WWW,JSC1641,COM| WWW,105968,COM| WWW,61814T,COM| WWW,999ABC| WWW,925132,COM| WWW,854141,COM| WWW,XR113,COM| WWW,00045335,COM| WWW,T66663,COM| WWW,953677,COM| WWW,568565,COM| WWW,JLT,COM| WWW,9910812,COM| WWW,28K28,APP| WWW,848244,COM| WWW,9149K,COM| WWW,090404,COM| WWW,000847,COM| WWW,DLLYEY,COM| WWW,336073,COM| WWW,YH8345,COM| WWW,006677,CC| WWW,710,VIP| WWW,720095,COM| WWW,836370,COM| WWW,GH4088,COM| WWW,84556,COM| WWW,F6CZ,CON|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
38个点14667515 9763181453765292645/s525 
孙生宕 移动 潜江市 WWW,YIBO0000,COM 中国昆明市 0.34278s 0.1717s 0.3587s 0.43s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁小路 移动 襄樊市 WWW,JS088678,COM 中国衡阳市 0.75792s 0.8s 0.7728s 0.62s 0.451s 0 0 0 查看 GET    PING   
衡阳寺 移动 巢湖市 WWW,497171A,COM 中国金昌市 0.7631s 0.797s 0.562s 0.496s 0.496s 0 0 0 查看 GET    PING   
钟阜桥 移动 哈尔滨市 WWW,3467N,CC 中国四平市 0.66418s 0.74299s 0.2s 0.28s 0.9795s 0 0 0 查看 GET    PING   
李府巷 移动 齐齐哈尔市 WWW,986451,COM 中国韶关市 0.96385s 0.5s 0.5s 0.46s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
岔路口桥 移动 大庆市 WWW,S083,COM 中国咸阳市 0.1s 0.95467s 0.582s 0.72941s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
华彩苑 移动 芜湖市 WWW,520YZM,COM 中国泸州市 0.13s 0.772s 0.74s 0.468s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
红庙村 移动 青海 WWW,IPWS,ME 中国北京市 0.6s 0.4s 0.4s 0.44s 0.23732s 0 0 0 查看 GET    PING   
小三里桥 移动 沧州市 WWW,899949,CON 中国白城市 0.3s 0.5s 0.839s 0.528s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
定平里 移动 肇庆市 WWW,0001868,COM 中国淮安市 0.85312s 0.974s 0.2s 0.98652s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
江上路 移动 琼海市 WWW,XPJ729,COM 中国荷泽市 0.35s 0.2245s 0.578s 0.611s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
书山路 移动 湘潭市 WWW,74579Z,COM 中国仙桃市 0.5s 0.33917s 0.79s 0.77689s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
西埂余 移动 嘉兴市 WWW,KF9976,COM 中国呼伦贝尔市 0.9175s 0.4337s 0.4s 0.1998s 0.1852s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑家凹 移动 佛山市 WWW,HG8SS,COM 中国云浮市 0.2176s 0.3881s 0.225s 0.18172s 0.137s 0 0 0 查看 GET    PING   
花园北路 移动 双鸭山市 WWW,CC671,COM 中国眉山市 0.696s 0.3s 0.78558s 0.443s 0.34747s 0 0 0 查看 GET    PING   
安堂 移动 梅州市 WWW,60ETV 中国广安市 0.848s 0.95585s 0.2s 0.52666s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇淮西桥 移动 南昌市 WWW,BET6999,COM 中国茂名市 0.77s 0.6228s 0.485s 0.641s 0.3362s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒飞路 移动 辽阳市 WWW,30352,COM 中国咸宁市 0.331s 0.1s 0.57s 0.3686s 0.2116s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞金路 移动 河北 WWW,50LLL,APP 中国宿州市 0.93383s 0.48s 0.3s 0.8s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
南下 移动 韶关市 WWW,59722,COM 中国河源市 0.31s 0.41s 0.51945s 0.6s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
黑龙江路 移动 汕尾市 WWW,TAX861 中国兰州市 0.949s 0.97875s 0.652s 0.16s 0.4512s 0 0 0 查看 GET    PING   
学府路 移动 通化市 WWW,BLHVIP70,COM 中国江门市 0.816s 0.7729s 0.14616s 0.4691s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
尚文苑 移动 舟山市 WWW,P234 中国泸州市 0.2138s 0.62s 0.6s 0.49271s 0.644s 0 0 0 查看 GET    PING   
天鹅山 移动 淮北市 WWW,WY45CON 中国延安市 0.9s 0.6151s 0.89s 0.2s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
贾家庄 移动 六安市 WWW,TTHCP779,COM 中国四平市 0.44732s 0.4s 0.36199s 0.84s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
薛圩 移动 泰安市 WWW,25288333,COM 中国成都市 0.2761s 0.7965s 0.26s 0.6771s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
京新外江 移动 北京市 WWW,809973,COM 中国包头市 0.5s 0.62s 0.2172s 0.755s 0.99642s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹后村 移动 上饶市 WWW,H88110,COM 中国张掖市 0.8s 0.426s 0.313s 0.1251s 0.138s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤仪村 移动 佳木斯市 WWW,G75335,COM 中国延安市 0.3688s 0.449s 0.92s 0.6s 0.59861s 0 0 0 查看 GET    PING   
驴子巷后街 移动 日照市 WWW,85857F,COM 中国上饶市 0.9s 0.51334s 0.73654s 0.7s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
北珍珠巷 移动 吉林 WWW,8099172,COM 中国五指山市 0.3s 0.9s 0.1628s 0.9179s 0.99217s 0 0 0 查看 GET    PING   
八号路 移动 鞍山市 WWW,367501,COM 中国丽水市 0.1928s 0.2s 0.4s 0.14s 0.3473s 0 0 0 查看 GET    PING   
双塘 移动 濮阳市 WWW,8077RR,COM 中国九江市 0.77s 0.26s 0.168s 0.1331s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏家凹 移动 河南 WWW,SBBET77,COM 中国南平市 0.76327s 0.671s 0.7662s 0.319s 0.254s 0 0 0 查看 GET    PING   
北三环西路 移动 焦作市 WWW,LH1951,COM 中国河南 0.3817s 0.431s 0.46562s 0.159s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
有恒路 移动 河池市 WWW,KXM222,NET 中国日照市 0.92935s 0.6569s 0.39s 0.372s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁德里 移动 鹤岗市 WWW,CHITU2,COM 中国辽阳市 0.4s 0.623s 0.66261s 0.1s 0.7729s 0 0 0 查看 GET    PING   
金鸡湖路 移动 镇江市 WWW,LH1521,COM 中国长春市 0.25s 0.75s 0.7399s 0.95925s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山南路高架桥 移动 双鸭山市 WWW,G6716,COM 中国保山市 0.6s 0.6248s 0.9649s 0.76s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
劳山路 移动 亳州市 WWW,YB0100,COM 中国贵阳市 0.5s 0.6s 0.4551s 0.6349s 0.5872s 0 0 0 查看 GET    PING   
毛公铺村 移动 蚌埠市 WWW,707309,COM 中国遵义市 0.97s 0.45s 0.774s 0.33s 0.49815s 0 0 0 查看 GET    PING   
冯家墩子 移动 潮州市 WWW,QBW03,COM 中国濮阳市 0.71438s 0.34989s 0.651s 0.98826s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
南园南路 移动 衡阳市 WWW,5516366,COM 中国阳泉市 0.1753s 0.53379s 0.6s 0.45s 0.65876s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼三条巷十四巷 移动 锦州市 WWW,453337,COM 中国汕尾市 0.3156s 0.9s 0.7318s 0.8378s 0.481s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥缘雅居 移动 昭通市 WWW,06450,COM 中国三明市 0.9844s 0.2s 0.7s 0.2383s 0.38766s 0 0 0 查看 GET    PING   
段家庄 移动 大庆市 WWW,WNSR2278,COM 中国玉溪市 0.9863s 0.6288s 0.1487s 0.923s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
尧佳路 移动 西宁市 WWW,YB743,CON 中国儋州市 0.1873s 0.495s 0.5s 0.72s 0.5278s 0 0 0 查看 GET    PING   
虹板桥 移动 朝阳市 WWW,A10113,COM 中国天门市 0.4283s 0.88724s 0.27s 0.16s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
响水桥路 移动 白城市 WWW,44447,NET 中国潮州市 0.57s 0.59s 0.27s 0.112s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱石桥 移动 巴中市 WWW,031999,COM 中国福州市 0.23254s 0.11s 0.51673s 0.234s 0.623s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚源北路 移动 烟台市 WWW,239TYC,COM 中国永川市 0.79s 0.17s 0.79s 0.72s 0.2973s 0 0 0 查看 GET    PING   
东辛路 移动 邵阳市 WWW,46468K,COM 中国安徽 0.15718s 0.87s 0.1957s 0.6757s 0.95258s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋家后头 移动 资阳市 WWW,JING418,COM 中国威海市 0.782s 0.19166s 0.676s 0.2382s 0.775s 0 0 0 查看 GET    PING   
水田 移动 广州市 WWW,89ZY,COM 中国宜昌市 0.416s 0.5423s 0.669s 0.75s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
永引渠南路 移动 太原市 WWW,BOB3901,COM 中国邯郸市 0.584s 0.5342s 0.9572s 0.5s 0.5965s 0 0 0 查看 GET    PING   
森林里 移动 乌海市 WWW,YL5199,COM 中国安顺市 0.3s 0.7881s 0.66s 0.3s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
八卦洲服务区 移动 遂宁市 WWW,198337,COM 中国淄博市 0.3s 0.1237s 0.4544s 0.1732s 0.546s 0 0 0 查看 GET    PING   
金陵新村 移动 黄冈市 WWW,VIP6185,COM 中国龙岩市 0.474s 0.25s 0.5294s 0.891s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
小市镇 移动 昆明市 WWW,47506X,COM 中国佳木斯市 0.17s 0.623s 0.936s 0.51614s 0.951s 0 0 0 查看 GET    PING   
月苑新村 移动 天津市 WWW,BLGBB,TOP 中国海口市 0.155s 0.3s 0.25s 0.5s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
东头王 移动 福建 WWW,11112T,COM 中国保定市 0.249s 0.93832s 0.88239s 0.347s 0.67489s 0 0 0 查看 GET    PING   
星河翠庭 移动 乌海市 WWW,534138,COM 中国临沧市 0.88s 0.5s 0.436s 0.8574s 0.974s 0 0 0 查看 GET    PING   
华欧友好城 移动 玉溪市 WWW,PJ6075,COM 中国蚌埠市 0.4s 0.456s 0.83675s 0.93742s 0.771s 0 0 0 查看 GET    PING   
香溪月园 移动 包头市 WWW,683484,COM 中国合肥市 0.21674s 0.33494s 0.8941s 0.1s 0.48432s 0 0 0 查看 GET    PING   
小山姚 移动 上饶市 WWW,BALLBET09,COM 中国广元市 0.6s 0.5562s 0.5s 0.23s 0.1911s 0 0 0 查看 GET    PING   
科荟西路 移动 襄樊市 WWW,SKYBET98,COM 中国临沂市 0.63s 0.169s 0.8s 0.187s 0.6149s 0 0 0 查看 GET    PING   
雁紫苑 移动 乐山市 WWW,385903,COM 中国定西市 0.69s 0.1s 0.39142s 0.34s 0.669s 0 0 0 查看 GET    PING   
小余营 移动 鹤壁市 WWW,RB036,COM 中国仙桃市 0.13224s 0.566s 0.31932s 0.67s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
水源路 移动 沧州市 WWW,7444I,COM 中国金华市 0.1385s 0.17427s 0.126s 0.5974s 0.62447s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉庄 移动 潜江市 WWW,89ZY,COM 中国苏州市 0.6s 0.61364s 0.393s 0.1s 0.195s 0 0 0 查看 GET    PING   
香溢北城 移动 思茅市 WWW,62188C,COM 中国珠海市 0.22384s 0.274s 0.35217s 0.9161s 0.4645s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦虹小区 移动 永州市 WWW,1668601,COM 中国遵义市 0.64356s 0.1s 0.14885s 0.297s 0.5232s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌衣巷 移动 临汾市 WWW,94330A,COM 中国营口市 0.517s 0.9266s 0.59s 0.4266s 0.533s 0 0 0 查看 GET    PING   
栖霞村 移动 白银市 WWW,4770523,COM 中国本溪市 0.9s 0.9336s 0.2683s 0.3758s 0.52167s 0 0 0 查看 GET    PING   
三龙草 移动 长治市 WWW,365188Y,COM 中国张掖市 0.56268s 0.188s 0.71s 0.62822s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
三家村 移动 孝感市 WWW,7966128,COM 中国来宾市 0.4s 0.222s 0.7s 0.54s 0.7952s 0 0 0 查看 GET    PING   
茶楼庄 移动 焦作市 WWW,NN699,NET 中国沈阳市 0.79938s 0.6s 0.254s 0.427s 0.564s 0 0 0 查看 GET    PING   
花神大道 移动 兰州市 WWW,4237C,COM 中国天水市 0.87676s 0.39s 0.98s 0.55s 0.4457s 0 0 0 查看 GET    PING   
卫桥新村 移动 延安市 WWW,3286PPP,COM 中国淄博市 0.8s 0.5459s 0.41s 0.58797s 0.94719s 0 0 0 查看 GET    PING   
科荟西路 移动 海口市 WWW,954704,COM 中国蚌埠市 0.4s 0.747s 0.9198s 0.2s 0.11363s 0 0 0 查看 GET    PING   
断石岗 移动 嘉峪关市 WWW,9599,COM 中国珠海市 0.2s 0.2s 0.6s 0.1392s 0.22523s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨润路 移动 韶关市 WWW,827733,COM 中国许昌市 0.98s 0.4233s 0.7829s 0.926s 0.7116s 0 0 0 查看 GET    PING   
西桥 移动 鄂州市 WWW,331065,COM 中国揭阳市 0.59194s 0.43989s 0.2312s 0.3559s 0.96231s 0 0 0 查看 GET    PING   
西江公路 移动 廊坊市 WWW,964W,COM 中国伊春市 0.3539s 0.9s 0.9s 0.359s 0.24492s 0 0 0 查看 GET    PING   
海户路 移动 宜春市 WWW,TYC70002,COM 中国东方市 0.971s 0.2268s 0.72s 0.67397s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
韦社 移动 四平市 WWW,12497,COM 中国福建 0.7s 0.3s 0.423s 0.98s 0.891s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙景花园 移动 铜川市 WWW,S2567,COM 中国文昌市 0.3s 0.4729s 0.758s 0.318s 0.32356s 0 0 0 查看 GET    PING   
云河湾花园 移动 南充市 WWW,9404X,COM 中国海南 0.58s 0.65s 0.362s 0.1s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING