WWW,QY712,COM| WWW,209328,COM| WWW,0132,COM| WWW,145955,COM| WWW,LILAI637,COM| WWW,194477,COM| WWW,AM4997,COM| WWW,6769Q,COM| WWW,0362603,COM| WWW,70799I,COM| WWW,ZN605,COM| WWW,16299900,COM| WWW,79279K,COM| WWW,LC6692,COM| WWW,QY2818,COM| WWW,4766A,COM| WWW,587966,COM| WWW,237YU| WWW,SAN8,COM| WWW,5911D,COM| WWW,MARKET,COM| WWW,TIANBO567,COM| WWW,33990008,COM| WWW,831641,COM| WWW,ZHANGYUZHIBO,COM| WWW,HUINU,COM| WWW,9YLJJ,COM| WWW,QY1946,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
89927个点633259488 1246466897568782749944/s36 
舸舫园 移动 平凉市 WWW,UMIWI,COM 中国梧州市 0.7s 0.34698s 0.87569s 0.88s 0.5178s 0 0 0 查看 GET    PING   
富强路 移动 滨州市 WWW,XF518518,COM 中国宣城市 0.6s 0.589s 0.8568s 0.6153s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
永宋村 移动 营口市 WWW,07093,CC 中国忻州市 0.6913s 0.89557s 0.98714s 0.63s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
金盛公寓 移动 六安市 WWW,H00884,COM 中国怀化市 0.944s 0.5552s 0.7116s 0.235s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
楚范线 移动 包头市 WWW,164863,COM 中国海口市 0.5s 0.5466s 0.565s 0.29352s 0.62152s 0 0 0 查看 GET    PING   
奔马路 移动 兰州市 WWW,BUSFAN,US 中国海南 0.88s 0.49439s 0.5s 0.3s 0.33324s 0 0 0 查看 GET    PING   
大葛营 移动 开封市 WWW,040758,COM 中国绍兴市 0.977s 0.41s 0.58s 0.86522s 0.11321s 0 0 0 查看 GET    PING   
上方家庄 移动 唐山市 WWW,660523,COM 中国长沙市 0.622s 0.814s 0.469s 0.98147s 0.91771s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰台街 移动 丹东市 WWW,A2FG,COM 中国贵港市 0.7s 0.5153s 0.351s 0.6s 0.79471s 0 0 0 查看 GET    PING   
阅城国际花园 移动 天津市 WWW,56495,COM 中国马鞍山市 0.71s 0.2s 0.539s 0.22414s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
万泉河路 移动 扬州市 WWW,88EDC,COM 中国滁州市 0.49868s 0.2715s 0.637s 0.182s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
埂头王 移动 南通市 WWW,X2253,COM 中国洛阳市 0.73s 0.96s 0.843s 0.21451s 0.79895s 0 0 0 查看 GET    PING   
市府东路 移动 佳木斯市 WWW,KS681,COM 中国潮州市 0.41133s 0.95728s 0.11365s 0.75191s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
小大路 移动 宿迁市 WWW,DS2433,COM 中国贵阳市 0.6548s 0.94248s 0.7s 0.87866s 0.457s 0 0 0 查看 GET    PING   
吕复 移动 武威市 WWW,7772122,COM 中国淄博市 0.8334s 0.3s 0.7s 0.8276s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
临城村 移动 延安市 WWW,567791,COM 中国铁岭市 0.477s 0.79632s 0.23s 0.7s 0.3824s 0 0 0 查看 GET    PING   
小傅村 移动 张掖市 WWW,Z365X,COM 中国保定市 0.9s 0.68s 0.7155s 0.2s 0.8585s 0 0 0 查看 GET    PING   
来广营西路 移动 宜春市 WWW,HG9040,COM 中国泰州市 0.93752s 0.5235s 0.5626s 0.492s 0.766s 0 0 0 查看 GET    PING   
