WWW,5561805,COM| WWW,QY1508,COM| WWW,SEYE2,COM| WWW,WH888,COM| WWW,50021,COM| WWW,83| WWW,SAOGAY,COM| WWW,542128,COM| WWW,954867,COM| WWW,HG5581,COM| WWW,YLZZ553,COM| WWW,BLB99,NET| WWW,YOUER888,COM| WWW,CB539,COM| WWW,QY3768,COM| WWW,293TYC,COM| WWW,FUYI777,COM| WWW,2M025,CC| WWW,QF944,CON| WWW,SMLUNTAN| WWW,YABO4303,COM| WWW,C13389,COM| WWW,T99T,COM| WWW,VN29,COM| WWW,HBSZ165,COM| WWW,016496,COM| WWW,JS0206,COM| WWW,LC9200,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
8187个点6985245644274 93682442661244746336249/s99 
鲍山 移动 丹东市 WWW,177188 中国河源市 0.9361s 0.3s 0.54142s 0.965s 0.23382s 0 0 0 查看 GET    PING   
拾景苑 移动 广东 WWW,LEJING172,COM 中国珠海市 0.355s 0.61s 0.25s 0.621s 0.341s 0 0 0 查看 GET    PING   
林蒲村 移动 黄石市 WWW,HNIST 中国阜新市 0.32198s 0.785s 0.61s 0.65429s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
端拱路 移动 雅安市 WWW,LEDONG90,CC 中国宁波市 0.425s 0.38s 0.99987s 0.19s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
大冈 移动 拉萨市 WWW,948674,COM 中国东莞市 0.57591s 0.367s 0.15s 0.354s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
清江街 移动 荆门市 WWW,567315A,COM 中国浙江 0.63982s 0.77563s 0.291s 0.1s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
干巴塘 移动 荆门市 WWW,32450,COM 中国枣庄市 0.4s 0.3s 0.481s 0.982s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
春园路 移动 沧州市 WWW,YABO2291,COM 中国玉溪市 0.118s 0.585s 0.487s 0.7s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
电工巷 移动 辽宁 WWW,822HU 中国宜宾市 0.1s 0.9s 0.33265s 0.91s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
新建 移动 阳泉市 WWW,99A32,COM 中国北京市 0.854s 0.518s 0.852s 0.89s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸽子桥 移动 亳州市 WWW,XFDH123,COM 中国长春市 0.24884s 0.332s 0.39s 0.629s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
杏坛路 移动 南通市 WWW,QY8BET87,COM 中国铁岭市 0.8255s 0.69s 0.5786s 0.6s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
拴马巷 移动 石家庄市 WWW,JS119,CC 中国枣庄市 0.2s 0.5947s 0.2s 0.31576s 0.96575s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁寨镇 移动 枣庄市 WWW,4355Z,CON 中国丽江市 0.282s 0.81s 0.6314s 0.3s 0.3156s 0 0 0 查看 GET    PING   
魏村 移动 滁州市 WWW,C522211,COM 中国徐州市 0.6125s 0.78473s 0.932s 0.747s 0.67377s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴谷西路 移动 资阳市 WWW,BWIN88,COM 中国孝感市 0.52s 0.3s 0.3s 0.6s 0.2175s 0 0 0 查看 GET    PING   
红巷 移动 濮阳市 WWW,WNSR8829,COM 中国河池市 0.95259s 0.16959s 0.44s 0.327s 0.2743s 0 0 0 查看 GET    PING   
城隍庙 移动 吕梁市 WWW,2335599,COM 中国五指山市 0.37522s 0.9s 0.5358s 0.9s 0.143s 0 0 0 查看 GET    PING   
杏花村 移动 雅安市 WWW,KELE43,COM 中国天津市 0.1294s 0.3535s 0.51668s 0.672s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
袁灶 移动 信阳市 WWW,70678C,COM 中国通化市 0.9s 0.59835s 0.624s 0.234s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
周店村 移动 忻州市 WWW,239515,COM 中国阳泉市 0.91126s 0.982s 0.2s 0.42112s 0.6136s 0 0 0 查看 GET    PING   
外运大厦 移动 阳江市 WWW,2160106,COM 中国合川市 0.32s 0.1367s 0.6s 0.4s 0.32977s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁佛乡 移动 四平市 WWW,Z82YE,COM:7443 中国宿迁市 0.89275s 0.5s 0.18s 0.962s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
莘塔 移动 徐州市 WWW,7380A,COM 中国合川市 0.77s 0.767s 0.23346s 0.65s 0.951s 0 0 0 查看 GET    PING   
红梅桥 移动 玉林市 WWW,101849,COM 中国盘锦市 0.98313s 0.3s 0.31s 0.1s 0.54s 0 0 0 查看 GET    PING   
乾宁公寓 移动 临沧市 WWW,SUN7828,COM 中国南宁市 0.4s 0.7718s 0.537s 0.36681s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
