WWW,QIFA621,COM| WWW,J6214,COM| WWW,E666F,COM| WWW,386773,COM| WWW,1091000,COM| WWW,PJ3086,COM| WWW,8880JS,COM| WWW,DQRCP666,COM| WWW,684226,COM| WWW,J9600,COM| WWW,5JJJCOM| WWW,2383E,COM| WWW,BOGOU888,COM| WWW,481480,COM| WWW,K8DC24,COM| WWW,SUNCITY92,COM| WWW,362491,COM| WWW,390629,COM| WWW,197692,COM| WWW,DD33D,NET| WWW,948209,COM| WWW,T8823,COM| WWW,V1851,COM| WWW,7830R,COM| WWW,RYHD555,COM| WWW,LD52,NET| WWW,078899D,COM| WWW,6686A2,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
576个点67392671271 784583724458654367/s826 
决醒里 移动 抚州市 WWW,98148,VIP 中国广州市 0.25172s 0.99s 0.9s 0.5269s 0.23958s 0 0 0 查看 GET    PING   
皇厂河渡口 移动 兰州市 WWW,69909I,COM 中国平顶山市 0.234s 0.23931s 0.192s 0.5268s 0.7913s 0 0 0 查看 GET    PING   
雪岸 移动 梧州市 WWW,11568N,COM 中国德阳市 0.7s 0.94277s 0.4s 0.45s 0.3125s 0 0 0 查看 GET    PING   
松园村 移动 山东 WWW,KUAIM80 中国乌海市 0.769s 0.8s 0.6s 0.1s 0.286s 0 0 0 查看 GET    PING   
新建南路 移动 河北 WWW,86339PP,COM 中国咸宁市 0.37153s 0.38375s 0.636s 0.45232s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
大贾 移动 安康市 WWW,XP0536,COM 中国武威市 0.35s 0.21s 0.5s 0.63288s 0.9465s 0 0 0 查看 GET    PING   
四圣堂 移动 宜春市 WWW,377075,COM 中国宿州市 0.52s 0.63s 0.56974s 0.42711s 0.93341s 0 0 0 查看 GET    PING   
剪子路 移动 常州市 WWW,C4725,COM 中国东营市 0.337s 0.5425s 0.624s 0.7631s 0.844s 0 0 0 查看 GET    PING   
钱桥 移动 泸州市 WWW,211TT,COM 中国内江市 0.332s 0.14s 0.3s 0.923s 0.74937s 0 0 0 查看 GET    PING   
公益路 移动 内江市 WWW,628787C,COM 中国淮安市 0.119s 0.73271s 0.3193s 0.1295s 0.567s 0 0 0 查看 GET    PING   
六度庵 移动 广西 WWW,YOUFA689,COM 中国大庆市 0.8336s 0.812s 0.35472s 0.1753s 0.5355s 0 0 0 查看 GET    PING   
富宁路 移动 吕梁市 WWW,826K3,COM 中国晋城市 0.84s 0.6s 0.74173s 0.785s 0.8548s 0 0 0 查看 GET    PING   
尧化新村 移动 河源市 WWW,ICHANGDA,COM 中国南充市 0.96s 0.5s 0.6s 0.39581s 0.44184s 0 0 0 查看 GET    PING   
上元门 移动 玉溪市 WWW,J3072,COM 中国新乡市 0.255s 0.458s 0.59s 0.35677s 0.59253s 0 0 0 查看 GET    PING   
卸甲甸街道办事处 移动 河池市 WWW,41AAA 中国绥化市 0.1284s 0.72967s 0.25989s 0.279s 0.47365s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄钟村 移动 宜宾市 WWW,HUOBO18,COM 中国铁岭市 0.8s 0.96364s 0.593s 0.61s 0.9864s 0 0 0 查看 GET    PING   
九岭 移动 宜宾市 WWW,J1963,COM 中国长治市 0.81887s 0.8s 0.88s 0.2s 0.39461s 0 0 0 查看 GET    PING   
园后 移动 白山市 WWW,B888,INFO 中国宁波市 0.95s 0.1s 0.7s 0.3s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏苑大厦 移动 临沂市 WWW,303571,COM 中国定西市 0.389s 0.253s 0.36s 0.4s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
通安 移动 天水市 WWW,011275,COM 中国五指山市 0.1646s 0.2156s 0.61s 0.8s 0.628s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰葆路 移动 晋中市 WWW,4465X,COM 中国萍乡市 0.27s 0.17457s 0.785s 0.5s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
岘下 移动 齐齐哈尔市 WWW,332555,COM 中国雅安市 0.57538s 0.34678s 0.658s 0.37s 0.367s 0 0 0 查看 GET    PING   
上桑园 移动 益阳市 WWW,HR0763,COM 中国郴州市 0.74s 0.9719s 0.338s 0.8422s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
渡口村 移动 北海市 WWW,330458,COM 中国随州市 0.28s 0.732s 0.975s 0.57329s 0.7791s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦淮西路 移动 辽阳市 WWW,XB0951,COM 中国鞍山市 0.2984s 0.71s 0.3571s 0.139s 0.63839s 0 0 0 查看 GET    PING   
高营 移动 日照市 WWW,44XH44,COM 中国嘉峪关市 0.5956s 0.31s 0.11812s 0.48672s 0.9519s 0 0 0 查看 GET    PING   
新塘路 移动 河南 WWW,BDHTECHAN,COM 中国江津市 0.656s 0.25s 0.8s 0.3161s 0.35614s 0 0 0 查看 GET    PING   
颐和东园 移动 黄石市 WWW,XWSY2,APP 中国山西 0.15s 0.34393s 0.316s 0.73871s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
文新路 移动 白城市 WWW,939974,COM 中国上饶市 0.822s 0.11s 0.399s 0.598s 0.85971s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚贤新城 移动 舟山市 WWW,BITKAN,COM 中国内江市 0.7644s 0.6s 0.8s 0.5844s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家花红园 移动 马鞍山市 WWW,JA767,COM 中国太原市 0.48s 0.1s 0.8s 0.3s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
先进 移动 江苏 WWW,7711DD 中国抚顺市 0.139s 0.2847s 0.944s 0.6s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
茶亭北村 移动 珠海市 WWW,78600O,COM 中国临沧市 0.35858s 0.87s 0.48s 0.5553s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
古桑乡 移动 日照市 WWW,615353,COM 中国潮州市 0.619s 0.28s 0.817s 0.94451s 0.46621s 0 0 0 查看 GET    PING   
营防口 移动 宁波市 WWW,TYC80084,COM 中国韶关市 0.14229s 0.28936s 0.813s 0.39236s 0.22496s 0 0 0 查看 GET    PING   
永丰乡 移动 杭州市 WWW,3136OO,COM 中国丽江市 0.679s 0.412s 0.247s 0.281s 0.583s 0 0 0 查看 GET    PING   
龚庄 移动 漳州市 WWW,ZS66889,COM 中国运城市 0.7s 0.91s 0.992s 0.8532s 0.875s 0 0 0 查看 GET    PING   
陵里村 移动 宣城市 WWW,88500LL,COM 中国深圳市 0.181s 0.7596s 0.1s 0.5213s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
棋杆上 移动 郑州市 WWW,KF9263,COM 中国深圳市 0.8s 0.2293s 0.88142s 0.712s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
何庄 移动 大庆市 WWW,1691244,COM 中国莱芜市 0.1s 0.3s 0.6395s 0.46s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
广塘 移动 抚州市 WWW,35458E,COM 中国金昌市 0.76512s 0.9s 0.9s 0.56955s 0.44268s 0 0 0 查看 GET    PING   
爱民桥 移动 吉林市 WWW,GG0167,COM 中国新余市 0.45s 0.361s 0.95558s 0.959s 0.3579s 0 0 0 查看 GET    PING   
浅集 移动 晋中市 WWW,15747,COM 中国双鸭山市 0.238s 0.482s 0.12s 0.4s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
离子巷 移动 宝鸡市 WWW,K8714,COM 中国泉州市 0.9s 0.3789s 0.6638s 0.25831s 0.3831s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨馆 移动 韶关市 WWW,YDHG0,COM 中国廊坊市 0.852s 0.287s 0.782s 0.8s 0.79876s 0 0 0 查看 GET    PING   
商业大厦 移动 宿州市 WWW,AD482,COM 中国七台河市 0.77785s 0.649s 0.49s 0.5518s 0.699s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家边 移动 山西 WWW,007790,COM 中国赣州市 0.744s 0.94s 0.6399s 0.9s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒丰园 移动 湘潭市 WWW,09131Z,COM 中国贵阳市 0.68225s 0.6713s 0.83179s 0.1s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
五百村 移动 吉安市 WWW,EX5228,COM 中国五指山市 0.3512s 0.96226s 0.94s 0.3342s 0.286s 0 0 0 查看 GET    PING   
范凹 移动 攀枝花市 WWW,99138TYC,COM 中国吉林 0.84s 0.81s 0.3514s 0.6818s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
联盟 移动 山东 WWW,Y2629,COM 中国咸宁市 0.3s 0.44997s 0.19146s 0.951s 0.1756s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜利圩水产养殖场 移动 呼伦贝尔市 WWW,LEHU641,COM 中国淮南市 0.7899s 0.864s 0.472s 0.37s 0.68527s 0 0 0 查看 GET    PING   
八角东路 移动 南昌市 WWW,5593C,COM 中国保山市 0.785s 0.64s 0.33147s 0.925s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑湾街 移动 景德镇市 WWW,877661111,COM 中国徐州市 0.3s 0.15224s 0.36841s 0.1313s 0.2985s 0 0 0 查看 GET    PING   
大张营 移动 淄博市 WWW,KOK612,COM 中国包头市 0.8582s 0.4s 0.6s 0.564s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
文思苑 移动 白城市 WWW,01018126,COM 中国绥化市 0.72369s 0.9s 0.968s 0.35416s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
文昌花园 移动 遵义市 WWW,FH421,COM 中国吉林 0.5s 0.91987s 0.6s 0.6s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰山庙下 移动 荷泽市 WWW,992683,COM 中国常州市 0.746s 0.177s 0.3s 0.626s 0.7754s 0 0 0 查看 GET    PING   
许家凹 移动 巴彦淖尔市 WWW,9999KT,COM 中国荆州市 0.968s 0.17s 0.5279s 0.63s 0.93791s 0 0 0 查看 GET    PING   
河头 移动 铜川市 WWW,4199,TV 中国张掖市 0.9254s 0.5593s 0.4271s 0.9538s 0.98153s 0 0 0 查看 GET    PING   
万龙村 移动 大连市 WWW,XH7131,NET 中国云南 0.12631s 0.1s 0.86s 0.577s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
东新丰 移动 曲靖市 WWW,00IAP,COM 中国嘉兴市 0.6s 0.139s 0.58177s 0.934s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
敦睦里 移动 泰安市 WWW,51XTV 中国宜宾市 0.8s 0.79735s 0.4664s 0.88s 0.215s 0 0 0 查看 GET    PING   
邢丰村 移动 娄底市 WWW,555OKW,COM 中国呼和浩特市 0.4968s 0.9s 0.914s 0.73486s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
上海路六十三巷 移动 珠海市 WWW,BOBVIP458,COM 中国防城港市 0.7s 0.521s 0.1s 0.463s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏绣路 移动 张家口市 WWW,573835,COM 中国舟山市 0.7348s 0.2554s 0.8s 0.712s 0.4893s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼公园 移动 遂宁市 WWW,XX52SE,COM 中国淮北市 0.54974s 0.861s 0.38s 0.18681s 0.387s 0 0 0 查看 GET    PING   
藿甘园 移动 曲靖市 WWW,3344342,COM 中国临沂市 0.97s 0.59938s 0.9s 0.38459s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
王墅社区居委会 移动 儋州市 WWW,DHGATE,COM 中国安康市 0.1s 0.6s 0.8s 0.4714s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
东河 移动 阳江市 WWW,LH371,COM 中国梅州市 0.94s 0.86291s 0.41223s 0.77933s 0.1566s 0 0 0 查看 GET    PING   
前木芦 移动 白城市 WWW,34311J,COM 中国包头市 0.92s 0.8558s 0.2s 0.3s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
孝义桥 移动 湖州市 WWW,KJKJ,CC 中国文昌市 0.59s 0.783s 0.233s 0.7s 0.81894s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹圩 移动 嘉峪关市 WWW,012483,COM 中国清远市 0.6734s 0.8s 0.689s 0.15s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
四方城 移动 上饶市 WWW,YF99999,COM 中国成都市 0.65819s 0.876s 0.9s 0.25s 0.12921s 0 0 0 查看 GET    PING   
勋瑞 移动 宜昌市 WWW,YH5CCC,COM 中国安顺市 0.23s 0.14s 0.658s 0.87s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
层楼巷 移动 嘉兴市 WWW,225OK,COM 中国杭州市 0.1s 0.11991s 0.36631s 0.5111s 0.54152s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑和中路 移动 宁德市 WWW,552083,COM 中国晋城市 0.85986s 0.28s 0.8843s 0.43757s 0.62274s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰贤东路 移动 阜新市 WWW,5048RR,COM 中国无锡市 0.2s 0.4229s 0.41s 0.3s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪营 移动 玉林市 WWW,H6524,COM 中国邵阳市 0.8623s 0.263s 0.62448s 0.25s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
四维新村 移动 贺州市 WWW,2075666,COM 中国淮安市 0.85s 0.6s 0.1s 0.7833s 0.1681s 0 0 0 查看 GET    PING   
桂园 移动 丽水市 WWW,00882,COM 中国廊坊市 0.349s 0.611s 0.72382s 0.35s 0.42546s 0 0 0 查看 GET    PING   
前湖村 移动 许昌市 WWW,31847,COM 中国佛山市 0.9s 0.66852s 0.61s 0.63654s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜桥村 移动 梧州市 WWW,668XYH,COM 中国临汾市 0.9894s 0.1s 0.59s 0.244s 0.22867s 0 0 0 查看 GET    PING   
青祁路 移动 思茅市 WWW,380,TV 中国榆林市 0.48s 0.13238s 0.52s 0.37s 0.348s 0 0 0 查看 GET    PING   
北京东西路 移动 渭南市 WWW,278,NET 中国巢湖市 0.84414s 0.98665s 0.6s 0.496s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾陇村 移动 五指山市 WWW,1971K,COM 中国贺州市 0.15316s 0.422s 0.818s 0.521s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
求知路 移动 攀枝花市 WWW,SE77 中国北海市 0.3s 0.4s 0.4917s 0.8389s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
中张家巷 移动 无锡市 WWW,1133648,COM 中国咸宁市 0.163s 0.46713s 0.811s 0.18285s 0.895s 0 0 0 查看 GET    PING