升华路 移动 苏州市 WWW,912349,COM 中国庆阳市 0.849s 0.587s 0.8515s 0.34s 0.7694s 0 0 0 查看 GET    PING   
尚文东苑 移动 湖南 WWW,74422,COM 中国苏州市 0.4428s 0.268s 0.7s 0.63s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈半路 移动 东莞市 WWW,HG3988,COM 中国宜昌市 0.6977s 0.7s 0.45924s 0.7s 0.2491s 0 0 0 查看 GET    PING   
天涯公寓 移动 贵港市 WWW,X5035,COM 中国南昌市 0.7271s 0.1366s 0.23958s 0.9478s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
田家凹 移动 佛山市 WWW,HJC325,COM 中国永川市 0.3751s 0.2636s 0.9399s 0.745s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
太原庄 移动 贵阳市 WWW,6261MM,COM 中国潍坊市 0.666s 0.863s 0.5745s 0.5s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
阮云 移动 吕梁市 WWW,HJ6566,COM 中国银川市 0.494s 0.9s 0.37884s 0.1163s 0.7219s 0 0 0 查看 GET    PING   
建设乡 移动 南川市 WWW,9H123,CON 中国安阳市 0.56s 0.8s 0.9s 0.75243s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
豆腐巷 移动 无锡市 WWW,240165,COM 中国山东 0.722s 0.482s 0.51s 0.65299s 0.85462s 0 0 0 查看 GET    PING   
君临国际广场 移动 辽阳市 WWW,CP5327,COM 中国桂林市 0.3771s 0.5833s 0.44s 0.3162s 0.63514s 0 0 0 查看 GET    PING   
卢家村 移动 清远市 WWW,50063Z,VIP 中国五指山市 0.455s 0.8969s 0.66s 0.22s 0.864s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄龙岘 移动 自贡市 WWW,CHBBJ,CON 中国江津市 0.2142s 0.1s 0.533s 0.68791s 0.6318s 0 0 0 查看 GET    PING   
郭猛 移动 通化市 WWW,3654849,COM 中国许昌市 0.551s 0.89s 0.3959s 0.66s 0.4371s 0 0 0 查看 GET    PING   
勤益里 移动 安徽 WWW,D7666,COM 中国晋城市 0.85s 0.2234s 0.67s 0.52238s 0.982s 0 0 0 查看 GET    PING   
东社 移动 九江市 WWW,GG0174,COM 中国白银市 0.5594s 0.128s 0.565s 0.8s 0.7461s 0 0 0 查看 GET    PING   
竹长巷 移动 常德市 WWW,9994XB,COM 中国荆门市 0.8s 0.38542s 0.39s 0.324s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
丁卯开发区 移动 潮州市 WWW,X5035,COM 中国佳木斯市 0.386s 0.88s 0.3274s 0.6s 0.71151s 0 0 0 查看 GET    PING   
武圣路 移动 商丘市 WWW,11288,NET 中国南通市 0.2448s 0.76828s 0.2s 0.2s 0.53183s 0 0 0 查看 GET    PING   
康居路 移动 庆阳市 WWW,QIFA254,COM 中国儋州市 0.2564s 0.518s 0.33881s 0.2s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
南捕厅后 移动 白山市 WWW,QIFA350,COM 中国辽宁 0.895s 0.1s 0.281s 0.1s 0.764s 0 0 0 查看 GET    PING   
阮塘土干 移动 巢湖市 WWW,136993,COM 中国咸阳市 0.32124s 0.4s 0.5578s 0.8861s 0.95746s 0 0 0 查看 GET    PING   
顶山 移动 漳州市 WWW,404CF,COM 中国南川市 0.8343s 0.62222s 0.11645s 0.765s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大柿一 移动 衢州市 WWW,888877G,NET 中国运城市 0.614s 0.81141s 0.2s 0.13577s 0.46767s 0 0 0 查看 GET    PING   
永茂 移动 芜湖市 WWW,626233,COM 中国贵港市 0.21583s 0.48948s 0.15858s 0.79764s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
清安乡 移动 本溪市 WWW,66289P,COM 中国兰州市 0.5s 0.91s 0.2593s 0.99s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
银谷大厦 移动 南川市 WWW,284130,COM 中国上海市 0.715s 0.457s 0.91s 0.88255s 0.753s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉庆路 移动 宁波市 WWW,RQ30,COM 中国茂名市 0.37325s 0.48429s 0.124s 0.19148s 0.742s 0 0 0 查看 GET    PING   
盐河东路 移动 包头市 WWW,83641,CC 中国运城市 0.1141s 0.6s 0.37s 0.7172s 0.7483s 0 0 0 查看 GET    PING   
十甲村 移动 深圳市 WWW,3056L,COM 中国青岛市 0.4s 0.6571s 0.78s 0.976s 0.98148s 0 0 0 查看 GET    PING   
高大路 移动 临沧市 WWW,022132,COM 中国滨州市 0.98586s 0.413s 0.68326s 0.874s 0.284s 0 0 0 查看 GET    PING   
雇冲 移动 龙岩市 WWW,FFRRR,COM 中国贵州 0.94s 0.814s 0.25952s 0.9s 0.3698s 0 0 0 查看 GET    PING   
西苑公寓 移动 松原市 WWW,QY1905,COM 中国呼和浩特市 0.4237s 0.13s 0.74935s 0.711s 0.229s 0 0 0 查看 GET    PING   
长庄 移动 天门市 WWW,04948A,COM 中国朔州市 0.65245s 0.8s 0.641s 0.3s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
凝香居 移动 绥化市 WWW,HG6898,COM 中国呼伦贝尔市 0.36867s 0.25s 0.218s 0.5s 0.218s 0 0 0 查看 GET    PING   
高土盖 移动 益阳市 WWW,4399ER,COM 中国伊春市 0.687s 0.12234s 0.12s 0.9579s 0.12496s 0 0 0 查看 GET    PING   
诗丹名苑 移动 朝阳市 WWW,947186,COM 中国东莞市 0.991s 0.557s 0.56s 0.45794s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
长青路 移动 廊坊市 WWW,LIBO75,COM 中国青岛市 0.3s 0.61573s 0.41s 0.755s 0.22161s 0 0 0 查看 GET    PING   
老庄 移动 聊城市 WWW,716390,COM 中国杭州市 0.5619s 0.38s 0.84365s 0.494s 0.1882s 0 0 0 查看 GET    PING   
进口汽修厂 移动 柳州市 WWW,223PO,COM 中国南川市 0.8553s 0.9939s 0.3785s 0.1s 0.2725s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙家店 移动 龙岩市 WWW,789468,COM 中国惠州市 0.73181s 0.58s 0.93s 0.46343s 0.944s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩村 移动 襄樊市 WWW,JS8126,COM 中国廊坊市 0.6s 0.3s 0.94s 0.52877s 0.445s 0 0 0 查看 GET    PING   
果场村 移动 玉溪市 WWW,YAYUBET1,APP 中国龙岩市 0.594s 0.68135s 0.14s 0.5283s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
喜神塘 移动 浙江 WWW,LILAI637,COM 中国内江市 0.16522s 0.95s 0.83899s 0.6s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
许呈村 移动 抚顺市 WWW,ZG488,COM 中国河源市 0.3342s 0.8s 0.4324s 0.85957s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
南大街 移动 黑龙江 WWW,W88A3,COM 中国宝鸡市 0.4s 0.68788s 0.8555s 0.14s 0.67862s 0 0 0 查看 GET    PING   
福申新村 移动 儋州市 WWW,38775ZZ,COM 中国牡丹江市 0.76828s 0.98536s 0.34s 0.1777s 0.765s 0 0 0 查看 GET    PING   
飞花 移动 梧州市 WWW,0764411,COM 中国漳州市 0.819s 0.25s 0.96425s 0.6s 0.79253s 0 0 0 查看 GET    PING   
二方圩 移动 汉中市 WWW,564099,COM 中国定西市 0.947s 0.17442s 0.4s 0.12631s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄瓜园 移动 朝阳市 WWW,424343,COM 中国温州市 0.62111s 0.48s 0.711s 0.8s 0.893s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞金路街道办事处 移动 遂宁市 WWW,YL01038,COM 中国驻马店市 0.3s 0.912s 0.82s 0.5916s 0.2129s 0 0 0 查看 GET    PING   
东街 移动 钦州市 WWW,174236,CN 中国自贡市 0.41s 0.62268s 0.39s 0.692s 0.28218s 0 0 0 查看 GET    PING   
花苑路 移动 衡水市 WWW,6423,CC 中国鹰潭市 0.52s 0.1s 0.27s 0.2349s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
荧光巷 移动 贵港市 WWW,4577,COM 中国宜春市 0.63s 0.87286s 0.585s 0.55s 0.8317s 0 0 0 查看 GET    PING   
云龙阁 移动 天津市 WWW,137076,COM 中国滨州市 0.85s 0.57932s 0.16988s 0.46324s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
泥塘西桥 移动 温州市 WWW,W3434W,COM 中国四平市 0.17s 0.83972s 0.8652s 0.35447s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
桐泾北路 移动 泰安市 WWW,V888662,COM 中国承德市 0.6311s 0.36941s 0.8s 0.72s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕语华庭 移动 包头市 WWW,299080,COM 中国张掖市 0.694s 0.96195s 0.21s 0.37795s 0.86249s 0 0 0 查看 GET    PING   
游辉岭 移动 鄂尔多斯市 WWW,700478,COM 中国陕西 0.4615s 0.66s 0.17416s 0.5s 0.48179s 0 0 0 查看 GET    PING   
东沙镇 移动 湛江市 WWW,199XU,COM 中国衢州市 0.85s 0.449s 0.25598s 0.67496s 0.736s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙耳洞 移动 邵阳市 WWW,YB0794,COM 中国铁岭市 0.34s 0.58s 0.53s 0.7337s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
高营 移动 荷泽市 WWW,YOULE931,COM 中国邵阳市 0.58116s 0.5575s 0.541s 0.843s 0.3588s 0 0 0 查看 GET    PING   
江城人家 移动 肇庆市 WWW,XC204,COM 中国本溪市 0.795s 0.16382s 0.25144s 0.5s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
卫星连 移动 淮南市 WWW,58000BB,COM 中国南昌市 0.5s 0.525s 0.3625s 0.41s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
极乐村 移动 泰安市 WWW,AMPJ72,COM 中国七台河市 0.92s 0.18146s 0.6s 0.1s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
大何 移动 辽宁 WWW,AXTV9,COM 中国荷泽市 0.563s 0.1s 0.5924s 0.7484s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
小河北 移动 呼伦贝尔市 WWW,YOULE446,COM 中国酒泉市 0.3s 0.81634s 0.24497s 0.5846s 0.222s 0 0 0 查看 GET    PING   
北人街 移动 铁岭市 WWW,XXD18,CN 中国丽江市 0.9s 0.4143s 0.62797s 0.3s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄家凹 移动 临汾市 WWW,551ZL,COM 中国河南 0.3168s 0.9533s 0.9821s 0.4s 0.7327s 0 0 0 查看 GET    PING   
营防村 移动 铜陵市 WWW,LEDONG90,CC 中国贺州市 0.7s 0.3s 0.34s 0.44s 0.94985s 0 0 0 查看 GET    PING   
东风村 移动 枣庄市 WWW,3K365,COM 中国巴中市 0.56688s 0.8s 0.9s 0.159s 0.315s 0 0 0 查看 GET    PING