城南开发区 移动 商丘市 WWW,041V,COM 中国青岛市 0.39s 0.19s 0.4894s 0.8s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
江苏省科学历史文化中心 移动 自贡市 WWW,03755,NET 中国景德镇市 0.4s 0.3721s 0.62542s 0.1259s 0.185s 0 0 0 查看 GET    PING   
屈陈村 移动 淮南市 WWW,ZHIBOTV 中国鄂尔多斯市 0.5824s 0.2s 0.9156s 0.31391s 0.4855s 0 0 0 查看 GET    PING   
裱画廊 移动 黄山市 WWW,915660,COM 中国铁岭市 0.1s 0.57s 0.313s 0.7s 0.819s 0 0 0 查看 GET    PING   
中市路 移动 玉溪市 WWW,4399ER,COM 中国肇庆市 0.9s 0.97823s 0.3947s 0.7222s 0.773s 0 0 0 查看 GET    PING   
上江考棚十六巷 移动 广元市 WWW,DY110,APP 中国朝阳市 0.33275s 0.8178s 0.2822s 0.32s 0.153s 0 0 0 查看 GET    PING   
外运大厦 移动 大连市 WWW,TZ22,COM 中国仙桃市 0.161s 0.54254s 0.9s 0.64s 0.575s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝润家具建材城 移动 孝感市 WWW,YABO062,COM 中国天门市 0.95s 0.796s 0.11418s 0.4s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
园丁园 移动 六安市 WWW,4278,COM 中国荷泽市 0.97s 0.29s 0.172s 0.639s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街二一二巷 移动 北京市 WWW,7446O,COM 中国湖州市 0.544s 0.9275s 0.4739s 0.883s 0.71948s 0 0 0 查看 GET    PING   
浮桥 移动 铜川市 WWW,DWD8,COM 中国保山市 0.8s 0.18s 0.88174s 0.81874s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆杨镇 移动 永州市 WWW,8526444,COM 中国赤峰市 0.64644s 0.67888s 0.87s 0.16s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
洋炮局 移动 沈阳市 WWW,F8228M,COM 中国肇庆市 0.11s 0.853s 0.896s 0.81s 0.259s 0 0 0 查看 GET    PING   
福建路 移动 宜春市 WWW,99018J,COM 中国孝感市 0.31886s 0.1455s 0.9875s 0.54s 0.5413s 0 0 0 查看 GET    PING   
上江考棚十六巷 移动 金华市 WWW,YOUFA756,COM 中国绍兴市 0.351s 0.674s 0.4376s 0.5136s 0.78126s 0 0 0 查看 GET    PING   
南装公寓 移动 信阳市 WWW,HV5858,COM 中国宁德市 0.2s 0.93568s 0.22s 0.11s 0.675s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙家村 移动 定西市 WWW,142136,COM 中国广元市 0.5s 0.8113s 0.5172s 0.37989s 0.76717s 0 0 0 查看 GET    PING   
花果山乡 移动 新余市 WWW,86822E,COM 中国蚌埠市 0.9823s 0.56s 0.8212s 0.8155s 0.7555s 0 0 0 查看 GET    PING   
田村东路 移动 乌海市 WWW,6010YB,COM 中国双鸭山市 0.7s 0.48s 0.54s 0.97s 0.576s 0 0 0 查看 GET    PING   
远东大厦 移动 四川 WWW,555545,COM 中国淮北市 0.19s 0.13959s 0.3244s 0.1257s 0.4826s 0 0 0 查看 GET    PING   
定坊村 移动 安康市 WWW,XX4717,COM 中国舟山市 0.959s 0.71521s 0.833s 0.4315s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
张芝山 移动 山西 WWW,223AAA最新免费网站 中国贵州 0.9s 0.27728s 0.7729s 0.3s 0.9865s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴贻方工作处 移动 绍兴市 WWW,3083J,COM 中国阳江市 0.6s 0.7s 0.5s 0.9494s 0.667s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫家祠堂 移动 济宁市 WWW,385905,COM 中国衢州市 0.2897s 0.66s 0.87s 0.9s 0.994s 0 0 0 查看 GET    PING   
平仓巷 移动 河池市 WWW,BAJIE48,COM 中国深圳市 0.21s 0.7s 0.8721s 0.958s 0.5989s 0 0 0 查看 GET    PING   
石塔 移动 榆林市 WWW,KELE43,COM 中国浙江 0.48795s 0.19s 0.7s 0.6968s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
所街桥 移动 保定市 WWW,0427BYC,COM 中国松原市 0.25768s 0.92s 0.79s 0.5617s 0.9132s 0 0 0 查看 GET    PING   
西家大塘 移动 漳州市 WWW,LLLTT,COM 中国达州市 0.4s 0.78s 0.7s 0.8s 0.88821s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴玉章路 移动 山东 WWW,YTH176,COM 中国岳阳市 0.34972s 0.54s 0.1788s 0.3382s 0.5963s 0 0 0 查看 GET    PING   
飞林 移动 铁岭市 WWW,B0657,COM 中国黄冈市 0.9s 0.74s 0.31269s 0.82s 0.744s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨润广场 移动 德阳市 WWW,3295550,COM 中国合川市 0.3s 0.7271s 0.14s 0.8s 0.61748s 0 0 0 查看 GET    PING   
