0.42791s 0.4236s 0 0 0 查看 GET    PING   
寺后村 移动 唐山市 WWW,TYC6569,COM 中国河源市 0.96463s 0.52s 0.89s 0.55s 0.61494s 0 0 0 查看 GET    PING   
高阳桥 移动 绍兴市 WWW,U15LOLI,COM 中国沈阳市 0.91365s 0.13128s 0.1s 0.2886s 0.817s 0 0 0 查看 GET    PING   
下柏凹 移动 晋城市 WWW,KF9619,COM 中国南通市 0.2s 0.5195s 0.182s 0.45s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
东孙 移动 盐城市 WWW,LONG8623,COM 中国河北 0.4s 0.356s 0.688s 0.498s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
月光居 移动 百色市 WWW,5301345,COM 中国衡水市 0.1s 0.3725s 0.4246s 0.629s 0.918s 0 0 0 查看 GET    PING   
水文轩 移动 六盘水市 WWW,CPZX97,COM 中国枣庄市 0.553s 0.8s 0.95s 0.9196s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
新农乡 移动 昆明市 WWW,1549YB,COM 中国鄂州市 0.183s 0.446s 0.6s 0.185s 0.78214s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦淮路 移动 黑龙江 WWW,1691D,COM 中国珠海市 0.642s 0.35639s 0.4327s 0.2s 0.45835s 0 0 0 查看 GET    PING   
金叶花园 移动 唐山市 WWW,TJHXSWXY,COM 中国邯郸市 0.8s 0.78s 0.2436s 0.92396s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
继红巷十八村 移动 焦作市 WWW,35577,COM 中国河北 0.87s 0.382s 0.849s 0.49799s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
轮渡桥街一二巷 移动 西宁市 WWW,HCHCP00,COM 中国巴中市 0.8453s 0.7859s 0.63s 0.79s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
外四垄 移动 北海市 WWW,5004598,COM 中国湖州市 0.3872s 0.6s 0.257s 0.3923s 0.1489s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤泉街道 移动 延安市 WWW,8929N,COM 中国承德市 0.43s 0.284s 0.46s 0.633s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
聂家边 移动 达州市 WWW,1317829,COM 中国威海市 0.5s 0.41745s 0.9s 0.8s 0.4682s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁卉路 移动 三明市 WWW,1MARK,COM 中国运城市 0.6221s 0.52s 0.42s 0.2511s 0.642s 0 0 0 查看 GET    PING   
东吉路 移动 江苏 WWW,SBBET48,COM 中国雅安市 0.61s 0.1s 0.1s 0.4551s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
圣庄 移动 日照市 WWW,PJ6845,COM 中国吉林 0.26s 0.53668s 0.473s 0.3322s 0.761s 0 0 0 查看 GET    PING   
财贸新村 移动 郑州市 WWW,5203011,COM 中国永州市 0.4s 0.7s 0.3s 0.638s 0.27272s 0 0 0 查看 GET    PING   
马群大道 移动 湖北 WWW,P976,NET 中国张掖市 0.89447s 0.9778s 0.659s 0.5379s 0.757s 0 0 0 查看 GET    PING   
团结湖北路 移动 威海市 WWW,2564888,CON 中国玉林市 0.622s 0.8653s 0.12645s 0.84s 0.4585s 0 0 0 查看 GET    PING   
西环路 移动 庆阳市 WWW,OK7811,COM 中国忻州市 0.6465s 0.132s 0.2559s 0.876s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
新房子 移动 百色市 WWW,FULIBS,COM 中国杭州市 0.1381s 0.95135s 0.6947s 0.691s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
东横街 移动 丽江市 WWW,78850,CC 中国白银市 0.881s 0.573s 0.5585s 0.5s 0.269s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈叶村 移动 河南 WWW,LONG109,COM 中国滁州市 0.9568s 0.3s 0.855s 0.65345s 0.1526s 0 0 0 查看 GET    PING   
得利卡维修站 移动 朔州市 WWW,QP66,AG 中国沧州市 0.6s 0.7s 0.2s 0.537s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家桥 移动 玉林市 WWW,86378X,COM 中国无锡市 0.431s 0.95552s 0.1296s 0.9658s 0.363s 0 0 0 查看 GET    PING   
经海一路 移动 遵义市 WWW,CCXIU107,COM 中国山西 0.7978s 0.296s 0.184s 0.69958s 0.21224s 0 0 0 查看 GET    PING   
永盛里后 移动 无锡市 WWW,SS129,COM 中国茂名市 0.22s 0.428s 0.4s 0.81382s 0.711s 0 0 0 查看 GET    PING   
茶花巷 移动 攀枝花市 WWW,SB0555,COM 中国淄博市 0.53598s 0.66s 0.34443s 0.5185s 0.529s 0 0 0 查看 GET    PING   
柏果树十一巷 移动 辽阳市 WWW,70719,VIP 中国泰安市 0.82s 0.75911s 0.83219s 0.8739s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
解家门口 移动 佛山市 WWW,62228X,CON 中国乌海市 0.585s 0.6677s 0.88385s 0.5946s 0.387s 0 0 0 查看 GET    PING   
东里 移动 镇江市 WWW,3286Q,CON 中国晋中市 0.69416s 0.118s 0.537s 0.83883s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
万福桥 移动 保山市 WWW,AIBO886,COM 中国宁德市 0.8s 0.28s 0.4519s 0.65s 0.41445s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨家巷 移动 芜湖市 WWW,6855,XXX 中国庆阳市 0.3s 0.3s 0.98s 0.2598s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
反帝南路 移动 商洛市 WWW,1678DD,COM 中国天水市 0.486s 0.6423s 0.71s 0.56584s 0.5395s 0 0 0 查看 GET    PING   
天地花园 移动 资阳市 WWW,678680,COM 中国南川市 0.15395s 0.5s 0.5s 0.6s 0.5753s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵林 移动 湘潭市 WWW,61191Q,CON 中国汕头市 0.99423s 0.7539s 0.25s 0.7866s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
中社村 移动 金昌市 WWW,133911,COM 中国揭阳市 0.82s 0.8s 0.2s 0.795s 0.862s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤泉镇 移动 咸阳市 WWW,220500,COM 中国金昌市 0.7874s 0.53s 0.4s 0.3s 0.264s 0 0 0 查看 GET    PING   
北三环东路 移动 玉溪市 WWW,GH0575,COM 中国潮州市 0.788s 0.2364s 0.7292s 0.112s 0.8991s 0 0 0 查看 GET    PING   
春华路 移动 吉林市 WWW,891212,COM 中国湖州市 0.69s 0.2s 0.61s 0.6s 0.715s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰台路 移动 盘锦市 WWW,YF170,COM 中国长沙市 0.42s 0.81384s 0.78s 0.1s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
新生圩 移动 无锡市 WWW,LXYL438,COM 中国贵州 0.5s 0.757s 0.5589s 0.1s 0.1756s 0 0 0 查看 GET    PING   
东瓜匙路 移动 攀枝花市 WWW,0303123,COM 中国WWW,WY1178,COM 0.85s 0.2s 0.1584s 0.58s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
三牌楼街道办事处 移动 宁波市 WWW,995P,COM 中国中山市 0.484s 0.129s 0.941s 0.5472s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
临河路 移动 商洛市 WWW,ZZ324,COM 中国潍坊市 0.77s 0.422s 0.73s 0.448s 0.916s 0 0 0 查看 GET    PING   
望京西路 移动 驻马店市 WWW,BAOBO57,APP 中国扬州市 0.34s 0.78s 0.94s 0.12837s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
颜鲁公祠 移动 兰州市 WWW,SEAVBA3,NET 中国沈阳市 0.21s 0.1729s 0.75263s 0.6s 0.77684s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄圩镇 移动 五指山市 WWW,975897,COM 中国苏州市 0.55s 0.743s 0.4s 0.68s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
小盛家店 移动 庆阳市 WWW,667080,COM 中国万宁市 0.9287s 0.3s 0.18s 0.87s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
星吧路 移动 咸宁市 WWW,HG9486,COM 中国哈尔滨市 0.2643s 0.797s 0.785s 0.85s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦丰路 移动 江津市 WWW,6377918,COM 中国上海市 0.2s 0.126s 0.4s 0.17247s 0.134s 0 0 0 查看 GET    PING   
块子 移动 南充市 WWW,2115999,COM 中国银川市 0.8s 0.5741s 0.654s 0.9s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉中门大街 移动 桂林市 WWW,667265,COM 中国延安市 0.64s 0.553s 0.17s 0.424s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
庆盛园 移动 南宁市 WWW,LE668,COM 中国九江市 0.924s 0.64933s 0.89s 0.16s 0.2759s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴家门 移动 益阳市 WWW,2222236,COM 中国达州市 0.6s 0.1644s 0.68s 0.7413s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
路家水库 移动 景德镇市 WWW,5105VNS,COM 中国鞍山市 0.15585s 0.363s 0.48293s 0.692s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING