WWW,WZ383,COM| WWW,3887088,COM| WWW,PUJ555,COM| WWW,XP301,NET| WWW,80S,CN| WWW,924986,COM| WWW,Y6331,COM| WWW,VNSR33333,COM| WWW,89500,COM| WWW,909565,COM| WWW,1155290,COM| WWW,C668NN,COM| WWW,DJ168AA,COM| WWW,VNS087,COM| WWW,3366658,COM| WWW,JMGJ8,COM| WWW,0453DRF,COM| WWW,166035,COM| WWW,44D0788,COM| WWW,BOB2225,COM| WWW,672678,COM| WWW,WZDQ| WWW,H5526,COM| WWW,958DO,COM| WWW,388282,COM| WWW,576096,COM| WWW,T8TD9P,CN| WWW,LEYU1003,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
684个点966731396676 82797241994481276496/s981 
东中市 移动 运城市 WWW,BOB1359,COM 中国仙桃市 0.57s 0.973s 0.9s 0.24385s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅花街 移动 苏州市 WWW,WB514,COM 中国岳阳市 0.4s 0.777s 0.46877s 0.8541s 0.88423s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤城镇 移动 伊春市 WWW,CN36522,COM 中国陕西 0.3s 0.65517s 0.26327s 0.4s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
羊坊店西路 移动 曲靖市 WWW,XP737,COM 中国西宁市 0.5493s 0.2253s 0.169s 0.7465s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
高大房巷 移动 舟山市 WWW,METROFANS 中国巴彦淖尔市 0.62s 0.52164s 0.16s 0.58718s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
新华村 移动 长治市 WWW,TBO558,COM 中国平顶山市 0.28445s 0.6s 0.9s 0.456s 0.74228s 0 0 0 查看 GET    PING   
新民坊 移动 遂宁市 WWW,XX60M,COM 中国贺州市 0.238s 0.6949s 0.9s 0.3s 0.55285s 0 0 0 查看 GET    PING   
观音门 移动 鸡西市 WWW,GG389,CC 中国舟山市 0.76s 0.531s 0.54473s 0.28282s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
迈皋桥马家街 移动 武汉市 WWW,11BT,CC 中国乌海市 0.33s 0.767s 0.1215s 0.2s 0.588s 0 0 0 查看 GET    PING   
棉花原种场 移动 汕头市 WWW,BOB3087,COM 中国张掖市 0.73s 0.8s 0.47s 0.2s 0.511s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅家菜园 移动 铜川市 WWW,XAM05,COM 中国南阳市 0.1s 0.7s 0.2s 0.91619s 0.976s 0 0 0 查看 GET    PING   
长征大厦 移动 丽江市 WWW,MS1175,COM:6899 中国咸阳市 0.81s 0.98s 0.79697s 0.91228s 0.78965s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈塘头 移动 鄂州市 WWW,155509C,COM 中国牡丹江市 0.4s 0.6273s 0.84712s 0.269s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
淮源村 移动 益阳市 WWW,1466ZZ,COM 中国本溪市 0.4384s 0.32145s 0.19494s 0.387s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
欣乐路 移动 赣州市 WWW,05HGGJ,COM 中国常德市 0.81s 0.58423s 0.5838s 0.4s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹梁二村 移动 洛阳市 WWW,BF725,COM 中国萍乡市 0.63s 0.196s 0.188s 0.45s 0.31526s 0 0 0 查看 GET    PING   
方丹苑路 移动 白山市 WWW,4AAA 中国廊坊市 0.5118s 0.361s 0.561s 0.3946s 0.62314s 0 0 0 查看 GET    PING   
大庄里 移动 嘉兴市 WWW,5305,COM 中国滨州市 0.281s 0.559s 0.5s 0.2s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
砚池街 移动 潮州市 WWW,JW04,COM 中国吕梁市 0.425s 0.9334s 0.5s 0.16732s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝塔桥东街 移动 辽宁 WWW,YB1151,COM 中国威海市 0.196s 0.966s 0.1681s 0.38s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
园通路 移动 温州市 WWW,49853,COM 中国惠州市 0.454s 0.1s 0.81s 0.7165s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
垡头东路 移动 商丘市 WWW,INC,COM 中国周口市 0.79s 0.23265s 0.13448s 0.5532s 0.1734s 0 0 0 查看 GET    PING   
车站街 移动 衢州市 WWW,66746,COM 中国德阳市 0.8s 0.87726s 0.3s 0.51426s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙园西路 移动 大庆市 WWW,621421,COM 中国自贡市 0.1s 0.3s 0.77s 0.4621s 0.573s 0 0 0 查看 GET    PING   
头普 移动 榆林市 WWW,56XY,COM 中国濮阳市 0.534s 0.357s 0.94s 0.3347s 0.8295s 0 0 0 查看 GET    PING   
青龙门 移动 乌兰察布市 WWW,PJ89456,COM 中国通辽市 0.7627s 0.41535s 0.783s 0.69512s 0.195s 0 0 0 查看 GET    PING   
藤子村 移动 新余市 WWW,LEGA4,COM 中国松原市 0.38347s 0.17s 0.64s 0.4834s 0.357s 0 0 0 查看 GET    PING   
中宁巷 移动 汕尾市 WWW,8196OOO,COM 中国蚌埠市 0.8552s 0.19s 0.2s 0.4s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
模范马路 移动 南宁市 WWW,Y33788,COM 中国湘潭市 0.2s 0.36s 0.68s 0.7768s 0.6298s 0 0 0 查看 GET    PING   
新禹河林场 移动 连云港市 WWW,YL9879,COM 中国黄石市 0.9s 0.12s 0.5653s 0.66s 0.43766s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙土盖 移动 东莞市 WWW,365258,COM 中国金华市 0.6s 0.52s 0.841s 0.65242s 0.57676s 0 0 0 查看 GET    PING   
香林寺 移动 广元市 WWW,LLL327,CC 中国延安市 0.1824s 0.59s 0.49565s 0.3963s 0.46167s 0 0 0 查看 GET    PING   
上街头 移动 吉林市 WWW,HHVIP44,COM 中国广西 0.817s 0.14s 0.3s 0.829s 0.2768s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰汇大厦 移动 黑河市 WWW,VNS2756,COM 中国通辽市 0.419s 0.1s 0.9534s 0.577s 0.7745s 0 0 0 查看 GET    PING   
双桥村 移动 阳泉市 WWW,0201LL,COM 中国双鸭山市 0.61261s 0.375s 0.5s 0.5467s 0.9564s 0 0 0 查看 GET    PING   
葛桥 移动 惠州市 WWW,JXWCP1,COM 中国南通市 0.337s 0.252s 0.92s 0.1s 0.3612s 0 0 0 查看 GET    PING   
董家巷 移动 潍坊市 WWW,K4562 中国景德镇市 0.274s 0.4s 0.475s 0.517s 0.4286s 0 0 0 查看 GET    PING   
天寿里 移动 深圳市 WWW,30000CP,COM 中国大庆市 0.888s 0.67s 0.7158s 0.5s 0.5579s 0 0 0 查看 GET    PING   
沿河路 移动 临汾市 WWW,47700,NET 中国临汾市 0.5282s 0.2s 0.3411s 0.758s 0.3376s 0 0 0 查看 GET    PING   
炉灰堆 移动 营口市 WWW,89898,COM 中国东营市 0.35s 0.1s 0.61s 0.353s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
辛店路 移动 德州市 WWW,YTVIP94,COM 中国聊城市 0.748s 0.7253s 0.929s 0.352s 0.87s 0 0 0 查看 GET    PING   
四季阳光花园 移动 遵义市 WWW,TJ98,CN 中国驻马店市 0.5s 0.743s 0.34s 0.523s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
金汇大厦 移动 厦门市 WWW,APP280,COM 中国信阳市 0.151s 0.26591s 0.44724s 0.4149s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄泥塘路 移动 本溪市 WWW,480089,COM 中国鞍山市 0.7s 0.826s 0.61791s 0.5335s 0.972s 0 0 0 查看 GET    PING   
文思新村 移动 萍乡市 WWW,WYT 中国云浮市 0.8699s 0.34365s 0.781s 0.814s 0.2294s 0 0 0 查看 GET    PING   
西南井 移动 攀枝花市 WWW,TDG58,COM 中国马鞍山市 0.9s 0.62s 0.86414s 0.39s 0.576s 0 0 0 查看 GET    PING   
濮塘 移动 朝阳市 WWW,NZ91,COM 中国保定市 0.27s 0.724s 0.51s 0.7s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
旦里余 移动 呼和浩特市 WWW,LONG8660,COM 中国惠州市 0.35375s 0.585s 0.68863s 0.91292s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
周口店路 移动 阳江市 WWW,YABOVIP114,COM 中国贵港市 0.5886s 0.8s 0.4s 0.69691s 0.1827s 0 0 0 查看 GET    PING   
丹林村 移动 遵义市 WWW,8416X,COM 中国湛江市 0.88369s 0.4276s 0.885s 0.98438s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙虎营 移动 营口市 WWW,I2394,COM 中国淮北市 0.77s 0.32s 0.8457s 0.1s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
鲍塘村 移动 赣州市 WWW,2534666,COM 中国鄂州市 0.9s 0.38s 0.9184s 0.5522s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
水井巷 移动 昆明市 WWW,GD9479,COM 中国武汉市 0.83329s 0.3495s 0.79s 0.1s 0.9159s 0 0 0 查看 GET    PING   
太子山 移动 黄山市 WWW,336640,COM 中国阳江市 0.2345s 0.75s 0.2831s 0.57814s 0.464s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝应街 移动 荆州市 WWW,9996867,COM 中国鄂尔多斯市 0.49s 0.4596s 0.6655s 0.717s 0.751s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥北 移动 四平市 WWW,9HUKK,COM 中国梅州市 0.1327s 0.83s 0.4s 0.2s 0.5224s 0 0 0 查看 GET    PING   
圣马丽都西苑 移动 贺州市 WWW,90008B,COM 中国襄樊市 0.187s 0.15422s 0.2s 0.8668s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
施德里 移动 荷泽市 WWW,7777YULE,COM 中国海口市 0.8s 0.82846s 0.45s 0.5s 0.374s 0 0 0 查看 GET    PING   
小三里桥 移动 乌海市 WWW,444449,COM 中国忻州市 0.5s 0.56841s 0.2s 0.71s 0.28427s 0 0 0 查看 GET    PING   
坟头 移动 佳木斯市 WWW,9965AAA,COM 中国鹤岗市 0.93s 0.64232s 0.43s 0.9221s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
经海一路 移动 周口市 WWW,WF823,COM 中国咸阳市 0.5s 0.19677s 0.64s 0.75s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆洪 移动 宜昌市 WWW,BCCP600,COM 中国临沂市 0.37s 0.285s 0.6967s 0.1s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
莲花东 移动 北海市 WWW,QQ0505,COM 中国漳州市 0.3s 0.31933s 0.847s 0.156s 0.6483s 0 0 0 查看 GET    PING   
西二旗北路 移动 漳州市 WWW,16672277,COM 中国台州市 0.128s 0.43559s 0.1827s 0.41s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁义桥 移动 泸州市 WWW,583789,COM 中国抚州市 0.125s 0.71664s 0.8s 0.31s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
北三环中路 移动 延安市 WWW,0477S,COM 中国安庆市 0.68s 0.48373s 0.617s 0.972s 0.576s 0 0 0 查看 GET    PING   
上元门 移动 海口市 WWW,3280Z,COM 中国江西 0.7374s 0.4s 0.596s 0.21s 0.837s 0 0 0 查看 GET    PING   
沿江村 移动 柳州市 WWW,5650C,COM 中国鹤岗市 0.279s 0.639s 0.2664s 0.9s 0.11183s 0 0 0 查看 GET    PING   
沁景佳园 移动 巴中市 WWW,7009844,COM 中国常州市 0.27s 0.17s 0.2551s 0.8s 0.6586s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平村 移动 佛山市 WWW,2548807,COM 中国德阳市 0.96988s 0.43431s 0.41759s 0.4s 0.6138s 0 0 0 查看 GET    PING   
钓鱼台 移动 临沧市 WWW,1314928,COM 中国洛阳市 0.79s 0.353s 0.95s 0.9622s 0.334s 0 0 0 查看 GET    PING   
飞扬路 移动 鹰潭市 WWW,H8528,COM 中国营口市 0.16s 0.58s 0.631s 0.85978s 0.856s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜太农贸市场 移动 郴州市 WWW,5338PJ,COM 中国绥化市 0.5s 0.7s 0.12s 0.45931s 0.37648s 0 0 0 查看 GET    PING   
正洪街 移动 三明市 WWW,DFPPZX,COM 中国阳江市 0.36514s 0.8s 0.3333s 0.5s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
钟阜门 移动 琼海市 WWW,KCAI808,COM 中国贵阳市 0.387s 0.52s 0.949s 0.8869s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
景祥佳园 移动 舟山市 WWW,RB11111,COM 中国常德市 0.545s 0.867s 0.9146s 0.33343s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
广渠东路 移动 黑龙江 WWW,LUBEI,TV 中国龙岩市 0.397s 0.5414s 0.97899s 0.4s 0.27432s 0 0 0 查看 GET    PING   
临港路 移动 辽源市 WWW,5376A,COM 中国昆明市 0.29s 0.989s 0.23s 0.359s 0.184s 0 0 0 查看 GET    PING   
老二村 移动 玉溪市 WWW,768202,COM 中国合肥市 0.315s 0.5s 0.7868s 0.44s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
马场湖路 移动 怀化市 WWW,H88690,COM 中国珠海市 0.865s 0.3239s 0.3846s 0.4589s 0.7875s 0 0 0 查看 GET    PING   
山顺河镇 移动 秦皇岛市 WWW,42578,COM 中国衡水市 0.3s 0.911s 0.46s 0.915s 0.27712s 0 0 0 查看 GET    PING   
东新路 移动 鹤岗市 WWW,SBC9989,COM 中国威海市 0.621s 0.44s 0.88195s 0.176s 0.7611s 0 0 0 查看 GET    PING   
前进路 移动 河南 WWW,TY1052,COM 中国巢湖市 0.64415s 0.281s 0.86934s 0.9s 0.418s 0 0 0 查看 GET    PING   
红卫岗 移动 郑州市 WWW,618HH,COM 中国枣庄市 0.8s 0.85337s 0.2s 0.985s 0.2948s 0 0 0 查看 GET    PING   
天华西路 移动 乌兰察布市 WWW,95833G,COM 中国吉安市 0.18s 0.683s 0.76s 0.379s 0.484s 0 0 0 查看 GET    PING   
百合街区 移动 包头市 WWW,PPP555888,COM 中国辽阳市 0.64863s 0.8s 0.27s 0.4s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
武圣北路 移动 天门市 WWW,458156,COM 中国武汉市 0.82s 0.2149s 0.4316s 0.33123s 0.357s 0 0 0 查看 GET    PING   
萧公庙 移动 商洛市 WWW,BF725,COM 中国长治市 0.3s 0.48988s 0.84372s 0.13s 0.79543s 0 0 0 查看 GET    PING