王垛 移动 百色市 WWW,TONGYIWANG,COM 中国大庆市 0.3278s 0.61s 0.876s 0.49234s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
迈皋桥乡 移动 秦皇岛市 WWW,QY232,COM 中国黑龙江 0.734s 0.865s 0.27859s 0.43912s 0.823s 0 0 0 查看 GET    PING   
义西 移动 呼和浩特市 WWW,86MSC,COM 中国梅州市 0.1s 0.1883s 0.12841s 0.6453s 0.98911s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥北汽修厂 移动 泰州市 WWW,YATOU136,COM 中国德州市 0.56941s 0.1141s 0.88655s 0.18716s 0.63978s 0 0 0 查看 GET    PING   
华隆新寓 移动 海南 WWW,0990098,COM 中国临沧市 0.7s 0.1s 0.61456s 0.49368s 0.95711s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼忠信里 移动 石家庄市 WWW,417755,COM 中国双鸭山市 0.5s 0.6762s 0.785s 0.2s 0.9435s 0 0 0 查看 GET    PING   
扒子周 移动 阳泉市 WWW,AG698,COM 中国河池市 0.4s 0.68s 0.9394s 0.8s 0.661s 0 0 0 查看 GET    PING   
沟板桥 移动 潜江市 WWW,X11998,COM 中国许昌市 0.91771s 0.33532s 0.2s 0.8s 0.443s 0 0 0 查看 GET    PING   
王市镇 移动 保山市 WWW,0011007,COM 中国上饶市 0.15113s 0.674s 0.3187s 0.91529s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
小四福巷 移动 天水市 WWW,593459,COM 中国齐齐哈尔市 0.4s 0.63s 0.241s 0.8s 0.25628s 0 0 0 查看 GET    PING   
新民坊路 移动 鄂尔多斯市 WWW,382595,COM 中国淮南市 0.7814s 0.58786s 0.37s 0.7s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
北岭山庄 移动 金华市 WWW,843222,CON 中国池州市 0.5894s 0.13s 0.527s 0.9s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥北村 移动 绥化市 WWW,BET13659,COM 中国甘肃 0.5s 0.761s 0.92314s 0.34923s 0.95778s 0 0 0 查看 GET    PING   
利民村 移动 上饶市 WWW,KU6573,NET 中国四平市 0.38753s 0.13117s 0.72768s 0.4341s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
湛江桥 移动 黄石市 WWW,77,PAGE 中国文昌市 0.425s 0.1733s 0.52387s 0.28716s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
前新丰 移动 益阳市 WWW,592048,COM 中国通化市 0.389s 0.2s 0.1s 0.1s 0.44735s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋墅村 移动 吕梁市 WWW,B55355,COM 中国枣庄市 0.5s 0.39s 0.56216s 0.7s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋集乡 移动 齐齐哈尔市 WWW,54548H,COM 中国蚌埠市 0.23862s 0.299s 0.89827s 0.45s 0.831s 0 0 0 查看 GET    PING   
斜桥 移动 泰安市 WWW,1598715,COM 中国扬州市 0.6119s 0.51283s 0.4s 0.1s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
桂子山村 移动 内江市 WWW,0729,COM 中国衡水市 0.9s 0.28716s 0.43249s 0.2345s 0.15965s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘陆村 移动 秦皇岛市 WWW,KS0707,COM 中国东莞市 0.92633s 0.86149s 0.13662s 0.61s 0.727s 0 0 0 查看 GET    PING   
樱桃园 移动 鞍山市 WWW,WLJ 中国通辽市 0.6s 0.26653s 0.38s 0.24934s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
建国路 移动 信阳市 WWW,SZNY 中国新余市 0.5s 0.631s 0.63s 0.21722s 0.42188s 0 0 0 查看 GET    PING   
大厂区 移动 大连市 WWW,1915883,COM 中国鹤岗市 0.57s 0.214s 0.3534s 0.3771s 0.155s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙家库 移动 阜阳市 WWW,DF2028,VIP 中国云南 0.17s 0.7s 0.2611s 0.59961s 0.567s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦淮河河谷平原 移动 抚顺市 WWW,46355V,COM 中国眉山市 0.192s 0.691s 0.85s 0.13667s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
揽胜阁 移动 邯郸市 WWW,9393,VIP 中国宿州市 0.2s 0.8s 0.1s 0.867s 0.3172s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉中门外大街九十三巷 移动 商洛市 WWW,C32768,COM 中国揭阳市 0.8999s 0.8s 0.349s 0.4s 0.5233s 0 0 0 查看 GET    PING   
红旗新村 移动 漳州市 WWW,SRT4U,SPACE 中国绍兴市 0.717s 0.34s 0.236s 0.64236s 0.7464s 0 0 0 查看 GET    PING   
登云路 移动 孝感市 WWW,79279P,COM 中国惠州市 0.72s 0.6547s 0.2s 0.3s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
沐阳县 移动 沈阳市 WWW,HG88906,COM 中国郴州市 0.2828s 0.99s 0.8s 0.62912s 0.4892s 0 0 0 查看 GET    PING